Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler

2 Kurucu Devlet Adamları
Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 AB sembolleri Avrupa Marşı AB Bayrağı 9 May, Avrupa Günü
Sloganı: Farklılıkta birleştik

4 23 resmi dil

5 Genişleme: 6’dan 27 ülkeye
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

6 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması
41989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı 41992 AB’ye katılım kriterleri: • demokrasi ve hukukun üstünlüğü • işleyen pazar ekonomisi • AB mevzuatını uygulama kabiliyeti 41998 Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor 42002 Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 42004 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya 42007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor © Reuders Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda ve Karadağ

7 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli
1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 2009 Lizbon Antlaşması 2009 Treaty of Lisbon 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht: Avrupa Birliği Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması

8 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21. yüzyıla taşımak
Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratik Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş İnisiyatifi”, Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffaf Görev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde daha bütünleşmiş Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. Daha güvenli İklim değişikliği, terörle mücadele, enerji arzını güvence altına alma gibi konularda yeni imkanlar

9 Şeffaf bir Birlik hizmetinizde
Avrupa Birliği web sayfası europa.eu Bir buçuk milyon belge kamuoyuyla paylaşılıyor Europe Direct iletişim merkezi Sorularınızın yanıtlandığı merkez: Europe Direct bilgi büroları AB çapında 400’ü aşkın AB Bilgi Ofisi Avrupa Birliği Belgeleri Talep halinde kurum içi belgelere erişim Avrupa Ombudsmanı AB idaresiyle ilgili şikayetlere bakar Nikoforos Diamandouros, AB Ombudsmanı

10 Dünyada AB Nüfusu 1339 500 307 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD
Nüfus (milyon), 2009 1339 500 307 128 142 AB Çin Japonya Rusya ABD

11 Dünyanın farklı bölgelerine kıyasla AB yüzölçümü
Yüzölçümü, km² 16 889 9327 9159 4234 365 AB Çin Japonya Rusya ABD

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin?
38 700 27 800 25 100 12 508 9819 12 200 4 400 3 329 1 326 468 AB Çin Japonya Rusya ABD AB Çin Japonya Rusya ABD Ekonominin büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2008 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı bazında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2008

13 AB ülkelerinin yüzölçümü ne kadar?
Yüzölçümü km² 544 506 410 357 313 305 295 244 230 131 111 93 92 83 30 77 68 63 62 49 43 43 34 20 9 3 0.3 Fransa İspanya Almanya Polonya İtalya Finlandiya Estonya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Irlanda Letonya Slovakya Danimarka Hollanda Belçika Malta Romanya Avusturya Litvanya Slovenya Kıbrıs Lüksemburg İsveç Birleşik Krallık Portekiz Çek Cumhuriyeti

14 AB’de kaç kişi yaşıyor? Nüfus, 2009 500 milyon 82.1 64.4 61.6 60.1
45.8 38.1 21.5 16.5 11.3 10.8 10.6 10.5 10.0 9.3 8.4 7.6 5.5 5.4 5.3 4.5 3.3 2.3 2.0 1.3 0.8 0.5 0.4 Almanya Fransa İsveç İtalya İspanya Polonya Finlandiya Letonya Estonya Hollanda Belçika Slovakya Romanya Yunanistan Macaristan Bulgaristan İrlanda Malta Avusturya Danimarka Litvanya Slovenya Kıbrıs Birleşik Krallık Lüksemburg Portekizl Çek Cumhuriyeti

15 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı
Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2008 Endeks, 27 AB ülkesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 76 72 68 63 61 58 56 46 40 İrlanda Malta İsveç Avusturya Danimarka Almanya Belçika Fransa İspanya İtalya AB-27 Kıbrıs Slovenya Portekiz Estonya Polonya Letonya Lüksemburg Hollanda Slovakya Macaristan Litvanya Romanya Finlandiya Yunanistan Bulgaristan Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti

16 AB parası nereye gidiyor?
2010 AB bütçesi: milyar Euro = GSMH’nın % 1.20’si Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet % 2 Küresel oyuncu olarak AB: Kalkınma yardımı da dahil % 6 Diğer, idare % 6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre % 41 Sürdürülebilir büyüme: istihdam, rekabet edebilirlik, bölgesel kalkınma % 45

17 İklim değişikliği – küresel mücadele
Küresel ısınmayı durdurmak için, AB liderlerinin 2007’de aldığı kararlar: 4 sera gazı emisyonlarının 2020 itibariyle % 20 azaltılması (diğer gelişmiş ülkelerin başarması halinde % 30) 4 enerji verimliliğinin 2020 itibariyle % 20 artırılması  4 yenilenebilir enerji payının 2020 itibariyle % 20’ye çıkarılması (rüzgar,güneş, hidroelektrik, biyokütle)

18 Değişen bir dünyada enerji kaynakları
AB’de kullanılan yakıt türleri, 2008 AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2008 % 100 % 84 Doğal gaz % 25 Petrol % 36 % 60 % 54 % 45 Nükleer % 13 Kömür % 18 Yenilenebilir % 8 % 0 Kömür Petrol Doğal gaz Nükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar

19 İstihdam ve büyüme Zorluklar: Çözümler:
4Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor 4Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde 4İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı: 4araştırma ve inovasyonda ivme 4Daha dinamik iş ortamı 4İnsana yatırım 4Daha çevre dostu bir ekonomi

20 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım
GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcamaları, 2006 % 3.4 % 3.0 % 2.6 % 1.8 % 1.3 AB AB hedefi Çin Japonya ABD

21 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası
: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı 4 Bölgesel fonlar 4 Sosyal fonlar 4 Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının % 75 altında olan bölgeler. Fonların % 81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi

22 Euro – Avrupalılar için tek para birimi
Euro bölgesinin her yerinde geçerlidir 4Madeni paralar: bir yüzü ortak, diğer yüzünde milli semboller bulunur 4Banknot: milli sembol bulunmaz Euro’ya geçen ülkeler Euro kullanmayan ülkeler

23 Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: fiyat istikrarı
Enflasyonu yenmek Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: fiyat istikrarı Euro kullanan 15 AB ülkesinde ortalama yıllık enflasyon (2008) 

24 Tek Pazar: seçim özgürlüğü
Tek Pazar sayesinde: İnternet erişimi ve hava ulaşım fiyatları dahil olmak üzere birçok ürün ve hizmetin fiyatında önemli indirimler gerçekleşti yılları arasında telefon iletişim fiyatlarında % 40 oranında düşüş sağlandı 2.8 milyon yeni iş yaratıldı Dört alanda dolaşım özgürlüğü: 4 mal 4 hizmet 4 kişi 4 sermaye © Getty Images

25 Dolaşım özgürlüğü “Schengen”:
4 Çoğu AB ülkesi arasındaki sınırlarda polis veya gümrük kontrolü yapılmaz 4 Kontroller, AB’nin dış sınırlarında yoğunlaştırılmıştır 4 Farklı AB ülkelerinin polis teşkilatları arasında işbirliği artmıştır 4 Bir AB ülkesinden diğerine seyahat ederken, kişisel kullanım amaçlı herhangi bir ürünü satın alarak diğer bir AB ülkesine götürebilirsiniz © Corbis

26 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle 2 milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için bu programlardan faydalanmışlardır: 4 Comenius: okul eğitimi 4 Erasmus: yüksek öğretim 4 Leonardo da Vinci: mesleki eğitim 4 Grundtvig: yetişkin eğitimi 4 Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

27 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi
Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde: 4 Yüzdüğümüz sular daha temiz 4 Daha az asit yağmuru 4 Benzinimiz kurşunsuz 4 Eski elektronik araçlar güvenli şekilde ve bedelsiz olarak bertaraf ediliyor 4 Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor 4 Organik ve kaliteli tarım ürünlerinde artış 4 Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor 4 Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabii tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

28 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
4 Temel Haklar Şartı 4 Terörle ortak mücadele 4 Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği 4 İltica ve göç politikalarında koordinasyon 4 Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

29 AB: barış ve refah ihracatçısı
4 Dünya ticaret kuralları 4 Ortak Dış ve Güvenlik politikası 4 Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna-Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor.

30 Önde gelen ticaret ortağı olarak AB
Dünya ticaretindeki pay – mal cinsinde (2007) Dünya ticaretindeki pay – hizmet cinsinde (2007) AB % 17 AB % 28.5 Diğer % 40.6 Diğer % 53.2 ABD % 14.5 Japonya % 5.8 ABD % 18.2 Çin % 9.5 Çin % 5.9 Japonya % 6.8

31 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor
Toplam kalkınma yardımlarının % 60’ı AB tarafından sağlanmaktadır 93€ 53€ 44€ AB Japonya ABD Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007

32 Üç başrol oyuncusu Avrupa Parlamentosu - halkın sesi Jerzy Buzek,
Avrupa Parlamentosu Başkanı Avrupa Birliği Konseyi - Üye Ülkelerin sesi Herman Van Rompuy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Avrupa Komisyonu - ortak menfaatlerin savunucusu José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu Başkanı

33 AB kurumları Avrupa Konseyi (Zirve) Avrupa Parlamentosu
Bakanlar Konseyi (AB Konseyi) Avrupa Komisyonu Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Ajanslar Avrupa Merkez Bankası

34 AB kanunları nasıl yapılıyor?
Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma, danışma Komisyon: resmi teklifte bulunur Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi

35 Avrupa Parlamentosu - halkın sesi
4 Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir. 4 AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı Avusturya 17 Finlandiya 13 Letonya 8 Romanya 33 Belçika 22 Fransa 72 Litvanya 12 Slovakya 13 Bulgaristan 17 Almanya 99 Lüksemburg 6 Slovenya 7 Kıbrıs 6 Yunanistan 22 Malta 5 İspanya 50 Çek Cumhuriyeti 22 Macaristan 22 Hollanda 25 İsveç 18 Danimarka 13 İrlanda 12 Polonya 50 Birleşik Krallık Estonya 6 İtalya 72 Portekiz 22 Toplam 736 35

36 Avrupa siyasi partileri
Avrupa Parlamentosu’nda siyasi gruplara ait koltuk sayıları (Ocak 2010) Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı 84 Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar) 265 Yeşiller / Avrupa Hür İttifakı 55 Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı 184 Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Grubu 54 Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu 32 Birleşik Avrupa Solu - Kuzey Yeşil Solu 35 Toplam : 736 Bağımsızlar 27

37 Bakanlar Konseyi – Üye Ülkelerin sesi
4Tüm AB ülkelerinden birer bakan 4Başkanlık: altı ayda bir dönüşümlü 4Parlamento ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir 4Ortak dış ve güvenlik politikasının idaresinden sorumludur

38 Bakanlar Konseyi – Ülkelerin oy sayıları
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya 29 İspanya ve Polonya 27 Romanya 14 Hollanda 13 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan 12 Avusturya, Bulgaristan ve İsveç 10 Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Slovakya 7 Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 4 Malta 3 Toplam: 345 Birçok kararın alınabilmesi için “nitelikli çoğunluk” yani; 255 oy ve Üye Ülkelerin çoğunluğu gerekmektedir. 2014’ten itibaren ise: Birliğin toplam nüfusunun % 65’ini temsil ile birlikte Üye Ülkelerin % 55’inin onaylaması gerekiyor.

39 AB Konseyi Zirvesi Tüm AB ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve 4Yılda en az 4 defa düzenlenir 4AB politikaları için genel çerçeve tespit edilir 4Başkan: Herman Van Rompuy

40 Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi
Catherine Ashton Çifte görev: Dış İlişkiler Konseyi toplantılarına başkanlık yapmak + Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcılığı Ortak dış ve güvenlik politikasını yürütmek Avrupa Dış İlişkiler Servisi Başkanı

41 Avrupa Komisyonu – ortak menfaatlerin savunucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız üye 4Yeni yasa önerisi sunar 4İdare organıdır 4Antlaşmaların koruyucusudur 4Uluslararası alanda AB’yi temsil eder 41

42 Adalet Divanı – hukukun koruyucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız yargıç 4AB mevzuatını yorumlar 4AB mevzuatının tüm Üye Ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlar 42

43 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığı
27 bağımsız üye 4AB fonlarının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder 4AB fonlarıyla bağlantılı bütün kişi ve kurumları denetleyebilir 43

44 Avrupa Merkez Bankası: Euro’nun idaresi
4Fiyat istikrarını sağlar 4Para arzını kontrol eder ve faiz oranlarını belirler 4Hükümetlerden bağımsız çalışır Jean-Claude Trichet Merkez Bankası Başkanı

45 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi
344 üye 4Sendikaları, işverenleri, çiftçileri, tüketicileri vs. temsil eder 4Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir 4Sivil toplumun AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder 45

46 Bölgeler komitesi: yerel yönetimlerin sesi
4Şehirleri ve bölgeleri temsil eder 4Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir 4Yerel yönetimlerin AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder 46

47 Diğer AB kurumları: 10 000 civarında çalışan
AB bünyesinde çalışan memurlar Komisyon, civarında daimi memur ve geçici ve sözleşmeli işçi istihdam eder Diğer AB kurumları: civarında çalışan 4Daimi memurlar 4Açık rekabet usulüyle seçim 4Bütün AB ülkelerinden memur 4Maaşlar yasalarla belirlenir 4AB idaresinin maliyeti AB vatandaşı başına yılda 15 Euro’dur


"Avrupa Birliği: 500 milyon insan – 27 ülke" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları