Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI BİTKİMİZ ARALIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI BİTKİMİZ ARALIK."— Sunum transkripti:

1

2 ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI BİTKİMİZ ARALIK AYI GEZİLERİMİZ ARALIK AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ ARALIK AYI PARTİ VE KUTLAMALARI ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 10.Belli bir yükseklikten atlar 11.Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar 12.Pedal çevirme hareketini yapar 13.Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar 14.Atılan nesneleri yakalar 15.Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır 8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir 9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar 10.Yönergeye uygun çizgiler çizer 11.Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer 12.Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar 13.Malzemeleri istenilen nitelikte keser Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Nesneleri kopartır/yırtar 2.Nesneleri sıkar 3.Nesneleri çeker/gerer 4.Malzemelere elleriyle şekil verir

4 Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur 4.Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar 5.Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanımlar 1. Duygularını söyler 2. Duygularının nedenlerini açıklar 3. Duygularının sonuçlarını açıklar 4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme Kazanımlar 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar 2.Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanımlar 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur 4.Aldığı sorumluğu yerine getirir 5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir 6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır 7.Gerektiğinde lideri izler

5 Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme Kazanımlar 1.Hata yapabileceğini kabul eder 2.Kendi hatalarını söyler 3.Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar 4.Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme Kazanımlar 1.Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır 2.Günlük yaşamdaki kurallara uyar 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme Kazanımlar 1.Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar 3.Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır Amaç 13. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme Kazanımlar 1.Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler 2.Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir 3.Çevresini farklı biçimlerde düzenler DİL ALANI Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme Kazanımlar 1.Dinlediklerini başkalarına anlatır 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme Kazanımlar 1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar

6 3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar 4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır 5.Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir Amaç 8: Görsel materyalleri okuyabilme Kazanımlar 1. Görsel materyalleri inceler 2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir 4. Görsel materyalleri açıklar BİLİŞSEL ALAN: Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme Kazanımlar 3.Adresini ve telefon numarasını söyler 4.Doğum gününü gün ve ayı ile söyler Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanımlar 1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır Amaç 3. Dikkatini toplayabilme Kazanımlar 1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark eder. 2.Dikkatini nesne, durum, olay üzerinde yoğunlaştırır. 3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu, olayı söyler. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme Kazanımlar 1.Olay ya da varlıkları söyler 2.Varlıkların rengini söyler 3.Varlıkların yerini söyler 4.Varlıkların şeklini söyler 5.Varlıkların sayısını söyler

7 Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme Kazanımlar 1Varlıkları bire bir eşleştirir 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. 5.Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir. 6.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir. 7.Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir 8.Nesneleri sayılarına göre eşleştirir 9.Eş nesnelere örnek verir 10.Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme Kazanımlar 1.Varlıkları renklerine göre gruplar 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar 4.Varlıkları miktarlarına göre gruplar. 5.Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar 6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Amaç 7. Nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme Kazanımlar 3.Sıra bildiren sayıyı söyler 5.Nesneleri sayılarına göre sıralar 6.Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar 7.Olayları oluş sırasına göre sıralar Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazanımlar 1.Ölçme sonucunu tahmin eder 2.Standart olmayan birimlerle ölçer 3.Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır

8 Amaç 9. Nesneleri sayabilme Kazanımlar 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir 4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme Kazanımlar 2. Daire, kare, üçgen ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 4. Model olunduğunda dörtgen şeklini çizer Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme Kazanımlar 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 4.10 sayısı içindeki rakamları modele bakarak yazar 5. 1’den 25’e kadar olan rakamlar arasında ismi söylenileni gösterir. Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme Kazanımlar 4.En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler 5.Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme Kazanımlar 1.Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler 2.Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesne ayırır Amaç 16. Belirli durum ya da olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme Kazanımlar 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler Amaç 18. Problem çözebilme Kazanımlar 1.Problemi söyler 2.Probleme çeşitli çözüm yolları önerir

9 Amaç 19: Nesne grafiği hazırlayabilme Kazanımlar 1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur 2. Nesneleri sembollerle gösterir 3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir 4. Grafikte yer alan nesneleri sayar 5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 3: Doğru beslenmenin önemini fark edebilme Kazanımlar 1: Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer 2: Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer 3: Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir 4: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır Amaç 4: Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme Kazanımlar 1: Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır Amaç 5: Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 1: Tehlikeli olan durumları söyler 2: Tehlikeli olan durumlardan uzak durur 3: Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister

10 RENKLER Sarı Kırmızı Mavi Siyah Beyaz Yeşil Turuncu Pembe Mor Kahverengi Gri SAYILAR/SAYMA 1-10 arası rakamları tanıma 1-10 arası nesne rakam eşleştirme 5-7 arası rakamları yazma O rakamını tanıma Problem çözme BOYUT En Büyük - Orta - En Küçük Uzun- Kısa En uzun-En Kısa KARŞILAŞTIRMA Benzer olanı bulma Çeşitlilikleri fark etme Eşit büyüklükleri fark etme Eşit miktarda olanları fark etme ŞEKİLLER Oval Baklava

11 YÖN/KONUM Altında-Üstünde İçinde-Dışında Arkasında-Önünde-Yanında Uzak-Yakın Parça-Bütün Ters-düz Sağ-Sol BİREYSEL/ SOSYAL FARKINDALIK Duygular (mutlu,üzgün,kızgın,korkmuş,heyecanlı, endişeli, hayal kırıklığına uğramış,meraklı,şaşkın) Uykulu Canı yanmak YAPI/MATERYAL Ağır-Hafif Sert-Yumuşak Nesnelerin yapısal özellikleri (Ağaçtan-camdan-metal-kumaştan) Pürüzlü-pürüzsüz KayganParlak-Mat Canlı-Cansız Kalabalık-Tenha Tüylü-tüysüz

12 ZAMAN/SIRALAMA Sabah-Akşam Gece-Gündüz Karanlık-Aydınlık Eski-Yeni Önce-Şimdi-Sonra Kullanılmış-Kullanılmamış Olay sıralama Erken-Geç Sabah-Öğle-Akşam Dün-Bugün-Yarın MİKTAR Az-Çok En Az-En Çok Dolu-Boş Birebir eşleme Var-Yok TL. 2’li gruplama Yeterince Tek-Çift 50 Kuruş

13

14 EVDEN GELEN HAZİNELERDE EKLENEREK “HAZİNE SANDIĞI” OLUŞTURULDU. HAZİNE NEDİR? SORUSU CEVAPLANARAK HAZİNE KUTULARI GEMS KONUSUNA BAŞLANDI... HAZİNE KUTUSUNUN İÇİNDE NE OLDUĞUNU TAHMİN ÇALIŞMASI YAPILARAK “TAHMİN ETTİĞİM HAZİNE”, HAZİNE KUTULARI AÇILDIKTAN SONRA İSE “BULDUĞUM HAZİNE” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILARAK TAHMİNLER KARŞILAŞTIRILDI.

15 ELLLER KULLANILARAK 1-10 ARASI RAKAMLARI SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI..

16 TÜM HAZİNELER İNCELENDİ… 10’AR TANE OLAN NESNELER GRUPLANDI, 10’DAN EKSİK OLAN NESNELER 10’A TAMAMLANDI…

17

18 HAZİNE SANDIĞINDA BULUNAN MATERYALLER YAPILDIKLARI MALZEMELERE GÖRE GRUPLANDI. (TAŞTAN, CAMDAN, METALDEN, PLASTİKTEN, KUMAŞTAN)

19 SINIFIMIZIN HAZİNE HARİTASI OLUŞTURULDU VE HAZİNE AVINA ÇIKILDI.. 6/A SINFINA HAZİNE AVINA GİDİLDİ

20 KORSAN ŞAPKALARI VE GÖZ BANTLARI YAPILDI.

21 KAPTAN ŞARKİ İSİMLİ HİKAYE OKUNDU.

22

23 HAZİNE HARİTALARI OLUŞTURULDU.

24 PUSULA NEDİR? NE İŞE YARAR? PUSULAYI KİMLER KULLANIR? ÖĞRENİLDİ.

25 KRAKERLERİ NASIL PAYLAŞABİLİRİZ? SORUSU İLE ÇEŞİTLİ PAYLAŞTIRMALAR YAPILDI..

26 “AYAKKABI TABANI ” İSİMLİ ETKİNLİK YAPILDI..

27

28 AYAKKABILARIN ÖZELLİKLERİ İNCELENDİ VE GRUPLARA AYIRILDI. ARDINDAN “ARKADAŞININ AYAKKABISINI BUL” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

29 “SÜRPRİZLİ KESE” İSİMLİ MATEMATİK ÇALIŞMASI YAPILDI.

30 AYAKKABILARIMIZIN UZUNLUĞU ÖLÇÜLDÜ VE KAĞITLARA AKTARILDI..

31

32 “OPET TUVALET EĞİTİMİ” ADLI VİDEO İZLENDİ..

33 FARKLI ZEMİNLER ÜZERİNE MATEMATİK İŞARETLERİ VE ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPILDI..

34

35 OKULUMUZDAKİ SAYILAR BULUNDU VE İŞARETLENDİ..

36

37 BOZUK PARALARI TANIMA ÇALIŞMASI YAPILDI (1 TL,50 KRŞ,25 KRŞ).

38 ZİNCİRDE KAÇ HALKA OLDUĞU TAHMİN EDİLDİ VE SAYILDI.BAŞ-ORTA-SON KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ.

39 KÜPLERLE ARTIRMA –EKSİLTME ÇALIŞMALARI YAPILDI. ABAKÜS NEDİR? ÖĞRENİLDİ VE ABAKÜS KULLANILARAK SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

40 ÜÇ BOYUTLU MALZEMELERLE OVAL ŞEKLİNİ TANIMA ÇALIŞMASI YAPILDI. OVAL ŞEKLİ İLE YARATICI SANAT ÇALIŞMASI YAPILDI.

41

42 GECE-GÜNDÜZ DENEYİ İLE DÜNYANIN HAREKETLERİ GÖZLEMLENDİ.

43 TAKVİM NEDİR? NE İŞE YARAR? KONUŞULDU VE FARKLI TAKVİM TÜRLERİ İNCELENDİ. SINIFIMIZDAKİ TAKVİM YENİ YIL İÇİN HAZIRLANDI.

44 YENİ YIL HEDİYESİNİ BELİRLEMEK İÇİN SEÇİM YAPILDI.

45 SEÇİM SONUCUNA GÖRE HEDİYELER HAZIRLANDI. SEÇİM SONUCUNA GÖRE EN ÇOK OYU MASKE ALDI.

46 ZIMPARA KAĞIDININ DOKUSU İNCELENDİ VE ÜZERİNE YENİ YIL- KIŞ MEVSİMİ KONULU RESİM YAPILDI.

47 SANAT ETKİNLİĞİNDE KAĞIT YUVARLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

48 SINIFIMIZDA “OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK KÖŞESİ” OLUŞTURULDU. BU KÖŞEDEKİ MATERYALLER İLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI.

49

50 ÖRÜNTÜ KARTLARI İLE ÖRÜNTÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI.

51 “HİKAYEDE HANGİ HAYVANLAR VARDI?” DİKKAT ÇALIŞMASI YAPILDI.

52 KASIM AYI MUTFAK ETKİNLİĞİNDE HAZIRLADIĞIMIZ LAHANA TURŞUSU AFİYETLE YENİLDİ.

53 “KARŞITLAR” İSİMLİ HİKAYE OKUNDU. ARDINDAN HİKAYEDEKİ KARŞITLIKLAR RESMEDİLDİ.

54

55

56

57

58 TAYFALAR Kalkın tayfalar Yüksek dalgalar Gemi yalpalar Kaptan çabalar Lalli cumpara lalli hah hah hah Gemimiz limanda Başımız dumanda Çekeriz ipleri İstemeyiz kumanda Lalli cumpara lalli hah hah hah TOPLAMA YAPTIK Bir bir daha iki eder İKİ İki bir daha üç eder ÜÇ Üç bir daha dört eder DÖRT Dört bir daha beş eder BEŞ Beş bir daha altı eder ALTI Altı bir daha yedi eder YEDİ Yedi bir daha sekiz eder SEKİZ Sekiz bir daha dokuz eder DOKUZ Dokuz bir daha on eder ON Toplama yaptık beraber

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 MARKET ALIŞ VERİŞİ SONRASINDA ALINAN MALZEMELERİN PAKETLERİ İNCELENDİ VE RESMEDİLDİ. ARTAN PARALAR SINIF KUMBARASINA ATILDI.

71

72

73 TUTUM VE YATIRIM NE DEMEKTİR? TÜRK MALLARI NELERDİR? ÖĞRENİLDİ.

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 “Yeni Yıl” adlı şarkı öğrenildi. Farklı hayvan sesleri dinletildi ve taklitleri yapıldı.

89 “Neşeli sayılar ve yaramaz palyaço boyama oyunları oynandı.

90

91 Yöre Çalışmaları yapıldı. 4 zamanlı ritmik Halk Dansları adımları çalışıldı.

92 Yardımlaşma, Duyguları Kullanma ve Tonlama, Sözlü İfade Çalışmaları yapıldı.

93 “Taş alma ve tehdit”, “Taş isteme-Taş alma “, “Taşların Gücü” çalışmaları yapıldı. Serbest satranç oyunu oynandı.

94 Suluboya ile resim çalışması ve kolaj çalışması yapıldı.

95 Küçük topları hız alarak uzağa atma,tırmanma ve çeşitli araçlarla takldi tırmanmalar yapıldı. “Kralın Kızı” adlı oyun oynandı..

96 “Suyun Döngüsü ve Buhar Çıkışı” adlı deney çalışması yapıldı

97 Streching, pozisyonda releve ve pilie, kol pozisyonları çalışmaları yapıldı. Bale’de yön kavramları çalışıldı.

98

99

100 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU 2011–2012 OCAK AYI MİNİ PROGRAMI 6 YAŞ 02 KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZI KEŞFETMEYE BAŞLIYORUZ. Bizi mutlu eden ve etmeyen sözcükleri belirliyoruz. “Farklıyız Ama Arkadaşız” isimli hikayeyi dinliyoruz. 6/A Sınıfı bugün kahvaltısını ilköğretim yemekhanesinde ilköğretim öğrencileriyle birlikte yapıyor. 03 Ayın meyvesi “PORTAKAL” Portakalı inceleyerek yararlarını öğreniyoruz. Portakal ile nasıl bir yiyecek hazırlayacağımızı seçim yaparak belirliyoruz. ANNE BABA OKULU’NUN “Cinsel Eğitim” isimli 6. oturumu saat 15.30’da gerçekleştirilecektir. Konuşmacılar Yrd. Doç Dr. Semai TUZCUOĞLU, Necla TUZCUOĞLU 04 Seçim sonunda belirlenen portakallı yiyeceği yapıyoruz. NOT: Evden gelirken portakal getirmeyi UNUTMA! “Dikkatli Çocuk” isimli kitabımızdan çalışmalar yapıyoruz. 6/B Sınıfı bugün kahvaltısını ilköğretim yemekhanesinde ilköğretim öğrencileriyle birlikte yapıyor. 05 Duygu zarını kullanarak farklı duygularımızı (uykulu, acıkmış, yorgun, sevinmiş vb.) keşfediyoruz. Gezici kütüphane “PAFİN” okulumuzda kitap almak istersen 20– 30 TL arası para getirebilirsin. 06 Portfolyo toplantımız için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yarın yapılacak olan I. Portfolyo toplantısına çocuğunuzla randevu saatinde katılmayı unutmayınız!... 6/C, 6/D Sınıfı bugün kahvaltısını ilköğretim yemekhanesinde ilköğretim öğrencileriyle birlikte yapıyor. 09 Ayın Sebzesi “PATATES” Patatesi inceleyerek “Patatesli Börek” yapıyoruz. “Kalp ve Yara Bandı” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. “Altın Kalpli Dev” isimli hikayeyi dinliyoruz. 10 Kendimizi resim ile ifade ediyoruz. Ünlü ressamları tanıyarak, resimlerini inceliyoruz. Ünlü ressamların resimlerini renklendiriyoruz. 11 Farklı resim tekniklerini öğreniyoruz. Birer ressam olarak evimizden getirdiğimiz tuvallere resimler yapıyoruz. 12 Kendimizi müzik ile ifade ediyoruz. Müzik aletlerini ve özelliklerini barkovizyon izleyerek öğreniyoruz. Özelliklerine göre (telli, vurmalı, üflemeli) gruplama çalışması yapıyoruz. “Rakamlarla Ritm” isimli orff çalışmasıyla sınıfımızın orkestrasını kuruyoruz. 13 Ünlü Müzisyenleri tanıyoruz. Klasik müzik eşliğinde çizgi çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız eşyalarla farklı müzikler oluşturuyoruz. (bardak, kutu vb.)

101 16 Kendimizi dans ile ifade ediyoruz. “Duyguların Dansı” isimli drama çalışması yapıyoruz. 17 Ülkemize ait farklı dans müzikleriyle yeni koreografiler oluşturuyoruz. Tellerle istediğimiz bir şekli oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz şekle bakarak aynısını kağıda çiziyoruz. 18 Kendimizi çektiğimiz fotoğraflarla ifade ediyoruz. Hepimiz birer fotoğraf sanatçısı olarak fotoğraflar çekiyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları sergiliyoruz. BUGÜN OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 19 BUGÜN OKULUMZDA PİJAMA PARTİSİ VAR! NOT: Pijamalarını yanında getirmeyi unutma! Pijama partimizi “BABAMIN PENGUENLERİ” isimli sinema ile daha eğlenceli hala getiriyoruz. 20 BUGÜN I. DÖNEMİN SON GÜNÜ SAAT 12.30’da VELİLERİMİZİN KATILIMIYLA DÖNEM SONU RAPORLARIMIZI ALIYORUZ. KATILMAYACAK VELİLERİMİZİN YERİNE AİLEDEN BİR KİŞİNİN GELMESİ ÇOCUĞUNUZUN ÜZÜLMESİNİ ÖNLEYECEKTİR. NOT: BUGÜN NÖBETÇİ SINIF UYGULAMASI OLMAYACAKTIR…

102 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU OCAK AYI AİLE KATILIMI 2011–2012 6 YAŞ 02 Çocuğunuza onu mutlu edecek cümleler söyleyin ve onun da size onu mutlu edecek cümleler söylemesini isteyin. 03 Çocuğunuzdan mutlu bir aile resmi yapmasını isteyin ve ona, “Seni en çok ne mutlu eder?” sorusunu sorun. 04 Çocuğunuzla birlikte portakallı kek yapın. 05 Çocuğunuza bugün okula gelen gezici kütüphane Pafin hakkındaki görüşlerini sorun. Çocuğunuzun satın aldığı kitabı ya da çocuğunuza ait bir kitabı ona okuyun. 06 Çocuğunuzla birlikte yarın yapacağı portfolyo toplantısı ile ilgili konuşun. 09 Çocuğunuzdan bugün okulda yapılan mutfak etkinliğini size anlatmasını isteyin. 10 Çocuğunuzla internetten ünlü ressamları araştırın ve onların yapmış olduğu resimleri inceleyin. 11 Çocuğunuzdan suluboya ile büyük bir kağıt üzerine resim yapmasını isteyin. 12 Çocuğunuzla beraber internetten marakas yapımını inceleyerek beraber bir marakas yapın. 13 Çocuğunuzla beraber bir müzik seçerek ailece dans zamanı yapın. 16 Çocuğunuzla birlikte internetten farklı dans çeşitleri araştırın. 17 Çocuğunuzla müzik dinleyerek dans edin. Dans sırasında müziğin yavaş mı, hızlı mı olduğu hakkında sorular sorun. 18 Çocuğunuzla daha önce çektirmiş olduğunuz fotoğrafları inceleyin. 19 Çocuğunuzdan bugün okulda yapılan pijama partisi ve izlediği sinemayı size anlatmasını isteyin. 20 Çocuğunuzla hafta sonu gitmek üzere bir çocuk oyunu araştırarak tiyatro bileti alın.


"ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI BİTKİMİZ ARALIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları