Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Yöntemleri Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Yöntemleri Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Yöntemleri Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul

2 Gösterdim... Gördü Söyledim... Duydu Duydu... Doğru anladı Anladı... Hak verdi Hak verdi... İnandı İnandı... Uyguladı Uyguladı... Sürdürecek Unutmamalıyız!... A N L A M I N A GELMEZ

3 Eğitimde alıcılık  %20 – işiterek  %30 – görerek  %50 – görerek ve işiterek  %70 – görerek, işiterek ve ifade ederek  %90 – görerek, işiterek, ifade ederek ve yaparak Arnold et al., 1991

4 Eğitimde Kalıcılık Hatırlama Yeteneği (%) Sunum tipi 3 saat sonra 3 gün sonra Sözlü, tek yönlü ders (Konferans) 2510-20 Yazılı (okuma) 7210 Görsel ve sözel (sınıf dersi) 8065 Katılımcı (oyunlar, olgu çalışması, pratik) 9070

5  Sunum  Demonstrasyon  Vaka çalışması  Rol yapma  Taklit/öykünme  Küçük grup tartışması  Soru-cevap  Ev ödevi  Pratik yapma  Saha gezisi  Beyin fırtınası Eğitim Yöntemleri  Sunum  Rol yapma  Küçük grup tartışması  Soru cevap  Beyin fırtınası

6 Sunum  KULLANIM  Yeni bir konu tanıtılırken.  Bir durum, görüş ya da sentez aktarılırken.  Büyük gruplara ulaşmak gerektiğinde.  AVANTAJLAR  Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir.  Kalabalık gruba ulaşılır.  Her tür öğrenciye uyarlanabilir.  Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir

7 Sunum  KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN  Tek yönlü iletişimdir, öğrenici pasif roldedir.  Eğitimcinin etkili bir sunu yapma becerisi olmalıdır.  Beceri kazanma ya da davranış değiştirme için uygun değildir.  Uygulamalı yöntemlerle desteklenmediği takdirde kalıcılık fazla değildir.  İŞLEM  Konuya bir giriş yaparak neler söyleyeceğinizi görsel araçlar kullanarak anlatılmalı,  Önemli noktalar özetlenmeli,  Katılımcıların soru sorması istenmelidir.

8 Rol Yapma  KULLANIM  Tutum değiştirme  Eylemlerin başkaları üzerindeki etkilerini ve tepkilerini izleme  Problem çözmede değişik yaklaşımlar kazandırma.  AVANTAJLAR  Uyarıcı ve eğlendiricidir.  Grubun dikkatini toplar.  Gerçek yaşama benzer.

9 Rol Yapma  KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ONCE DUŞUNUN  Rol yapmada yazılı bir metin izlenmez.  Başarı için oyuncunun rolünü iyice anlaması gerekir.  Oyuncular kendilerini rollerine kaptırmalıdırlar.

10 Rol Yapma  İŞLEM  Oyuncuları rollerini ve durumu anlamaları için hazırlanmalı,  Ortam oluşturulmalı,  Rol yapımı seyredilmeli,  Oyunculara teşekkür edilmeli ve yerlerine dönüp rollerini bıraktıkları zaman oyunda neler hissettikleri sorulmalı,  Gözlemcilerin gözlem ve tepkileri paylaşılmalı,  Farklı olan tepkiler tartışılmalı,  Öğrenicilere gösteriden ne öğrendikleri sorulmalı,  Durumun kendi yaşantılarıyla ne kadar ilgili olduğu sorulmalı,  Özet yapılmalıdır.

11 Küçük Grup Tartışması  KULLANIM  Problem çözümü becerisi kazandırır.  Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.  Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk duygusu verir.  Ekip çalışmasını destekler.  Kişisel değerleri açığa çıkarır.  AVANTAJLAR  Öğrenicilere öğrenmelerini kontrol etme yeteneği geliştirir.  Paylaşmayı destekler.  Tartışma ile alınan dersin netleşmesini ve güçlenmesini sağlar.

12 Küçük Grup Tartışması  UYGULAMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN  Gruptan istenen iş net olmalıdır. Zaman sınırı verilmelidir.  Katılımcılar aynı fikirde olmasalar da birbirlerini dinlemelidirler.  Grup tartışması yalnızca bir ya da iki kişi tarafından yönlendirilmemelidir.  Sorular tartışmanın yönetimine yardımcı olur.  Herkes katılım için cesaretlendirilmelidir.

13 Küçük Grup Tartışması  İŞLEM  Grupları dört-yedi kişiden oluşturulmalı,  Ne tartışılacağı anlatılarak grup görevlendirilmeli,  Grup içinden tartışma yöneticisi, kayıt görevlisi ve sunucu belirlenmeli,  Her grubun işini anladığından emin olunmalı,  Gruplara tartışma için zaman verilmeli,  Grubun bulguları sunucu tarafından büyük gruba sunulmalı,  Grubun sunusundan çıkan temel noktalar belirlenmeli,  Bu alıştırmadan ne öğrendikleri sorulmalı,  Öğrendiklerini nasıl uygulayabilirler öğrenilmelidir.

14 Soru Cevap  KULLANIM  Bir dersten önce öğrenicilerin bildiklerini tazelemeleri için.  Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirmede.  Öğrencilerin olayları hatırlama ve birbiri ile ilişkilendirerek analiz edebilme yeteneklerini değerlendirmede.  Öğrenilenleri kontrol etmede.  AVANTAJLARI  Eğiticiye öğrenicilerin bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme olanağı verir.  İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir.  Kendini açıklama fırsatı sağlar.  Doğru verilmiş yanıtlar öğrenicilerin aklındaki şüpheleri uzaklaştırır.  Yanıtlama için düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine olanak sağlar.

15 Soru Cevap  KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN Bu yöntemin etkinliği eğiticinin:  Hızlı, net düşünme yeteneği ve kullandığı dile hakim olmasına,  Anlaşılamayan soruları yeni sözcüklerle tekrarlayabilmesine,  Öğrenicilerin soru ve cevaplarını göreceli olarak değerlendirebilmesine,  İlgiyi canlı tutmak ve tekrardan kaçınmak için farklı soru sorma tekniklerini kullanabilmesine bağlıdır.

16 Soru Cevap  İŞLEM  Sorular önceden planlanmalı, amacı belli olmalı,  Hangi sorunun, ne zaman / nasıl sorulacağına özen gösterilmeli,  Her soruda bir durum sorulmalı,  Soru katılımcılardan birine sorulmalı, cevap için yeterli zaman bırakılmalı,  Katılımcının verdiği yanıt:  doğruysa desteklenmeli/ödüllendirilmeli,  kısmen doğruysa doğru bölüm onaylanmalı, yanlış bölüm düzeltilmeli,  tamamen hatalı ise eleştirel bir tavır almadan doğru yanıta ulaşmaları sağlanmalıdır.  Geçerli bir neden varsa öğrencilere cevabın doğruluğuna katılmama hakkı tanınmalı.

17 Beyin Fırtınası  KULLANIM  Belli bir konu ya da sorun hakkında görüşler, düşünceler veya çözümler üretmektir.  İŞLEM  Beyin fırtınası yaptırmak için bir konu belirlenmeli,  "... deyince ne anlıyorsunuz?",  "... durumunda neler yapılabilir?" ya da  "... size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz.  Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulmalı,  Beyin fırtınasının temel kurallarını gruba açıklanmalı:  herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek.  söylenenlerin hepsi tahtaya/kağıda yazılacak,  hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak  beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak,  öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak.  Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanmalı.

18 Konfüçyüs


"Eğitim Yöntemleri Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları