Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

2 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

3 1) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 1) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Örnek Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp…

4 2) Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 2) Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Örnek Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim.

5 3) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 3) Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Örnek Hacivat: Yar bana bir eğlence amaaan! Karagöz: Sar bana da bir eğlence amaaan! Hacivat: Ne sarması Karagöz’üm? Hacivat: Ne sarması yahu?

6 4) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 4) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Örnek – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar: – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün... (Falih Rıfkı Atay)

7 http://tdk.org.tr 5) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 5) Genel Ağ adreslerinde kullanılır. Örnek

8 56:8=7 100:2=50 6) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 6) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 56:8=7 100:2=50 Örnekler

9 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

10 1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Örnek Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı... (Tarık Buğra)

11 2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Örnek Arabacı B...’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

12 3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Örnek ... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra)

13 Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 4) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Örnekler Onu o kadar özledim ki… Hele bir bulunsun… Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

14 5) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 5) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Örnek Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: — Koca Ali... Koca Ali be!.. (Ömer Seyfettin)

15 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra) Nasıl da akşam oldu?.. Nasıl da yavrucaklar sustu?.. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı?.. (Necip Fazıl Kısakürek)

16 6) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan,
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 6) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Örnek — Kimsin? — Ali... — Hangi Ali? — ...

17 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

18 1) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur.
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 1) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Örnekler Ne zaman varırız köye, daha var mı? Zamanın akıp gittiğini fark eden olmadı mı?

19 2) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü
TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri 2) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Örnek Gümrükteki memur başını kaldırdı: — Adınız?

20 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
3) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih gibi durumlar için kullanılır. Örnekler Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?) 1496 (?) yılında doğan Fuzuli... Ankara’dan Antalya’ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

21 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
mı / mi ekini alan yan cümle, temel cümlenin zarf tümleci ise burada soru işareti kullanılmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.

22 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı)

23 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

24 TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri
Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz.


"TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları