Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. Avrupa’da Önemli Kilometre Taşları. 1618 – 1648 : 30 yıl Savaşları 1648 : Vestfalya Barışı 1789 : Fransız Devrimi ve Cumhuriyet 1815 : Viyana Konferansı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". Avrupa’da Önemli Kilometre Taşları. 1618 – 1648 : 30 yıl Savaşları 1648 : Vestfalya Barışı 1789 : Fransız Devrimi ve Cumhuriyet 1815 : Viyana Konferansı."— Sunum transkripti:

1

2 . Avrupa’da Önemli Kilometre Taşları. 1618 – 1648 : 30 yıl Savaşları 1648 : Vestfalya Barışı 1789 : Fransız Devrimi ve Cumhuriyet 1815 : Viyana Konferansı 1850’ler Avrupa Ortaklıkları 1. Ren Nehri Seyr-ü Sefer Anlaşması 2. Zollverein (Alman Gümrük Birliği) 3. Latin Para Birliği…..

3 Kurucu Devlet Adamları Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

4 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli 1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht: Avrupa Birliği Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 2009 Treaty of Lisbon 2009 Lizbon Antlaşması

5 AB sembolleri AB Bayrağı Avrupa Marşı 9 May, Avrupa Günü Sloganı: Farklılıkta birleştik

6 Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler

7 23 resmi dil

8 Genişleme: 6’dan 27 ülkeye 19521973 1981 1986 1990199520042007

9 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması Berlin Duvarı’nın yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı AB’ye katılım kriterleri: demokrasi ve hukukun üstünlüğü işleyen pazar ekonomisi AB mevzuatını uygulama kabiliyeti Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda ve Karadağ © Reuders

10 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21. yüzyıla taşımak Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratikAvrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş İnisiyatifi”, Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffafGörev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde daha bütünleşmiş Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. Daha güvenliİklim değişikliği, terörle mücadele, enerji arzını güvence altına alma gibi konularda yeni imkanlar

11 Dünyada AB Nüfusu Nüfus (milyon), 2009 500 1339 128142 307 ABÇin Japonya RusyaABD

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin? AB ÇinJaponyaRusyaABD AB ÇinJaponya Rusya ABD 12 508 1 326 3 329 468 9819 25 100 4 400 27 800 12 200 38 700 Ekonominin büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2008 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı bazında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2008

13 AB’de kaç kişi yaşıyor? Nüfus, 2009 500 milyon 82.1 64.4 61.6 60.1 45.8 38.1 21.5 16.5 11.3 10.6 10.8 10.510.09.38.4 7.6 5.55.4 5.3 4.5 3.3 2.3 2.0 1.30.80.50.4 Fransa İspanya İsveç Polonya Finlandiya İtalya Birleşik Krallık Romanya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Portekizl Avusturya Çek Cumhuriyeti İrlanda Litvanya Letonya Slovakya Estonya Danimarka Hollanda Belçika Slovenya Kıbrıs Lüksemburg Malta Almanya

14 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı Litvanya Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2008 Endeks, 27 AB ülkesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 271 137 135 123 118 114 122 117 115 116 107 101 103 100 95 94 91 80 76 68 63 72 61 56 58 46 40 Lüksemburg İrlanda Hollanda AvusturyaDanimarka Belçika İsveç Finlandiya AlmanyaFransaİtalya İspanya AB-27Kıbrıs Yunanistan Slovenya Malta PortekizEstonya MacaristanSlovakya LetonyaPolonya Romanya Bulgaristan Birleşik KrallıkÇek Cumhuriyeti

15 2010 AB bütçesi: 141.5 milyar Euro = GSMH’nın % 1.20’si Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet % 2 Diğer, idare % 6 Sürdürülebilir büyüme: istihdam, rekabet edebilirlik, bölgesel kalkınma % 45 Küresel oyuncu olarak AB: Kalkınma yardımı da dahil % 6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre % 41 AB parası nereye gidiyor?

16 Değişen bir dünyada enerji kaynakları AB’de kullanılan yakıt türleri, 2008 Petrol % 36 Doğal gaz % 25 Nükleer % 13 Kömür % 18 Yenilenebilir % 8 % 45 % 84 % 60 % 100 % 54 PetrolKömürDoğal gazNükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar % 0 AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2008

17 İstihdam ve büyüme Zorluklar:  Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor  Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde  İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı:  araştırma ve inovasyonda ivme  Daha dinamik iş ortamı  İnsana yatırım  Daha çevre dostu bir ekonomi

18 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcamaları, 2006 % 1.8 % 3.0 % 1.3 % 2.6 % 3.4 ABAB hedefi Çin Japonya ABD

19 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası 2007-2013: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı  Bölgesel fonlar  Sosyal fonlar  Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının % 75 altında olan bölgeler. Fonların % 81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi

20 Tek Pazar: seçim özgürlüğü Dört alanda dolaşım özgürlüğü:  mal  hizmet  kişi  sermaye © Getty Images Tek Pazar sayesinde:  İnternet erişimi ve hava ulaşım fiyatları dahil olmak üzere birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli indirimler gerçekleşti  2000-2006 yılları arasında telefon iletişim fiyatlarında % 40 oranında düşüş sağlandı  2.8 milyon yeni iş yaratıldı

21 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle 2 milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için bu programlardan faydalanmışlardır:  Comenius: okul eğitimi  Erasmus: yüksek öğretim  Leonardo da Vinci: mesleki eğitim  Grundtvig: yetişkin eğitimi  Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

22 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007 93€ 44€ 53€ AB Japonya ABD Toplam kalkınma yardımlarının % 60’ı AB tarafından sağlanmaktadır

23 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde:  Yüzdüğümüz sular daha temiz  Daha az asit yağmuru  Benzinimiz kurşunsuz  Eski elektronik araçlar güvenli şekilde ve bedelsiz olarak bertaraf ediliyor  Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor  Organik ve kaliteli tarım ürünlerinde artış  Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor  Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabii tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

24 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  Temel Haklar Şartı  Terörle ortak mücadele  Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği  İltica ve göç politikalarında koordinasyon  Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

25 AB: barış ve refah ihracatçısı  Dünya ticaret kuralları  Ortak Dış ve Güvenlik politikası  Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna-Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor.

26 Birleşik Krallık 72 Avrupa Parlamentosu - halkın sesi 1212 2 7272 7272 1313 İtalya İrlanda 2 Macaristan Yunanistan 99 Almanya Fransa Finlandiya 6 Estonya 1313 Danimarka 2Çek Cumhuriyeti 6Kıbrıs 1717 Bulgaristan 2Belçika 1717 Avusturya  Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir.  AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Toplam 736 1818İsveç 5050İspanya 7Slovenya 1313Slovakya 3 Romanya 2 Portekiz 5050Polonya 2525 Hollanda 5Malta 6 Lüksemburg 1212 Litvanya 8Letonya Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı

27 AB ile SİYASİ TANIŞMA Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963 Askeri rejimlerde AET adaylığının askıya alınması Tam üyelik başvurusu, 1987 Adaylık statüsü, 1999 ‘ UCU AÇIK ’ ADAYLIK

28 Müzakere Süreci Nedir? Açılan 35 başlık. Eğitim-Araştırma-Tarım-Balıkçılık-Rekabet- Ticaret -Enerji-Çevre- İnsan Hakları- …….. Sonuç : AB Müktesebatına ‘tam uygunluk’.

29 AB-Türkiye: Eğitim,Kültür Ortaklığı Yaşamboyu Öğrenim -Mesleki Eğitim Programları (Leonardo Da Vinci) -Yetişkin Eğitimi (Grundtvig) GENÇLİK – Ulusal ve Uluslararası Programlar 7 ile 77 yaş arası -Okul Ortaklıkları (Comenius) -YüksekÖğrenim Programları (Erasmus)

30 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 2014 Komisyon raporlarında, fasıllara ilişkin Türkiye’nin AB müktesebatını üstlenmesine yönelik atılan veya atılmayan adımlar, ilerlemenin farklı dereceleri ile nitelendiriliyor. Bu kapsamda Komisyon, her fasıla ilişkin olarak ilerlemeyi: - No Progress – İlerleme yok - Limited Progress – Sınırlı ilerleme - Some / Little Progress – Bazı ilerlermeler var - Progress – İlerleme var - Good / Reasonable / Fair Progress – İyi düzeyde ilerleme var kelimeleri ile değerlendiriyor.

31 2014 İLERLEME RAPORU FASILLAR. 2013 İ.R... 2014 İ.R.. FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI SINIRLI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 3: İŞKURMAHAK/HİZMETSUNMASER SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 4: SERMAYENİNSERBESTDOLAŞIMI BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 5: KAMU ALIMLARI SINIRLI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU BAZI İLERLEME İLERLEME FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 8: REKABET POLİTİKASI SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 9: MALİ HİZMETLER İYİ İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA BAZI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 12: GIDA GÜV,VETERİ+BİTKİ SAĞ P. SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 13: BALIKÇILIK İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 14: TAŞIMACILIK POLİTİKASI BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 15: ENERJİ İYİ DÜZEYDE İLERLEME İLERLEME FASIL 16: VERGİLENDİRME SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 18: İSTATİSTİK İLERLEME İLERLEME FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME

32 2014 İLERLEME RAPORU FASILLAR. 2013 İ.R... 2014 İ.R.. FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 21: TRANS-AVRUPA AĞLARI BAZI İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 22: BÖLGESEL POL.VE YAPISAL ARAÇLARIN KOOR. İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 23: YARGI VE TEMEL HAKLAR İLERLEME YORUM YOK FASIL 24: ADALET, ÖZGÜRLÜK,GÜVENLİK İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 26: EĞİTİM VE KÜLTÜR İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 28: TÜKETİCİNİN SAĞ. KORUNMASI SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 29: GÜMRÜK BİRLİĞİ BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 30: DIŞ İLİŞKİLER BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 31: DIŞ GÜVENLİK,SAVUNMA POL. İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 32: MALİ KONTROL BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 33: MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER İLERLEME YOK İLERLEME YOK

33 2014 İLERLEME RAPORU ANALİZİ Bu metodolojik çerçeveden Avrupa Komisyonu’nun 2013 İlerleme Raporu ve 2014 İlerleme Raporu kıyaslandığında, müzakere fasıllarına ilişkin olarak, geçen bir yılda Türkiye’nin: - 6 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin arttığı (Fasıllar: 3, 6, 11, 21, 27, 28) - 11 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin azaldığı (Fasıllar: 1, 2, 5,9, 10, 13, 15, 22, 23, 31) - 16 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin sabit kaldığı görülmektedir. (Fasıllar: 4, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33)

34 2015 AB Fonları IPA FONPROJEKURUMALANHİBE PROG ZAMAN IPA IVDEZ ENTEGCSGBTR30 MİL2014 IPA IV IKGHBÖMEBTR7.2502014 IPA 1 KKETİKBAŞBAKAN-450.0002014 IPAEU CIVIL SOC SUP AB TR DEL-2.700.0002014 IPAMICRO GRANT AB TR DELTR500.0002014 IPAMICROAB TR DELTR750.0002014 IPAÇOK ORTAKLI AB TR DELTR1.000.0002014

35 Doç.Dr. Elif Hatun KILIÇBEYLİ ekilicbeyli@gmail.com İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.


". Avrupa’da Önemli Kilometre Taşları. 1618 – 1648 : 30 yıl Savaşları 1648 : Vestfalya Barışı 1789 : Fransız Devrimi ve Cumhuriyet 1815 : Viyana Konferansı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları