Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.F.Füsun TATLIDİL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.F.Füsun TATLIDİL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.F.Füsun TATLIDİL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tatlidil@agri.ankara.edu.tr

2 Mali Destek Araçları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Hibe Programları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aracılığı İle Verilecek Olan Mali Destekler,

3 Mali Destek Araçları Bankaların Tarım Sektörüne Verdikleri Tarımsal Krediler, Bankaların İhracata Verdikleri Krediler, Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler.

4 Desteklerin Amacı kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

5 Desteklerin Amacı gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi,

6 Desteklerin Amacı yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması

7 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Hibeler Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı

8 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım konuları ve kapsamları a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,

9 Yatırım konuları ve kapsamları b) mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

10 Yatırım konuları ve kapsamları c) kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, d) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar.

11 Başvuru Koşulları Gerçek Kişiler: Son başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireylerdir.

12 Başvuru Koşulları Tüzel Kişiler: Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru son tarihinden önce oluşturdukları; a ) ko l lektif, limited ve anonim şirketler, b) vakıflar, c) tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleridir

13 Başvuru Koşulları Başvuruda bulunacak; kişilerin ÇKS’ye kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi, Kuruluşların ise yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki belgesini hibe başvuruları ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

14 Başvuru Koşulları Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, yatırımların tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.

15 Hibe Destek Oranları ve Üst Sınırları Başvuru Sahibinin Niteliği Hibe Destek Oranı(%) Üst Sınır(YTL) Koşullar Ekonomik Yatırımlar Toplu Basınçlı Sulama Sistemleri Makine Ekipman Alımı Gerçek Kişi 507550100.000100.000 YTL< durumunda ayni katkı Tüzel Kişi 507550500.000500.000 YTL< durumunda ayni katkı

16 Hibe desteği Verilen Projelerin Gider Kalemleri Yatırım uygulamalarına ait; a)İnşaat işleri alım giderlerine, b)Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, c) danışmanlık hizmetleri alım giderlerine tebliğde belirtilen oranlarda hibe desteği verilir.

17 Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etütlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

18 Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek veya tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları tarımsal alt yapının geliştirilmesine yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

19 Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Alt Programları a) Ekonomik yatırımları destekleme alt program b) Tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme alt programı.

20 Yatırım süresi Yatırım projeleri, Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra 15 ay içinde tamamlanır.

21 Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı -Ekonomik Yatırımlar- Başvuru Sahibinin Niteliği Hibe Destek Oranı(%) Ü st Sınır(YTL) Koşullar Ger ç ek Kişi 5050.00050.000 YTL< durumunda ayni katkı T ü zel Kişi 50350.000350.000 YTL< durumunda ayni katkı

22 Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı -Tarımsal Altyapı Yatırımları- Başvuru Sahibinin Niteliği Hibe Destek Oranı(%) Ü st Sınır(YTL) Koşullar T ü zel Kişilik Kişilik(Kayma kamlıklar ve K ö ye Hizmet G ö t ü rme Birlikleri 75400.000400.000 YTL< durumunda ayni katkı

23 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği (AB); tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimi için öncelikli sorunların çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2007-2013 yılları arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere hibe fon sağlayacaktır.

24 IPARD Programının Amaçları  AB Ortak Tarım Politikası ve Mevzuatına uyumlu mevzuatı oluşturmak ve uygulanmasına destek olmak,

25 IPARD Programının Amaçları  IPARD Programında belirlenen; Et ve Süt üreten işletmeler, Et ve süt işleyen, su ürünleri ve meyve sebze işleyen işletmelerin modernizasyonu ve rekabet kapasitelerinin artırılmasına destek olmak,

26 IPARD Programının Amaçları  Kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine destek olmak,

27 2007-2009 döneminde IPARD Programının uygulanacağı iller 1.GRUP İLLER 1Amasya11Konya 2Afyonkarahisar12Malatya 3Balıkesir13Ordu 4 Ç orum 14Samsun 5Diyarbakır15Sivas 6Erzurum16Şanlıurfa 7Hatay17Tokat 8Isparta18Trabzon 9Kahramanmaraş19Van 10Kars20Yozgat

28 2010-2013 döneminde IPARD Programının uygulanacağı iller İKİNCİ GRUP İLLER: 21Ağrı32Erzincan 22Aksaray33Giresun 23Ankara34Karaman 24Ardahan35Kastamonu 25Aydın36 K ü tahya 26Burdur37Manisa 27Bursa38Mardin 28 Ç anakkale 39Mersin 29 Ç ankırı 40Muş 30Denizli41Nevşehir 31Elazığ42Uşak

29 IPARD PROGRAMI 2007-2009 DÖNEMİ TEDBİR ve ALT TEDBİRLERİ Tedbir no Tedbir Adı Sekt ö r/alt tedbir 1.1 Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına y ü kseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar 1. S ü t ü reten tarımsal işletmeler 2. Et ü reten tarımsal işletmeler 1.2 Tarım ve balık ç ılık ü r ü nlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına y ü kseltilmesine dair yatırım 1. S ü t ve s ü t ü r ü nlerinin, 2. Et ve Et ü r ü nlerinin, 3. Meyve ve Sebzelerin 4. Su ü r ü nlerinin işlenmesi ve pazarlanması 1.3 Ü retici Ö rg ü tlerinin desteklenmesi, 3.1 Kırsal ekonomik faaliyetlerin ç eşitlendirilmesi ve geliştirilmesi1. Ç iftlik faaliyetlerinin ç eşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 2. Yerel ü r ü nler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi 3. Kırsal turizm 4. Su Ü r ü nlerinin Geliştirilmesi

30 Bankaların Tarım Sektörüne Verdikleri Tarımsal Krediler

31 DENİZBANK İşletme Kredileri Üretici Kart, Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi,

32 DENİZBANK Spot, Borçlu Cari Hesap (Rotatif Krediler) Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi Besi Hayvanı Alım Kredisi

33 DENİZBANK Yatırım Kredileri Traktör ve Ekipman Kredisi Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi Meyve Tesis Kredisi

34 DENİZBANK Yatırım Kredileri Hayvancılık Kredileri Hayvancılık Ekipmanına Yönelik Krediler Süt Hayvanı Alım Kredisi Damlama Sulama Kredisi

35 Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Borçlunun çiftçilik belgesi Başvuru sahibi ve kefillerin, ekim yaptıkları arazilerinin tapu fotokopileri veya icar belgesi, Başvuru sahibi ve kefillerin nüfus cüzdan fotokopileri,

36 Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Varsa traktör ve/veya taşıt ruhsat fotokopileri, Hayvancılık kredisi için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelik belgesi.

37 AKBANK ÇİFTÇİ DESTEK PAKETİ Besicilik Kredisi Süt Sığırcılığı Kredisi Hayvan Alım Kredisi (Süt Sığırcılarına Özel) Traktör Kredisi

38 ZİRAAT BANKASI Yeni Tarımsal Krediler Hasat ve Pazarlama Kredisi Destekleme Ödemelerinin Temliki Karşılığı Kredi Sözleşmeli Üretim Kredisi Arazi Alımı Kredisi

39 ZİRAAT BANKASI Arazi ve İşletme Edindirme Kredisi Girdi Alımına Yönelik Teminat Mektupları Hibe Desteklerine Yönelik Teminat Mektupları Çiftçi Destek Kredisi Nakliye Aracı (Pikap, Kamyonet) Kredisi Tarımsal Kredi Mevduat Hesabı

40 ZİRAAT BANKASI Mevcut Krediler Bitkisel Üretim Hayvansal Üretim *Arıcılık *Süt Sığırcılığı *Büyükbaş Süt Hayvancılığı *Küçükbaş Süt Hayvancılığı *Damızlık Düve Yetiştiriciliği *Besicilik *TDİOSB’de Hayvancılık *Kümes Hayvanlarına Yönelik Bio Güvenlik

41 ZİRAAT BANKASI Su Ürünleri Tarım Alet-Ekipman Ar-Ge

42 ZİRAAT BANKASI TOBİ Bankacılığı Yıllık tarımsal faaliyet geliri 750.000.-YTL ve üzerinde olan veya tarımsal faaliyetleriyle ilgili krediye konu yatırım tutarı 1.000.000.-YTL ve üzerinde olan mevcut ve yeni kurulacak TARIMSAL ORTA VE BÜYÜK İŞLETMELER (TOBİ) ile

43 ZİRAAT BANKASI Kendi ürettikleri ürünleri hammadde olarak kullanan TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİNE tüm bankacılık ürün ve hizmetleri TOBİ Bankacılığı kapsamında sunulmaktadır.

44 ZİRAAT BANKASI tarımsal işletme ve yatırım kredileri ticari kredi bireysel kredi destekleme ödemeleri/aracılık hizmetleri dış ticaret ve kambiyo işlemleri kredi kartı/bankkart

45 ZİRAAT BANKASI tahsil/tediye işlemleri sigorta yatırım ve mevduat ürünleri nakit yönetimi internet bankacılığı gibi tüm bankacılık ürün ve hizmetlerimiz TOBİ Bankacılığı konseptiyle sunulmaktadır.

46 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler AYB, 1958 yılında AB’nin dengeli büyümesine katkıda bulunacak yatırım projelerini finanse etmek ve kredi sağlamak üzere kurulmuştur.

47 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu'nun en büyük ortağıdır ve onun yönetiminde bulunmaktadır. 1994’te kurulan fonun amacı küçük ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlamaktır.

48 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Öncelikli Alanlar ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının devamlılığının sağlanmasına, KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler

49 Avrupa Yatırım Bankası’ndan Yapılan Fonlamalar AYB 1965 yılından günümüze Türkiye’deki projeleri finanse etmektedir. AYB Türkiye’deki önemli sektörlere yaklaşık 9 milyar EURO tutarında yatırım yapmıştır.

50 Avrupa Yatırım Bankası’ndan Yapılan Fonlamalar AYB proje maliyetlerinin % 50’sine kadar olan kısmını bireysel krediler veya global krediler aracılığıyla finanse etmektedir.

51 Avrupa Yatırım Bankası’ndan Yapılan Fonlamalar Bireysel krediler Toplam yatırım maliyeti 50 milyon EURO’nun üzerindeki projelere verilmektedir.

52 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Yatırım türleri: altyapı, enerji, çevre, sağlık, eğitim, Ar-Ge, sanayi ve hizmet sektörleri.

53 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Finansman limiti: Proje maliyetinin maksimum % 50’si. Daha üst bir limit bulunmamaktadır.

54 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Vadeler: Sanayi projeleri için 5 - 12 yıl altyapı ve enerji projeleri için 15 - 25 yıl

55 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Global krediler Yatırım maliyeti 400.000 Euro ile 25 milyon EURO arasında olan projeler için kredi tahsis edilmektedir. Global krediler bölgede bulunan AYB ortağı veya aracı bir banka tarafından verilmektedir.

56 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Finansman limiti: Yeni projelerin toplam maliyetinin % 50’i kadarı. Vadeler: Kredi vadeleri 5 - 12 yıl

57 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler AYB tarafından desteklenen sektörler Enerji (elektrik, petrol, gaz, rüzgar ve güneş enerjisi, taşımacılık, depolama ve dağıtım) Enerji verimliliği Finans kuruluşları Sanayi

58 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Bilişim teknolojisi ve medya Altyapı İmalat Kent ve çevre altyapısı Araştırma ve yenilik Hizmetler

59 Avrupa Yatırım Bankası Tarafından Verilen Krediler Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) Turizm Telekomünikasyon Taşımacılık (alt yapı, demir yolu araçları, otobüsler, metrolar vs. dahil)

60 AYB’nin Türkiye Ortakları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) Türkiye Halk Bankası

61 TEŞEKKÜRLER


"Doç.Dr.F.Füsun TATLIDİL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları