Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yetişkin Eğitimi ve İletişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yetişkin Eğitimi ve İletişim"— Sunum transkripti:

1 Yetişkin Eğitimi ve İletişim
İstanbulUzman Yetişkin Eğitimi ve İletişim DRUZ

2 Amaç Öğrenme Hedefleri
DRUZ 2 2

3 YETİŞKİN EĞİTİMİ Konunun Genel Amacı Öğrenme Hedefleri Konunun
Katılımcıların; «Yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve işyerinde gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.» Konunun Genel Amacı Bu dersin sonunda katılımcılar yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir Öğrenme Hedefleri Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri Eğitimin niteliği ve periyodu Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar İşçi ve işveren ilişkilerinde iletişim İlgili mevzuat Konunun Alt Başlıkları DRUZ 3 3

4 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM
DRUZ 4 4

5 Eğitim 1 DRUZ 5 5

6 TANIMLAR ÖĞRENME «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir.» Yaşantı ürünüdür Çevreyle etkileşim sonucu oluşur Kalıcı ve izlidir Davranış değişikliği vardır Tanım DRUZ 6 6

7 «Planlı ve programlı öğretme etkinlikleridir.»
TANIMLAR ÖĞRETİM «Planlı ve programlı öğretme etkinlikleridir.» Tanım DRUZ 7 7

8 TANIMLAR EĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış değişikliği» meydana getirme sürecidir.» Bu tanıma göre; Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir, Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Tanım DRUZ 8 8

9 EĞİTİM İLE ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARK
ÖĞRETİM – EĞİTİM FARKI Öğretimde kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amacı güdülmez. Sadece bilgi yükleme amaçlanır. Eğitimde ise kişinin tutum ve davranışlarını değiştirme amaçlanır. Bilgi yükleme amaçlanmaz. DRUZ 9 9

10 EĞİTİMİN AMACI AMAÇ Eğitim yoluyla bireyin; bilgileri, becerileri, tutumları, amaçları, beklentileri, değerleri toplumca uygun görülen yönde ve amaçlı olarak değiştirilir. «Mevcut haliyle yetersiz olan kişi değiştirilerek yeterli hale getirilir.» DRUZ 10 10

11 KİŞİNİN ÜSTLENDİĞİ ROLLER
Dernek Başkanı Doktorluk Uzmanlık Evlat - Kardeş Dernek Başkanı Doktorluk Uzmanlık Evlat - Kardeş BİLGİ Anne-Baba Toplumsal Ulusal İnsanlık Anne-Baba Toplumsal Ulusal İnsanlık ÜSTLENDİĞİ ROLLERDE YETERSİZ OLAN KİŞİYİ EĞİTİM DEĞİŞTİREREK YETERLİ HALE GETİRMEK DRUZ

12 «Kurallara uygun forklift kullanma yeterliliği»
YETERLİLİK Bir faaliyeti, farklı durum ve koşullarda tekrarlayabilecek şekilde ve öngörülmüş standartlarda başarıyla yerine getirebilme yeteneği yeterliliktir. Bilgi (Ne Yapmalı) «Kurallara uygun forklift kullanma yeterliliği» Beceri (Nasıl Yapmalı) Tutum (Yapma İsteği) Yeterlilik DRUZ 12 12

13 İnsan Nasıl Öğrenir & Eğitilir?
DRUZ 13 13

14 Örgün-Yaygın (Halk) Eğitim Algın (İnformel) Eğitim
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇEŞİTLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖĞRETEN KASITLI-AMAÇLI KASITSIZ-AMAÇSIZ ÖĞRENEN Örgün-Yaygın (Halk) Eğitim (Okul, Kurs, Kongre, Toplantı) Algın (İnformel) Eğitim (Bireysel-Kişisel Eğitim) (Çevre, Aile, Kitle İletişim Araç) Rastgele-Doğal (Çevre) DRUZ 14 14

15 Paradigma? DRUZ 15 15

16 «Zihinsel Haritalardır»
PARADİGMALAR PARADİGMA Model, kuram, algı, varsayım, referans kaynağı anlamlarına gelir. «Dünya görüşümüz, gözle görmek değil, algılamak, anlamak, yorumlamak» anlamına gelir. «Zihinsel Haritalardır» (Haritalar arazinin kendisi değil, sadece belirli özelliklerinin açıklamadır.) Tanım DRUZ 16 16

17 ZİHİNSEL HARİTALAR «PARADİGMALAR»
DRUZ

18 PARADİGMALARIN OLUŞMASI
DRUZ 18 18

19 METİNDE KAÇ TANE F HARFİ VAR?
FINISHED FILES ARE THE RE- SULT OF YEARS OF SCIENTIF- IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS. DRUZ 19 19

20 METİNDE KAÇ TANE F HARFİ VAR?
FINISHED FILES ARE THE RE- SULT OF YEARS OF SCIENTIF- IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS. DRUZ 20 20

21 İnsnlr yazm hatsı görmktn hşlnmaz…!!!
METİN OKUMA METNİ HIZLICA OKUYALIM Slytlrnız Kntrl Edn İnsnlr yazm hatsı görmktn hşlnmaz…!!! DRUZ 21 21

22 NOKTALARI BİRLEŞTİRME
KURALLAR: Kalem Kaldırmadan 4 Hamlede Noktaları Birleştiriniz DRUZ 22 22

23 Şimdi size bu kare ile ilgili 4 tane soru soracağım
DÖRT KARE PROBLEMİ B A Şimdi size bu kare ile ilgili 4 tane soru soracağım C D DRUZ 23 23

24 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-1
A bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 2 eşit parçaya bölünüz. C D DRUZ 24 24

25 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-1
A bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 2 eşit parçaya bölünüz. İşte Cevap! C D DRUZ 25 25

26 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-2
B bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 3 eşit parçaya bölünüz. C D DRUZ 26 26

27 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-2
B bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 3 eşit parçaya bölünüz. İşte Cevap! C D DRUZ 27 27

28 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-3
C bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 4 eşit parçaya bölünüz. C D DRUZ 28 28

29 DÖRT KARE PROBLEMİ SORU-3
C bölgesinde taralı alan dışında kalan boş alanı 4 eşit parçaya bölünüz. İşte Cevap! C D DRUZ 29 29

30 D bölgesini 7 eşit parçaya bölünüz. Dünya rekoru 7 saniyedir…
DÖRT KARE PROBLEMİ B A SORU-4 D bölgesini 7 eşit parçaya bölünüz. Dünya rekoru 7 saniyedir… C D DRUZ 30 30

31 D bölgesini 7 eşit parçaya bölünüz. Dünya rekoru 7 saniyedir…
DÖRT KARE PROBLEMİ B A SORU-4 D bölgesini 7 eşit parçaya bölünüz. Dünya rekoru 7 saniyedir… İşte Cevap! C D DRUZ 31 31

32 PARADİGMALARIN GÜCÜ SONUÇ:
Hepimiz dünyayı olduğu gibi gördüğümüzü düşünürüz. Oysa, biz dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz; ya da nasıl görmeye şartlandırılmışsak öyle görürüz. İster doğru, ister yanlış olsunlar, paradigmalarımız tutum ve davranışlarımızın kaynağıdırlar. DRUZ 32 32

33 TUTUM VE DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRME
NASIL? Kişide önemsiz değişiklikler yapmak istiyorsak, işe sadece tutum ve davranışları değiştirmekle başlayabiliriz. Ancak çok önemli ve köklü değişiklikler yapmak istiyorsak o zaman «algıların kaynağı paradigmaları - zihinsel haritaları» değiştirmemiz gerekir. DRUZ 33 33

34 Yetişkin «Androgoji» 2 DRUZ 34 34

35 YETİŞKİN EĞİTİMİ Biyolojik Olarak Yetişkin; Yasal Olarak Yetişkin;
Üreyebilme yeteneğine ulaşmış bireylerdir. Bu dönem ergenliğin ilk safhasına karşılık gelir. İmza atabilen, başkasının iznine veya himayesine ihtiyaç duymadan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen ve ülkemizde yasal yetişkinlik yaşı olan 18 yaşını bitirmiş kişilerdir. Sosyolojik Açıdan Yetişkin; Psikolojik Olarak Yetişkin Toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir. Ülkemizde sosyolojik açıdan yetişkinlik, genelde yasal yetişkinlikten önce gerçekleşir. Öz-beni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve yönlendiren, öz-güven ve öz-saygı olgularını hayatının her kademesinde kullanan ve geliştiren bireylerdir. DRUZ 35 35

36 YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİN «Kendi yaşamını yöneten, sorumluluğunu üstüne alan, kendi kararlarını vermeye kendini hazır hisseden, fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamış, uygun ve doğru davranabilen, olgunluğa ulaşmış kişidir.» Tanım DRUZ 36 36

37 YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİNİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Görme Yeteneği: yaşları arasında en yüksek düzeyde olan görme gücünde, yaşlarında birden bire düşme görülür. İşitme Yeteneği: Yaşın ilerlemesine bağlı olarak yetişkinin işitme gücünde azalma olmaktadır. «Bu nedenle, öğretici, ses tonunu iyi ayarlamalı, dudak mimikleri yetişkin tarafından görülecek biçimde konuşmaya özen gösterilmeli ve görsel-işitsel araçların kullanımı ön plana çıkartılmalıdır.» DRUZ 37 37

38 YETİŞKİN EĞİTİMİ YETİŞKİNİN FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
Isıya Uyum Sağlama Yeteneği: Yetişkinin yaşının ilerlemesiyle ısıya uyum sağlaması güçleşmektedir. Çalışma Gücü: Yaş ilerledikçe iç salgı bezlerinin etkinliği azaldığından, hücreler daha çabuk yıpranır. Ayrıca, kas gücünde de azalma olduğundan, istenilen hızda bir çalışma ortaya konulamaz. DRUZ 38 38

39 «Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır.»
ERİŞKİN EĞİTİMİ GENEL KABUL «Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır.» ? DRUZ 39 39

40 ERİŞKİN EĞİTİMİ DOĞRU KABUL
Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalmaz olmaz, öğrenme hızında azalma olur! 20 – 25 Yaşlarında : En Hızlı 26 – 45 Yaşlarında : Hızlı 46 – 60 Yaşlarında : Yavaş Öğrenme hızında yaşlarına kadar yılda %1 azalma, 45'inden sonra ise önemli oranda azalma olur. DRUZ 40 40

41 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ACELE ETMEMEK GEREKİR!!!
YETİŞKİNDE ÖĞRENİM AŞAMALARI / SÜRECİ Yetişkinlerde öğrenme hızının yavaşlama nedeni, onların öğretilen bilgi ve becerileri bir sürece tabi tutmalarındandır. Gereksinim Duyma Farkına Varma İlgilenme Gereksinim Duyma Merak Etme Değerlendirme Gereksinim Duyma Davranış Değişikliği Deneme-Uygulama Gereksinim Duyma Faydalı Kârlı Bilginin var olduğu duyma ve farkına varma aşaması Bilginin yararlı ve üstün olduğunu merak etme aşaması Bilginin kendisine sağlayacağı yarardan ve kardan emin olma aşaması Bilginin denenme ve uygulanma aşaması YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ACELE ETMEMEK GEREKİR!!! Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir. DRUZ 41 41

42 YETİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ
1 Yetişkin ihtiyaçları doğrultusunda (eksikliğini giderici ve geliştirici bilgiyi) öğrenir, 2 Öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir, 3 Kişisel kaygıları vardır güvenli bir ortama gereksinim duyar (Başarısızlıktan, anlaşamamaktan, becerileri uygulayamamaktan korkarlar), 4 Hemen yada kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister, 5 Özgün ve özel bir birey olarak görülmek ister (Herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahiptirler. Saygı beklerler, etkinliklere katılmayı beklerler), 6 Özgüvenlerini korumak isterler (başarılarının takdir edilmesini beklerler), Özelliklerdendir-değildir DRUZ 42 42

43 YETİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ
7 Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak isterler (Program ve etkinlikler hakkında bilgi verilmeli, soru sorma ve geri bildirimde bulunulmalı), 8 Kendi tecrübesini açıklamak ve tartışmak isterler, 9 Kendileri ve eğitmenleri için beklenti düzeyleri yüksektir, 10 Olumlu geri bildirim (+ feedback) verilmesini beklerler (Konuya ait geri bildirim yapılmalı, olumlular söylenmeli, evet-doğru-çok iyi-iyi soru…), 11 Grup etkileşiminden hoşlanırlar, 12 Eğitim içeriğin belirlenmesinde yer almak isterler, Özelliklerdendir-değildir DRUZ 43 43

44 YETİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ
13 Eğitimde çeşitlilik (farklı eğitim yöntemleri uygulanmasını) ister, 14 Sertifika gibi ödül almak öğrenme cesaretini arttırır, 15 Zamanları değerlidir, verimli kullanmak gerekir, 16 Eğitim, kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar, 17 Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını ister, 18 Yetişkin pratik düşünür (Pratik ve güncel konular verilmesini ister), Özelliklerdendir-değildir DRUZ 44 44

45 YETİŞKİNİN ÖZELLİKLERİ
19 Eğitimin sonuçlarını bilmek-değerlendirmek ister, 20 Öğrendiklerini hemen uygulamaya koymaz, 21 Sorumluluk ve benlik duyguları gelişmiştir, 22 Herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahiptir, 23 Bilgi, beceri, alışkanlık ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini kendi başına çözebilecek yöntemleri kazanmak ister, 24 Eğitmen ile arasındaki ilişkinin arkadaş-meslektaş ilişkisi olmasını ister, Özelliklerdendir-değildir DRUZ 45 45

46 EĞİTİM AÇISINDAN ÇOCUK İLE YETİŞKİN FARKI
Eğitimin amacı çocuğu yaşantıya hazırlamaktır. Eğitimin amacı yetişkinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünü sağlamaktır. Çocuğa okulda, kurumların önceden saptandığı programda yer alan bilgi ve beceriler kazandırılır. Yetişkine gereksinme duyduğu alanda bilgi ve beceriler verilir. Çocuğun kişiliğini geliştirici bir yaklaşım izlenir. Yetişkinin öğretim sürecinde kişiliğine saygı duyacak ve koruyacak bir yaklaşım izlenir. Çocuk eğitiminin temeli bilgi ve beceri kazandırarak sorunların farkında olmasını sağlamaktır. Yetişkin eğitiminin temeli, bir sorunun çözümüne dayalıdır. Çocuğun öğrenmeye ayıracağı zamanı boldur. Yetişkin, yalnızca çalışma saati dışındaki sınırlı zamanını ayırabilir. Çocuğun yaşantıdan edindiği deneyim azdır. Yetişkinin geçmiş yaşantısına dayanan bir çok deneyimi vardır. Çocuk, öğrenmeye sınırlı da olsa zorlanabilir. Yetişkinin öğrenmesi ondaki öğrenme güdüsüne bağlıdır. Çocuk ile öğretmen arasındaki ilişki anne-baba ilişkisine benzer. Yetişkin-öğretmen ilişkisi öğrenen-öğreten ilişkisine bir ölçüde arkadaş-meslektaş ilişkisine dayanır. DRUZ 46 46

47 Öğrenme Önündeki Engelleri
DRUZ 47 47

48 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
KATILIMCI ENGELLERİ Bilinmeyenden korkma, Gülünç olma korkusu, Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, Ev yaşamından kaynaklanan engeller Vardiya çalışması, Vücut yorgunluğu, Ulaşım zorluğu, Ekonomik yetersizlik. DRUZ 48 48

49 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
EĞİTİCİ ENGELLERİ Eğitmenin sözcüklere boğulması, Eğitmenin anlatılanları karıştırması, Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, Eğitmenin liderlik vasfının olmaması, DRUZ 49 49

50 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
ORTAM ENGELLERİ Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, Havalandırma Nem, Gürültü, Aydınlatma, Sıcak-soğuk, Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, Masa ve koltuk düzeni, Oturma düzeni ve katılımcı sayısı, DRUZ 50 50

51 ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
İŞVEREN ENGELLERİ İşverenler Personel Eğitimlerini; İşgücü kaybı Zaman kaybı Para kaybı Gereksiz Kolay ulaşılamayan Angarya Pahalı ….bir iş olarak düşünürler DRUZ 51 51

52 «Çalışma Yaşamında Eğitim»
İşyerinde Eğitim «Çalışma Yaşamında Eğitim» DRUZ 52 52

53 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA YALAMINDA EĞİTİMİNİN YERİ
İşyeri çevresinin olumsuz etmenlerini ortadan kaldırmak, kişinin direncini artırmak, İş kazalarını ve hastalıklarını azaltmak, Sağlıklı ve Güvenli işyeri ortamı oluşturmak, Çalışanların İSG ile ilgili söylenenleri anlayıp uygulamasını sağlamak. DRUZ 53 53

54 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMAK
Eğitim Programının Tasarımı Eğitim gerekliliklerinin belirlenmesi Eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi Eğitim metodunun-yönteminin seçilmesi Eğitimin gerçekleşmesi-yapılması DRUZ 54 54

55 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Kim yada kimler eğitim verecek? Kimlere eğitim verilecek? Hangi eğitimler verilecek? Nerede eğitim verilecek? Ne zaman eğitim verilecek? Nasıl eğitim verilecek? Eğitim nasıl değerlendirilecek? DRUZ 55 55

56 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ KİMLER EĞİTİM VERECEK? «1» İSGK üyeleri;
İş güvenliği Mühendisi, İşyeri hekimi, İşyeri hemşiresi (varsa), İş psikoloğu (varsa)…. Konuk Eğitmenler; Konusunda uzmanlaşmış profesyoneller, Toplumda saygınlık kazanmış kişiler (iş adamları, sanatçılar, bilim insanları), DRUZ 56 56

57 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ KİMLERE EĞİTİM VERİLECEK? «2» İşverenlere
Yöneticilere İşyerindeki tüm profesyonellere İSGK üyelerine İşçilere Taşeron firma sahipleri ve çalışanlarına İşyeri çevresinde yaşayan mahalle, köy halkına DRUZ 57 57

58 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK? «3»
Yasal düzenlemeler İşyerinde Riskler, Risk Analizleri ve Çözümler İş Kazaları – Meslek Hastalıkları Acil Durumlar –Yangın – Tahliye Kimyasal Maddeler ve Zehirlenmeler Kaynak, Kesme ve Taşlama İşlerinde Sağlık Riskleri İSG Kuralları İlk yardım İş Makinesi Operatörlüğü, Kazancı – Elektrikçi vb DRUZ 58 58

59 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ HANGİ EĞİTİMLER VERİLECEK? «3»
Gürültü, Titreşim, Termal Konfor, Aydınlatma, Yük Taşıma ve Kaldırma Koruyucu Hekimlik – Hijyen – Hastalıklar İşyerlerinde İşaretler, Renkler ve Piktogramlar Kişisel Koruyucu Donanımlar Güncel Hastalıklar (Deli dana, Kuş gribi, Domuz gribi) Gerçek gündem konularında (Sigara, trafik kazaları, elektromanyetik alan hastalıkları, baz istasyonları, GDO’lu gıdalar…. DRUZ 59 59

60 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ NEREDE EĞİTİM VERİLECEK? «4» Yemekhaneler,
Çay mola yerleri, Atölye içi, Tezgah başı, Muayene odası, Dershaneler, Spor salonu Hasta bekleme salonu, Sinema salonu, ……………………………vb. DRUZ 60 60

61 Ancak, planlı eğitimleri baltalamadan, bıktırmadan…
İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN EĞİTİM VERİLECEK? «5» Her fırsatta, Ancak, planlı eğitimleri baltalamadan, bıktırmadan… Eğitmen yüzünü eskitmeden… Yine mi hijyen, yine mi sigara, yine mi……yine mi…..yine mi? DRUZ 61 61

62 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ EĞİTİM NASIL VERİLECEK? «6»
Tüm interaktif yöntemler kullanılarak, Yetişkin eğitimi ilkelerine uyarak, Uygun mekan ve uygun oturma düzeni sağlayarak, ………………vb. DRUZ 62 62

63 İŞYERİ SAĞLIK EĞİTİMİ EĞİTİM NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? «7»
Beklenen istendik davranış değişikliği ölçülerek, Kaza sayısında azalma var mı? Meslek hastalıklarında azalma var mı)? Sigara içiminde azalma var mı? KKD kullanımında artış var mı? El yıkamada artış var mı? Eğitimlere katılmada artış var mı? DRUZ 63 63

64 Eğitim Nasıl Verilecek?
«İnteraktif Eğitim Programı» DRUZ 64 64

65 İnteraktif Eğitim Program Hazırlama DRUZ 65 65

66 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMAK
Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz… «Öğrencinin aktif katılımını sağlayan ve eğiticinin kolaylaştırıcı, destekleyici, rehberlik eden, öğrenci merkezli yaklaşım interaktif yaklaşımdır.» Katılımcıların ve eğiticinin karşılıklı etkileşimlerinin sağlanması, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar. DRUZ 66 66

67 İNTERAKTİF EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK
İNTERAKTİF EĞİTİM PROGRAMI AŞAMALARI Eğitici (Moderatör), Eğitim Araçları, Eğitim Teknikleri, DRUZ 67 67

68 EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ
MODERATÖR «Başkan, Toplantı Başkanı, Forum Yöneticisi, Rehber» «Moderatör; öğreten (eğitici) değil, öğrenme sürecini kolaylaştıran rehberlik eden kişidir.» Sağlıklı ve dengeli bir kişilik, Yeterli genel kültür, Açık fikirlilik ve kendine güven, Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık, Kendi konusu ve eğitim konusunda bilgi ve beceri, Yetişkin psikolojisi konusunda bilgi, Liderlik vasfı, DRUZ 68 68

69 EĞİTİCİNİN ÖZELLİKLERİ
Rehberlik Eden Veren Alan Eğitime Katılan Gösterdim Söyledim Duydu Anladı Hak verdi İnandı Uyguladı Gördü Duydu Doğru anladı Hak verdi İnandı Uyguladı Sürdürecek …anlamına gelmez DRUZ 69 69

70 GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
EĞİTİM ARAÇLARI GÖRSEL ARAÇLAR İŞİTSEL ARAÇLAR GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR Kitap, Dergi, Broşür Yazı Tahtaları Resimler Gerçek Eşyalar, Modeller Projektörler Radyo, Teyp, Pikap, Ses Bantları Film, Televizyon, Video, DVD, Akıllı Tahtalar Dezavantajları; Dil az kullanılır, Düşünme azalır, Pahalı olabilir, DRUZ 70 70

71 Bireysel Öğretim Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri
EĞİTİM TEKNİKLERİ Bireyselleştirilmiş öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Sunum, Drama ve Rol Yapma Grup Tartışmaları (İkili Tartışmalar), Soru-Cevap Beyin fırtınası (Brain Storming) Gösteri (Demonstration) Benzetim (Simulation) Eğitsel Oyunlar, Örnek Olay İncelemeleri, Video Gösterimleri, ……………………vb. Alan Veren Bireysel Öğretim Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri ? DRUZ 71 71

72 ? AÇIKLAMA Eğitim ve Öğretimde en iyi yöntem yoktur!!!
EN İYİ EĞİTME VE ÖĞRETME YÖNTEMİ-TEKNİĞİ ? Eğitim ve Öğretimde en iyi yöntem yoktur!!! Yöntemi; eğitimin amacı belirler… DRUZ 72 72

73 EĞİTİMDE ALICILIK Eğitim Yöntemi Alıcılık % İşiterek (İ) 20
Görerek (G) 30 İşiterek + Görerek 50 İ+G+ İfade Ederek (İE) 70 İ+G+İE+ Yaparak (Y) 90 DRUZ 73 73

74 Eğitim Yöntemi – Hatırlama Oranları
EĞİTİMDE KALICILIK Eğitim Yöntemi – Hatırlama Oranları Hatırlama (3 Gün Sonra) Okuma 10 Duyma 20 Görme 30 Görme + Duyma 50 Görme-Duyma-Söyleme 80 Görme-Duyma-Söyleme-Yapma 90 DRUZ 74 74

75 ? AÇIKLAMA ALICILIK-KALICILIK NASIL ARTIRILITR
«Ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, alıcılık ve kalıcılık açısından o kadar başarılı olunur!!!» DRUZ 75 75

76 SUNUM TEKNİĞİ Kullanım Amacı Avantajları Dezavantajları
Yapılacaklar - İşlem Yeni bir konu tanıtılırken Bir durum, görüş, sentez aktarılırken Büyük gruplara ulaşmak gerekirse Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir Kalabalık gruba ulaşılır Her tür öğrenciye uyarlanabilir Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir Tek yönlü iletişimdir, öğrenici pasiftir Eğitimcinin etkili bir sunu yapma becerisi olmalıdır Beceri kazanma, davranış değiştirme için uygun değildir Uygulamalı yöntemlerle desteklenmediği takdirde kalıcılık fazla değildir Konuya bir giriş yaparak neler söyleyeceği görsel araçlar kullanarak anlatılmalı Önemli noktalar özetlenmeli Katılımcıların soru sorması istenmelidir DRUZ 76 76

77 ROL YAPMA TEKNİĞİ Kullanım Amacı Avantajları Dezavantajları
Yapılacaklar - İşlem Tutum değiştirme Eylemlerin başkaları üzerindeki etkilerini ve tepkilerini izleme Problem çözmede değişik yaklaşımlar kazandırma Uyarıcı ve eğlendirici Grubun dikkatini toplayı Gerçek yaşama benzer Rol yapmada yazılı bir metin izlenmez Başarı olmak için oyuncunun rolünü iyi anlaması gerekir Başarı için oyuncuların kendilerini rollerine kaptırmaları gerekir Oyuncular rollerine hazırlanmalı Ortam oluşturulmalı Rol seyredilmeli Oyunculara teşekkür edilmeli Gözlemcilerin gözlemi paylaşılmalı Farklı olan tepkiler tartışılmalı Durumun kendi yaşantılarıyla ilgisi sorulmalı DRUZ 77 77

78 KÜÇÜK GRUP TARTIŞMASI TEKNİĞİ
Kullanım Amacı Avantajları Dezavantajları Yapılacaklar - İşlem Problem çözüm becerisi kazandırma Katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlama Öğrenme sürecinde katılımcılara sorumluluk duygusu verme Ekip çalışmasını destekleme Kişisel değerleri açığa çıkarma 4-6 kişilik gruplara Öğrenicilere öğrenmelerini kontrol etme yeteneği geliştirir Paylaşmayı destekler Tartışma ile alınan dersin netleşmesini ve güçlenmesini sağlar Gruptan istenen iş net olmalıdır Zaman sınırı verilmelidir Katılımcılar aynı fikirde olmasalar da birbirlerini dinlemeli Grup tartışması yalnızca bir ya da iki kişi tarafından yönlendirilmemelidir Sorular tartışmanın yönetimine yardımcı olmalıdır Herkes katılım için cesaretlendirilmeli Grupları 4-7 kişiden oluşturulmalı Ne tartışılacağı Tartışma yöneticisi, kayıtçı ve sunucu İşin anlaşıldığından emin olunmalı Tartışma için zaman verilmeli Bulgular sunucu tarafından büyük gruba sunulmalı Temel noktalar belirlenmeli Bu alıştırmadan ne öğrendikleri sorulmalı DRUZ 78 78

79 SORU-CEVAP TEKNİĞİ Kullanım Amacı Avantajları Dezavantajları
Yapılacaklar - İşlem Öğrenicilerin bildiklerini tazelemeleri için Daha önceden öğrenilenleri gözden geçirmek için Öğrencilerin hatırlama, ilişkilendirerek analiz etme yeteneklerini değerlendirmede Öğrenilenleri kontrol etmede Eğiticiye öğrenicilerin bilgi ve uygulamalarını kolayca değerlendirme imkanı verir İlgiyi uyandırır, düşünme sürecini harekete geçirir Kendini açıklama fırsatı sağlar Doğru verilmiş yanıtlar öğrenicilerin aklındaki şüpheleri uzaklaştırır Düşüncelerin yorumlanması ve şekillenmesine imkan sağlar Hızlı ve net düşünme yeteneği ile kullandığı dile hakim olması gerekir Anlaşılamayan soruları yeni sözcüklerle tekrarlayabilmesi Öğrenicilerin soru ve cevaplarını göreceli olarak değerlendirmesine İlgiyi canlı tutmak ve tekrardan kaçınmak için farklı soru sorma tekniklerini kullanabilmesine bağlıdır Sorular önceden planlanmalı, amacı belli olmalı Her soruda bir durum sorulmalı Soru 1 katılımcıya sorulmalı, cevap için zaman bırakılmalı Katılımcının verdiği yanıt; doğruysa desteklenmeli, kısmen doğruysa doğru bölüm onaylanmalı, yanlış bölüm düzeltilmeli, tamamen hatalı ise eleştirel bir tavır almadan doğru yanıt verilmelidir DRUZ 79 79

80 Yetiştiricilik Modeli
COACH – KOÇLUK Yetiştiricilik Modeli C (Clear Performance Model) Açık net performans modeli; öğrenmeleri beklenen beceriler açık bir şekilde gösterilmeli O (Openness to Learning) Öğrenmeye açık olma; eğitmen yeni becerileri öğrenme ve kullanmaya daha hazır bir ortam yaratacak etkinlikleri eğitime katmalı A (Assess Performance) Performansın değerlendirilmesi; beceri kursu öğrenilen becerilerdeki yeterliliği ölçebilmeli C (Communication) İletişim; yetiştirici ile katılımcı arasında iki yönlü iletişim olmalı H (Help and Follow-up) Yardım ve izlem; Katılımcıların işyerlerine döndükten sonra becerileri uygulayabilmeleri ve bu sırada ortaya çıkan engelleri aşabilmeleri için katılımcılar daha geri dönmeden izlem ziyaret planlarının yapılması DRUZ 80 80

81 BEYİN FIRTINASA TEKNİĞİ
Kullanım Amacı Yapılacaklar - İşlem Belli bir konu ya da sorun hakkında görüşler, düşünceler veya çözümler üretmek için Beyin fırtınası yaptırmak için bir konu belirlenmeli, "... deyince ne anlıyorsunuz?" , "... durumunda neler yapılabilir?" ya da "... size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz. Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulmalı, Beyin fırtınasının temel kurallarını gruba açıklanmalı; Herkes aklına gelen her şeyi söyleyebilir, bütün fikirler kabul edilecek. Söylenenlerin hepsi tahtaya/kağıda yazılacak, Hiç bir fikir/öneri beyin fırtınası sırasında eleştirilmeyecek, tartışılmayacak Beyin fırtınası belli bir tempo içinde yapılacak, Öneriler listesi bitirildikten sonra başa dönüp hepsi teker teker tartışılacak. Kısa bir özetle (bir-iki cümlelik) konu toparlanacaktır. DRUZ 81 81

82 KATILIMCILARIN FİKİRLERİ KATILIMCILARIN FİKİRLERİ
BEYİN FIRTINASI 1. ADIM «FİKİRLER» SN KATILIMCILARIN FİKİRLERİ 1 2 3 4 5 6 7 2. ADIM «NEDENLER» SN KATILIMCILARIN FİKİRLERİ 1 2 3 4 5 6 7 DRUZ 82 82

83 BEYİN FIRTINASI PARETO (80/20) PRENSİBİ 3. ADIM «NEDENLER»
EN ÖNEMLİ NEDENLER 3. ADIM «NEDENLER» SN KATILIMCILARIN FİKİRLERİ 1 2 3 4 5 6 7 -∞ +∞ -3 +3 Bir problemin sonsuz nedeni vardır ve her nedeni çözmek için harcanan zaman, emek, para eşittir. Bir sorunun en önemli %20'si çözülürse, %80'ni çözülmüş olur. DRUZ 83 83

84 İletişim 3 DRUZ 84 84

85 TANIMLAR İLETİŞİM Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. İnsanların bilgi ve semboller üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlayıp yorumladıkları süreçtir. Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. Tanım DRUZ 85 85

86 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
İNTERAKTİF EĞİTİM AŞAMALARI Başlangıç, Isınma, Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim, Sunuma giriş, Sunum özetleme, Etkili soru sorma, ………….vb. DRUZ 86 86

87 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
BAŞLANGIÇ Tanışma Eğitimin amaçları ve öğrenim hedefleri Beklentilerin öğrenilmesi Katılımcıların sorularının yanıtlanması Etkinlikler Kurs programı ve gereçleri Tuvalet, telefon, yemek, çay ………………… belirlenmeli ve açıklanmalı DRUZ 87 87

88 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
ISINMA EGZERSİZLERİ Etkin katılımı ve karşılıklı etkileşimi destekler Katılımcıların endişelerinin giderir Bu etkinliklere eğitmenin de katılması bütünleşmeyi ve daha kolay iletişim kurmayı sağlar DRUZ 88 88

89 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
SÖZLÜ İLETİŞİM Sesin tonu, vurgusu ve yüksekliği iyi ayarlanmalı Her bölüm ve her konuya güçlü bir girişle başlanmalı Katılımcı soru ve görüşlerine önem verilmeli Katılımcılara adlarıyla seslenilmeli Belli sözcük ve ifadeleri tekrarlamaktan kaçınmalı Sunum şekli ve temposu iyi ayarlanmalı Konu geçişleri mantıklı ve yumuşak olmalı Katılımcıların kabul edebileceği sözcükler kullanılmalı DRUZ 89 89

90 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
SÖZSÜZ İLETİŞİM İlk izlenim önemli (kılık, kıyafet) Yüzleri okumak için göz teması kurulmalıdır Olumlu yüz ifadeleri kullanılmalı Kollar bağlanmamalı (Kapalı) Eğitim salonu içinde hareketli olmalı Yorumlarda veya soru yanıtlarken katılımcıya dönülmeli, baş hafifçe sallanarak ilgi hissettirilmeli, etkin katılım sağlanmalı Durmadan kımıldamak, ileri geri sallanmak, kalemle, anahtarla oynamak, para şıkırdatmak gibi davranışlardan kaçınılmalı, DRUZ 90 90

91 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
SUNUMA GİRİŞ Giriş tüm grubun ilgisini çekmeli Sonradan verileceklere katılımcıları hazırlamalı Olumlu bir eğitim atmosferi oluşturulmalı Katılımcıların eğitmenin beklentilerini anlamalarını sağlamalı Konu hakkında bir dizi soru sorarak Eğitimin amaçlarını gözden geçirerek Konunun daha önce işlenen bölümlerle bağlantısını kurarak Kişisel deneyimleri paylaşarak Gerçek yaşam deneyimlerini paylaşarak… DRUZ 91 91

92 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
SUNUMA GİRİŞ Problem çözme etkinlikleri veya vaka çalışması Oyun, oyunlaştırma veya taklit kullanmak Video filmi (görsel işitsel araç kullanarak), Kışkırtıcı ifadeler kullanarak tepki oluşturmak CPR mankeni gibi modelleri kullanmak Bir uzmandan yardım almak Konunun gelecekteki iş deneyimleriyle ilgisini kurmak DRUZ 92 92

93 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
SUNUM ÖZETLEME Kısa olmalı, ana noktaları toparlamalı, katılımcıların etkin katılımı sağlanmalı Katılımcılardan soru sormaları istemeli Katılımcılara soru sormalı Alıştırma veya test çözmeli Zaman varsa ana noktaları oyun içinde tekrarlamalı DRUZ 93 93

94 İNTERAKTİF EĞİTİM ORTAMI ve İLETİŞİM
ETKİLİ SORU SORMA Soruyu tüm gruba yöneltilmeli Katılımcılara adıyla seslenerek soru sormalı Soruyu sorma, duraklama ve sonra soruyu belli bir katılımcıya yöneltme, Katılımcının doğru yanıtını tekrarlama, Doğru yanıtı destekleme, ödüllendirme, Katılımcının yanıtı kısmen doğruysa, doğru bölüm onaylanmalı, hatalı bölüm düzeltilmeli, Katılımcının yanıtı hatalıysa, eğitmen doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade etmeli DRUZ 94 94

95 İletişimin Süreci (Unsurları) DRUZ 95 95

96 Amaç: Tutum ve Davranış Değişikliği Meydana Getirmektir…
İLETİŞİMİN SÜRECİ (UNSURLARI) KAYNAK (Mesaj Veren/Kişi-Grup-Kurum) Amaç: Tutum ve Davranış Değişikliği Meydana Getirmektir… ALICI (Mesajı Alan/Kişi-Grup-Kurum) İletişim Kanalı Mesaj Mesaj (Bilgi-Düş) Sözlü-Sözsüz-Yazılı-Elektronik Ortam-Çevre Dış Ortam (Çevre) İç Ortam (Alıcı-Vericinin Ruh Hali) Geri Bildirim-Feedback-Dönüt (açıklama, tartışma, önerme…,) [Yoksa: İletim / Varsa: İletişim] Mesaj İleti Deşifre Yorum DRUZ

97 ETKİLİ İLETİŞİMİN UNSURLARI
Kaynak; başkası ile paylaşacak fikre sahip olan birey, grup ya da kurum, Mesaj; iletişime esas olan haber, bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret vb. semboller, Kanal; mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. Ne kadar çok duyu organı devreye girerse iletişim o derece etkin olur, Alıcı; kaynaktan gelen mesajın iletici araç-yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi, Geri Besleme-Dönüt; kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma sürecidir. Tanım DRUZ 97 97

98 MESAJIN ANLAŞILMASINDA DOĞRU SÖZCÜK
Doğru Sözcük Seçimi Her zaman bilinen sözcükler kullanın, Az sözcük kullanın, Güçlü sözcükler kullanın, Kolay kelimeler kullanın, Aktif sözcükler kullanın, Doğru deyimler kullanın, Teknik sözcükleri dikkatli kullanın, DRUZ 98 98

99 ETKİLİ İLETİŞİMİN UNSURLARI
İLETİŞİMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR Uygun dil seçmek (Basit ve anlaşılır) Açık ve doğru mesaj vermek Saygı duymak, güven vermek Etkili soru sormak Göz teması sağlamak Beden diline dikkat etmek İki yönlü iletişim kurmak Geri bildirimde bulunmak (mimikler-sözler) Dinlemeyi öğrenmek Empati kurmak Tanım DRUZ 99 99

100 İLETİŞİM TÜRLERİ – ETKİNLİĞİ
YÜZYÜZE İLETİŞİM Beden dili : %55 Ses tonu : %38 Sözlü iletişim : %7 DRUZ 100 100

101 DİNLEME DÜZEYLERİ - EMPATİ
Dinlememe, Umursamaz dinleme, Dinliyormuş gibi yapma, Seçerek dinleme, Dikkatli dinleme, Empatiyle dinlemek «Empati; Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır. Empati karşımızdaki ile özdeşleşmek, ona benzemek ve sempati duymak değil; onun bakış tarzını yakalamaya çalışmaktır.» Tanım DRUZ 101 101

102 İLETİŞİM TÜRLERİ İLETİŞİM SINIFLAMASI Yönüne Göre İletişimim Türleri
Tek yönlü iletişim İki yönlü iletişim Çok yönlü iletişim İşyerindeki Akışına Göre İletişimin Dikey iletişim Yatay iletişim Çapraz iletişim Planlanmış İletişim-Doğal İletişim Yüz yüze İletişim ve Kitle İletişim** DRUZ 102 102

103 AMAÇLARA GÖRE İLETİŞİM TİPİ (Ters Üçgen)
Kitle İletişim Araçları İle Eğitim Bilgi Güdüleme Tutum Değişikliği Davranış Değişikliği Birey ve Grup Eğitimi / Yüz yüze İletişim DRUZ

104 İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
ZOR KİŞİLİKLER Lokomotifler, Mükemmeliyetçiler, Sinsi direnişçiler, Benim işim değilciler, Ayaklı gazeteler, Karamsarlar, Mızmızlar, Ciddiyetsizler Eleştiriciler Fedakarlar Kendini suçlayanlar Günah keçisi arayanlar Kırılganlar Detaycılar DRUZ 104 104

105 Teşekkür Ederim DRUZ 105 105


"Yetişkin Eğitimi ve İletişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları