Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB POLİTİKALARI ( Topluluk Müktesebatı ) - Eğitim ve Öğretim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB POLİTİKALARI ( Topluluk Müktesebatı ) - Eğitim ve Öğretim"— Sunum transkripti:

1 AB POLİTİKALARI ( Topluluk Müktesebatı ) - Eğitim ve Öğretim
Doç.Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli Çukurova Üniversitesi AB Bilgi Ağı üyesi

2 .Avrupa’da Önemli Kilometre Taşları .
1618 – : 30 yıl Savaşları 1648 : Vestfalya Barışı 1789 : Fransız Devrimi ve Cumhuriyet 1815 : Viyana Konferansı 1850’ler Avrupa Ortaklıkları 1 . Ren Nehri Seyr-ü Sefer Anlaşması 2 . Zollverein (Alman Gümrük Birliği) 3 . Latin Para Birliği…..

3 Kurucu Devlet Adamları
Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

4 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli
1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 2009 Lizbon Antlaşması 2009 Treaty of Lisbon 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht: Avrupa Birliği Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması

5 AB sembolleri Avrupa Marşı AB Bayrağı 9 May, Avrupa Günü
Sloganı: Farklılıkta birleştik

6 Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler

7 23 resmi dil

8 Genişleme: 6’dan 27 ülkeye
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

9 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması
41989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı 41992 AB’ye katılım kriterleri: • demokrasi ve hukukun üstünlüğü • işleyen pazar ekonomisi • AB mevzuatını uygulama kabiliyeti 41998 Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor 42002 Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 42004 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya 42007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor © Reuders Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda ve Karadağ

10 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21. yüzyıla taşımak
Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratik Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş İnisiyatifi”, Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffaf Görev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde daha bütünleşmiş Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. Daha güvenli İklim değişikliği, terörle mücadele, enerji arzını güvence altına alma gibi konularda yeni imkanlar

11 Dünyada AB Nüfusu 1339 500 307 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD
Nüfus (milyon), 2009 1339 500 307 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin?
38 700 27 800 25 100 12 508 9819 12 200 4 400 3 329 1 326 468 AB Çin Japonya Rusya ABD AB Çin Japonya Rusya ABD Ekonominin büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2008 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı bazında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2008

13 AB’de kaç kişi yaşıyor? Nüfus, 2009 500 milyon 82.1 64.4 61.6 60.1
45.8 38.1 21.5 16.5 11.3 10.8 10.6 10.5 10.0 9.3 8.4 7.6 5.5 5.4 5.3 4.5 3.3 2.3 2.0 1.3 0.8 0.5 0.4 Almanya Fransa İsveç İtalya İspanya Polonya Finlandiya Letonya Estonya Hollanda Belçika Slovakya Romanya Yunanistan Macaristan Bulgaristan İrlanda Malta Avusturya Danimarka Litvanya Slovenya Kıbrıs Birleşik Krallık Lüksemburg Portekizl Çek Cumhuriyeti

14 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı
Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2008 Endeks, 27 AB ülkesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 76 72 68 63 61 58 56 46 40 İrlanda Malta İsveç Avusturya Danimarka Almanya Belçika Fransa İspanya İtalya AB-27 Kıbrıs Slovenya Portekiz Estonya Polonya Letonya Lüksemburg Hollanda Slovakya Macaristan Litvanya Romanya Finlandiya Yunanistan Bulgaristan Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti

15 AB parası nereye gidiyor?
2010 AB bütçesi: milyar Euro = GSMH’nın % 1.20’si Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet % 2 Küresel oyuncu olarak AB: Kalkınma yardımı da dahil % 6 Diğer, idare % 6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre % 41 Sürdürülebilir büyüme: istihdam, rekabet edebilirlik, bölgesel kalkınma % 45

16 Değişen bir dünyada enerji kaynakları
AB’de kullanılan yakıt türleri, 2008 AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2008 % 100 % 84 Doğal gaz % 25 Petrol % 36 % 60 % 54 % 45 Nükleer % 13 Kömür % 18 Yenilenebilir % 8 % 0 Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar

17 İstihdam ve büyüme Zorluklar: Çözümler:
4Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor 4Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde 4İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı: 4araştırma ve inovasyonda ivme 4Daha dinamik iş ortamı 4İnsana yatırım 4Daha çevre dostu bir ekonomi

18 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım
GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcamaları, 2006 % 3.4 % 3.0 % 2.6 % 1.8 % 1.3 AB AB hedefi Çin Japonya ABD

19 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası
: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı 4 Bölgesel fonlar 4 Sosyal fonlar 4 Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının % 75 altında olan bölgeler. Fonların % 81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi

20 Tek Pazar: seçim özgürlüğü
Tek Pazar sayesinde: İnternet erişimi ve hava ulaşım fiyatları dahil olmak üzere birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli indirimler gerçekleşti yılları arasında telefon iletişim fiyatlarında % 40 oranında düşüş sağlandı 2.8 milyon yeni iş yaratıldı Dört alanda dolaşım özgürlüğü: 4 mal 4 hizmet 4 kişi 4 sermaye © Getty Images

21 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle 2 milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için bu programlardan faydalanmışlardır: 4 Comenius: okul eğitimi 4 Erasmus: yüksek öğretim 4 Leonardo da Vinci: mesleki eğitim 4 Grundtvig: yetişkin eğitimi 4 Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

22 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor
Toplam kalkınma yardımlarının % 60’ı AB tarafından sağlanmaktadır 93€ 53€ 44€ AB Japonya ABD Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007

23 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi
Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde: 4 Yüzdüğümüz sular daha temiz 4 Daha az asit yağmuru 4 Benzinimiz kurşunsuz 4 Eski elektronik araçlar güvenli şekilde ve bedelsiz olarak bertaraf ediliyor 4 Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor 4 Organik ve kaliteli tarım ürünlerinde artış 4 Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor 4 Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabii tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

24 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
4 Temel Haklar Şartı 4 Terörle ortak mücadele 4 Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği 4 İltica ve göç politikalarında koordinasyon 4 Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

25 AB: barış ve refah ihracatçısı
4 Dünya ticaret kuralları 4 Ortak Dış ve Güvenlik politikası 4 Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna-Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor.

26 Avrupa Parlamentosu - halkın sesi
4 Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir. 4 AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı Avusturya 17 Finlandiya 13 Letonya 8 Romanya 33 Belçika 22 Fransa 72 Litvanya 12 Slovakya 13 Bulgaristan 17 Almanya 99 Lüksemburg 6 Slovenya 7 Kıbrıs 6 Yunanistan 22 Malta 5 İspanya 50 Çek Cumhuriyeti 22 Macaristan 22 Hollanda 25 İsveç 18 Danimarka 13 İrlanda 12 Polonya 50 Birleşik Krallık Estonya 6 İtalya 72 Portekiz 22 Toplam 736 26

27 AB ile SİYASİ TANIŞMA Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963
Askeri rejimlerde AET adaylığının askıya alınması Tam üyelik başvurusu, 1987 Adaylık statüsü, 1999 ‘ UCU AÇIK ’ ADAYLIK

28 Müzakere Süreci Nedir? Açılan 35 başlık.
Eğitim-Araştırma-Tarım-Balıkçılık-Rekabet-Ticaret -Enerji-Çevre- İnsan Hakları- …….. Sonuç : AB Müktesebatına ‘tam uygunluk’.

29 AB-Türkiye: Eğitim,Kültür Ortaklığı
Yaşamboyu Öğrenim -Mesleki Eğitim Programları (Leonardo Da Vinci) -Yetişkin Eğitimi (Grundtvig) GENÇLİK – Ulusal ve Uluslararası Programlar 7 ile 77 yaş arası -Okul Ortaklıkları (Comenius) -YüksekÖğrenim Programları (Erasmus)

30 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 2014
Komisyon raporlarında, fasıllara ilişkin Türkiye’nin AB müktesebatını üstlenmesine yönelik atılan veya atılmayan adımlar, ilerlemenin farklı dereceleri ile nitelendiriliyor. Bu kapsamda Komisyon, her fasıla ilişkin olarak ilerlemeyi: - No Progress – İlerleme yok - Limited Progress – Sınırlı ilerleme - Some / Little Progress – Bazı ilerlermeler var - Progress – İlerleme var - Good / Reasonable / Fair Progress – İyi düzeyde ilerleme var kelimeleri ile değerlendiriyor.

31 2014 İLERLEME RAPORU FASILLAR . 2013 İ.R. . . 2014 İ.R. .
FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI SINIRLI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 3: İŞKURMAHAK/HİZMETSUNMASER SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 4: SERMAYENİNSERBESTDOLAŞIMI BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 5: KAMU ALIMLARI SINIRLI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU BAZI İLERLEME İLERLEME FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 8: REKABET POLİTİKASI SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 9: MALİ HİZMETLER İYİ İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA BAZI İLERLEME İLERLEME YOK FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 12: GIDA GÜV,VETERİ+BİTKİ SAĞ P. SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 13: BALIKÇILIK İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 14: TAŞIMACILIK POLİTİKASI BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 15: ENERJİ İYİ DÜZEYDE İLERLEME İLERLEME FASIL 16: VERGİLENDİRME SINIRLI İLERLEME SINIRLI İLERLEME FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 18: İSTATİSTİK İLERLEME İLERLEME FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME

32 2014 İLERLEME RAPORU FASILLAR . 2013 İ.R. . . 2014 İ.R. .
FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 21: TRANS-AVRUPA AĞLARI BAZI İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 22: BÖLGESEL POL.VE YAPISAL ARAÇLARIN KOOR. İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 23: YARGI VE TEMEL HAKLAR İLERLEME YORUM YOK FASIL 24: ADALET, ÖZGÜRLÜK,GÜVENLİK İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA İYİ DÜZEYDE İLERLEME İYİ DÜZEYDE İLERLEME FASIL 26: EĞİTİM VE KÜLTÜR İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 28: TÜKETİCİNİN SAĞ. KORUNMASI SINIRLI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 29: GÜMRÜK BİRLİĞİ BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 30: DIŞ İLİŞKİLER BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 31: DIŞ GÜVENLİK,SAVUNMA POL İYİ DÜZEYDE İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 32: MALİ KONTROL BAZI İLERLEME BAZI İLERLEME FASIL 33: MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER İLERLEME YOK İLERLEME YOK

33 2014 İLERLEME RAPORU ANALİZİ
Bu metodolojik çerçeveden Avrupa Komisyonu’nun 2013 İlerleme Raporu ve 2014 İlerleme Raporu kıyaslandığında, müzakere fasıllarına ilişkin olarak, geçen bir yılda Türkiye’nin: - 6 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin arttığı (Fasıllar: 3, 6, 11, 21, 27, 28) - 11 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin azaldığı (Fasıllar: 1, 2, 5,9, 10, 13, 15, 22, 23, 31) - 16 fasılda AB müktesebatında ilerlemenin sabit kaldığı görülmektedir. (Fasıllar: 4, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33)

34 2015 AB Fonları IPA FON PROJE KURUM ALAN HİBE PROG ZAMAN IPA IV
DEZ ENTEG CSGB TR 30 MİL 2014 IPA IV IKG HBÖ MEB 7.250 IPA 1 KK ETİK BAŞBAKAN - IPA EU CIVIL SOC SUP AB TR DEL MICRO GRANT MICRO ÇOK ORTAKLI

35 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM .
Doç.Dr. Elif Hatun KILIÇBEYLİ


"AB POLİTİKALARI ( Topluluk Müktesebatı ) - Eğitim ve Öğretim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları