Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre, Sürdürülebilirlik ve Ekonomi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre, Sürdürülebilirlik ve Ekonomi"— Sunum transkripti:

1 Çevre, Sürdürülebilirlik ve Ekonomi
Aykan Karademir

2 Sürdürülebilirlik Çevre Dostu Sürdürülebilir Ürün Yeşil Ürün
United Nations World Commission on Environment and Development (1987) Sustainable Development definition: “… development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Biyolojik olarak parçalanabilir Geri dönüşebilir Ozon dostu Ekotasarım

3 Sürdürülebilirlik

4 Ürün Yaşam Döngüsü M, E M, E M, E M, E M, E M, E Materyal işleme Kullanım ve servis Kullanım-sonu ve geri kazanım Üretim ve birleştirme Arıtım ve bertaraf Hammadde W W W W W W Yeniden-kullanım Yeniden-üretim Kapalı-devre geri dönüşüm Açık-devre geri dönüşüm M, E = Proses ve dağıtım için madde ve enerji girişlerii W = Ürün, proses ya da dağıtım süreçlerinden atık çıkışı (gaz, sıvı, ya da katı) Madde Akışı

5 Sürdürülebilirlik İndeksleri
Environmental Sustainability Index (ESI) Environmental Performance Index (EPI) Sustainable Society Index Ekolojik Ayakizi-Ecological Footprint (EF) ...

6 Ekolojik Ayakizi

7 Ekolojik Ayakizi

8 Ekolojik Ayakizi

9 Ekolojik Ayakizi Region
Footprints, measured as global hectares per person Biocapacity, measured as global hectares per person Deficit or Surplus Africa 1.2 hectares/person 1.3 +0.1 Middle East & Central Asia 2.1 1.0 -1.1 Asia-Pacific 0.7 -0.6 Latin America & Caribbean 3.1 5.5 +2.4 N. America 9.2 5.4 -3.9 Western Europe 5.1 -3.0 Central & Eastern Europe 3.8 4.2 +0.4

10 Ekolojik Ayakizi

11 Ekolojik Ayakizi 63.

12 Human Development Index
İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçün teşkil eder.

13 Human Development Index

14 Human Development Index

15 Sürdürülebilirliği güçlendirmek için ekonomi nasıl dönüştürülebilir?
Ekonomi ve sürdürülebilirlik arasındaki antagonizmayı çözmek ve birbirleri arasında uyum sağlamak.

16 Ekonominin büyümesi sürdürülebilirliği baltalayabilir:
Kaynakların tüketilmesi Küresel ve bölgesel taşıma kapasitesinin aşılması Ekosistemlerin yok edilmesi İklim değişimi ve küresel ısınma Yerel kültürlere savaş açması Gelir ve refah dağılımında büyük eşitsizlikler yaratma.

17 Çevre vs. Ekonomi: Ortalama enerji tüketimi 3 kW/kişi
World Population Statistics UN Population Division Dünyanın destekleyebileceği maksimum nüfus 13.4 milyar. Nüfus(2007) Hız (00 – 07) Dünya 6.7 Milyar 1.24% Düşük Gelir 5.4 Milyar 1.44% Orta ve Yüksek Gelir 1.3 Milyar 0.36% Ortalama enerji tüketimi 3 kW/kişi ABD 12 kW/kişi Endüstriyel 7.5 kW/kişi Danimarka 5.1 kW/kişi Gelişmekte Olan 1 kW/kişi

18 Anthroposen?

19 Antroposen’de Yaşam Nüfus Artışı Sanayileşme Kentleşme
Teknolojik Yenilikler Yaşam Standartlarındaki Artış Enerji İhtiyacındaki Artış Çevre Sorunları: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Katı Atıklar Gürültü Kirliliği KÜRESEL ISINMA

20 Antroposen Göstergeleri:

21 Antroposen’in motoru: Ekonomi

22 Ekonomi nasıl tanımlanır?
Standart tanım: «Ekonomi sınırlı kaynakların sınırsız ve rekabetçi kullanımlar arasında paylaştırılması çalışması» Ekonomi piyasa tarafından yönlendirilir ve büyümeye odaklıdır.

23 Ekoloji ve Ekonomi arasındaki çelişki nasıl çözülür?
Ekonomi ve ekoloji aynı Yunanca kelimeden gelir: Oikos

24 Ekonomi = Oikos + Nomos. Ekonomi, Yunanca'da «oikonomia», oikos (ev) ve nemein (yönetmek) kelimelerinden türemiştir, kısaca ev yönetimi denilebilir.

25 Ekoloji = Oikos + Logos. Ekoloji de Yunanca’da oikos ve logos (akıl, bilim) kelimelerinden türemiştir. Ekoloji, «biyolojinin, organizmaların birbirleri ile ve fiziksel çevreleriyle kurdukları ilişkileri inceleyen dalı» olarak tanımlanır.

26 Çözüm: Ekonomiyi toplum ve ekolojinin içine almak.

27 Hangisi önceliklidir, ekoloji / ekonomi?
Günümüzde ekonomi, ekolojiyi bastırmıştır. Evimizi, yani dünyayı, anlamadan önce onu yönetmeye kalkışmak…? İlk hamle: Ekonomi ile ekoloji arasındaki ilişkiyi düzeltmek, yani tersine çevirmek.

28 Ekonomiyi ekoloji ile uyumlu hale getirmek.

29 Alice?? “The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good- natured, she thought: still it had very long claws and a great many teeth, so she felt that it ought to be treated with respect. -`Cheshire Puss,' she began, rather timidly, as she did not at all know whether it would like the name: however, it only grinned a little wider. `Come, it's pleased so far,' thought Alice, and she went on. `Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' - `That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat. - `I don't much care where--' said Alice. - `Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat. `--so long as I get somewhere,' Alice added as an explanation. `Oh, you're sure to do that,' said the Cat, `if you only walk long enough.'

30 Ekolojik Ekonomi?? Gund Institute for ecological economics University of Vermont, 2011; viewed 10/29/2011


"Çevre, Sürdürülebilirlik ve Ekonomi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları