Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enzymes Dr.Özlem İmamoğlu Muğla Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enzymes Dr.Özlem İmamoğlu Muğla Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Enzymes Dr.Özlem İmamoğlu Muğla Üniversitesi
Biyoloji Bölümü,Biyokimya Lab.

2 ENZİMLER *Enzimler,proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler. * Enzimler; etki ettiği maddeye SUBSTRAT ve bu maddeni sonuna "ase=az" eki getirilerek ya da katalizlediği tepkimenin çeşidine göre adlandırılırlar. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,Biyoloji Bölümü,Biyokimya Lab.

3 Bileşik Enzimler: Bileşik enzimler iki kısımdan meydana gelir.
Basit Enzimler: Sadece proteinden meydana gelmiş enzimlerdir.Bunlara en iyi örnek sindirim enzimleri ve üreyi parçalayan üreaz Bileşik Enzimler: Bileşik enzimler iki kısımdan meydana gelir. -Protein + Vitaminler - Protein + Mineral maddeler veya metal iyonlarıdır. Bu enzimlerin protein kısmına apoenzim, vitamin kısmına koenzim veya prostatik grup Organizmalarda vitamin veya metal iyonları eksik olursa protein kısımları reaksiyonu gerçekleştiremez. Koenzim metal iyonu ise buna "Kofaktör" denir. Bazı durumlarda koenzim apoenzim kısmına sıkıca bağlanmıştır; bu bağlanan kısma "Prostetik grup"; prostetik grupla apoenzim kısmının her ikisine birden "Holoenzim" denir. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,Biyoloji Bölümü,Biyokimya Lab.

4 Her enzimin 4 rakamlı bir numarası vardır, örneğin,
EC ATP fosfohidrolaz Enzyme Commission number (E.C. Number) da birinci numara sınıfını, ikinci numara alt sınıfını, üçüncü numara grubunu, dördüncü numara da kendine özgü sıra numarasını verir. EC 1 Oxidoreductases EC 2 Transferases EC 3 Hydrolases EC 4 Lyases EC 5 Isomerases EC 6 Ligases Enzyme Substrate Amylase Starch (Nişasta) Maltase Maltose Sucrase Sucrose Lipase Fats Pepsin Proteins Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

5 ENZİM NASIL ÇALIŞIR ? Enzimin hangi substratla çalışılacağını saptayan kısmı apoenzim kısmıdır. Demek ki apoenzim kısmıyla substrat arasında bir ilişki vardır. Koenzim kısmı daha çok kimyasal bağa yakın olarak işlev gösterir, örneğin ester bağlarını parçalar vs. öyle anlaşılıyor ki enzimin apoenzim kısmı bir ya da birkaç yerinden (aktif bölgelerden) substrat molekülüne yapışıyor ya da bağlanıyor (yani bir enzim-substrat kompleksi oluşturuyor) ve bu arada koenzim kısmı substrat üzerindeki bağlarla gerçek anlamda birleşmeye veya bağlanmaya giderek onu parçalıyor. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

6 How Enzymes Work Genel enzim reaksiyonu şeklinde özetlenebilir.
E= Enzim; S= Substrat; ES= Enzim-Substrat Kompleksi; P= Ürün’dür. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

7 How Enzymes Work Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,Biyoloji Bölümü,Biyokimya Lab.

8 Enzimler kimyasal reaksiyonları gerçekleştirdiklerinde bazı faktörlerin etkisi altında kalırlar. Bunlar; Isı: Her enzim reaksyonunun optimal bir ısı seviyesi vardır.İnsanda bu ısı 36,5 derecedir.0 derecede enzimler canlılıkta kaybedilmeyebilir.Genel olarak enzimler 60 C de bozulurlar pH: (asitlik-bazlık oranı): Her reaksiyonun gerçekleşebilmesi ortamın pH'ını belirleyen belli oranda [[H+]] ve [[OH-]] iyonları konsantrasyonu olmasına bağlıdır. Substrat konsantrasyonu: Ortamda reaksiyon hızını artırıcı yapılardan biride enzim ve substrat miktarıdır.Her ikisinin miktarı belirli oranlarda artırılırsa reaksiyon hızı sürekli artar. Su: Enzim reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için ortamda belirli oranda su olması gerekir. Çünkü moleküllerin birbirine çarparak reaksiyonu gerçekleştirebilmesi için hareketi sağlayacak sıvı bir ortamın olması gerekir. Tohumlarda su miktarı az olduğundan reaksiyonlarda minimal seviyede gerçekleşmektedir Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,Biyoloji Bölümü,Biyokimya Lab.

9 Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

10 *Enzimler hücrede bir TAKIM halinde çalışır;
birinin son ürünü kendisinden sonraki enzimin substratını yapar, *örneğin, amilaz enzimi nişastayı iki zincirli maltoza, maltaz enzimi ise maltozu tek zincirli glikoza çevirir. *Bazı enzimler ortama yalnız belirli iyonlar eklendiğinde etkindirler, örneğin bazı enzim zincirine ancak Mg++ iyonu eklenince glikozu laktik aside çevirebilir. Tükrükteki amilaz nişastayı yalnız Cl iyonlarının bulunduğu ortamda parçalayabilir. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

11 Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

12 ENZİM-SUBSTRAT SPESİFİKLİĞİ
Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

13 ENZİM-SUBSTRAT SPESİFİKLİĞİ
Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

14 Enzymes In Biotechnology
*Zamk kaplama malzemleri gibi, kağıt endüstrisinde,koltuk, döşeme endüstrisi gibi alanlarda ESTERAZLAR *Deterjan sanayinde PROTEAZLAR, LİPAZLAR *Gıda endüstisinde örnein meyvesularında PEKTİNAZLAR *Biodegradable plasticde polimer parçalayan organizmaların ürettiği enzimler *Deri ve tekstil endüstrisinde zararlı kimyasalların yerini alabilecek m.o ürettiği enzimler *Biyoetanol üretiminde özellike mısır,bambo….. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

15 Enzim Aktivitelerinin Tayininde Kullanılan Yöntemler
*Genellikle ya kaybolan ya dönüşen substrat miktarı yada meydana gelen ürün miktarı tayin edilerek enzimlerin aktiviteleri ölçülür. *Enzim aktivite tayininde yöntem seçerken metodun pratik oluşuna ve kısa sürede yapılışına, ayrıca hassas oluşuna da özen göstermek gerekir. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

16 Enzim Aktivitelerinin Tayininde Kullanılan Yöntemler
• Spektrofotometrik yöntem, Pekçok enzim substratı, ürünü veya koenzimi, görülen ışıkta veya ultraviyole ışıkta bir tepe değeri göstererek, absorbans vermektedir. • Monometrik yöntem, Bir komponenti gaz olan enzimlerin aktivitesini ölçmek için kullanılan yöntemdir. Örneğin; oksidazlarla oksijen alınımı ve dekarboksilazlarla karbon dioksit salınımı bu yöntemle ölçülür. • Thunberg yöntemi, Çok sayıda dehidrogenaz enziminin aktivitesi bu yöntem kullanılarak ölçülür • Elektrot yöntemi, Cam elektrotlarla oluşan ürünlerin ölçülmesi esasına dayanır. • Polimerik yöntem, Pekçok enzimin substratı optikçe aktiftir. Eğer üründe optik aktivite değişmesi görülecek olursa bu yöntem kullanılmaktadır. • Kromatografik yöntem, Diğer yöntemlerle bir ölçme yapılamadığında bu yönteme başvurulur. • Kimyasal tayin yöntemi,Birçok enzim reaksiyon başladıktan sonra belirli zaman aralıklarında karışımdan örnek alıp, substrat ve ürünün kimyasal yöntem ile miktarı tayin edilir. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

17 Enzim Aktivitelerinin Tayininde Kullanılan Birimler
*Aktivite tayininde kullanılan bazı terimleri ve ne anlama geldiğini inceleyelim: Ünite: Bir mikromol substratı bir dakikada ve optimal koşullarda ürüne çeviren enzim miktarı bir ünite olarak kabul edilmektedir. Enzim üniteleri U şeklinde gösterilmektedir. Spesifik Aktivite: Bir miligram proteinde bulunan enzim ünite sayısı spesifik aktivite olarak kabul edilir. Spesifik aktivite ünite/mg protein olarak kabul edilmektedir. Buna göre spesifik aktiviteyi aşağıdaki gibi yazabiliriz; Örneğin; 5 mg proteinde 750 ünite ölçmüşsek, bu enzimin spesifik aktivitesi 150 U/mg bulunur. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

18 Polifenol oksidaz enzimi
Ham polifenol oksidaz enziminin optimum pH’i 6-7 olup Cu2+ kofaktörünü taşır. Polifenol oksidaz enzimi di- veya tri-hidroksi fenolik bileşiklerin oksidasyonunu katalizler. Yükseltgen polifenoller kahverengimsi olur. Kabuğu soyulup bekletilen patateslerin koyulaşması buna örnektir. SUBSTRAT ÜRÜN E n z i m Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

19 MATERYAL ve METOT Materyal Temiz tüpler Spektrofotometre küveti
Otomatik pipet Otomatik pipet ucu Ham enzim ekstraktı (patatesten elde edilmiş) 10mM Katekol (substrat) Su banyosu Satrifüj Buzluk vorteks Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

20 25 0C’de 6 dakika reaksiyona sokulur
Metot Küçük patatesler soyulup, rendelenir ve birkaç kat tülbentten süzülür. Süzüntü ham polifenol oksidaz enzimini içerir. 2-5 dakika santrifüjlenip üstteki temiz sıvı çalkalamadan temiz tüplere alınır ve buzlukta muhafaza edilir. 25 0C’de 6 dakika reaksiyona sokulur Reaksiyon sonunda karışımın 480 nm de verdiği absorbans değeri ölçülür 0,25ml ham enzim ekstraktı 1,12 ml 10 Mm katekol 0,63 ml distile su Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

21 10 Mm katekol (mg/ml) abs (480nm)
1,1 0,0158 2,2 0,0294 3,5 0,0447 5,6 0,0615 Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

22 SORU: Size verilen örneğin polifenol oksidaz enzim akivitesini U olarak hesaplayınız.
Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.

23 ☻☺ENZİMLER OLMASA HAYATIMIZ NE KADAR ZOR OLURDU DEĞİL Mİ
☻☺ENZİMLER OLMASA HAYATIMIZ NE KADAR ZOR OLURDU DEĞİL Mİ? ☺☻OZAMAN NE YAPCAZ,ENZİMLERİ SEVECEZ…. Dr.Ozlem İmamoglu, Muğla Üniversitesi,BiyolojiBölümü,Biyokimya Lab.


"Enzymes Dr.Özlem İmamoğlu Muğla Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları