Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 24.05.20052 Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır.. Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.Çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.İş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından ölen Kişi Sayısı: 1,7-2 Milyon.İş Kazarından Dolayı ölen Kişi Sayısı: 350 Bin.Ölüm hariç yaralanan kişi sayısı : 158 Bin

3 24.05.20053 Ülkemizdeki Kaza İstatistikleri 2003 Yılı Verileri Toplam Çalışan Sayısı : 20.815.000 İş Kazası Sayısı: 76.668 Meslek Hastalıkları Sayısı: 440 Çalışma ortamından dolayın hayatını kaybeden Kişi Sayısı: 811

4 24.05.20054 Ülkemizde KOBİ’ler Toplam KOBİ Sayısı (Tahmini) : 1.100.000 Ülkemizdeki İmalat Sanayiinin % 98’i KOBİ Sanayi Sektöründeki İhracatın %94’ünü KOBİ’ler gerçekleştirmektedir. İmalat Sanayiindeki istihdamın % 61’ini KOBİ’ler sağlamaktadır.

5 24.05.20055 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Taraflar İş Veren İşçi Devlet Toplum Sendikalar Sivil toplum örgütleri Üniversiteler

6 24.05.20056 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Tarafların yapacağı faaliyetler Taraflar arasında karşılıklı uzlaşma olmalıdır, Taraflar birbirlerine güvenmelidir, İş sağlığı ve güvenliğini bir işletme kültürü haline getirmelidirler, Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmelidirler.

7 24.05.20057 Devletin Sorumluluğu -1 Bütün Çalışanların, İnsan haysiyetine uygun Şartlarda kendilerini geliştirebileceği güvenli iş ortamlarının oluşturulmasında yasal düzenlemeleri yapmaktır. Güvenlik kültürü ve bilincini tüm topluma yaygınlaştırmak, İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat çalışması yapmak ve kanun ile mevzuatların uygulamalarını yaptırmak, takip etmek

8 24.05.20058 Devletin Sorumluluğu-2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletmelerde eğitim hizmetleri vermek, Danışmanlık yapmak. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını AB standartlarına uydurmak.

9 24.05.20059 Devletin Sorumluluğu Yasal Düzenleme faaliyetleri İş kanunu, 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı Ulusal İş Güvenliği Konseyini Kurulması, AB iş sağlığı güvenliği direktifleri kapsamında 17 adet yönetmenliğin hazırlanıp yayınlanması, Yönetmenlikleri sürekli değerlendirmek öneriler ve değişimler doğrultusunda güncellemesi dir.

10 24.05.200510 Devletin Sorumluluğu Güvenlik Kültürü Oluşturma faaliyetleri İş sağlığı ve Güvenliğinin geliştirilmesi projesi, 8,16 milyon Euro- 7 milyon Euro’su AB Destekli Sanayileşmenin yoğun olduğu 10 ilde planlanan seminerler, İşçi ve işveren kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplumsal mutabakatı sağlamak,

11 24.05.200511 İş vereninin Sorumluluğu İş veren işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür, Bu kapsamda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir. 1. Risklerin önlenmesi, kaynağında mücadele edilmesi, 2. İşin kişilere uygun hale getirilmesi, 3. İşçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almak 4. Teknik gelişimlere uyum sağlanması, 5. Toplu ve kişisel korunma önlemlerine öncelik verilmesi 6.İşçilere uygun talimatların verilmesidir. 7. İşçilerin bilgilendirilmesi, 8. İşçilerin görüşlerinin alınması 9. İşçilerin eğitimi

12 24.05.200512 Çalışanın Sorumluluğu İşveren tarafından alınan her türlü tedbire riayet etmek ve talimatlara uymak, Bu kapsamda; 1. Makine, cihaz v.d. Ekipmanları doğru şekilde kullanmak, 2. Kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve muhafaza etmek, 3. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz durumu işverene bildirmek, 4.İşveren, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş birliği yapmak güvensiz durumlardan kaçınmak 5.Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için iş yerinde düzenlenecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmaktır.

13 24.05.200513 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yapılan Faaliyetler-1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirme yapılması, İş kazaları ve meslek hastalıkları oluşmadan önce önleyici tedbirlerin alınması, İş akış sürecinin her basamağındaki risklerin değerlendirmesi, tehlikelerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması, Ortak bir çalışma alanının kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak birlikte hareket etmeleri, işbirliği yapması,

14 24.05.200514 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yapılan Faaliyetler- 2 Çalışanların, işyerinde ve iş akış sürecinde, karşılaşılabilecek riskler konusunda önceden bilgilendirilmesi, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüş ve önerilerinin alınması, 50’ den fazla işçi çalıştıran işletmelerde, sağlık- güvenlik görevlisi ve sağlık-güvenlik işçi temsilcisi bulundurulmasıdır.

15 24.05.200515 KOBİ’ler de İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yapılacak Faaliyetler Çalışma ortamı, Makine ve tezgahlar ile diğer birimlerdeki mevcut durum analizi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili potansiyel veya olması muhtemel risklerin belirlenmesi, Çalışanlarla iş birliği yapılması, sürece çalışanların aktif katılımı, Çalışanların sürekli bilgilendirilmesi, Güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi, Uygulama ve sürekli iyileştirme.

16 24.05.200516 İş Güvenliğinin Sağlayacağı Yararlar-1 Çalışanlara, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturur, Çalışan memnuniyeti sağlandığı için üretim kalitesi artırılmış olur, Üretim kalitesinin artması verimi artırır, Firmanın karlılığı artar, İş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı ortaya çıkan kayıplar azalır

17 24.05.200517 İş Güvenliğinin Sağlayacağı Yararlar- 2 Kalifiye eleman sayısı artar, Çalışanların ve toplumun yaşam kalitesi artar, Çalışma barışını ve kalkınmayı sağlar, Rekabeti artırır.

18 24.05.200518 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hedefler Sıfır risk, Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı, Tam güvenli bir iş ortamı.

19 24.05.200519 TEŞEKKÜR EDERİM Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları