Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Avrupadaki Arazi Toplulaştırma Çalışmaları ve Türkiye ile Olan Uygulama Farklılıkları DERS SORUMLUSU : ALİ ERDİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Avrupadaki Arazi Toplulaştırma Çalışmaları ve Türkiye ile Olan Uygulama Farklılıkları DERS SORUMLUSU : ALİ ERDİ."— Sunum transkripti:

1 DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Avrupadaki Arazi Toplulaştırma Çalışmaları ve Türkiye ile Olan Uygulama Farklılıkları DERS SORUMLUSU : ALİ ERDİ HAZIRLAYAN : Erhan GÜLTEPE

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TANIMI
Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve ayrıca sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması “ veya “Arazi Düzenlemesi adı verilmektedir..

3 Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları; Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda “Arazı Toplulaştırması” veya “Arazi Düzenlemesi” adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dahilinde bulunmaktadır.

4 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÖNCESİ VE SONRASI

5 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI NEDEN GEREKLİ ?
Toprak verimliliği bakımından dünyanın sayılı zenginlerinden olan ülkemiz toprak kullanımında aynı derecede verimli olamamaktadır. Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon ha olan Türkiye’de yılı itibarı ile toplam 4,9 milyon ha arazi sulanmaktadır.

6 Avrupa’da ve Türkiyede Arazi Düzenlemesi Uygulamaları
Avrupa’da ilk arazi toplulaştırma çalışmaları Almanyada gönüllü olarak yapıldığı öne sürülmüştür.Almanyada ilk toplulaştırma kanunu 1791 yılında yürürlüğe girmiştir.Günümüzde Avrupa ülkelerinin tümünde arazi düzenleme çalışmaları,bu amaçla yürürlüğe konulmuş kanunlara dayanmaktadır.

7 *İsviçre ilk çalışmaları 1884 yılında ,Fransa 1918 yılında,Hollanda 1924 yılında Belçika ise 1956 yılında bu çalışmalara başlamışlardır. *Türkiye’de ise ilk arazi düzenleme çalışmaları,TMK ve 7457 Sayılı ‘’Topraksu Genel Müdürlüğü ve Vazifeleri Hakkında Kanunun’’un 25.maddesine dayanılarak başlatılmıştır.İlk uygulama yıllarında Konya-Çumra-Karkın köyünde yapılmıştır.Kanuni dayanak yetersizliğinden yılları arasında çalışmalara ara verilmiştir.1964 yılında DPT ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının ortaklaşa yürüttükleri bir gelişme projesiyle çalışmalar yeniden başlatılmış ve Antalya,Burdur ve Isparta illerini içine alan bölgede toplulaştırma yapılmıştır.

8 Avrupa Ülkelerimdeki Arazi düzenlemesi Uygulamaları Belçika;
Tarımsal işgücünün göçmesiyle öncelikli olarak tarımsal arazilerin gelirlerinin güvenliğinin sağlanması (Yüksek) Fiyat politikası ve ithalat kontrolleri ve ihracat destekleri ile birlikte piyasa düzenlemeleri aracılığıyla (yüksek) fiyat politikası

9 Fransa; Tarımsal arazilerin gelirlerini ve ödemeler dengesinin sağlanması için üretimin arttırılması (Yüksek) İthalat kontrolleri ve ihracat desteklemeleri ile birlikte piyasa organizasyonu vasıtasıyla fiyat politikası

10 Almanya; Tarımsal arazilerin gelirlerinin korunması ve tüketiciler için adil gıda fiyatlarının sağlanması için daha yüksek etkinlikle beraber tarımsal üretimin arttırılması. Kırsal altyapıyı geliştirmek.(Yüksek) Yapısal Politika ile birleştirilmiş fiyat politikası

11 Yurtiçi ve uluslararası ticaretin her ikisinde devletin yer alması.
İtalya; Tarımsal üretimi arttırmak, verimliği yükseltmek ve tarımsal arazilerin gelirlerini korumak için arazi reformunu desteklemek Yurtiçi ve uluslararası ticaretin her ikisinde devletin yer alması. Tüm tarımsal arazileri fakat özellikle güney bölgeler için kredi faaliyetlerini içeren geniş çaplı yapısal politikalar

12 Geniş ölçüde yapısal politikalar.
Hollanda; Ulusal refaha en geniş biçimde katkı sağlamak için tarıma imkan veren şartların sağlanması Fiyat politikası, ithalat kontrolleri ve ihracat desteklemeleri. Geniş ölçüde yapısal politikalar.

13 Türkiye’deki Arazi Düzenleme Çalışmaları
Türkiye tarım sektörünün diğer devletlerle rekabet edebilir bir duruma gelebilmesi, kırsal alanda yapılan yatırımlardan beklenen faydanın sağlanması ve tarımsal yeniliklerin parsellerin içerisine kadar götürülebilmesi için her şeyden önce tarımsal bünye bozukluğunun düzeltilmesi gerekmektedir. Öte yandan tarımsal kalkınma için Avrupa Topluluğu ülkelerinde ve ülkemizde önemli tarım politikası, tarımsal yapının entegre olarak iyileştirilmesidir. Bunlar arasında " arazi toplulaştırması “önemli bir yer almaktadır.

14 Türkiye’de Kırsal Kalkınma;
Türkiye'de kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında da etkisini göstermiştir. Nüfusun çok önemli bir bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir önem verilmesini zorunlu kılmıştır.

15 Arazi Toplulaştırmasın İlkeleri;
Fazla parçalanmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi Gerekli arazi ve toprak ıslahının yapılması Tarımsal işletmelerin ıslahı ve yeniden düzenlenmesi , işletmelerin rasyonel bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması Tarla içi yol şebekesinin , yüzey tahliye sisteminin ve sulama tesislerinin inşası Dağlık yerlerde teraslama ve ağaçlandırma gibi toprak muhafaza tedbirlerinin alınması

16 Arazinin yeniden tanzim ve dağıtımı , mümkün olan hallerde işletmelerin genişletilmesi
Yerleşim yerlerinin yeniden düzenlenmesi , dağınık arazilerin birleştirilmesi. Buna benzer birçok ilke ve amaç sayılabilir...

17 Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikaları
Türkiye’de 2006 ‘ya kadar yasa gücünde belirlenmiş tarım politikası çerçevesi uygulanamamıştır. 2006 yılında Tarım Kanunu kabul edilmiştir. Ancak ilgili uygulama yönetmelikleri çıkmadığı için henüz bu kanunun tam olarak uygulanabildiğini söylemek mümkün değildir. Yıllar içerisinde farklı kurum ve kuruluşlarla yöneltilmiş olan Türk tarım politikasını üç döneme ayrılır. Her üç dönemde de bu politikalar tarım kanunu ile desteklenmediğinden daha çok o dönemdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş uygulamalar olarak görülmektedir.

18 Arazi Düzenlemesinin amacı çiftçiliği koruyup yaşatmak , köyleri yerleşim alanı olarak geliştirmek , sağlıklı bir çevreyi güçlendirerek , kırsal alanda üretim ve çalışma koşullarını iyileştirmektir…

19 SONUÇ Avrupa’da toprağın parçalanmasını önleyici yasa ve uygulamalar bulunmaktadır. Türkiye’de aktif bir arsa politikası mevcut olmadığı için tarım arazileri birçok parçaya bölünmüş ve buna bağlı olarak endüstriyel tarıma geçiş zor olmakta ve buda arazinin giderek daha çok parçalanmasına göz yumulması anlamına gelmektedir. Bütün bunlara bağlı olarak parçalı,dağınık ve ulaşım imkanı zor olan parsel sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun önlenebilmesi için biran evvel arazi düzenlemesi çalışmalarının tamamlandırılması gerekmektedir…


"DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Avrupadaki Arazi Toplulaştırma Çalışmaları ve Türkiye ile Olan Uygulama Farklılıkları DERS SORUMLUSU : ALİ ERDİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları