Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nihal GÜNGÖR.   Dijital elektronikte en küçük bilgi saklayabilen birim, flip flop adı verilen devredir.  8 bitlik bir registerdaki her bit'e 1 veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nihal GÜNGÖR.   Dijital elektronikte en küçük bilgi saklayabilen birim, flip flop adı verilen devredir.  8 bitlik bir registerdaki her bit'e 1 veya."— Sunum transkripti:

1 Nihal GÜNGÖR

2   Dijital elektronikte en küçük bilgi saklayabilen birim, flip flop adı verilen devredir.  8 bitlik bir registerdaki her bit'e 1 veya 0 yazarak toplam 256 değişik değer yazılabilir.  Böyle 256 değişik değer alabilen bir bilgi kutucuğuna 1 bayt (byte) adı verilir. Register nedir?

3   Memory buffer register, işlemci ünitesinde bulunur.  Anında erişim deposuna transfer olmuş verileri depolar.  MAR’daki belirlenmiş adreslerin kopyasını içerir.  Bu işlemci ve bellek birimleri işlemde küçük farklılıklara etkilenmeden bağımsız hareket sağlayan bir tampon görevi görür. Memory Buffer Register(MBR)

4  Bir veri öğesi, daha sonra okuma yazma için işlemci tarafından kullanılır veya ana bellekte saklanabilir.  Daha sonra kullanıma hazır olarak MBR’de kopyalanır.  Bu kayıt diğer bileşenler için bellekten aktarılacak olan hafızanın içeriğini tutar.  Saklanacak olan bilgi hafızadaki özel bir bölümden alınır ve MBR’ye gönderilir. ALU’da işlendikten sonra tekrar MBR üzerinden hafızadaki ilgili bölüme iletilir.

5   Bir bilgisayarda verilerin işlemcide nereye gönderileeğini ve nerede saklanacağını hafıza eden bir işlemci registerıdır.  Diğer bir deyişle; MAR, verinin gitmesi gereken hafıza bölgesini tutar.  Bellek yazarken, CPU MDR’den aldığı verileri yazar ve bu verileri MAR da saklanmış adrese gonderir. Memory Address Register (MAR)

6   Instruction register, işlemcinin kontrol ünitesinde bulunan bir parçadır.  Hala yürütülen veya işlenen bilgileri depolayan birimdir.  Basit işlemcilerde, komutlar işlenirken instruction register’a yüklenir. Instruction Register

7   İnstruction buffer register, anında erişim deposuna transfer edilen verileri depolar.  Bellekten gelen komutları geçici olarak saklar.  Bu, işlemci ve bellek birimleri operasyonlarda ufak farkları etkilenmeden bağımsız olarak hareket sağlayan bir tampon olarak görev yapar. İnstruction Buffer Register (IBR)

8   Program Counter işlemcilerin içinde bir sonraki okunacak komutun bellek adresini tutan birimdir.  Tasarımın durumuna göre işlemcinin o saat vuruşunda işlediği komutun ya da bir sonraki işleyeceği komutun bellek adresini tutabilir.  Duruma göre program sayacının bellekteki bir sonraki komut yerine uzaktaki bir adres konumunu göstermesini sağlayabilir. Program counter

9   The accumulator and Multiplier quotient, ALU’da yapılan işlemlerin tutulmasını sağlar.  Örneğin, iki 40 bitlik sayı ve 80 bitlik sayının çarpılmasında en büyük değerli 40 bitlik basamaklar AC’de, en az değerli 40 bitlik basamaklar MQ’da tutulur. Accumulator and Multipler Quotient


Download ppt "Nihal GÜNGÖR.   Dijital elektronikte en küçük bilgi saklayabilen birim, flip flop adı verilen devredir.  8 bitlik bir registerdaki her bit'e 1 veya."

Benzer bir sunumlar


Ads by Google