Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ
2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Aralık 2006 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.1 TARİHÇE
1.2 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 DURUM ANALİZİ 2.1.1 AKADEMİK PERSONEL DURUMU 2.1.2 ARAŞTIRMA 2.1.3 HİZMET 2.2 PAYDAŞLAR 2.3 GZFT ANALİZİ

3 STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON 3.2 VİZYON 3.3 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERLER MALİYETLENDİRME

4 ÖNSÖZ Bu dokümanın amacı 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün yılları arası kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını ve kullanımlarını içeren bir planlamanın sunulmasıdır. Doküman, Bölümümüzün benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, Performansların önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle belirlenmiş olduğu stratejik planı içermektedir. Doküman dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Bölümün kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri kapsayan öz ve çevre değerlendirmesini içeren durum tespiti, ulaşmak istediği geleceği ve üstlendiği görevleri özetleyen vizyon ve misyon bildirgesi, ortaya koyulan vizyon-misyon doğrultusunda gelecekle ilgili belirlediği stratejik amaç ve stratejik hedefler ile bunlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları ve bunların planlamasını kapsamaktadır.

5 GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE
Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasa uyarınca kurulmuş ve yılında Resim Bölümü 20 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır Eğitim–Öğretim yılına kadar Bölümden yaklaşık 200 öğrenci mezun olmuştur.

6 1.2 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI
Bölüm lisans programı dört yıldır. Bölümde programın amaçlarına ulaşabilmesi için uygulamalı Resim, Desen, Temel Sanat Eğitimi, Modelaj, Özgün Baskı, Fotoğraf, Duvar Resmi ve Serbest Malzeme Atölyeleri bulunmaktadır. Atölyeler yirmişer kişilik olup, bir öğretim elemanına en az on öğrenci düşmektedir. Bölüm eğitim programı, bir yandan öğrencinin yaratıcılığını geliştirirken diğer yandan sanatçı olabilmenin temel disiplinini oluşturmayı hedefler. Dört yıllık eğitim süresince öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeye yönelik hem uygulama hem de düşünsel alt yapı oluşturacak kuramsal dersler verilmektedir. Yıl içinde programa destek vermek amacı ile paneller, seminerler, konferanslar, alanında uzman kişilerce verilmekte, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir.

7 Mezunlar, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, Üniversite ve Yüksekokullarda seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu, eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Eğitim dili Türkçe’dir. Ayrıca bölümde Sanatta Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir.

8 Hazırlık Sınıfı-1. Yıl 1. ve 2. Dönemler
Ders Kodu Ders Adı T U K İçerik HZS001 YBC. DİL HAZIRLIK DERSLERİ-1 HZS002 YBC. DİL HAZIRLIK DERSLERİ-2 1. Dönem Dersleri RES107 GENEL SANAT TARİHİ 2 TD101 TÜRK DİLİ I AIL101 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ I YDI101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 4 RES133 SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I RES131 DESEN I 6 RES139 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 8 RES141 MODELAJ 1 2. Dönem Dersleri RES108 TD102 TÜRK DİLİ II AIL102 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ II YDI102 İNGİLİZCE RES134 SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II RES132 DESEN II RES140 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II RES142

9 2. Yıl 3. Dönem 3. Dönem Dersleri RES207 GENEL SANAT TARİHİ 2 RES217
RES217 MİTOLOJİ RES235 ESTETİK RESÖ237 SEÇ.UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 4 3 RESV237 SEÇ.UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD237 SEÇ.UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS237 SEÇ.UYG.ATÖL.(SER.MALZ.ATÖL.) (Seçmeli) RES247 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I RES249 FOTOĞRAF I 1 RES245 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA RES251/A RESİM ATÖLYESİ (Seçmeli) 8 10 RES251/B RES251/C RESİM ATÖLYESİ I (Seçmeli) RES251/D RES251/E RES251/F

10 2. Yıl 4. Dönem 4. Dönem Dersleri RES208 GENEL SANAT TARİHİ 2 RES218
RES218 MİTOLOJİ RES236 ESTETİK RESÖ238 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 4 3 RESV238 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD238 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS238 SEÇ. VE UYG.ATÖL(SER.MALZ.ATÖL.) (Seçmeli) RES248 BİLGİSYAR EĞİTİMİ II RES250 FOTOĞRAF II RES246 MESLEKİ YABANCI DİL I RES252/A RESİM ATÖLYESİ II (Seçmeli) 8 10 RES252/B RES252/C RES252/D RES252/E RES252/F

11 3. Yıl 5. Dönem 5. Dönem Dersleri RES335 SANAT TOPLUM BİLİMİ 2 RESÖ337
RESÖ337 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 4 3 RESV337 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD337 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS337 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(SER.MALZ.ATÖL. (Seçmeli) RESF337 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(FOTOĞRAF) (Seçmeli) RES343/A RESİM ATÖLYESİ III (Seçmeli) 8 10 RES343/B RES343/C RES343/D RES341 MODERN SANAT I RES339 MESLEKİ YABANCI DİL II RES343/E RES343/F

12 3. Yıl 6. Dönem 6. Dönem Dersleri RESÖ338
SEÇ.UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 2 4 3 RESV338 SEÇ.UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD338 SEÇ.UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS338 SEÇ.UYG.ATÖL.(SER.MALZ.ATÖL.) (Seçmeli) RESF338 SEÇ.UYG.ATÖL.(FOTOĞRAF) (Seçmeli) RES340 SANAT TOPLUM BİLİMİ II RES344/A RESİM ATÖLYESİ IV (Seçmeli) 8 10 RES344/B RES344/C RES344/D RES342 MODERN SANAT II RES346 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL RES344/E RES344/F

13 4. Yıl 7. Dönem 7. Dönem Dersleri RES435 TÜRK SANATI 2 RES437
RES437 GÜNÜMÜZ DÜNYA SANATI I RESÖ439 SEÇ.UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 4 3 RESV439 SEÇ.UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD439 SEÇ.UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS439 SEÇ.UYG.ATÖL.(SER.MALZ.ATÖL.) (Seçmeli) RESF439 SEÇ.UYG.ATÖL.(FOTOĞRAF) (Seçmeli) RESK441 KARŞILAŞTIRMALI YAPIT İNCL. I (Seçmeli) RESSF441 SANAT FELSEFESİ I (Seçmeli) RESS441 SİNEMA VE SANAT I (Seçmeli) RESÇ441 ÇAĞDAŞ SOS. KURAML. VE SANT I (Seçmeli) RES443/A RESİM ATÖLYESİ V (Seçmeli) 8 10 RES443/B RES443/C RES443/D RES443/E RES443/F

14 4. Yıl 8. Dönem 8. Dönem Dersleri RES436 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATLARI
2 RES438 GÜNÜMÜZ DÜNYA SANATI II RESÖ440 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(ÖZGÜN BASKI) (Seçmeli) 4 3 RESV440 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(VİTRAY) (Seçmeli) RESD440 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(DUVAR RESMİ) (Seçmeli) RESS440 SEÇ. VE UYG.ATÖL.(SER.MALZ.ATÖL.) (Seçmeli) RESF440 SEÇMELİ VE UYG.ATÖL.(FOTOĞRAF) (Seçmeli) RESK442 KARŞILAŞTIRMALI YAPIT İNCELEME II (Seçmeli) RESSF442 SANAT FELSEFESİ II (Seçmeli) RESS442 SİNEMA VE SANAT II (Seçmeli) RESÇ442 ÇAĞDAŞ SOS. KURAMLARI VE SANAT II (Seçmeli) RES444/A RESİM ATÖLYESİ VI (Seçmeli) 8 10 RES444/B RES444/C RES444/D RES444/E RES444/F

15 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1 DURUM ANALİZİ Resim Bölümü kendi alanında çevreye öncülük yapmaktadır. Bu amaçla, öğretim elemanları ve öğrenci sergileri açılmakta, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları yarışmalarda jüri üyeliği, kurum ve kuruluşlarda danışmanlık yaparak çevre faaliyetlerini desteklemektedir. Resim Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde buluşma ve tartışma konuları saptayarak bulunduğu çevrede yönlendirici rol oynamaktadır. Bunun için, uluslararası sempozyum, sergi ve atölye çalışmaları düzenlenmekte, ayrıca, gerek öğretim elemanları gerekse öğrenciler bienal ve benzeri etkinliklere bireysel ve grup olarak katılmaktadır. Geliştirdiği disiplinlerarası eğitim programı çerçevesinde, bir yandan öğrencinin yaratıcılığını geliştirmeyi, diğer yandan da sanatçı olabilmenin temel gereklerini oluşturmayı hedefler. Dört yıllık eğitim süresince öğrencinin yaratıcılığını geliştirmeye yönelik uygulamalı ve kuramsal dersler verilmektedir. Programa destek amacıyla, alanında uzman kişilerce panel, seminer, konferans, sergi, ve benzeri etkinlikler düzenlenmektedir.

16 Bölüm gerek uygulamalı gerekse kuramsal anlamda, akademik araştırmalara öncelik vermekte, bunları öğrencilerle paylaşmaktadır. Bu birikimini kendi bölgesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Merkeziyetçi tavırdan uzak durmaktadır. Çoğulcu ve katılımcı yaklaşımlara açık bir yöntemi benimsemektedir. Öğrencilerin kendi eğilimlerini dikkate alan, onların keşiflerine açık, bireysel tutumlarını önemsemektedir. Öğrencileri değerlendirme yöntemleri, ister kuramsal ister uygulama olsun, çoğunlukla öğrenci merkezli araştırmaların sonuçlarının değerlendirildiği bir yöntemin benimsendiği, öğretim elemanlarınca vurgulanmıştır. Değerlendirme yöntemleri, kuramsal derslerde yazılı ve dönem ödevleri, uygulamalı derslerde ise atölye çalışmaları, dönem projeleri ve sözlü sınavlar şeklinde yapılmaktadır. Mezunları, serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksekokullarda seçmeli sanat dersleri sorumlusu; eğitim sertifikası alanlar ise milli eğitim bakanlığına bağlı orta öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

17 2.1.1 AKADEMİK PERSONEL DURUMU
Akademik Personel Sayıları

18

19 2.1.2 ARAŞTIRMA Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 3 4 2 9 Uluslar arası 1 SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ Sözlü Poster Uluslararası SANATSAL ÖDÜLLER SANATSAL ETKİNLİKLER ULUSAL KİŞİSEL 5 6 19 ULUSAL KARMA 22 26 34 30 1344 ULUSARARASI KİŞİSEL ULUSARARASI KARMA 18

20

21 2.1.3 HİZMET Fiziki Altyapı:     Bölümümüz kampus planında kendisine ayrılan yer henüz inşa edilemediğinden dolayı geçici bir binada eğitim-öğretime devam etmeye çalışmaktadır. Bölümde 4 adet Resim Atölyesi, 1 adet Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, diğer bölümlerle ortak kullanılan 1 adet Desen Atölyesi, 1 adet diğer bölümlerle ortak kullanılan Özgün Baskı Atölyesi bulunmaktadır. Fotoğraf, Modelaj ve Kuramsal dersler için Fakültemizin ortak kullandığı dersliklerden yararlanılmaktadır. Bölüm mekan ve malzeme eksikliği yüzünden mağdur olmaktadır (Özgün Baskıresim için birer adet Litografi, Serigrafi Atölyeleri, Duvar Resmi için birer adet Sigraffito, Mozaik, Fresk, Vitray Atölyeleri ve 1 adet Serbest Malzeme Atölyesi açılamamaktadır). Ayrıca, halihazırdaki atölyelerde de, kapasite, tavan yüksekliği, aydınlatma, havalandırma, donanım ( model için soyunma kabini, sabit yansıtıcı( projeksiyon) ve perdesi vb.) eksikliği vardır. Eksikliği duyulan diğer mekan ve malzemeler şunlardır: Resim ve Özgün Baskıresim Atölyeleri için teknik eleman ve odası, arşiv odası, depo ve malzeme dolapları, sergi mekanı ve donanımı, derslikler, bölüme ait büro ve sekreteri, dinlenme alanları, her öğretim elemanına bir oda ve teknik donanım.

22

23 √ 2.2 PAYDAŞLAR Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel İdari Personel Öğrenciler YÖK Rektörlük Özel Sektör

24 2.3 GZFT ANALİZİ

25 Zayıf Yönlerimiz:      Fakültemizin halen kendine ait bir binası olmadığından, gerek atölye gerekse derslikler açısından çok ciddi sıkıntıları vardır. Şu an kullanılmakta olan bina, Güzel Sanatlar Fakültesinin gereksinimlerine yanıt vermekten uzaktır. Bu durum kurumsal alt yapı kadar uygulamaya da dönük eğitim-öğretim sistemimizin istenen düzeye ulaştırılmasındaki engellerden biridir.   Güzel Sanatlar alanında resim eğitimi görselliğe dayanmaktadır. Bu alanda bölümümüzde belli bir niteliğe ulaşılmış olup, ancak donanım eksikliği nedeniyle bu başarımızı yaygınlaştıramamaktayız. Bölüm arşivi ve dersliklerinin teknolojik donanımı gibi konularda eksiklikler vardır. Bu sorun, öğretim elemanlarının kişisel arşivleri ve çabalarıyla aşılmaya çalışılmaktadır. Öğretim elemanlarının ders dışındaki zamanlarında gerek akademik gerekse sanatsal çalışmalarını yapabilecekleri mekanlar yoktur. Oysa öğretim elemanlarından akademik ve sanatsal çalışmalar yapmaları beklenmekte, ancak onlara bu olanak sunulmamaktadır.  

26 Çoğu öğretim elemanlarımızın yabancı dil düzeyi düşüktür
  Çoğu öğretim elemanlarımızın yabancı dil düzeyi düşüktür. Bu, akademik yükseltmelerde ve uluslararası iletişimde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, öğretim elemanlarımızın gelir düzeyinin yetersizliği, yaşam standartlarının gerisine düşmelerine ve gelişen teknoloji olanaklarından yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Bölümümüzün köklü bir geçmişi olmayışı; sınava başvuran öğrencilerin sayısının az olması ve bunların da çoğunun yakın bölgelerden gelmesi eğitimin niteliğini ve hızını yavaşlatmaktadır. Ayrıca, kentte nitelikli sanatsal etkinliklerin azlığı, öğrencilerin kültürel açıdan fakülte dışında yeteri kadar beslenememesine yol açmaktadır.

27 FIRSATLAR: Bölümümüzün yeni kurulmuş olması lehimize çevrilebilir. Örneğin, köklü bir geçmişe dayanan bölümlerin hareket yeteneği zamanla hantallaşabilir ve çağın yeniliklerine karşı kapalı bir tutum sergileyebilir. Yeni kurulan bir bölüm olmamız, çalışan öğretim elemanlarının genç ve dinamik olması, bir avantaja dönüştürülebilir. Yeni gelişmekte olan şehir yapılanması ve şehre akan kültürel ve ekonomik farklılıklar sanatsal ve kültürel faaliyetlerin uygulanabilmesi için çağdaş açılımlı fırsatlar taşımaktadır.

28 TEHDİTLER: Kazanılan mesleki donanımın uygulama alanlarının bölgede sınırlı olması Projelerin gerçekleşmesinde maddi duruma ve mekana dayalı sıkıntıların olması Öğrencilerin mesai saatleri dışında atölyelerden yararlanamamaları Yerleşkede yurt olmaması Mevcut yurtlarda uygulama çalışmalarının yapılacağı mekanların olmaması Görsel yapıtların özgün örneklerinden yoksun olmak Eğitimde teknolojik araçların – uzmanların eksikliği Fiziksel donanım eksikliği Öğretim elemanlarının gelir düzeyinin yetersizliği Görsel kirliliğin artması, kentin plansız olması, sanat mekanlarının yetersiz olması Öğrencinin eğitim düzeyinin düşük olması

29 Ders kayıtlarının ve diğer bazı sekreterya işlerinin öğretim elemanları tarafından yapılması
Şehrin sanatsal enerjiyi tehdit eden pasifleştiren etkisi Dersliklerdeki teknik ve fiziksel yetersizlik Yerel düzeyde müze, galeri vb. eksiklikler Akademik yükseltmelerde dil barajının mesleki ölçütlerden önce gelmesi Kent-üniversite işbirliğinin yetersizliği Eğitimin, gelişen teknoloji ve rekabeti yakalayamaması

30 Orta öğrenimde sanata yeterince önem verilmemesi
Ülkenin sanatçılara sosyal güvence sunmaması Kültür Bakanlığı’nın plastik sanatlar alanında üretilen projelere yeterince destek olmaması Medyanın sanatsal etkinlikleri hafife alması, yüzeysel yaklaşması Ortak zorunlu derslerin öğrencilerin ders yükünü arttırması Maddi ve bürokratik engeller yüzünden, yöremizde ve ülkemizde bulunan dinamiklerin eğitimimize dahil edilmemesi Ders araç ve gereç ve üretilen projelerin uygulanması açısından satın alma gücünün yetersizliği Binanın sanat eğitimine uygun olmaması Özgün sanat eserlerine ulaşılamaması Kütüphanenin merkezi olması ve sanatsal kitapların eksikliği Toplumun görsel beğenisinin düşük olması

31 Bölümün üniversite bütçesiyle yeterince desteklenmemesi
Danışmanlık ve ders yükünün fazla olması Uzman öğretim üyesi sayısındaki azlık Öğretim elemanlarının ders yükündeki fazlalık Akademik personelin ve öğrencilerin mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için bina görevlilerinin olmaması Uygulama malzemelerinin pahalı olması Kurumun yetkin bir sergi salonunun olmaması

32 STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda yaratıcı ve araştırıcı bir ortam oluşturmak ve bu ortama adım atan öğrencileri hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları hem de toplumsal sorumluluk bilincine sahip; katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetiştirmektir.

33 3.2 VİZYON Sanatçı adaylarına gözlem ve çözümleme yapabilme, çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazandıracak gerekli eğitimi vermektir. Öğrencinin sanat yetilerinin geliştirilmesi, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencinin hem kendini yaşayabilme ve gerçekleştirebilme, hem de çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşmasını sağlamaktır. Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünü topluma yayılmasına katkıda bulunmaktır.

34 3.3 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERLER
Akademik kadroyu geliştirmek Araştırma altyapısını geliştirmek Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek Sanatta Yeterlilik programını açmak Gelişmiş üniversitelerle ve uluslararası kurumlarla işbirliği sağlamak Sanatı farklı disiplinler ile buluşturmak Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek

35 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek
HEDEFLER 1.1. Sanatın farklı alanlarında yer alan kişileri, hizmet içi programlarla buluşturmak 1.2. Sanatta Yeterlilik sonrası programına katılımı artırmak 1.3. Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak 1.4. Akademik yapılanmada ölçütleri sanatsal aktivitelerle değerlendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Üniversitenin uluslararası, sanatsal kimlik kazanması Üniversitelerde ve farklı kurumlarda nitelikli sanat danışmanları ve eleştirmenlerinin ortaya çıkması Kültürler arası köprülerin ortaya çıkması, etkileşimin sağlanması

36 Akademik Personel Sayısı Hedefleri
2012 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna ilave olarak 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri Yüksek lisansa alınacak öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını % 10 düzeyine yükseltmek 2012 yılından itibaren yılda 1-3 Sanatta Yeterlik öğrencisi almak

37 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek
HEDEFLER 2.1. Seçmeli Uygulamalı atölyelerdeki donanım 2.2. Kendine ait şase, çerçeve, paspartu gibi malzemelerini edinebileceği teknik bir atölyenin ve ustanın varlığı 2.3. Bölümün kendi binasında sanat kitapları ve dergilerinin yer aldığı mekan. 2.4. Ulusal ve uluslararası destekli proje sayısının artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Geleneksel ve modern yapıların uygulanabilirliği Öğrencilerin kendi malzemelerini daha ucuza mal etmesi Malzemede çeşitliliğin arttırılması Projelerdeki kalitenin geçerliliği

38 2012’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Proje Sayıları
Her yıl periyodik düzenlenen Uluslararası sanat buluşmaları, Farklı Sanatçı ve öğrencilerin birlikte olduğu her yıl birer haftalık Uygulamalı Çalışmalar

39 STRATEJİK AMAÇ 3 Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek
HEDEFLER 3.1. Atölye fiziki koşullarının uygulamaya elverişli olarak geliştirilmesi 3.2. Resim bölümüne ait mevcut bir galeri ve müzenin düzenlenmesi 3.3. Resim atölyesinin kullanım sürelerinin uzatılması 3.4. Galeri mekanlarında sergi faaliyetlerinin yapılabilmesi için yıllık sözleşmeler 3.5. Resim bölümünü sergi ve yarışmalarla ulusal-uluslararası platforma taşımak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sanat ve sanatçının değer kazanması Bölümümüzün seçiminde öncelikli sıraya girmesi Mezunların iş bulma oranı

40 Sayısal Hedefler Lisans- Yüksek Lisans Atölye derslerinde kredi değişiklikleri (teorik ve pratik oranının %50 olarak düzenlenmesi) Öğrencilerin mezuniyetten sonra sanat ve eğitim kurumlarında çalışabilme yüzdelerini yükseltmek (En az %50) Serbest sanatçı olarak galerilerle çalışan mezun öğrencilerin sayısını en az %70 e ulaştırmak

41 STRATEJİK AMAÇ 4 Sanatta Yeterlik Programının Açılması
HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak Sanatta Yeterlik Programının geliştirilmesi 4.4. Bölge üniversiteleri için Sanatta Yeterlik Programı merkezi oluşturmak 4.5. Lisans öğrencilerini farklı üniversitelerin sanat bölümlerinden mezun olan öğrenciler ile buluşmasını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bölge ve farklı üniversiteler için Sanatta Yeterlik Programının önemli merkezi olmak Bölgedeki sanat ortamını daha çok canlandırmak ve nitelik kazandırmak Farklılıkları çoğaltmak

42 Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 Sanatta Yeterlik öğrencisinin alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması

43 STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle işbirliği sağlamak
HEDEFLER 5.1. Mimar Sinan GSÜ, Marmara, Hacettepe ve Dokuz Eylül Üniv. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere Sanatta Yeterlik öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler düzenlemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖYP kapsamında Sanatta Yeterlik öğrencisi sayısı Bölümümüze gelen misafir öğretim üyesi sayısı Değişim programları ile gelişmiş üniversitelere giden öğrenci ve öğretim elemanı sayıları Akademik ortamın niteliğini artırmak

44 Sayısal Hedefler 2012’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet etmek Her yıl en az 1 ulusal, 1 uluslararası katılımlı kongre ya da sempozyum düzenlenmesi

45 STRATEJİK AMAÇ 6 Kamu-toplum ve özel sektör ile işbirliği
HEDEFLER 6.1. Üniversitemiz içinde,kent içinde, kamu ve özel sektörde sanat danışmanlığı geleneğini oluşturmak. 6.2. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak eğitim projeleri yürütmek 6.3. Danışmanlık hizmetleri vermek 6.4. Bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sanatsal etkinlikleri ve niteliklerini artırmak Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri sayısı

46 Sayısal Hedefler Sürekli eğitim programı oluşturmak
Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik (talep edilen sayıda)

47 STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek
HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak mezuniyet sergileri yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklere özendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bağlantı kurduğumuz mezun sayısı Öğrenci sosyal ve kültürel etkinlik sayısı

48 Sayısal Hedefler Mezuniyet sergilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Yılda en az 1 sosyal ve kültürel etkinlik yapılması

49 MALİYETLENDİRME Resim ve Temel Sanat Atölyesi Maliyet 20.000 YTL.
Teknolojideki gelişim ve enflasyon, malzemelerin modelini ve maliyetini değişeceğinden yaklaşık bir fiyatlandırma çıkarılmıştır. Ancak gerekli görüldüğünde detaylandırılacaktır. Resim ve Temel Sanat Atölyesi Maliyet YTL. Vitray ve Duvar Atölyesi Maliyet YTL. Fotoğraf Atölyesi Maliyet YTL. Gravür Baskı Atölyesi Maliyet YTL. Marangoz Atölyesi Maliyet YTL. Toplam Maliyet YTL.

50 RESİM ve TEMEL SANAT ATÖLYESİ
           Resim atölyesinin Çalışma alanları yaklaşık100 metrekare olup, burada şövale, öğrenci dolabı, palet masası, antik kopya heykeller, farklı renk ve desende kumaş ve kostümler, barkovizyon, epidiyaskop ve dizüstü bilgisayar gibi malzemelerin bulunması gerekmektedir.         Söz konusu bu atölyelerin tam donanımı sayesinde, öğrenciler mevcut günümüz sanatının dolaşımını her an takip etme olanağını kazanacaktır. Sağlıklı bir sanat eğitimi için artık bu donanımlar kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca dışarıdan gelecek taleplerle, çok amaçlı kurslar ve uygulamalar yapılabilecektir. Uluslararası ilişkilerimiz nedeniyle bölümümüze gelen yabancı öğrencilere de daha uygun bir atölye ortamı sunmak, anlaşmalarımızın devamlılığı için gereklidir. Resim ve Temel Sanat Atölyesi Toplam Maliyet YTL.

51 VİTRAY ve DUVAR ATÖLYESİ
         Vitray ve duvar atölyesinin çalışma alanları yaklaşık 100’er metrekare olup, burada metal malzeme dolabı, vestiyer, tezgâh altı kasası, öğrenci çalışma tezgâhı, fırın, elektrikli vitray havyası, kesme elması, cam pensesi gibi malzemeler bulunmaktadır.          Günümüz mimari yapılarının vazgeçilmez elemanı olan “cam malzemesi” sayesinde, şehrimizin iç ve dış cephelerinde kullanılabilecek panolar, dışa açılan pencereler, farklı amaçlara yanıt verecek kullanım eşyaları, estetik bir beğenin kalıcılaşmasına neden olacaktır. Kentimizde bulunan tarihi yapıların pencere ve kapı camlarında bulunan vitray bezemelerinin restorasyonunun gerçekleştirilmesi de bu atölye sayesinde mümkün olacaktır. Vitray ve Duvar Atölyesi Toplam Maliyet YTL.

52 Fotoğraf Atölyesi Toplam Maliyet: 25.000 YTL.
1) Agrandizör (6*9 Siyah Beyaz) (3 Adet) 2) Agrandizör (6x9 Multıgrade Siyah Beyaz) (1 Adet) 3) 50 Mm Objektif (3 Adet 4) Marjör 24x30 (4 Adet) 5) Agrandizor Zamanlayıcısı (Timer) (4 Adet 6) Agrandizör İçin Netleyici (Focuscope) (4 Adet) 7) (30 X40) Küvet Kâğıt Yıkama Kabı (3adet) 8) (40 X50) Küvet Kâğıt Yıkama Kabı (3 Adet) 9) Film Silme Maşası (4 Adet) 10) Giyotin(Multi Cut) (1 Adet) 11) 90 Mm Objektif (1 Adet) 12) Film Sarma Aparatı (2 Adet) 13) Tripod (56-170cm) (3 Adet) 14) Film Ucu Çıkartma Aparatı (2 Adet) 15) Film Yıkama Tankı (Spiral Ve Hortum Dahil) (4 Adet) 16) Karanlık Oda Işığı (5 Adet) 17) Denklanşör Kablosu (2 Adet) 18) Kimyasal Saklama Kabı(Akordeon Bidon 1000ml) (3 Adet) 19) Kimyasal Saklama Kabı(Akordeon Bidon 2000ml) (3 Adet) 20) Kimyasal Saklama Kabı(1000ml) (3 Adet) 21) Kimyasal Saklama Kabı (2000 Ml) (3 Adet) 22) Laboratuvar Makası (3adet) 23) Geniş Ağızlı Maşrapa (2 Adet) 24) Huni (2 Adet) 25) Derece (2 Adet) 26) Dijital Slr Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 18 – 70 Mm Objektif) (6 Adet) 27) Klasik Slr 35mm Fotoğraf Makinası Kit( Gövde Ve Mm F 2.8 Objektif ) (3 Adet) 28) Klasik Slr 35mm Dahili Flash’lı Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 70) 300 Mm F/4-5.6 Objektif) (1 Adet) 29) Klasik Slr 35mm Dahili Flash’lı Fotoğraf Makinası Kit (Gövde Ve 28) 100 Mm F/4-5.6 Objektif) (2 Adet) 30) Flash (2 Adet) 31) Fotoğraf Makinası Çantası (6 Adet) 32) Fotoğraf Ve Multi Format Tarayıcı(Scanner) (1 Adet) 33) Film Sarmak İçin Boş Kaset (20 Adet) 34) Film Asma Mandalı (20 Adet) 35) Ölçü Kabı(500ml) (3 Adet) 36) Ölçü Kabı (1000ml) (3 Adet) Fotoğraf Atölyesi Toplam Maliyet: YTL.

53 Özgünbaskı Atölyesi Toplam Maliyet 61.500 YTL
ÖZGÜNBASKI ATÖLYESİ 2 Adet Büyük Pres Asit Tankı Kâğıt Giyotini Metal Giyotini Tozlandırma Dolabı Ahşap Plakalar Asit Odası Havalandırma sistemi Gravür atölyesi için gerekli el aletleri ve malzemeleri Özgünbaskı Atölyesi Toplam Maliyet YTL

54 Marangoz Atölyesi Toplam Maliyet 55.000 YTL.
         Marangoz atölyesinin çalışma alanları yaklaşık150 metrekare olup, burada kalınlık planya, testere, yatay daire, hızar bileme makinesi, torna, zımpara makinesi bulunmaktadır.          Söz konusu atölye teknik elemanları sayesinde bölümümüz içerisinde ihtiyaç duyulan, şövale, şase, çerçeve gibi malzemeler çok daha ucuza temin edebilecek, aynı zamanda dışarıdan gelecek talepleri de yerine getirerek üniversitemize bir kazanç sağlayacaktır. Marangoz Atölyesi Toplam Maliyet YTL.


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları