Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU Hazırlayan:Şahin ATAGÜN 081205022.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU Hazırlayan:Şahin ATAGÜN 081205022."— Sunum transkripti:

1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU Hazırlayan:Şahin ATAGÜN 081205022

2 İçindekiler:  Arazi Toplulaştırmasına kısa bir bakış  Neden arazi toplulaştırması?  Ülkemizde toprak parçalanmasının sebepleri  Arazi toplulaştırmasının toplumsal yönü  Arazi toplulaştırmasından açığa çıkanlar  Arazi toplulaştırmasının sosyal yönü  içindekiler

3 Arazi toplulaştırmasına kısa bir bakış Arazi toplulaştırılması; çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, düzgün şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

4 Neden arazi toplulaştırması??

5 Dünya nüfusu her geçen gün artmakta!!

6 Tarım arazileri her geçen gün azalmakta!! 5600 yıl önce Karadeniz sahili 100-150m daha derinde idi ( koyu mavi çizgi) Kolombiya Üniversitesinden Jeologlar Ryan ve Pitman’a göre Buzul Çağında Karadeniz tarım arazileri ile çevrili bir tatlı su gölü idi. Eski insanlar bu gölün çevresinde yaşamaktaydı.

7 Ülkemizde Arazi parçalanmasının başlıca aşağıda yazılı sebepler sonucu ortaya çıkar ; Doğal koşullar nedeniyle ortaya çıkan zorunlu parçalanma Fiziksel tesislerin yapılması nedeniyle ortaya çıkan parçalanma Tarımsal faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan parçalanma Nüfus artışı, miras ve alım satımlar nedeniyle ortaya çıkan parçalanma

8 Yapılan araştırma sonuçlarına göre ; Çiftçi Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2007 yılı itibarıyla kayıt altında gözüken tarım arazisi büyüklüğü 16,7 milyon ha olup, işletme sayısı yaklaşık 2.6 milyon adettir. Türkiye'de çiftçi başına düşen tarım alanı ortalama 6 hektarı geçmemekte, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama 19.7 hektar seviyelerindedir.

9 Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 2 Yaralı Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığından dolayı 2 grup arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

10 Arazi toplulaştırma bir lüks değil zorunluluktur! Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir. TAMDA BU NOKTADA ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI zorunlu bir hale gelir

11 Arazi toplulaştırmasının toplumsal yönü: Toprak nasıl bir toplumsal süreçten geçmiştir?

12 1800’lü yıllarda feodal toplumda bir güç, zenginlik aracı. 1930’larda sanayi devrimi başladığında artık önemli olan mal ve onun dolaşımının yarattığı ticaret. 1950’lerde dünya savaşları, açlık, kıtlık yaşanmış. 1980’li yıllara geldiğimizde toprak kıt bir doğal kaynak olmuştu. Artık 2000’li yıllarda toprak kendi ulus sınırlarını aştı ve uluslararası, küresel bir kıt kaynağa dönüştü. Peki, biz bu sürecin neresindeyiz?

13 Hala toprağın zenginlik aracı olduğu, kimde çok varsa onun güçlü olduğu dönemin feodal niteliklerini koruyoruz. Öte yandan o hala günlük yaşamımızdaki işlemlerimiz için bir ticari mal. Alıp bekleterek durduğu yerde değerleneceğini düşünerek yatırım yapıyoruz. Ama henüz ne denli kıt bir doğal kaynak olduğunun uygulamada farkına varmış değiliz. Hala toprağın zenginlik aracı olduğu, kimde çok varsa onun güçlü olduğu dönemin feodal niteliklerini koruyoruz. Öte yandan o hala günlük yaşamımızdaki işlemlerimiz için bir ticari mal. Alıp bekleterek durduğu yerde değerleneceğini düşünerek yatırım yapıyoruz. Ama henüz ne denli kıt bir doğal kaynak olduğunun uygulamada farkına varmış değiliz.

14 Aslında arazi toplulaştırmasının ortaya ne tür sonuçlar çıkardığını görebilirsek bu işin toplumsal ve sosyal boyutunu daha iyi anlayabiliriz!!

15 Arazi toplulaştırmasından sonra açığa çıkanlar!! 1.Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir. 2.Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir. 3.Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır.Her tarla yola kavuşturulmaktadır. 4.Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir. 5.Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır. 6. Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır

16 7.Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır. 8. Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir. 9. Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır. 10. Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır. 11. Kadastro yenilenmiş olmaktadır.

17 12. KÖY YERLEŞIM YERLERI IYILEŞTIRILMEKTE VE GELIŞTIRILMEKTEDIR!!!

18 Kadastro yenilenmiş olacağı için; 1-arazi anlaşmazlıkları çözümlenmiş olacak 2-arazilerin vergilendirilmesi kolaylaşacağı için devlet ekonomik olarak rahatlar 3-tarım arazilerinin kredi alımında kullanılması kolaylaşacak 4-elde edilen veriler bilgi sisteminde altlık olarak kullanılabilecek EN ÖNEMLİSİ; 5-halkın devlete olan güveni artacak

19

20

21

22 Köy ve kent arasındaki çelişki azalıyor!

23 Köy ve kent arasındaki yaşam standartları dengeleniyor!

24 Kent ve kır arasındaki nüfus değişimi dengeleneceği için bir bütün olarak ülke deki yaşam standartları yükseliyor yani;

25 Sadece kırsal alanda yaşayanların değil ülkenin tamamının sosyo-kültürel ve ekonomik durumu iyileştirilmiş oluyor!

26

27 Tarımsal ürün artacağı için kentlerdeki endüstriyel faaliyetlerin gelişimi ve kent nüfusunun bundan ekonomik olarak yararlanması sağlanıyor!

28 Bütün bunların sonucunda kırsal kalkınma gelişiyor. YANİ; Köylü gerçekten milletin efendisi haline geliyor!

29 Kaynaklar: http://www.hkmo.org.tr/ekler/e840aa9583592e7_ek.pdf http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=287 http://www.tarimreformu.gov.tr/Icerik.aspx?MenuID=225 http://www.alierdi.com/akademik_site/sunu/ar_duz/01_a_duz.pdf http://www.bilimveteknoloji.info/tarim-endustrisi/ http://www.geoks.com.tr/proje-hizmetlerimiz.aspx Türkiye de arazi toplulaştırma sempozyumu (Ferruh YILDIZ, Zahit SELVİ,S.Savaş DURDURAN) Türkiye de arazi toplulaştırması (TMMOB, HKMO, ANKARA-2000) Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik politikalar (Pınar TOPÇU)


"ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ SOSYAL BOYUTU Hazırlayan:Şahin ATAGÜN 081205022." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları