Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İÇERİĞİ Öğrenme Kuramları Milli Eğitim Temel Amaçları Önceki Program ve Yeni Program Karşılaştırması Programla İlgili Temel Kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İÇERİĞİ Öğrenme Kuramları Milli Eğitim Temel Amaçları Önceki Program ve Yeni Program Karşılaştırması Programla İlgili Temel Kavramlar."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM İÇERİĞİ Öğrenme Kuramları Milli Eğitim Temel Amaçları Önceki Program ve Yeni Program Karşılaştırması Programla İlgili Temel Kavramlar

3 Temel Dil Becerileri  Dinleme  Konuşma  Okuma  Yazma  Dil Bilgisi Kapanış

4 ÖĞRENME KURAMLARI Davranışçı Yaklaşım Bilişssel Yaklaşım Oluşturmacı Yaklaşım

5 SLAYT KONULAR İPUÇLARI

6 DAVRANIŞCI KURAM Davranışçı... Bilişsel Oluşturmacı Davranışçı kurama göre Öğrenme; Birey ile öğrenilecek içerik arasındaki etkileşim sürecinin sonucu olarak bireyin davranışlarında meydana gelen gözlenebilir ve ölçülebilir değişikliklerdir. Etki - Tepki ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI

7 Davranışçı... Bilişsel Oluşturmacı Davranışçı kuramdaki önemli amaçlardan biri koşullanmayı sağlamaktır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Tekrar Etki - Tepki

8 Davranışçı... Bilişsel Oluşturmacı Davranışçı kuramda bilgiyi tek başına öğretmen aktarır ve bu bilginin pekiştirilerek öğrenilmesini sağlar. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Tekrar Etki - Tepki Öğretmen Merkezli

9 Davranışçı... Bilişsel Oluşturmacı Bu eğitim anlayışıyla bireyler aktarılan bilgiyi alan ve bu bilgilerin doğrultusunda standartları önceden belirlenmiş davranışları gösteren öğrenciler olarak algılanmıştır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Tekrar Etki - Tepki Öğretmen Merkezli

10 Davranışçı √ Bilişsel... Oluşturmacı Bilişsel kurama göre öğrenme; Çeşitli bilişsel süreçler ve yapılar ile ilişkilidir. Organizmanın geçirdiği yaşantılar yoluyla yeni deneyim ve bilgilere ulaşmasına bağlıdır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Bilişsel Süreçler BİLİŞSEL KURAM

11 Davranışçı √ Bilişsel... Oluşturmacı Bilişsel kuram, öğrenme- öğretme sürecinde yeni gelen bilgilerin algılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilgilerin oluşturulması, elde edilen bilgilerin belleğe kodlanması ve hatırlanması süreçleriyle ilgilenmektedir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Bilişsel Süreçler Depolama – Geri Çağırma

12 Davranışçı √ Bilişsel... Oluşturmacı Davranışçı kuramdan farklı olarak Etki-Tepki sürecine yorumlama ve karşılaştırmada katılmıştır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Bilişsel Süreçler Depolama – Geri Çağırma Öğrenen Yorumu

13 Davranışçı √ Bilişsel... Oluşturmacı Bilişsel Kuramda birey bütünü parçalara ayırarak değil, örgütlenmiş bütünler halinde algılar. O nedenle dersin ana hatları başlangıçta belirtilmelidir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Bilişsel Süreçler Depolama – Geri Çağırma Öğrenen Yorumu

14 Davranışçı √ Bilişsel... Oluşturmacı Dış koşullar öğrencinin ihtiyaçlarına göre anlam kazanmaktadırlar. Bu yüzden Öğrencilerin problem çözmesi için gerekli ortam hazırlanmalıdır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Bilişsel Süreçler Depolama – Geri Çağırma Öğrenen Yorumu Öğrenci İhtiyaçları

15 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Öğrenmek için bilgi yeniden inşa edilir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa OLUŞTURMACI KURAM

16 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacılık bir öğretim yaklaşımı değildir. Twoney Fosnot tarafından belirtildiği gibi bilme ve öğrenme üzerine bir teoridir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa

17 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacı öğrenme, bir öğrenme konusuyla ilişkili problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerine temellenmiştir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli

18 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Geleneksel kağıt – kalem testlerine alternatif aktifliği içeren değerlendirmeler yapılmalıdır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

19 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacı kuram için öğretmen davranışlarını tanımlayan en yaygın dört yaklaşım aşağıdaki gibidir: 1)Bilgi Süreçleri 2)Radikal Oluşturmacılık 3)Sosyal Oluşturmacılık 4)İnteraktif Oluşturmacılık ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

20 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... 1)Bilgi Süreçleri Öğretmen konu hakkında ön bilgiyi harekete geçirir ve öğrenciler buna binaen uygulama yaparlar. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

21 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... 2) Radikal Oluşturmacılık Öğrencinin kendi kültürü ve sosyal geçmişine göre yaşantılar oluşur. Her öğrenci olayları kendine göre yorumlar ve kişisel bilginin yaratıcısı olarak aktiftir. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

22 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... 3) Sosyal Oluşturmacılık Öğrenme, bireyler arasında fikir paylaşılınca gerçekleşir düşüncesi vardır. Bilgi sosyo- kültürel çevrede bireysel etkileşimler süresince olur. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

23 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... 4) İnteraktif Oluşturmacılık Öğrenmenin, öğrenciler tarafından fiziksel çevre ve diğer insanlarla etkileşimleri başardıklarında oluştuğu savunulur. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

24 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... +NOT+ Dört bilişssel gelişim devresi; Duyusal – Motor(0-2 Yaş) İşlem Öncesi(2-6 Yaş) Somut İşlemler(6-11 Yaş) Soyut İşlemler (11 ve Sonrası) ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

25 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... +NOT 2+ Yakınsal Gelişim Alanı; Çocukların kendi kendine yapma kapasitesi ile yardım alarak yapma kapasitesi arasındaki fark olarak açıklanır. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans

26 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... +NOT 3+ Öğrenciler öğrenmeleri kendileri sağlayacak gerçek öğrenme durumları oluşturarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirecekir. Jhon Dewey: «Bir insan bir işi en iyi yaparken öğrenir düşüncesine sahiptir.» ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans Yaşayarak Öğrenme

27 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacı Kurama Göre Bilgi; 1)Aktif öğrenmeye tabi tutulan öğrenciler tarafından fiziksel olarak oluşturulur. 2)Kendi davranışının betimlemesini yapan öğrenenler tarafından sembolik olarak oluşturulur 3)Bunu diğerlerine anlamlarıyla taşıyan öğrenenler tarafından toplumsal olarak oluşturulur. 4)Tamamen anlamadıkları şeyleri açıklamaya çalışan öğrenenler tarafından teorik olarak oluşturulur. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans Yaşayarak Öğrenme

28 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacı Kuramda Öğrenme Modeli; 1)Durum 2)Gruplamalar 3)Köprü Kurma 4)Sorular 5)Sergileme 6)Yansımalar ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans Yaşayarak Öğrenme

29 Davranışçı √ Bilişsel √ Oluşturmacı... Oluşturmacı Kuram Uygulanırken Öğretmenlerin Yapması Gerekenler; 1)Ön bilgileri verip düşünülmesini sağlama, 2)Sadece yeni kavramların var olmasını değil aynı zamanda eskileriyle birlikte yeniden organizasyonunu sağlama, 3)Öğrencilere rehberlik etme, 4)Yeni fikirlere adaptasyonu sağlama, 5)Sınıf aktivitelerini planlama, 6)Fiziksel çevrede kişisel ve sosyal yaşantı ile bilginin oluşumuna yardım etme, 7)Öğrenmenin öğrenciler ile bağlantılı bir durum olduğunun farkına varma. ÖĞRENME KURAMLARI KURAM İPUÇLARI Yeniden İnşa Öğrenci Merkezli Performans Yaşayarak Öğrenme

30 Davranışçı BakışBilişsel BakışOluşturmacı Bakış Öğrenme Bir davranışın gösterilme olasılığındaki değişim Bellekte depolanan bilgide meydana gelen değişim Yaşantılar sonucu, anlamda meydana gelen değişim Öğrenme Süreci Etki-Tepki davranış Dikkat-kodlama- bellekten geri çağırma Tekrarlanan grup diyalogları ve katılma problem çözme Öğretmenin Rolü Dış etkenlerin görüntülenmesi Bilişsel süreci destekleyen koşulların düzenlenmesi Örnek olma ve rehberlik sağlama Öğretmenin Görevleri  Hedeflerin belirlenmesi  Öğrenci davranışını yönlendirici ipuçları sağlama  Öğrenci davranışını pekiştirme  Yeni bilgiyi organize etme  Yeni bilgiyi mevcut bilgiyle ilişkilendirme  Öğrenci dikkatini, bilgiyi kodlamasını ve hatırlamasını sağlayıcı etkinlikler  İyi bir problem durumu yaratma  Grup içinde öğrenme etkinliklerini düzenleme

31 YENİ MEB PROGRAMI

32 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na Göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları

33 GENEL AMAÇLAR 1.Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; bu ilke ve inkılapları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.

34 GENEL AMAÇLAR 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip; yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek.

35 GENEL AMAÇLAR 3-İlgi, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek kazandırmak.

36 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL AMAÇLARI Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 1- Dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri, 2- Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,

37 3- Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları, 4- Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, 5- Seviyesine uygun eserleri okuma, etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları,

38 6- Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları birer alışkanlık haline getirmeleri, 7- Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, 8- Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla milli ve evrensel değerleri tanımaları,

39 9- Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri, 10- Milli, manevi ve ahlaki değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.


"SUNUM İÇERİĞİ Öğrenme Kuramları Milli Eğitim Temel Amaçları Önceki Program ve Yeni Program Karşılaştırması Programla İlgili Temel Kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları