Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uz.Dr. Güven BEKTEMÜR Personel Genel Müdür Yrd.. Sağlık Bakanlığı Personelinin Mevcut İstihdam Modelleri  657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi, ücretleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uz.Dr. Güven BEKTEMÜR Personel Genel Müdür Yrd.. Sağlık Bakanlığı Personelinin Mevcut İstihdam Modelleri  657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi, ücretleri."— Sunum transkripti:

1 Uz.Dr. Güven BEKTEMÜR Personel Genel Müdür Yrd.

2 Sağlık Bakanlığı Personelinin Mevcut İstihdam Modelleri  657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi, ücretleri Genel Bütçeden veya döner sermayeden karşılanan kadrolu Devlet Memurları,  4924 sayılı Kanuna tabi, ücretleri Genel Bütçeden karşılanan sözleşmeli sağlık personeli,  181 sayılı Kanunun Ek 3’üncü Maddesi çerçevesinde ücretleri döner sermayeden veya genel bütçeden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personel,  657 sayılı kanunun 4/C statüsüne göre çalışan personel  Diğer kurumlardan bazı kanun değişiklikleri ile Bakanlığımıza geçen kadrolu işçiler ve geçici işçiler  Vekil ebeler  Aile Hekimliği Pilot Kanunu göre istihdam edilen Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı

3 Bakanlığımızca Uygulanan Personel İstihdam Yöntemleri  Devlet hizmet yükümlüğü kurası  Açıktan atama kurası  Kurumlar arası naklen atama kurası  Sözleşmeli personel kurası  Mazeret kuraları  İstifa sonrası yeniden atama kurası  Unvan değişikliği ve görevde yükselme kurası

4 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI 1-Sağlık Hizmetinin tüm vatandaşlara zamanında, adaletli ve kaliteli olarak sunulması,  Sağlık insan gücünün ülke geneline dengeli dağılımı için planlanmaların Bakanlığımız, diğer kamu kurumları ve özel kurumlar da dikkate alınarak yapılması,  Bakanlığımız atama ve nakil mevzuatlarının dengeli dağılım esas alınarak düzenlenmesi, -Hizmet bölge ve grupları, -PDC yapılması, -Hizmet puanı esası  Tam gün çalışmanın getirilmesi,

5 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI Personel sayısının dağılımında dikkate alınacak ölçütler;  Hastane rolleri: Genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, re-animasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz).  Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik, coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,  Hekime başvuru sıklığı,  İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,  Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,  Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenler.  Sağlık Bölge ve alt bölgeleri, güçlendirilmiş ilçe

6 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI Personel Planlamasında Etken Olan Faktörler  Nüfusa göre planlama  Sağlık Bölge ve alt bölgelerine göre planlama  SB+Üniversite+Özel Sağlık= Toplam Sağlık İnsan gücüne göre planlama  Sunulacak hizmete göre planlama  Hastane rollerine göre planlama  Yatak sayısı, ünit sayısı vb. göre planlama

7 Türkiye Sağlık Sektörü Çalışanları (01 EYLÜL 2011) SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTEÖZELTOPLAM PDC KADROYA GÖRE PDC DOLULUK AKTİFKADRO UZMAN TABİP TOPLAMI % %20%30% PRATİSYEN TABİP % % 11% ASİSTAN %64% TOPLAM TABİP % %22%20% DİŞ TABİBİ % %5%61% ECZACI % %1%91% HEMŞİRE % %15% EBE % %1%9% SAĞLIK MEMURU %8%23% DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞAN %21%26% TOPLAM SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANI GENEL İDARİ VE DİĞER HİZMET SINIFLARI ÇALIŞAN %19%22% GENEL TOPLAM %14%23%

8

9

10

11

12 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI 2-Sağlık Personelin mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi  Performansa dayalı döner sermaye ödenmesi ve taban aylıkların iyileştirilmesi  Sözleşmeli personelin tek çatı altında toplanması,  Sözleşmeli personelin kadrolu statüye atanmasına imkan sağlanması,  Sağlık çalışanı ve hastalar için işyeri güvenliği

13 BAKANLIĞIMIZIN PERSONEL POLİTİKASININ TEMEL ESASLARI 3-Yeterli ve Nitelikli Sağlık İnsan Gücü Yetiştirilmesi  Sağlık alanında insan gücü ihtiyacı tespiti ve ihtiyacın karşılanması için eğitim veren kurumlar ile koordinasyon,  Uzmanlık, yan dal uzmanlık ile tıp mesleklerinin tanımlarının yapılması (6225 sayılı Kanun)  Yeni eğitim ve araştırma hastanelerinin kurulması ve üniversiteler ile işbirliği (Ortak Kullanım Yönetmeli ğ i)


"Uz.Dr. Güven BEKTEMÜR Personel Genel Müdür Yrd.. Sağlık Bakanlığı Personelinin Mevcut İstihdam Modelleri  657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi, ücretleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları