Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kesme İşareti ( ’ )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kesme İşareti ( ’ )"— Sunum transkripti:

1 1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kesme İşareti ( ’ )

2 2 Atatürk’üm Kurtuluş Savaşı’nı Resmî Gazete’de Ahmet Cevat Emre’dir 1)Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

3 3 Hisar’dan Boğaz’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Ö r n e k l e r

4 4 Yunus Emre’nin (1240?-1320) TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Ö r n e k l e r Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu)

5 5 Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Boğaz Köprüsü’ne - Boğaz Köprümüzün güzelliği Ö r n e k l e r Kuşadası’nda - Kuşadamızdaki liman

6 6 Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Türkiye Büyük Millet Meclisine Türk Dil Kurumundan Anadolu Lisesini Ö r n e k l e r

7 7 Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Türkçe Konyalı Müslümanlık Ö r n e k l e r Türkler Ahmetler Müslümanlar Türkçenin Ahmetlerin Müslümanların

8 8 Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen son ses yumuşatılarak söylenir. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Yazılışı Okunuşu Ö r n e k l e r Sinop’a Sinoba Ahmet’i Ahmedi

9 9 Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ahmet en iyi arkadaşım ancak bana böyle şakalar yapmaması için onu kaç defa uyardım. Ö r n e k

10 10 Nihat Bey’e Ayşe Hanım’dan Türk Dil Kurumu Başkanı’na 2) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

11 11 TBMM’nin ABD’de TV’ye 3) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

12 12 1985’te 8’inci madde 7,65’lik 657’yle 4) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

13 13 Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. 12 Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür. 5) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

14 14 Bir ok attım karlı dağın ardına Düştü m’ola sevdiğimin yurduna İl yanmazken ben yanarım derdine Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan) 6) Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r Güzelliğin on par’etmez Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

15 15 Türkçede -lık’la yapılmış sözler. a’dan z’ye kadar 7) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Ö r n e k l e r

16 16 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kesme İşareti ( ’ )

17 17 Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için TDK’nın yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri


"1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Kesme İşareti ( ’ )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları