Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARALIK AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARALIK AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 ARALIK AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
ARALIK AYI KAVRAMLARI ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ARALIK AYI GEZİLERİ ARALIK AYI TİYATRO VE SİNEMASI ARALIK AYI MEYVESİ ARALIK AYI PARTİ VE KUTLAMALARI ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3 ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır 9.Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner 10.Belli bir yükseklikten atlar Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser 14.Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 4.Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür 5.Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanımlar 2.Duygularının nedenlerini açıklar 3.Duygularının sonuçlarını açıklar 4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme 1.Başkalarının duygularını ifade eder 2.Başkalarının duygularını paylaşır Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme 1.Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder 2.Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar 5.Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur 6.Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur

5 DİL ALANI Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme Kazanımlar 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar Amaç 3. Türkçe’yi doğru kullanabilme 1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır 2.Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 1.Dinlerken / konuşurken göz kontağı kurar 2.Sohbete katılır 3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır 4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür 5.Söz almak için sıra bekler 6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler 8.Üstlendiği role uygun konuşur Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir 4.Dinlediklerini özetler 5.Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme 1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder

6 BİLİŞSEL ALAN Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanımlar 1. Olaylar ve varlıkların özelliklerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu, olayı fark eder 2.Dikkatini nesne, durum, olay üzerinde yoğunlaştırır Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1.Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 3.Varlıkların yerini söyler. 4.Varlıkların şeklini söyler. 5.Varlıkların sayısını söyler. 6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler. 7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler. Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme. 1Varlıkları bire bir eşleştirir 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 5.Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir.

7 Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar 1.Varlıkları renklerine göre gruplar 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar 4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar. 5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 2.Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir 3.Sıra bildiren sayıyı söyler 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar Amaç 8. Nesneleri ölçebilme 1.Ölçme sonucunu tahmin eder 2.Standart olmayan birimlerle ölçer 3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır Amaç 9. Nesneleri sayabilme 1.20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar 6.Nesne sayısı 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler

8 Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar 1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir 3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 3.10 sayısı içindeki rakamları okur 4.10 sayısı içindeki rakamları modele bakarak yazar Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır 3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur 2.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler 3.Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar

9 Amaç 14. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme
Kazanımlar 1.Bir bütünün parçalarını söyler 2.Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler 3.İki yarımı birleştirerek bütün elde eder 4.Nesneler arasında yarım olanları gösterir 5.Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar Amaç 15: Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme 1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler 2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır 3. Nesneleri kullanarak toplama yapar 5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer Amaç 16. Belirli durum ya da olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme 1.Olayları oluş sırasına göre söyler 2.Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır

10 ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç  1. Temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanımlar 5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır 6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır 7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar Amaç 2: Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1: Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer 2: Giysilerini yardımsız çıkarır 3: Giysilerini yardımsız giyer 4: Giysilerini doğru şekilde giyer Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 5.Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme 3.Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister

11 1-10 ARASI NESNE GRUPLARININ SIRASINI SÖYLEME
ARALIK AYI KAVRAMLARI GECE-GÜNDÜZ ÖNCE-ŞİMDİ-SONRA AYDINLIK-KARANLIK ESKİ-YENİ UZAK-YAKIN TAM VE YARIM SAATLER SABAH-ÖĞLE-AKŞAM DÜN-BUGÜN-YARIN SİYAH-BEYAZ-TURUNCU KAYGAN-PÜTÜRLÜ KATI-SIVI SICAK-SOĞUK-ILIK ERİME-DONMA BATAN-YÜZEN UÇABİLEN-UÇAMAYAN NEDEN-SONUÇ AYNI-FARKLI DİKKAT ÇALIŞMASI OLAY SIRALAMA 1-10 ARASI NESNE GRUPLARININ SIRASINI SÖYLEME

12 ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

13 İLK PENGUEN RESİMLERİ YAPILARAK PENGUENLER GEMS KONUSUNA BAŞLANDI...
“KUTUPLARDA YAŞAM” İSİMLİ BELGESEL İZLENDİ...

14 MANTAR PENGUENLER YÜZDÜRÜLEREK BATAN-BATMAYAN NESNELER KEŞFEDİLDİ...

15 SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPILAN PENGUENLERE YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU...

16 RENKLİ BUZLARI KARIŞTIRARAK ARA RENKLER KEŞFEDİLDİ
RENKLİ BUZLARI KARIŞTIRARAK ARA RENKLER KEŞFEDİLDİ... TÜM RENKLERİ KARIŞTIRMADAN ÖNCE HANGİ RENGİN BULUNACAĞI TAHMİN EDİLDİ... ÇIKAN RENK İLE RESİMLER YAPILDI...

17 MÜZİK EŞLİĞİNDE PENGUEN ÖYKÜNMELERİ YAPILDI...

18 İMPARATOR PENGUENİN BOYUNUN UZUNLUĞU TAHMİN EDİLDİ VE İMPARATOR PENGUEN İLE KENDİ BOYUMUZU KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI...

19

20 KUTUPLARDA PENGUENLER NASIL BESLENİR? BEBEK PENGUENLERE NASIL BAKILIR?
DRAMA YAPILARAK ÖĞRENİLDİ...

21 KAĞIT KATLAMA TEKNİĞİ KULLANILARAK PENGUEN YAPILDI.

22 “AÇ PENGUEN” MATEMATİK ÇALIŞMASINDA BALIK KRAKERLER İLE TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMLERİ YAPILDI..

23 ELİPS ŞEKLİNİ KULLANARAK ÖZGÜN PENGUENLER OLUŞTURULDU...

24 KATI-SIVI-GAZ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.

25 “BALIK AVI” OYUNU OYNANDI
“BALIK AVI” OYUNU OYNANDI... YAKALANAN BALIKLARIN ÜZERİNDE YAZILI OLAN RAKAMLARLA TAHTADA TOPLAMA İŞLEMLERİ YAPILDI…

26 PENGUEN VE BALIK RESİMLERİ KULLANARAK ÖRÜNTÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI...

27 PARALARI TANIMA ÇALIŞMALARI YAPILDI...
“ALIŞVERİŞ” DRAMASINDA PARALAR KULLANILDI...

28 OKUL KÜTÜPANESİNDE ARAŞTIRMALAR YAPARAK
“GÖKYÜZÜ VE UZAY” KONUSUNA BAŞLANDI...

29 “GÖKYÜZÜ” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI...

30 “GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY” KONULU PROJE ÇALIŞMASI YAPILDI...
GÜNEŞ SİSTEMİ MAKETİNİ İNCELEYEREK GÜNEŞ VE AYIN ÖZELLİKLERİ ÖĞRENİLDİ... “GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY” KONULU PROJE ÇALIŞMASI YAPILDI...

31 “GÜNEŞ SİSTEMİ” İSİMLİ ORFF ÇALIŞMASI YAPILDI…

32 “SU DAMLASININ YOLCULUĞU” İSİMLİ HİKAYE DİNLENDİ VE “BULUTLARA YOLCULUK” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

33 “AKLIMDAKİ UZAY” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI…

34 GEZEGENLER İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ SIRALAMALAR YAPILDI...
GÜNEŞE YAKINLIKLARINA GÖRE SIRALAMA... BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAMA... KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE SIRALAMA...

35 DENEY YAPARAK GECE VE GÜNDÜZÜN, MEVSİMLERİN OLUŞUMU ÖĞRENİLDİ...

36 FARKLI DOKULARDA MALZEMELERLE
SAAT PROJESİ YAPILDI...

37 FARKLI TAKVİM VE SAAT ÇEŞİTLER İNCELENDİ... KULLANIM ALANLARI ÖĞRENİLDİ...

38 EN SEVİLEN MEYVE RESİMLERİNDEN TAÇLAR HAZIRLANDI…
TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KUTLANDI... EN SEVİLEN MEYVE RESİMLERİNDEN TAÇLAR HAZIRLANDI… TÜRKİYE HARİTASI ÜZERİNDE ÜLKEMİZE ÖZGÜ YİYECEK, GİYECEK, EŞYA, TARİHİ ESER VB. ÖĞRENİLDİ...

39 “MEYVE SEPETİ” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

40 BARKOVİZYONDA TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI İLE İLGİLİ SUNUM İZLENDİKTEN SONRA EVDEN GETİRİLEN YİYECEKLER PAYLAŞILARAK YENİLDİ…

41 Biz kutuplarda yaşarız Penguendir adımız Paytak paytak yürürüz
“PENGUEN” “GÖKYÜZÜNDE NELER VAR?” “YILDIZLAR” VE “TRİK TRAK” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ, RİTM ALETLERİ ÇALINARAK EŞLİK EDİLDİ. PENGUEN Biz kutuplarda yaşarız Penguendir adımız Paytak paytak yürürüz Sıcak tutar tüyümüz Balıkları çok severiz Lup lup lup hep yeriz. YILDIZLAR Yıldızlar pır pır parlar Güneş gözümüzü yakar Bulutlar birbirine çarpar O anda şimşek çakar Şimşek çaktı mı korkarım Saklanacak yer arararım

42 Bahçelere gün doğarken Duyarsın işte dinlersen Tıkırtılar tıkırtılar
GÖKYÜZÜNDE NELER VAR? Gökyüzünde neler var? Bilin bakalım Binelim bir rokete Hop uçalım Gece aydede bana Gülücük atar Yıldızlar göz kırpar Işıklar saçar Güneş doğdu işte Aydınlık oldu Aydede ve yıldızlar Hemen uyudu Pamuk gibi bulutlar Hoplar zıplarım Roketime binerim Hop uçarım TRİK TRAK Sabahları erken erken Bahçelere gün doğarken Duyarsın işte dinlersen Tıkırtılar tıkırtılar Trik trak trik trak Olur mu hiç çalışmamak

43 DENİZ PAPAĞANI PAFİN GEZİCİ KÜTÜPHANESİNDEN KİTAPLAR SATIN ALINDI.

44 ARALIK AYI GEZİLERİ

45 "ŞİŞLİ DENEME BİLİM MERKEZİ"

46

47 "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZLEM EVİ"

48

49

50 "FLORYA FAMILY DENT"

51

52 "DARPHANE"

53

54 ARALIK AYI TİYATROSU "BP ÇOCUK TİYATROSU"

55 "MİCKEY'İN YILBAŞI HİKAYELERİ"
ARALIK AYI SİNEMASI "MİCKEY'İN YILBAŞI HİKAYELERİ"

56 ARALIK AYI MEYVESİ "PORTAKAL"
PORTAKAL MEYVESİ İNCELENEREK, ÖZELLİKLERİ, ÖĞRENİLDİ. PORTAKAL MEYVESİ NEREDE YETİŞİR? YARARLARI NELERDİR? İNTERNETTEN ARAŞTIRMALAR YAPILDI.

57 SÜPER SHOW İLE YENİ YIL PARTİSİ

58

59

60

61 YENİ YIL DİLEKLERİMİZ…
Yeni yılda yeni bir saatimin olmasını isterim. BARTU ÇİMŞİR Yeni yılda çok güzel bir oyuncak prensesimin olmasını isterim. DURU BOZKURT Yeni yılda lokum yemek isterim. EFE YAKTA Üzüm mevsiminin gelmesini isterim. CANSU YILDIRIM Ağaçtan yapılan tahtalar isterdim ve Türkiye haritası isterdim. ALAADDİN ÇALIŞKAN Yemek yemek isterdim. DENİZ ÇAVUŞ Tüm dileklerimin gerçekleşmesini isterdim. AHMET BATU COŞKUN Annem ve babamla güzelce gezmek ADA BOZAN Annem ve babamla evde oturup televizyon izlemek isterdim. SELEN ABUKAY Yeni yılda bütün dileklerimin gerçekleşmesini isterim. SELİN UÇANKUŞLAR Büyük kar dağlarında kızakta kaymak isterim. BARIŞ KOÇALİ Annem ve babamla güzel yeni yıl yemekleri yemek isterim. EYLÜL ERÇİN Annem ve babamın mutlu olmasını isterim. ÖZGE HUNAT SARAÇ Bütün hediyeleri alıp birilerine vermek isterim. MERT ŞEN Ata binmek isterdin. ADANAZ DEVECİ Kar yağmasını isterdim. SARP MÜSTECAPLIOĞLU Babamla gece parti yapmak ve televizyon izlemek isterim. DEMİR ÇOKER Çok güzel bir oyuncak annemin almasını ASLI ALTUN Noel babanın bana hediye getirmesini ATİLLA ÇOKGÜLER

62 ANNE- BABA OKULUNA KATILAN VELİLER KATILIM BELGELERİNİ ALDILAR...

63

64

65 OCAK AYI MİNİ PROGRAMI 3 GEMS konumuz; “Hazine Kutuları” Hazine nedir? Sorusunu cevaplayarak hazine listemizi hazırlıyoruz. Hazine kutularımızın içindekileri tahmin ediyoruz. “Tahmin Ettiğim Hazine” “Bulduğum Hazine” konulu resim çalışması yapıyoruz 100. GÜN ETKİNLİĞİMİZE BAŞLIYORUZ. 4 Sınıfımıza evden getirdiğimiz hazineleri de eklediğimiz “Hazine Sandığı” oluşturuyoruz. “Tayfalar” isimli şarkıyı öğreniyoruz. Sanat etkinliğinde “Yelkenli” yapıyoruz. 5 “Kaptan Şarki ve Define Adasının Gizemi” isimli hikayeyi dinliyoruz. Drama etkinliğimiz için korsan şapkaları yapıyoruz. 6 Küçük Korsanlar olarak hazine avına çıkıyoruz. Bulduğumuz hazinenin bir özelliğini seçerek grafik oluşturuyoruz. Hazinemizin resmini yapıyoruz. 7 Portfolyo toplantımız için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. YARIN YAPILACAK OLAN PORTFOLYO TOPLANTISINA ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE RANDEVU SAATİNİZDE KATILMAYI UNUTMAYINIZ! 10 Tüm hazineleri inceleyerek sınıflandırıyoruz. 10’ar tane olan nesneleri gruplandırıyoruz. 10’dan eksik olan nesneleri 10’a tamamlıyoruz. Toplama ve çıkarma işlemleri yapıyoruz. 11 Yön kavramlarını kullanarak sınıfımıza sakladığımız hazine için harita hazırlıyoruz. Hazırladığımız harita ile diğer sınıflardaki arkadaşlarımız hazine avına çıkıyor. Pusulayı tanıyarak yararlarını öğreniyoruz. 12 Yeşil Sınıf saat 10:00’da, Turkuaz Sınıf saat 13:00’da İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne “Ev Aletleriyle Tasarım” Atölyesi’ne gidiyor. ÇEP Projemiz kapsamında bahçeye çıkıyoruz ve toprağa Haziran ayında gözlemlemek üzere “cam, metal, kağıt vb.” saklıyoruz. 13 Mavi Sınıf saat 10:00’da, Kırmızı Sınıf saat 13:00’da İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne “Ev Aletleriyle Tasarım” Atölyesi’ne gidiyor. Ayakkabılarımızı inceleyerek özelliklerini konuşuyoruz. “Ayakkabı Eşleştirme” isimli oyunu oynuyoruz. 14 Sınıfımızdaki krakerleri eşit şekilde paylaşabilmek için çözümler üretiyoruz. Daha sonra paylaşarak Yiyoruz. Ayakkabımızın tabanındaki şekli çizme çalışmaları yapıyoruz..

66 OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ.
17 “VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ” konumuza başlıyoruz. Vücudumuzla yaptığımız hareketleri fotoğraflayarak inceliyoruz. “Kil ve Heykel” isimli drama ile vücutlarımızı şekillendiriyoruz. 18 “Kemiklerimiz olmasaydı ne olurdu?” sorusunu cevaplıyoruz. “Dik Dur Dik Dur Kardeşim” isimli şarkıyı öğreniyoruz. “Kaç değişik şekilde yürüyebilirim?” isimli oyunu oynuyoruz. İskelet maketini inceliyoruz. 19 Duyularımız ile keşifler yaparak, duyu organlarımızın görevlerini öğreniyoruz. Akciğer maketi yaparak Solunum Sistemimizi ve organlarını tanıyoruz. 20 Kavram haritamızdan Sindirim sistemimizi inceliyoruz. “Midemiz konuşsaydı bize ne derdi?” Sorusunu cevaplıyoruz. OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 21 Sınıfımızda vücut bölümlerimize benzeyen hangi nesneler var? Buluyoruz. Bu nesneleri bir araya getirerek vücutlar oluşturuyoruz. “Dev Adımları” isimli oyunu oynuyoruz. 24 “Sağlık” konulu kavram haritamızı oluşturuyoruz. Çeşitli röntgen filmlerini inceliyoruz. Röntgen filmlerinden vücut oluşturuyoruz, eksik olan bölümleri çizerek tamamlıyoruz. 25 “Minik Diş Fırçası” isimli hikayeyi dinliyoruz. Yumurta ve sirke kullanarak “Diş Sağlığımız” isimli deneyi yapıyoruz. Sağlıklı olmak için yaptıklarımız konulu “Sessiz Anlat” isimli oyunu oynuyoruz 26 AYIN SEBZESİ ‘’PATATES” Patatesi inceleyerek yararlarını öğreniyoruz, “Patatesli Börek” yapıyoruz. Sağlıklı beslenmenin önemi ile ilgili sohbet ederek okul yemekhanesine posterler hazırlıyoruz. 27 Pijama partimiz için mısır patlatıyoruz. Pijamalarımızı giyerek “Elmo ile Uyku Vakti” isimli çizgi filmi izliyoruz. 28 Bugün 1. dönemin son günü SAAT 14:30’ da velilerimizin katılımıyla dönem sonu RAPORLARIMIZ verilecek. NOT *Katılamayacak velilerimizin yerine aileden bir kişinin gelmesi çocuklarımızın üzülmesini önleyecektir. *Bugün nöbetçi sınıf uygulaması olmayacaktır.

67 OCAK AYI AİLE KATILIMI 03 Çocuğunuzla okulda incelediği hazinelerin
Resimlerini yapmasını isteyin. 04 Çocuğunuzla birlikte okulda hazırlanan hazine kutusu için materyal toplayın ve okula gönderin. 05 Çocuğunuzdan bugün okulda dinlediği hikayeyi size anlatmasını isteyin. 06 ‘’Hazine Avı’’oyunu oynayın. Sırayla bir eşyayı saklayarak eşyayı bulmak için iz sürün. 07 Portfolyo toplantısına hazırlık için çocuğunuzla birlikte ‘’ARALIK AYI BÜLTENİNİ’’ İnceleyerek çocuğunuzdan size anlatmasını isteyin. 10 Çocuğunuzdan Legoları kullanarak basit toplama çıkarma işlemleri yapınız. 11 Çocuğunuzdan sağ tarafında ve sol tarafında gördüğü nesnelerin resmini yapmasını isteyin. 12 Çocuğunuzla internetten yaşına uygun bir hazine bulma oyunu seçerek birlikte oynayın. 13 Çocuğunuzla okulda yapılan ÇEP Projesi ile ilgili deney hakkında sohbet edin, sonuçlarını tahmin etmesini isteyin. 14 Çocuğunuzla evde bulunan terliklerle eşleştirme oyunu oynayın. 17 Çocuğunuzdan okulda katıldığı drama etkinliğini anlatarak sizinle de oynamasını isteyin. 18 Evinizde arasında mesafe olan iki nokta belirleyin. Çocuğunuzdan bu iki nokta arasında farklı şekillerde yürümesini isteyin. 19 Çocuğunuzla evinizde beş duyu organlarını kullanarak keşifler yapın. 20 Çocuğunuzla ‘’Midemiz konuşsaydı bize ne derdi?’’ Sorusu hakkında tüm aile bireylerine sorarak sohbet ediniz. 21 Çocuğunuzdan okulda öğrendiği ‘’DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM’’ İsimli şarkıyı söylemesini isteyin. 24 Sağlıklı olmak için yapılması gerekenleri yazarak ve resimleyerek çocuğunuzun odasına asın. 25 Çocuğunuzdan öğrendiği doğru diş fırçalama şeklini yatmadan önce dişini fırçalarken size de göstermesini isteyin. 26 “Pijama Partisi” için seçtiğiniz pijamasını hazırlayarak çantasına koyun. 27 Çocuğunuzla uyku saatini belirleyin ve saat üzerinde işaretleyin. 28 Çocuğunuzla “Tatilde Yapılabilecekler” listesini inceleyerek tatilinizi planlayın.


"ARALIK AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları