Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 2 Gün Ders Saati Konu 1. Gün 2 Saat Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Uyum sürecinin değerlendirilmesi, Tanışma ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 2 Gün Ders Saati Konu 1. Gün 2 Saat Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Uyum sürecinin değerlendirilmesi, Tanışma ve."— Sunum transkripti:

1 1

2 FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 2 Gün Ders Saati Konu 1. Gün 2 Saat Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Uyum sürecinin değerlendirilmesi, Tanışma ve başarı hikâyeleri, Anahtar soru ve hedefleri tanımak, Teknoloji uygulamalarında hedefler ve Eğitim Liderinin rolü. 2 Saat Dünya ve Türkiye’de Eğitim Teknolojileri, Türkiye’de Eğitim Teknolojisi Yatırımları ve Fatih Projesi, Eğitimde Fatih Projesi Işığında Kişisel Çalışma Planının Gözden Geçirilmesi 2 Saat Değişim ve Öğrenme Kaynakları, Değişimi Yönetmek, 21.Yüzyıl Becerileri. 2 Saat Çeşitli Öğrenme ve Öğretme Kaynaklarını İnceleme, Sosyal Medya, İnternet Teknolojileri, İnternet Etiği, Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık.

3 3 FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 2. Gün 2 Saat Web 2.0 Araçlarını Anlamak ve Keşfetmek, Var Olan Web 2.0 Araçlarını Öğrenmek. 2 Saat Web 2.0 Araçlarının Kullanılması ve Yönetimi, Eğitim Teknolojisi Yatırımları ve Bu Yatırımlara İşlerlik Kazandırılması. 2 SaatLiderlik Davranış ve Standartlarının İncelenmesi. 2 Saat Teknoloji Çalışma Planı; Planlama, Fatih Projesine Entegre Etme, Etkinliklerle Eylem Planının Sunumu ve Değerlendirilmesi.

4 4 FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 3. Gün 2 Saat Fatih Projesinin Tanıtımına Yönelik; Projenin Amacı, Hedefi, Uygulama Süreci, Bileşenlerin Özetini İçeren Genel Sunumu, Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı. 2 Saat Donanım ve Alt Yapı Şartnamelerinin İncelenmesi, Muayene Kabul Komisyonları Süreçleri 2 SaatAkıllı Tahtanın ve Tahta Yazılımının Kullanımı. 2 Saat Öğretmen Eğitimi Çerçeve Programı. Öğretmen BT Yeterliliklerinin Tespiti ve Tüm Öğretmenlere Yönelik Eğitim İçin Eylem Planının Hazırlanması, Eğitimlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi, Forumun Genel Değerlendirilmesi, Sınav Belge Dağıtımı ve Kapanış

5 5 Anahtar Soru, Eğitim liderleri, öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak için; öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

6 6 Adınız Okulunuz ile ilgili bilgiler Başarı öykünüz

7 7 Forum, temel soruda olduğu gibi, çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak için teknolojinin eğitimde etkin, verimli, sürdürülebilir bir araç olarak kullanılmasına ve vizyon-misyon oluşturmanıza katkı sunmayı hedeflemektedir.

8 8 BÖLÜM 1

9 9 Bu bölümde, dünyada ve ülkemizde kullanılan eğitim teknolojileri hakkında bilgi edineceksiniz. Bunun yanında teknoloji kullanımında hedeflerin neler olabileceği ve eğitim liderlerinin bu konudaki rolünün ne olacağı üzerinde durularak, ülkemizde eğitim teknolojilerine yapılan yatırımların kısa bir tarihçesini ve yeni uygulamaya konulan Eğitimde Fatih Projesi’ni tanımaya çalışacağız. EĞİTİM VE TEKNOLOJİ

10 BİLİM, TEKNOLOJİ VE EKONOMİLERİN KRONOLOJİK SIRALARI 10

11 11 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN HEDEFLERİ

12 12 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php

13 13 BÖLÜM 2

14 PARADİGMA NEDİR? 14 Değişim ve Öğrenme Kaynakları

15 Bu bölümde; Değişimin aşamalarını irdeleyip örnek uygulamalarla inceleyeceğiz. 21. yüzyıl becerilerini öğrenecek ve yorumlayacağız. Sosyal medya kavramı üzerinde duracaksınız. Sosyal medyayı oluşturan belli başlı araçları tanıyacak ve bunların eğitim sistemine olan etkilerini tartışacaksınız. 15

16 Sanayi Toplumu Eğitim ParadigmasıBilgi Toplumu Eğitim Paradigması Buhar makinesinin icadıTablet bilgisayar vb. Maddi sermaye kullanımıBilgi ve inanç sermayesi Beden gücüBeyin ve ruh gücü Mal ve hizmet üretimi Bilgi ve teknoloji üretimi(Robotlar, elektronik araçlar vb.) Genel eğitim Eğitimin bireyselleşmesi, sürekliliği ve dinamikleri Temel bilgi; fen bilimleri Kuantum fiziği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler, 16

17 17 “Sorular Aynı; cevaplar değişecek…”

18 18

19 21.Yüzyıl Becerileri: Dünyada Ve Türkiye’de Durum Türkiye’nin Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında; 21.yüzyılda Türk toplumunun insan profili; “düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler ” olarak belirtilmektedir 19

20 20 Üretkenlik ve Sorumluluk Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Yapıcı ve Yenilenme Becerisi Bilgi ve Medya Okur-yazarlığı Girişimcilik ve Öz-Yönelim İletişim ve İşbirliği - Esneklik ve Uyum Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Liderlik 21.Yüzyıl Becerileri:

21 Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak için teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz? 21.Yüzyıl Becerileri: 21

22 Çeşitli Öğrenme ve Öğretme Kaynaklarını İncelemek 22

23 Eğitim ortamlarında vazgeçemediğiniz teknolojik araçları (donanım-yazılım) sıralayınız. Kullandığınız teknolojik kavramlardan aklınıza gelenleri sayınız. Değerlendirme sürecinde teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? 23

24 24

25 Sosyal medya ; İçeriğinin alıcıları tarafından oluşturulup, yine başka alıcıların kullanımına sunulduğu alandır. 25

26 TÜRKİYE%KENT%KIR% e-posta gönderimi 72,873.966,9 Facebook, Twitter, Chat, MSN, Skype vb. kullanarak gerçek zamanlı yazışma 64,265,060,4 Çevrimiçi haber, gazete veya dergi okuma, haber indirme 58,8 58,9 Satınalma amaçlı mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 55,7 45,6 Oyun, film, müzik, görüntü indirme veya oynatma 51,251,151,5 Sağlıkla ilgil bilgi arama 47,348,640,8 İnternet üzerinden telefonla/video ile görüşme 47,148,341,0 İnternet üzerinden radyo/televizyon izleme 41,142,136,1 Öğrenme amacıyla internete başvurma 37,138,132,1 İnternet bankacılığı 16,817,811,3 İş arama ya da iş başvurusu yapma 10,210,58,9 Hehangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma 6,36,74,5 Kaynak: TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi 2010 26 SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI

27 27 SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI Toplam Türk internet kullanıcısı olan 18,142,000 Kişinin 79.6%’sı olan 14,443,000 kişi Sosyal Ağlar kategorisinde yerini almış durumda. İnternet kullanıcılarının internette geçirdiği zaman sıralamasında sosyal ağlar, üst sıralarda yerini koruyarak internette geçirdiğimiz zamanın önemli bir kısmını kaplıyor diyebiliriz.

28 EtkinlikHarcanan Zamanın (%) Toplam internet kullanımı100.0% Anlık mesajlaşma (MSN, Gtalk, vb..)25.9% Sosyal Ağlar (Facebook, Friend Feed, Twitter, Forum alanları, vb..) 9.9% Oyun6.9% E-posta4.6% Haber/Bilgi4.1% Multimedya2.7% Arama2.5% Gazete2.3% Diğer41.3% 28

29 Dünden bugüne sosyal medyadaki değişim ve toplumdaki etkileri nelerdir? Sosyal medya-sosyal ağlar eğitim öğretim sürecini desteklemede nasıl kullanılabilir? 29 Sosyal Medya ve Etkileri

30 30 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Etik nedir?

31 31 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık

32 32 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Bilişim Suçları

33 33 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Telif Hakları

34 34

35 Web 2.0 Araçlarını Anlamak Mevcut Web 2.0 araçlarının, eğitim çalışmalarında nasıl kullanıldığını ve bu araçların bilgi ve iletişimi nasıl yaydığını keşfedeceğiz. 35

36 Eğitim Lideri olarak, öğretmenler ve öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını sağlamak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 36 Web 2.0 Araçlarını Anlamak

37 Web 2.0: “Kullanıcı merkezli, kullanıcıların bir şeyler katmasıyla var olan ve kullanıcılarına hareket özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sağlayan yeni nesil internet sistemi" olarak tanımlanabilir. 37 Web 2.0 Araçlarını Anlamak

38 38 Web 2.0 Araçları

39 İşbirliği web araçları: Belgelerin, işlem tablolarının ya da sunumların paylaşıldığı, İnternet erişimi olan ve paylaşımına izin verilen kişiler tarafından da düzenlenebildiği web araçlardır. 39 Web 2.0 Araçları

40 Web Günlükleri (Bloglar): Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yer aldığı, bilgi ve fikirlerin okuyucularla paylaşılması ve tartışılması amacıyla kullanılan web tabanlı bir yayındır. 40 Web 2.0 Araçları

41 Wikiler: Ziyaretçilere üyelik gerektirmeden bazı içerikleri ekleme, düzeltme, silme ve değiştirmeye izin veren bir çeşit web sitesidir. 41 Web 2.0 Araçları

42 Sayfalar arasında köprü kurmaya da olanak tanır. Mevcut veriler ve bunların değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar yapılabilmekte, bu tartışmalar ve değişikliklerin kaydı tutulabilmektedir. 42 Web 2.0 Araçları

43 İşlem ve etkileşim kolaylığı wikiyi yoğun yazarlık işbirliği için etkili bir araç haline getirmiştir. Web günlükleri tek bir yazara aittir. Wikiler ise birden çok yazara, dinamik içeriğe, doğrusal olmayan ve çok sayfalı yapılandırmalara sahiptir. 43 Web 2.0 Araçları

44 44 Web teknolojilerindeki gelişim, hayal gücünüzle sınırlıdır.” Web 2.0 Araçlarını Anlamak

45 45

46 46 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ ISTE Temel Koşulları ve NETS-A’ yı inceleyecek, Eğitimde teknolojik araçların idealize edilmesi ve kullanımı hakkındaki görüşlerinizi paylaşacak Bunların eğitim sistemine olan etkilerini tartışacaksınız.

47 Eğitimde standart sağlanabilir mi? 47

48 Eğitim Teknolojisi Yatırımları: İdealize Etme, Planlama, Uygulama ve Örnekler Eğitim Teknolojisi yatırımları neler olabilir? 48

49 Kaynakların Temini, İdealize Edilmesi ve Kullanımı Okulun-Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, planlama aşamasında belirlenir. Her bir faaliyet-proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyetlere- projelere yer verilmemelidir. 49

50 Okul-Kurum Yatırım - İdealize Etme ve Uygulama Planı Planlanan ve uygulanacak proje- Yatırım Adı Uygulanacak Eğitim öğretim yılı Yatırımın Yaklaşık Maliyeti Gerçekleşme süresi O yıl bütçeden ayrılan pay Yapılacak İşlemler Kullanım- Bakım- Onarım- İşletme Giderleri Değerlendirme 50

51 ISTE Standartlarını Gözden Geçirmek Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili kullanımı konusunda öncülük etmek için yardımcı olacak çeşitli standartlar Uluslararası Eğitim Teknolojisi Topluluğu (ISTE) tarafından geliştirilmiştir. 51

52 www.iste.org 52

53 BÖLÜM 5 53

54 TEKNOLOJİ ÇALIŞMA PLANI OLUŞTURMAK Bu bölüm, çalışma planınızı oluşturmanız ve teknoloji liderliği standartlarına ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Eğitim lideri, öncelikle kurumunun hazır bulunuşluk düzeyini belirlemeli, ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojiyi, eğitim programının her alanına dahil etmelidir. Bu sayede öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir. 54

55 55 Kısa VadeOrta VadeUzun Vade I.LİDERLİK VE VİZYON II. ÖĞRENME III. VERİMLİLİK VE GÖREVLER IV. DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VI. BİLİŞİM ETİĞİ

56 56 Uygulanabilir Planlar Oluşturmak Uygulanabilir Olmak Önem İfade Etmek İhtiyaç Duyulan Kaynaklar Aktif Katkı Sağlayacak Özel ya da Tüzel Kişiler Zamanlama Sistemle Uyum

57 57 Teknoloji Çalışma Planını Oluşturmaya Başlamak Örnek teknoloji çalışma planını oluşturmaya başlayınız.

58 58

59 59 Forumun Anahtar Sorusunu Yeniden Hatırlamak Eğitim liderleri, öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak için; öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

60 Gelecek Basamaklara Yönelmek Planın uygulanması aşamalarında süreci kesintisiz değerlendirmeli, ulaşılan sonuçlara göre güncellemelisiniz. 60

61 Forumu Değerlendirmek FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME ANKETİNİN UYGULANMASI 61

62 62 KAYNAKLARI GÖZDEN GEÇİRMEK Kaynak CD’yi yerleştirin. CD içinde yer alan kaynakları inceleyiniz. http://teknolojiveliderlikforumu.wikispaces.com/file/list adresinde de bir çok dokümana ulaşabilirsiniz.

63 63 Forum süresince yapmış olduğunuz katkı ve paylaşımlarınız için teşekkür ederim.


"1. FORUMUN İÇERİĞİNİN TANITIMI 2 Gün Ders Saati Konu 1. Gün 2 Saat Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Uyum sürecinin değerlendirilmesi, Tanışma ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları