Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler

2 Kurucu Devlet Adamları Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 AB sembolleri AB Bayrağı Avrupa Marşı 9 Mayıs, Avrupa Birliği Günü Sloganı: Farklılıkta birleştik

4 23 resmi dil

5 Sekiz genişleme hareketi 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 Büyük genişleme: Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması Berlin duvarının yıkılışı – Komünizmin sona ermesi AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare programı AB’ye katılım kriterleri: • demokrasi ve hukukun üstünlüğü • işleyen pazar ekonomisi • AB mevzuatını uygulama kabiliyeti Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda uzlaşmaya varılıyor 10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor Aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, © Reuders

7 Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik işbirliğinin temeli 1952 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1958 Roma Antlaşmaları: Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 1987 Avrupa Tek Senedi: Tek Pazar 1993 Maastricht – Avrupa Birliği Antlaşması 1999 Amsterdam Antlaşması 2003 Nice Antlaşması 2007 Lizbon Antlaşması (imzalandı)

8 Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21.yüzyıla taşımak Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği: Daha etkin Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı başkan vb. Daha demokratik Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş inisiyatifi", Temel Haklar Şartı vb. Daha şeffafGörev dağılımında netlik, kamunun belge ve toplantılara daha fazla erişimi vb. Dünya sahnesinde Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb. daha bütünleşmiş Daha emniyetli İklim değişikliği ve terörle mücadele, enerji temini gibi konularda yeni imkânlar Aralık 2007’de imzalandı – 27 Üye Ülke tarafından onanmasını müteakip yürürlüğe girecek.

9 Şeffaf bir Birlik hizmetinizde Avrupa Birliği web sayfası: europa.eu Bir buçuk milyon belge kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Europe Direct iletişim merkezi Sorularınızın yanıtlandığı merkez: 00 800 6 7 8 9 10 11 Europe Direct bilgi büroları AB çapında, 400’ü aşkın AB Bilgi Ofisi Avrupa Birliği Belgeleri Talep halinde kurum içi belgelere erişim Avrupa Ombudsman’ı AB idaresiyle ilgili şikâyetlere bakar Nikoforos Diamandouros, AB Ombudsman’ı

10 Dünyada AB Nüfusu Nüfus (milyon), 2007 497 1322 128 142 301 ABÇinJaponyaRusyaABD

11 Dünyanın farklı bölgelerine kıyasla AB yüzölçümü Yüzölçümü, 1 000 km² ABÇin Japonya RusyaABD 16 889 9327 9159 4234 365

12 Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB ne kadar zengin? AB ÇinJaponyaRusyaABD AB ÇinJaponya Rusya ABD 10 793 1 326 3676 468 10 035 24 700 6 400 27 800 10 000 37 300 Ekonomi büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (milyar Euro), 2006 Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı ışığında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2007

13 AB ülkelerinin yüz ölçümü? Yüzölçümü 1 000 km² Fransa İspanya İsveç Almanya Polonya Finlandiya İtalya Birleşik Krallık Romanya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Portekiz Avusturya Çek cumhuriyeti İrlanda Litvanya Letonya Slovakya Estonya Danimarka Hollanda Belçika Slovenya Kıbrıs Lüksemburg Malta 544.0 506.0 410.3 357.0 312.7304.5295.1 243.8230.0 130.7 111.0 93.091.982.5 77.368.462.762.349.043.4 43.133.830.3 20.1 9.3 2.60.3

14 AB’de kaç kişi yaşıyor? Nüfus, 2007 497 milyon 82.4 63.4 60.9 59.1 44.5 38.2 21.6 16.3 11.2 10.6 10.5 10.310.19.08.3 7.7 5.4 5.3 4.3 3.4 2.3 2.0 1.30.80.50.4 Fransa İspanya İsveç Polonya Finlandiya İtalya Birleşik Krallık Romanya Yunanistan Bulgaristan Macaristan Portekiz Avusturya Çek Cumhuriyeti İrlanda Litvanya Letonya Slovakya Estonya Danimarka Hollanda Belçika Slovenya Kıbrıs Lüksemburg Malta Almanya

15 Kişi başı GSYH: zenginlik artışı Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2007 Endeks: 27 AB üyesi ortalaması 100 olarak alınmıştır 280 144 131 129 127 123 121 118 117 113 104 102 100 94 89 87 79 77 75 67 66 63 58 56 53 38 37 Lüksemburg İrlanda Hollanda Avusturya Danimarka Belçika İsveç Birleşik Krallık Finlandiya Almanya Fransa İtalya İspanya AB-27Kıbrıs Yunanistan Slovenya Çek Cumhuriyeti Malta Portekiz Estonya MacaristanSlovakya Litvanya Letonya Polonya Romanya Bulgaristan

16 AB parası nereye gidiyor? 2008 toplam AB bütçesi: 129.1 milyar Euro= GSMH’nin %1.03’ü Vatandaşlar, özgürlük, güvenlik ve adalet %1 Diğer, idare %6 Sürdürülebilir büyüme: İstihdam, uyum, araştırma % 45 Küresel oyuncu olarak AB: kalkınma yardımı da dahil %6 Doğal kaynaklar: tarım, çevre %43

17 İklim değişikliği – küresel sınav Kürsel ısınmayı durdurmak için, AB liderlerinin 2007’de aldığı kararlar:  sera gazı emisyonlarının 2020 itibariyle %20 azaltılması (diğer gelişmiş ülkelerin başarması halinde %30)  enerji verimliliğinin 2020 itibariyle %20 arttırılması  yenilenebilir enerji payının 2020 itibariyle %20’ye Çıkarılması (rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle)

18 Değişen dünyada enerji kaynakları Enerji üretiminde kullanılan yakıt türleri 27 AB ülkesi, 2005 İthalata bağımlılık: AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yakıt oranı, 2005 Petrol % 37 Doğal gaz % 35 Nükleer % 14 Kömür % 18 Yenilenebilir % 7 % 39 % 82 % 57 % 100 %50 PetrolKömürDoğal gazNükleer (uranyum) Yenilenebilir Bütün yakıtlar %0

19 İstihdam ve büyüme Zorluklar:  Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor  Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde  İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı Çözümler: Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı:  Araştırma ve inovasyonda ivme  Daha dinamik iş ortamı  İnsana yatırım  Daha çevre dostu bir ekonomi

20 Araştırma - bilgi toplumuna yatırım GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcaması, 2006 1.8% 3.0% 1.3% 2.6% 3.3% AB2010 AB hedefi Çin Japonya A.B.D.

21 Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası 2007-2013: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro yatırım yapıldı  Bölgesel fonlar  Sosyal fonlar  Uyum fonu Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH, AB ortalamasının %75 altında olan bölgeler. Fonların %81.5’i bu amaç için kullanılmaktadır. Bölgesel rekabet ve istihdam hedefi.

22 Euro – Avrupa’nın tek para birimi Euro’ya geçen AB ülkeleri Euro’ya geçmeyen AB ülkeleri Euro bölgesinin her yerinde geçerlidir  Madeni: bir yüzü ortak, diğer yüzünde milli semboller var  Banknot: Milli sembol yok

23 Enflasyonu yenmek European Economic and Monetary Union: stable prices Average annual inflation in the 15 EU-countries that used the euro in 2008 Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği: fiyat istikrarı Euro kullanan 15 AB ülkesinde ortalama yıllık enflasyon (2008)

24 Tek Pazar: seçim özgürlüğü 1993’ten bu yana:  2.5 milyon yeni iş  telefon iletişimi ve hava ulaşımı fiyatları yarıya indi Dört dolaşım özgürlüğü:  mal  hizmet  kişi  sermaye © Getty Images

25 Dolaşım özgürlüğü “Schengen”:  Çoğu AB ülkesi arasındaki sınırlarda polis veya gümrük kontrolü yapılmaz.  Kontroller, AB’nin dış sınırlarında yoğunlaştırılmıştır.  Farklı AB ülkelerinin polis teşkilatları arasındaki işbirliği artmıştır.  Bir AB ülkesinden diğerine seyahat ettiğinizde, kişisel kullanım amaçlı herhangi bir ürünü dilediğinizce alıp diğer AB ülkesine götürebilirsiniz. © Corbis

26 Yurtdışında eğitim AB programlarının desteğiyle iki milyondan fazla genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için yine bu programlardan faydalanmışlardır:  Comenius: okul eğitimi  Erasmus: yüksek öğretim  Leonardo da Vinci: mesleki eğitim  Grundtvig: yetişkin eğitimi  Youth in Action: gönüllü çalışma ve yaygın eğitim © Getty Images

27 Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart AB’nin attığı adımlar sayesinde:  Yüzdüğümüz sular daha temiz  Asit yağmurları daha az  Benzinimiz kurşunsuz  Eski elektronik araçlar  güvenli şekilde bertaraf ediliyor  Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor  Organik ve kaliteli tarım faaliyetlerinde artış söz konusu  Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor  Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabi tutuluyor (REACH) © Van Parys Media

28 Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  Temel Haklar Şartı  Terörle Ortak Mücadele  Farklı ülkelerin polis ve kolluk kuvvetleri arasında işbirliği  İltica ve göç politikalarında koordinasyon  Medeni hukuk alanında işbirliği © European Union Police Mission

29 AB: barış ve refah ihracatçısı  Dünya ticaret kuralları  Ortak dış ve güvenlik politikası  Kalkınma yardımları ve insani yardım AB, Bosna Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alıyor

30 Önde gelen ticaret ortağı olarak AB Dünya ticaretindeki payı- mallar (2006) Dünya ticaretindeki payı - hizmetler (2005) Diğer % 50.5 AB %17.1 ABD %16 Japonya %6.6 Çin % 9.6 Diğer % 44.9 AB % 26 ABD %18.4 Japonya %6.9 Çin % 3.8

31 Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı resmi rakamları, 2007 93€ 44€ 53€ AB Japonya ABD Toplam kalkınma yardımlarının %60’ı AB tarafından sağlanmaktadır

32 Üç başrol oyuncusu Avrupa Parlamentosu - Halkın Sesi Hans-Gert Pöttering, Avrupa Parlamentosu Başkanı Bakanlar Konseyi - Üye Ülkelerin Sesi Javier Solana, Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Avrupa Komisyonu - Ortak Menfaatlerin Savunucusu José Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu Başkanı

33 AB’nin Üç Ayağı Avrupa Birliği Antlaşmalar Avrupa Topluluğu alanı (ortak politikaların birçoğu) Ortak dış ve güvenlik politikası Suça karşı polis ve yargı işbirliği

34 Avrupa Parlamentosu AB kurumları Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Bakanlar Konseyi (AB Konseyi) Avrupa Komisyonu Avrupa Yatırım BankasıAvrupa Merkez Bankası Ajanslar Avrupa Konseyi (zirve)

35 AB’nin kanunları nasıl yapılıyor? Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma, danışma Komisyon: resmi teklifte bulunur Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar

36 Birleşik Krallık 78 Avrupa Parlamentosu - Halkın sesi 13 24 78 14 İtalya İrlanda 24 Macaristan Yunanistan 99 Almanya Fransa Finlandiya 6 Estonya 14 Danimarka 24Çek Cumhuriyeti 6Kıbrıs 18 Bulgaristan 24Belçika 18 Avusturya  Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine kadar verir.  AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar. Toplam 785 19İsveç 54İspanya 7Slovenya 14Slovakya 35 Romanya 24 Portekiz 54Polonya 27 Hollanda 5Malta 6 Luksemburg 13 Litvanya 9Letonya Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı

37 Avrupa siyasi partileri Avrupa Parlamentosu’nda siyasi gruplara ait koltuk sayıları (Mart 2008) Birleşik Avrupa Solu – Kuzey Yeşil Solu 41 Sosyalist Grup 215 Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 43 Bağımsızlık/ Demokrasi 24 Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı 101 Avrupa Halkları Partisi (Hıristiyan Demokratlar) ve Avrupalı Demokratlar 288 Avrupa için Halkların Birliği 44 Bağımsızlar ve Geçici olarak boş koltuklar 29 Toplam : 785

38 Bakanlar Konseyi – Üye Ülkelerin sesi  Tüm AB ülkelerinden birer bakan  Başkanlık: altı ayda bir dönüşümlü  Parlamento ile birlikte AB yasaları ve bütçesine karar verir  Ortak dış ve güvenlik politikasının idaresinden sorumludur

39 Bakanlar Konseyi – ülkelerin oy sayıları 345Toplam: 3Malta 4Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya 7Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya ve Slovakya 10Avusturya, Bulgaristan ve İsveç 12 Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan 13Hollanda 14 Romanya 27İspanya ve Polonya 29Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya Birçok kararın alınabilmesi için “nitelikli çoğunluk”: 255 oy ve Üye Ülkelerin çoğunluğu gerekmektedir.

40 AB Konseyi Zirvesi Tüm AB Üyesi Ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve  Yılda en az üç defa düzenlenir  AB politikaları için genel çerçeve tespit edilir

41 Avrupa Komisyonu – ortak menfaatlerin savunucusu Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız üye  Yeni yasa önerisi sunar  İdare organıdır  Antlaşmaların koruyucusudur  Uluslararası ilişkilerde AB’yi temsil eder

42 Adalet Divanı – hukukun koruyucusu Her AB ülkesinden bir tane olmak üzere 27 bağımsız yargıç  AB mevzuatını yorumlar  AB mevzuatının tüm Üye Ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlar

43 Avrupa Birliği Sayıştayı: paranızın karşılığı 27 bağımsız üye  AB fonlarının usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder  AB fonlarıyla bağlantılı bütün kişileri ve kurumları denetleyebilir

44  Fiyat istikrarını sağlar  Para arzını kontrol eder ve faiz oranlarını belirler  Hükümetlerden bağımsız çalışır Avrupa Merkez Bankası: Euro’nun idaresi Jean-Claude Trichet Merkez Bankası Başkanı

45 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: sivil toplumun sesi  344 üye  Sendikaları, işverenleri, çiftçileri, tüketicileri vs. temsil eder  Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir  Sivil toplumun AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder

46 Bölgeler komitesi: yerel yönetimlerin sesi  344 üye  Şehirleri ve bölgeleri temsil eder  Yeni AB kanunları ve politikaları hakkında görüş bildirir  Yerel yönetimlerin AB meselelerine müdahil olmasını teşvik eder

47 AB bünyesinde çalışan memurlar Komisyon: 24 000 civarında memur Diğer AB kurumları: 10 000 civarında çalışan  Devamlı memurlar  Açık rekabet usulüyle seçim  Bütün AB ülkelerine açıktır  Maaşlar yasalarla belirlenir  AB idaresinin maliyeti AB vatandaşı başına yılda 15 Euro


"Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları