Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Click to add subtitle FİRMA ADI. OHSAS 18001 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, “Tüm mesleklerde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Click to add subtitle FİRMA ADI. OHSAS 18001 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, “Tüm mesleklerde."— Sunum transkripti:

1 Click to add subtitle FİRMA ADI

2 OHSAS 18001 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, “Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak ve bu düzeyde sürdürmek, İşçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, İşçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, İşçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, Özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır.

3 OHSAS 18001  Dünyada her üç dakikada bir, işçi iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.  Yine aynı kaynağa göre; her yıl dünyada ortalama 110 milyon işçi iş kazası geçirmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır.  Bunlardan 180 bini yaşamını yitirmektedir. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN (ILO) TESPİTLERİNE GÖRE;

4 OHSAS 18001 Evrensel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği; Henüz bir tehlike oluşmamış, İşletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek, Bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir, Yani yeni kavramla eski “reaktif” yaklaşımlar yerini “proaktif” yaklaşımlara bırakmıştır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

5 OHSAS 18001 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 13) İŞ KAZASI, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

6 OHSAS 18001 MESLEK HASTALIĞI, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Madde 14)

7 OHSAS 18001 NEDEN İŞ KAZASI OLMASINI İSTEMİYORUZ!? ÇALIŞANLAR, ŞİRKETLERİN EN DEĞERLİ VARLIKLARIDIR! 1.YARALANMALARA veya ÖLÜMLERE YOL AÇAR. 2.EKİPMAN HASARINA YOL AÇAR. 3.ÜRÜN KAYBINA YOL AÇAR. 4.ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAR. 5.ŞİRKET İMAJINI ZEDELER.

8 OHSAS 18001 ÜLKEMİZDEKİ DURUM

9 OHSAS 18001 ÖLÜM NEDENLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

10 OHSAS 18001 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI 0 200 400 600 800 1000 1200 İŞÇİ SAYISI 1999200020012002 YILLAR İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI BİLİNMEYEN ( *)

11 OHSAS 18001 İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyetlerine bakıldığında, buz dağının altında kalan bölümdeki, yani görünmeyen maliyetlerin daha fazla olduğu görülmektedir. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAALİYETLERİ

12 OHSAS 18001 BUZDAĞI KAZALARIN MALİYETLERİ GÖRÜNEN GİDERLER (DOĞRUDAN) GÖRÜNMEYEN (DOLAYLI) 1/3 2/3

13 OHSAS 18001 İŞ KAZASI MALİYETİ Direkt maliyetler Tedavi Tazminat Mahkeme giderleri, cezai hüküm bedelleri SSK iş kazası ve meslek hastalığı primleri Geçici veya sürekli iş göremezlik bedelleri Hasar gören malzeme, tesis, ekipman onarım veya yenileme bedeli

14 OHSAS 18001 İŞ KAZASI MALİYETİ İşçi, usta ve yöneticilere ait iş kaybı Üretimin aksamasının nedeni ile iş akım ve programında aksama Yasal ödemeler: idari para cezası, yeniden eğitim bedeli ve hükümetçe yapılan soruşturma masrafları Siparişin zamanında karşılanmamasından dolayı; şöhret, para cezası ve erken teslim prim kaybı İndirekt maliyetler

15 OHSAS 18001 TEMEL KABUL... K a z a l a r B i r d e n b i r e G e r ç e k l e ş m e z !!!

16 OHSAS 18001 İSG KAZA ZİNCİRİ... Yapısal Zayıflık Kişisel Özürler Kişisel Özürler Güvensiz Hareket ve Şartlar Kazanın Olması Zarar Hasar Zarar Hasar Zarar/Hasar KAZA Güvensiz Har. ve Şartlar Kişisel Özürler Kişisel Özürler Yapısal Zayıflık İSG Etki Alanı

17 OHSAS 18001 KAZA TEORİSİ T.D= TEHLİKELİ DURUM T.H= TEHLİKELİ HAREKET KAZA=T.D * T.H

18 OHSAS 18001 ÇALIŞMA ORTAMI ÇALIŞAN PERSONEL OPERASYONEL DURUM EKİPMANLAR İŞYERİ DÜZENSİZLİĞİ DENETİM NOKSANLIĞI İNSANIN DOĞAL YAPISI ÇEVRE KOŞULLARI İŞ - İŞÇİ UYUMSUZLUĞU EĞİTİM NOKSANLIĞI İŞ KAZASI YARALANMA ÖLÜMMADDİ HASAR ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ HAREKETLER TEHLİKELİ DURUMLAR

19 OHSAS 18001 2001 YILI İÇİN KAZA NEDENLERİNİN DAĞILIMI

20 OHSAS 18001 KAZA TEORİSİ 10-50 minör kaza 1 Majör Kaza 300-600 ucuz atlatma PİRAMİT TEORİSİ – H. W. HEINRICH Ölüm ve kalıcı sakatlanmalı yaralanmalar 30 LWC’s 300 Recordables 30,000 Near Misses 300,000 At-Risk Behaviors Kavram: Piramitte üst kısımlardaki ciddi kazaları önleyebilmek için aşağıya doğru odaklan! İşgünü kaybı Kaydedilen olaylar Riskli davranışlar Şans eseri sakınılan kazalar 1 K ontrol!

21 OHSAS 18001 KAZA TEORİSİ KAZANIN ARDINDAN SÖYLENENLER;  Dikkatim dağıldı.  Bana bir şey olmaz.  Şimdiye kadar hep böyle yaptık.  Böyle olacağı aklıma gelmedi, bilmiyordum.  Güvenli görünüyordu.  Acelem vardı.

22 OHSAS 18001 İSG HEDEFLERİ ve SONUÇLARI Tehlikelerin ve Risk Faktörlerinin Kaynağında Yok Edilmesi = Proaktif Yaklaşım

23 KAZALARI ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN HEM DAHA UCUZ, HEM DE DAHA İNSANCILDIR. Önleyici Program Tepkisel Program Bana Önem Vermez Bana önem Verir

24 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı; İşyerinin olumsuz koşullarından çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, dolayısı ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesidir.

25 OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliğinin ana hedefi ise;

26 OHSAS 18001


"Click to add subtitle FİRMA ADI. OHSAS 18001 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ, “Tüm mesleklerde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları