Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler

2 Kurucu Devlet Adamları Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 AB sembolleri AB Bayrağı Avrupa Marşı 9 May, Avrupa Günü Sloganı: Farklılıkta birleştik

4 23 resmi dil

5 Genişleme: 6’dan 27 ülkeye 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması Berlin Duvarı’nın yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı AB’ye katılım kriterleri: demokrasi ve hukukun üstünlüğü işleyen pazar ekonomisi AB mevzuatını uygulama kabiliyeti Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda ve Karadağ © Reuders

7 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli 1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht: Avrupa Birliği Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 2009 Treaty of Lisbon 2009 Lizbon Antlaşması

8 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21. yüzyıla taşımak Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratikAvrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş İnisiyatifi”, Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffafGörev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde daha bütünleşmiş Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. Daha güvenliİklim değişikliği, terörle mücadele, enerji arzını güvence altına alma gibi konularda yeni imkanlar

9 Şeffaf bir Birlik hizmetinizde Avrupa Birliği web sayfası europa.eu Bir buçuk milyon belge kamuoyuyla paylaşılıyor Europe Direct iletişim merkezi Sorularınızın yanıtlandığı merkez: 00 800 6 7 8 9 10 11 Europe Direct bilgi büroları AB çapında 400’ü aşkın AB Bilgi Ofisi Avrupa Birliği Belgeleri Talep halinde kurum içi belgelere erişim Avrupa Ombudsmanı AB idaresiyle ilgili şikayetlere bakar Nikoforos Diamandouros, AB Ombudsmanı

10 Dünyada AB Nüfusu Nüfus (milyon), 2009 500 1339 128142 307 ABÇin Japonya RusyaABD

11 Dünyanın farklı bölgelerine kıyasla AB yüzölçümü Yüzölçümü, 1 000 km² AB Çin Japonya RusyaABD 16 889 9327 9159 4234 365

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin? AB ÇinJaponyaRusyaABD AB ÇinJaponya Rusya ABD 12 508 1 326 3 329 468 9819 25 100 4 400 27 800 12 200 38 700 Ekonominin büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2008 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı bazında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2008

13 AB ülkelerinin yüzölçümü ne kadar? Yüzölçümü 1 000 km² Fransa İspanya İsveç Almanya Polonya Finlandiya İtalya Birleşik Krallık Romanya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Portekiz Avusturya Çek Cumhuriyeti Irlanda Litvanya Letonya Slovakya Estonya Danimarka Hollanda Belçika Slovenya Kıbrıs Lüksemburg Malta 544 506 410 357 313305295 244230 131 111 939283 77686362 49 43 34 30 20 9 3 0.3

14 AB’de kaç kişi yaşıyor? Nüfus, 2009 500 milyon 82.1 64.4 61.6 60.1 45.8 38.1 21.5 16.5 11.3 10.6 10.8 10.510.09.38.4 7.6 5.55.4 5.3 4.5 3.3 2.3 2.0 1.30.80.50.4 Fransa İspanya İsveç Polonya Finlandiya İtalya Birleşik Krallık Romanya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Portekizl Avusturya Çek Cumhuriyeti İrlanda Litvanya Letonya Slovakya Estonya Danimarka Hollanda Belçika Slovenya Kıbrıs Lüksemburg Malta Almanya

15 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı Litvanya Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2008 Endeks, 27 AB ülkesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 271 137 135 123 118 114 122 117 115 116 107 101 103 100 95 94 91 80 76 68 63 72 61 56 58 46 40 Lüksemburg İrlanda Hollanda AvusturyaDanimarka Belçika İsveç Finlandiya AlmanyaFransaİtalya İspanya AB-27Kıbrıs Yunanistan Slovenya Malta PortekizEstonya MacaristanSlovakya LetonyaPolonya Romanya Bulgaristan Birleşik KrallıkÇek Cumhuriyeti

16 2010 AB bütçesi: 141.5 milyar Euro = GSMH’nın % 1.20’si Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet % 2 Diğer, idare % 6 Sürdürülebilir büyüme: istihdam, rekabet edebilirlik, bölgesel kalkınma % 45 Küresel oyuncu olarak AB: Kalkınma yardımı da dahil % 6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre % 41 AB parası nereye gidiyor?

17 İklim değişikliği – küresel mücadele Küresel ısınmayı durdurmak için, AB liderlerinin 2007’de aldığı kararlar:  sera gazı emisyonlarının 2020 itibariyle % 20 azaltılması (diğer gelişmiş ülkelerin başarması halinde % 30)  enerji verimliliğinin 2020 itibariyle % 20 artırılması  yenilenebilir enerji payının 2020 itibariyle % 20’ye çıkarılması (rüzgar,güneş, hidroelektrik, biyokütle)

18 Değişen bir dünyada enerji kaynakları AB’de kullanılan yakıt türleri, 2008 Petrol % 36 Doğal gaz % 25 Nükleer % 13 Kömür % 18 Yenilenebilir % 8 % 45 % 84 % 60 % 100 % 54 PetrolKömürDoğal gazNükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar % 0 AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2008

19 İstihdam ve büyüme Zorluklar:  Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor  Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde  İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı:  araştırma ve inovasyonda ivme  Daha dinamik iş ortamı  İnsana yatırım  Daha çevre dostu bir ekonomi

20 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcamaları, 2006 % 1.8 % 3.0 % 1.3 % 2.6 % 3.4 ABAB hedefi Çin Japonya ABD

21 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası 2007-2013: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı  Bölgesel fonlar  Sosyal fonlar  Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının % 75 altında olan bölgeler. Fonların % 81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi

22 Euro – Avrupalılar için tek para birimi Euro’ya geçen ülkeler Euro kullanmayan ülkeler Euro bölgesinin her yerinde geçerlidir  Madeni paralar: bir yüzü ortak, diğer yüzünde milli semboller bulunur  Banknot: milli sembol bulunmaz

23 Enflasyonu yenmek Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: fiyat istikrarı Euro kullanan 15 AB ülkesinde ortalama yıllık enflasyon (2008)

24 Tek Pazar: seçim özgürlüğü Dört alanda dolaşım özgürlüğü:  mal  hizmet  kişi  sermaye © Getty Images Tek Pazar sayesinde:  İnternet erişimi ve hava ulaşım fiyatları dahil olmak üzere birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli indirimler gerçekleşti  2000-2006 yılları arasında telefon iletişim fiyatlarında % 40 oranında düşüş sağlandı  2.8 milyon yeni iş yaratıldı

25 Dolaşım özgürlüğü “Schengen”:  Çoğu AB ülkesi arasındaki sınırlarda polis veya gümrük kontrolü yapılmaz  Kontroller, AB’nin dış sınırlarında yoğunlaştırılmıştır  Farklı AB ülkelerinin polis teşkilatları arasında işbirliği artmıştır  Bir AB ülkesinden diğerine seyahat ederken, kişisel kullanım amaçlı herhangi bir ürünü satın alarak diğer bir AB ülkesine götürebilirsiniz © Corbis

26 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle 2 milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için bu programlardan faydalanmışlardır:  Comenius: okul eğitimi  Erasmus: yüksek öğretim  Leonardo da Vinci: mesleki eğitim  Grundtvig: yetişkin eğitimi  Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

27 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde:  Yüzdüğümüz sular daha temiz  Daha az asit yağmuru  Benzinimiz kurşunsuz  Eski elektronik araçlar güvenli şekilde ve bedelsiz olarak bertaraf ediliyor  Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor  Organik ve kaliteli tarım ürünlerinde artış  Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor  Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabii tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

28 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  Temel Haklar Şartı  Terörle ortak mücadele  Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği  İltica ve göç politikalarında koordinasyon  Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

29 AB: barış ve refah ihracatçısı  Dünya ticaret kuralları  Ortak Dış ve Güvenlik politikası  Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna-Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor.

30 Önde gelen ticaret ortağı olarak AB Dünya ticaretindeki pay – mal cinsinde (2007) Dünya ticaretindeki pay – hizmet cinsinde (2007) Diğer % 53.2 AB % 17 ABD % 14.5 Japonya % 5.8 Çin % 9.5 Diğer % 40.6 AB % 28.5 ABD % 18.2 Japonya % 6.8 Çin % 5.9

31 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007 93€ 44€ 53€ AB Japonya ABD Toplam kalkınma yardımlarının % 60’ı AB tarafından sağlanmaktadır

32 Üç başrol oyuncusu Avrupa Parlamentosu - halkın sesi Jerzy Buzek, Avrupa Parlamentosu Başkanı Avrupa Birliği Konseyi - Üye Ülkelerin sesi Herman Van Rompuy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Avrupa Komisyonu - ortak menfaatlerin savunucusu José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu Başkanı

33 Avrupa Parlamentosu AB kurumları Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Bakanlar Konseyi (AB Konseyi) Avrupa Komisyonu Avrupa Yatırım BankasıAvrupa Merkez Bankası Ajanslar Avrupa Konseyi (Zirve)

34 AB kanunları nasıl yapılıyor? Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma, danışma Komisyon: resmi teklifte bulunur Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar

35 Birleşik Krallık 72 Avrupa Parlamentosu - halkın sesi 1212 2 7272 7272 1313 İtalya İrlanda 2 Macaristan Yunanistan 99 Almanya Fransa Finlandiya 6 Estonya 1313 Danimarka 2Çek Cumhuriyeti 6Kıbrıs 1717 Bulgaristan 2Belçika 1717 Avusturya  Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir.  AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Toplam 736 1818İsveç 5050İspanya 7Slovenya 1313Slovakya 3 Romanya 2 Portekiz 5050Polonya 2525 Hollanda 5Malta 6 Lüksemburg 1212 Litvanya 8Letonya Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı

36 Avrupa siyasi partileri Yeşiller / Avrupa Hür İttifakı 55 Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Grubu 54 Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı 84 Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) 265 Bağımsızlar 27 Toplam : 736 Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı 184 Birleşik Avrupa Solu - Kuzey Yeşil Solu 35 Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu 32 Avrupa Parlamentosu’nda siyasi gruplara ait koltuk sayıları (Ocak 2010)

37 Bakanlar Konseyi – Üye Ülkelerin sesi  Tüm AB ülkelerinden birer bakan  Başkanlık: altı ayda bir dönüşümlü  Parlamento ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir  Ortak dış ve güvenlik politikasının idaresinden sorumludur

38 Bakanlar Konseyi – Ülkelerin oy sayıları 345Toplam: 3Malta 4Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 7Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Slovakya 10Avusturya, Bulgaristan ve İsveç 12 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan 13Hollanda 14 Romanya 27İspanya ve Polonya 29Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya Birçok kararın alınabilmesi için “nitelikli çoğunluk” yani; 255 oy ve Üye Ülkelerin çoğunluğu gerekmektedir. 2014’ten itibaren ise: Birliğin toplam nüfusunun % 65’ini temsil ile birlikte Üye Ülkelerin % 55’inin onaylaması gerekiyor.

39 AB Konseyi Zirvesi Tüm AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve  Yılda en az 4 defa düzenlenir  AB politikaları için genel çerçeve tespit edilir  Başkan: Herman Van Rompuy

40 Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Çifte görev: Dış İlişkiler Konseyi toplantılarına başkanlık yapmak + Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcılığı Ortak dış ve güvenlik politikasını yürütmek Avrupa Dış İlişkiler Servisi Başkanı

41 Avrupa Komisyonu – ortak menfaatlerin savunucusu Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız üye  Yeni yasa önerisi sunar  İdare organıdır  Antlaşmaların koruyucusudur  Uluslararası alanda AB’yi temsil eder

42 Adalet Divanı – hukukun koruyucusu Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız yargıç  AB mevzuatını yorumlar  AB mevzuatının tüm Üye Ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlar

43 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığı 27 bağımsız üye  AB fonlarının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder  AB fonlarıyla bağlantılı bütün kişi ve kurumları denetleyebilir

44  Fiyat istikrarını sağlar  Para arzını kontrol eder ve faiz oranlarını belirler  Hükümetlerden bağımsız çalışır Avrupa Merkez Bankası: Euro’nun idaresi Jean-Claude Trichet Merkez Bankası Başkanı

45 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi  344 üye  Sendikaları, işverenleri, çiftçileri, tüketicileri vs. temsil eder  Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir  Sivil toplumun AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder

46 Bölgeler komitesi: yerel yönetimlerin sesi  344 üye  Şehirleri ve bölgeleri temsil eder  Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir  Yerel yönetimlerin AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder

47 AB bünyesinde çalışan memurlar  Daimi memurlar  Açık rekabet usulüyle seçim  Bütün AB ülkelerinden memur  Maaşlar yasalarla belirlenir  AB idaresinin maliyeti AB vatandaşı başına yılda 15 Euro’dur Komisyon, 23 000 civarında daimi memur ve 11 000 geçici ve sözleşmeli işçi istihdam eder Diğer AB kurumları: 10 000 civarında çalışan


"Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları