Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul"— Sunum transkripti:

1 Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul
Eğitim Yöntemleri Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul

2 Unutmamalıyız!... Gösterdim ... Gördü Söyledim ... Duydu
Duydu ... Doğru anladı Anladı ... Hak verdi Hak verdi ... İnandı İnandı ... Uyguladı Uyguladı ... Sürdürecek A N L M I GELMEZ

3 Eğitimde alıcılık %20 – işiterek %30 – görerek
%50 – görerek ve işiterek %70 – görerek, işiterek ve ifade ederek %90 – görerek, işiterek, ifade ederek ve yaparak Arnold et al., 1991

4 Hatırlama Yeteneği (%)
Eğitimde Kalıcılık Hatırlama Yeteneği (%) Sunum tipi 3 saat sonra 3 gün sonra Sözlü, tek yönlü ders (Konferans) 25 10-20 Yazılı (okuma) 72 10 Görsel ve sözel (sınıf dersi) 80 65 Katılımcı (oyunlar, olgu çalışması, pratik) 90 70

5 Eğitim Yöntemleri Sunum Demonstrasyon Vaka çalışması Rol yapma
Taklit/öykünme Küçük grup tartışması Soru-cevap Ev ödevi Pratik yapma Saha gezisi Beyin fırtınası Sunum Rol yapma Küçük grup tartışması Soru cevap Beyin fırtınası

6 Sunum KULLANIM AVANTAJLAR Yeni bir konu tanıtılırken.
Bir durum, görüş ya da sentez aktarılırken. Büyük gruplara ulaşmak gerektiğinde. AVANTAJLAR Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir. Kalabalık gruba ulaşılır. Her tür öğrenciye uyarlanabilir. Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir

7 Sunum KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN İŞLEM
Tek yönlü iletişimdir, öğrenici pasif roldedir. Eğitimcinin etkili bir sunu yapma becerisi olmalıdır. Beceri kazanma ya da davranış değiştirme için uygun değildir. Uygulamalı yöntemlerle desteklenmediği takdirde kalıcılık fazla değildir. İŞLEM Konuya bir giriş yaparak neler söyleyeceğinizi görsel araçlar kullanarak anlatılmalı, Önemli noktalar özetlenmeli, Katılımcıların soru sorması istenmelidir.

8 Rol Yapma KULLANIM AVANTAJLAR Tutum değiştirme
Eylemlerin başkaları üzerindeki etkilerini ve tepkilerini izleme Problem çözmede değişik yaklaşımlar kazandırma. AVANTAJLAR Uyarıcı ve eğlendiricidir. Grubun dikkatini toplar. Gerçek yaşama benzer.

9 Rol Yapma KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ONCE DUŞUNUN
Rol yapmada yazılı bir metin izlenmez. Başarı için oyuncunun rolünü iyice anlaması gerekir. Oyuncular kendilerini rollerine kaptırmalıdırlar.

10 Rol Yapma İŞLEM Oyuncuları rollerini ve durumu anlamaları için hazırlanmalı, Ortam oluşturulmalı, Rol yapımı seyredilmeli, Oyunculara teşekkür edilmeli ve yerlerine dönüp rollerini bıraktıkları zaman oyunda neler hissettikleri sorulmalı, Gözlemcilerin gözlem ve tepkileri paylaşılmalı, Farklı olan tepkiler tartışılmalı, Öğrenicilere gösteriden ne öğrendikleri sorulmalı, Durumun kendi yaşantılarıyla ne kadar ilgili olduğu sorulmalı, Özet yapılmalıdır.

11 Küçük Grup Tartışması KULLANIM AVANTAJLAR
Problem çözümü becerisi kazandırır. Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk duygusu verir. Ekip çalışmasını destekler. Kişisel değerleri açığa çıkarır. AVANTAJLAR Öğrenicilere öğrenmelerini kontrol etme yeteneği geliştirir. Paylaşmayı destekler. Tartışma ile alınan dersin netleşmesini ve güçlenmesini sağlar.

12 Küçük Grup Tartışması UYGULAMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN
Gruptan istenen iş net olmalıdır. Zaman sınırı verilmelidir. Katılımcılar aynı fikirde olmasalar da birbirlerini dinlemelidirler. Grup tartışması yalnızca bir ya da iki kişi tarafından yönlendirilmemelidir. Sorular tartışmanın yönetimine yardımcı olur. Herkes katılım için cesaretlendirilmelidir.

13 Küçük Grup Tartışması İŞLEM Grupları dört-yedi kişiden oluşturulmalı,
Ne tartışılacağı anlatılarak grup görevlendirilmeli, Grup içinden tartışma yöneticisi, kayıt görevlisi ve sunucu belirlenmeli, Her grubun işini anladığından emin olunmalı, Gruplara tartışma için zaman verilmeli, Grubun bulguları sunucu tarafından büyük gruba sunulmalı, Grubun sunusundan çıkan temel noktalar belirlenmeli, Bu alıştırmadan ne öğrendikleri sorulmalı, Öğrendiklerini nasıl uygulayabilirler öğrenilmelidir.

14 Soru Cevap KULLANIM AVANTAJLARI
Bir dersten önce öğrenicilerin bildiklerini tazelemeleri için. Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirmede. Öğrencilerin olayları hatırlama ve birbiri ile ilişkilendirerek analiz edebilme yeteneklerini değerlendirmede. Öğrenilenleri kontrol etmede. AVANTAJLARI Eğiticiye öğrenicilerin bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme olanağı verir. İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir. Kendini açıklama fırsatı sağlar. Doğru verilmiş yanıtlar öğrenicilerin aklındaki şüpheleri uzaklaştırır. Yanıtlama için düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine olanak sağlar.

15 Soru Cevap KULLANMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE DÜŞÜNÜN
Bu yöntemin etkinliği eğiticinin: Hızlı, net düşünme yeteneği ve kullandığı dile hakim olmasına, Anlaşılamayan soruları yeni sözcüklerle tekrarlayabilmesine, Öğrenicilerin soru ve cevaplarını göreceli olarak değerlendirebilmesine, İlgiyi canlı tutmak ve tekrardan kaçınmak için farklı soru sorma tekniklerini kullanabilmesine bağlıdır.

16 Soru Cevap İŞLEM Sorular önceden planlanmalı, amacı belli olmalı,
Hangi sorunun, ne zaman / nasıl sorulacağına özen gösterilmeli, Her soruda bir durum sorulmalı, Soru katılımcılardan birine sorulmalı, cevap için yeterli zaman bırakılmalı, Katılımcının verdiği yanıt: doğruysa desteklenmeli/ödüllendirilmeli, kısmen doğruysa doğru bölüm onaylanmalı, yanlış bölüm düzeltilmeli, tamamen hatalı ise eleştirel bir tavır almadan doğru yanıta ulaşmaları sağlanmalıdır. Geçerli bir neden varsa öğrencilere cevabın doğruluğuna katılmama hakkı tanınmalı.

17 Beyin Fırtınası KULLANIM İŞLEM
Belli bir konu ya da sorun hakkında görüşler, düşünceler veya çözümler üretmektir. İŞLEM Beyin fırtınası yaptırmak için bir konu belirlenmeli, "... deyince ne anlıyorsunuz?" , "... durumunda neler yapılabilir?" ya da "... size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz. Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulmalı, Beyin fırtınasının temel kurallarını gruba açıklanmalı: herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek. söylenenlerin hepsi tahtaya/kağıda yazılacak, hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak, öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak. Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanmalı.

18 Duyarsam Unuturum Görürsem Hatırlarım Yaparsam Öğrenirim Konfüçyüs


"Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İ.Ü. Florence Nihtingale HYO İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları