Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 OCAK 2007 ZONGULDAK TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 OCAK 2007 ZONGULDAK TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ."— Sunum transkripti:

1 1 OCAK 2007 ZONGULDAK TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ

2 2 1- GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Teşkilat Yapısı Sermaye İmtiyaz Alanı Rezerv 2-MEVCUT DURUM İşçi ve Personel Sayıları Üretim Miktarları ve Randımanlar Yatırımlar Satışlar

3 3 Mali Bilgiler Ticari Maliyet ve Satış Fiyatları Gelir-Gider Finansman Borç-Alacak 3-YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 3.1 Hazırlık ve Üretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 3.2 Kömür Hazırlama ve Pazarlama Modeli 3.3 İş Gücü Rasyonalizasyonu İle Üretim-Randıman-Maliyet İyileştirilmesi

4 4 1-GENEL BİLGİLER

5 5 Kuruluş ve Tarihçe Havzada işletme faaliyetleri 1848 yılında başlamıştır. 150 yıllık geçmişi olan taşkömürü üretim faaliyetleri beraberinde gerek yörede gerekse ülkemizde ağır sanayiinin gelişmesine öncülük yapmıştır. Taşkömürü havzası bu dönem içinde çeşitli idare ve yönetim devreleri geçirmiş olup, son olarak TKİ’ne bağlı olan EKİ Müessesesi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü haline dönüştürülerek Türkiye Taşkömürü Kurumu adını almıştır.

6 6 Teşkilat Yapısı Kurum Genel Müdürlük ile dördü (Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon) Zonguldak ili sınırları içinde, biri (Amasra) ise Bartın ili sınırları içinde bulunan 5 müessesede faaliyetini sürdürmektedir. Genel Müdürlükte ; Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve 3 Genel Müdür Yardımcılığı ile 8 Daire Başkanlığı, denetim, güvenlik ve danışma birimleri bulunmaktadır.

7 7 Sermaye Kurumun ana statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı resmi Gazete’de yayınlanmış olup, 900 Trilyon TL olan nominal sermayesi, Yüksek Planlama Kurulu’nun 07.03.2003 tarih ve 2003/T-3 sayılı kararı ile 1.450 trilyon TL’ye yükseltilmiştir.

8 8 (Eski sınır) Yeni sınır

9 9 İmtiyaz Alanı Bakanlar Kurulu’nun 14/04/2000 tarih ve 2000/525 kararı ile 6.885 km 2 (3.000 km 2 si denizde, 3.885 km 2 si karada) olarak tespit edilmiş olan Kurumun imtiyaz alanı, prodüktif karbonifer alanlarını kapsayacak şekilde yeni bir çalışma sonucunda; karada 458 km 2, denizde 153 km 2 olmak üzere 611 km 2’ ye düşürülmesi Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiş ve Bakanlığımıza sunulmuştur.

10 10 DARALTILMIŞ İMTİYAZ ALANI

11 11 Rezerv Havzanın –1200 m. derinliğe kadar hesaplanmış jeolojik rezervi yaklaşık 1,354 Milyar ton olup, bunun %42’si yani yaklaşık 561 Milyon tonu görünür rezerv olarak kabul edilmektedir.

12 12 İŞÇİLİKLERYer altıYerüstüToplam Kaydı Açık8.1742.74710.921 Puantaja Kayıtlı8.0392.79210.831 Fiili Çalışan7.1902.4669.656 PERSONEL YAPISI (01.01.2007) Kadrolu Personel228 Sözleşmeli Personel1.247 Sözleşmeli Özel Güvenlik Görevlisi565 TOPLAM2.040

13 13 19992000200120022003*TOPLAM Alınan İşçi Sayısı3774.05258114.489 Ayrılan İşçi Sayısı1.4271.5441.4592.4251.2718.126 İşe Giriş ve Çıkış İşçilik Yapısı *22.07.2003 tarihi itibariyle 2003 yılı sonu itibariyle yer altı 2.115, yerüstü 473 olmak üzere toplam 2.588 kişi emekli olacaktır.

14 14 Kadrolu-Sözleşmeli Personel Kadrolu Personel228 Sözleşmeli Personel1.247 Sözleşmeli Özel Güvenlik Görevlisi565 TOPLAM2.040

15 15 İşyerleri İtibariyle Mühendis Dağılımı

16 16 Üretim ve Randımanlar Üretim 19992000200120022003200420052006*2007* * Tuvönan (Ton) 2.601.1753.196.6433.492.1053.246.6302.954.3342.805.6542.621.7122.297.1732.799.601 Satılabilir (Ton) 1.989.5722.256.7682.356.7772.244.2852.011.1781.880.8471.665.8461.522.6981.965.000 * Aralık sonu **Program 19992000200120022003200420052006*2007** Gen.Ran 407470501548563601583586719 İçeriRan 694650679742774834810784963 Üret.Ra (Kg/yev) 241518101859212819101980207421042282 Randımanlar

17 17 Tuvönan-Satılabilir Üretimler (1941-2007)

18 18 Randımanlar (1942-2007)

19 19 1942-2002 ÜRETİM -İŞÇİLİK- İŞÇİLİK RANDIMANLARI

20 20 Yatırımlar YILLARDIŞ (Özkaynak) TOPLAMGERÇEKLEŞME ORANI (%) 2000 YILI Program Fiili 794.000 345.019 7.223.000 4.292.297 59,42 2001 YILI -Program -Fiili 6.352.000 5.812.000 10.801.000 9.873.000 91,41 2002 YILI- Program Fiili 8.595.000 7.096.599 15.000.000 11.532.000 76,88 2003YILI- Program Fiili 9.790.000 6.649.000 15.500.000 11.716.000 76,14 2004 YILI- Program Fiili 4.748.000 3.955.000 14.500.000 11.309.000 77,98 2005 YILI -Program Fiili 9.761.000 15.433.000 26.000.000 25.818.000 99,30 2006 YILI- Program Fiili 10.413.000 8.590.000 25.000.000 100,00 2007 YILI-Program Fiili 2.643.00024.500.000

21 21 Sektörler İtibariyle Satışlar Ayrıca; metalurjik özellikte olmayan Armutçuk TİM’de üretilen 220.000 ton’luk 0-10 boyutlu kömür, yüksek fırında pulverize kömür enjeksiyonu yöntemiyle kullanılabilir özelliktedir.

22 22 Ticari Maliyet ve Ortalama Satış Fiyatları YIL TİCARİ MALİYETORTALAMA SATIŞ FİYATI KARŞILAMA ORANI (YTL/TON)($/TON)(YTL/TON)($/TON)(%) 199616,141973,534321,87 199728,841866,664323,10 199830,95*11811,864438,32 199990,6324216,724418,44 2000130,2721226,024219,81 2001170,87*12844,683426,56 2002221,1614462,264027,77 2003314,320472,44723,03 2004296,0220489,196230,13 2005318,1723098,527130,80 2006 **237,10163106,867445,14 2007 **322,61114,72 *1998 ve 2001 yıllarında SSK borçlarının Hazine’ce ödenmesi nedeniyle maliyetler düşük görülmektedir. ** Program MALİ BİLGİLER

23 23 Finansman Durumu (BinYTL) 2000200120022003200420052006* ÖDEMELER Ticari Maliyete Esas Gider 282.745391.650464.994641.414555.893517.808530.442 Yatırımlar4.2929.87311.53211.71611.30824.81825.000 Finansman İhtiyacı287.037401.523476.526653.130567.201542.626555.442 KAYNAKLAR Borçlanmalar-6.1815.415-44.11595.85617.4182.591 - 167.850 Taşkömürü Hasılatı56.468102.406130.907147.724167.483160.335143.098 Hazinece Karşılanan236.750 293.702 389.734409.550382.300379.700508.194 Kaynaklar Toplamı287.037401.253476.526653.153567.201542.626555.442 Beklenen …… 2003 yılı finansman durumu göz önünde bulundurulduğunda Hazine’ce karşılanan miktarın %25’ine söz konusu Müsteşarlıkca bloke konulmuştur. Kalan miktardan Kurumumuza bugüne kadar yapılan ödemeler göz önünde bulundurulduğunda Ekim 2003 tarihine kadar Kurumumuzun finansman sorunu çözülmüş olup,bu tarihten sonra sorunlar yaşanabilecektir.

24 24 Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar (Bin YTL) 19992000200120022003. Tutarı% % % % % Malzeme4.7657,712.5764,518.3884,727.4105,934.4205,05 İşçilik44.30472,0178.61063,2260.59566,5308.84366,3354.58055,28 Memur4.3787,116.4105,818.2014,735.3507,643.7506,82 Elektrik3.9476,49.4703,417.7854,525.1405,425.3213,95 Amortis.6831,11.8070,62.9820,84.5201,012.0241,87 Diğer3210,61.5230,52.9730,81.6540,47.0691,10 Finans.3.1565,162.34922,070.72618,062.07713,4166.25025,92 TOPLAM61.554100282.745100391.650100464.994100641.250100,0 YILLAR Gider Türü

25 25 Ticari Maliyet İçindeki Girdilere Ait Paylar (BinYTL) * Beklenen **Program Yıllar200420052006*2007** Gider TürüTutar% % % % Malzeme 34.7206,2535.3906,8336.3506,8640.8106,58 Hizmet Alımı 6.5491,189.4611,8313.5602,5616.8002,71 İşçilik 334.61060,19350.52067,69346.21067,00418.27067,41 Memur 47.3708,5250.4809,7557.7109,7865.50010,56 Elektrik 22.0063,9620.2503,9120.8403,9322.5003,63 Amortisman 14.2572,5615.0302,9015.1502,6716.5002,66 Diğer 5.0770,914.5710,884.3770,835.7000,92 Finansman 91.30416,4232.1066,2036.2456,3934.3835,54 Toplam 555.893100,0517.808100,0530.442100,0620.463100,0

26 26 Gelir-Gider YILLAR19992000200120022003200420052006 Taşkömürü Satış Hasılatı 33.12756.468102.406 DiğerGelirler**10.00416.57221.763 TOPLAM43.13173.040124.169189.531188.673 Taşkömürü Satış Maliyeti 179.560282.745391.650 Diğer Giderler ** 10.00416.57221.778 TOPLAM189.564299.267413.428523.680682.36191.3049.15136.245 Zarar (Milyar TL)146.433226.277289.259334.149493.688338.457357.554374.502 (Milyon $)391.5368.3216,6217,34320,99268,3259,5258,8 Gelirler Giderler ESAS ALINAN DOLAR KURU : 1999: 374.000 TL, 2000 : 614.000 TL, 2001: 1.335.640 TL, 2002: 1.537.435 TL, 2003 : 1.686.000 TL 2004:1.448.000 TL, 2005 :1.378.000 TL, 2006 : 1.450.000 TL, 2007 :1.470.000 Tl (BinYTL)

27 27 Borç-Alacak BinYTL KURULUŞLARBORÇ TOPLAMIALACAK TOPLAMI 56.630 ALACAKLAR Kardemir (2002 yılı gec.faizi hariç) 4.144 Erdemir 19.957 EÜAŞ 29.870 Çaykur 2.6592 BORÇLAR19.140 Çalışmakta olan personele Tazminatlar Kamu Kuruluşlarına7.590 Çeşitli2.700 SSK Prim ve Sosyal Yardım Zammı8.850 Takside bağlanan ödenen SSK Borçları Dış Kredi Borcu Haz.Dış Kredi Geri Ödeme

28 28 Avrupa Birliği 1998-2000 Yılları Kömür Sektörü Sübvansiyonu (Milyon $) 199819992000 2001 Almanya4.3804.2144.207 - İspanya1.0619801.026 - Fransa914901924 - İngiltere1.2050131 - TOPLAM SÜBVANSİYON7.5596.0956.289 - ORTALAMA AB SÜBVANSİYONU ($/TON)171172175 - TTK SÜBVANSİYONU ($/TON)74198169 94 Kaynak : Avrupa Komisyonuna atfen Mc Closkey’s Coal Report Eylül, 2001 2002 yılında TTK sübvansiyonu 104 $/ton olmuştur. 2003 yılı TTK sübvansiyonu 99 $/ton olarak programlanmıştır. DERİN YERALTI TAŞKÖMÜRÜ MADENCİLİĞİ YAPAN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERDEKİ DEVLET YARDIMI 16 Mayıs 2003 tarihli Mc Closkey’s Coal Report dergisi Avrupa Komisyonu 2003 yılı için Alman kömür endüstrisine 3,3 Milyar € ‘yu onaylamıştır.

29 29 SON 3 YILLIK DÖNEMDEKİ FAALİYETLER -Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun ülke ekonomisine olan olumsuz etkisini azaltmak ve zamanla ekonomiye olumlu katkı sağlayan bir işletme haline getirmek amacıyla yeniden yapılanma programı ve üretimi artırma çalışmalarına hız verilmiştir. -2006 yılı yatırım tutarı %91’lık gerçekleşme ile 22,6 milyon YTL ye ulaşmıştır. -Bu yatırım miktarı dışında yıllardan beri gecikmiş ve Kurum için önem arz eden bazı projelerin Hazineden sağlanan ödenekle hizmet alımı yolu ile yapılmasına başlanılmıştır. Maden kanununda yapılan değişiklikle Kurum tarafından işletilmeyen ve atıl durumdaki kömür rezervleri rödövans yolu ile üçüncü şahıslara verilmiştir. YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER VE DİĞER ÇALIŞMALAR. -ANA KAT HAZIRLIKLARI: Müesseselerimizin üretimi idame ettirmek ve hedeflenen üretim artışlarını sağlamak amacıyla bazı ana kat hazırlıkları mütahhit eliyle yapılmaktadır.Bu kapsamda yürütülen Projeler:- Kozlu TİM -560/-630 kat hazırlığı - Karadon TİM KYSK Bağlantı galerileri ve -540 kat hazırlığı Ayrıca Kurum tarafından da hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Geçici kabulü yapılan kuyuların hizmet alınması ile birlikte kat galerilerinin üretime hazırlanma sürecide hızlanacaktır.

30 30 KOZLU –560/-630 KAT HAZIRLIĞI İşin miktarı : 3112 m İhale tarihi :30 Mart 2004 İhale bedeli : 2.765.149 $ İhaleyi kazanan firma : Star İnşaat Tic. A. Ş. İhalenin tamamlanma süresi : 600 takvim günü Sözleşme tarihi : 21/05/2004 İşyeri teslimi : 30.07.2004 İşin bitiş tarihi : Haziran 2006 Firma Ağustos 2004 tarihinde çalışmalara başlamıştır. 23 Ocak 2007 tarihi itibariyle 2.964 m. galeri sürülmüş olup % 95’ lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu projenin tamamlanmasından sonra –630 katının 2. kısım galerileri hazırlanacaktır. Bu konu ile ilgili ihale süreci başlatılmıştır. İkinci kısım hazırlıkların da tamamlanmasıyla -630 katındaki yaklaşık 12 milyon ton rezerv üretime hazır hale getirilecektir.

31 31 Karadon TİM KYSK Bağlantı Galerileri ve -540 Kat Hazırlığı İşin miktarı: 8.100 metre (–160,-360, -460 katlarında KYSK bağlantı galerileri 1.506 metre, –540 kat galerileri 6.594 metre) İhale tarihi : 16.02.2005 İşin süresi : 1400 gün İhale bedeli : 14.987.206 $ İhaleyi kazanan firma : Yapı-TEK İnşaat ve Sanayi A.Ş Sözleşme tarihi : 30.03.2005 İşyeri teslimi : 19.07.2005 19 Temmuz 2005 tarihinde firma işe başlamış olup Ocak 2007 tarihi itibariyle 1.515 m lik ilerleme sağlamıştır..

32 32 DERİN KUYU ÇALIŞMALARI Ana kat hazırlıklarına paralel olarak Kurumumuzun derin kuyu ihtiyacını karşılamak amacına yönelik çalışmalar tamamlanarak, kuyuların geçici kabulü yapılmış ve kuyular devreye alınmıştır. Bu kuyuların devreye alınması ile: - Mevcut ihtiyaçların giderilmesi yanında gelecek 30 yıla hizmet verecek tesislere sahip olunacaktır. - Yeraltı üretim panoları ile yerüstü tesisleri arasında personel nakliyatı hızlandırılacaktır. - Havalandırma daha efektif sağlanacaktır. - Tüvanan kömür,taş nakliyatı, malzeme nakliyatı vb.işletme faaliyetleri kesintisiz yapılacaktır. Böylece üretim yan hizmetlerinde önemli sayıda işçi tasarrufu sağlanacaktır.

33 33 Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu Kuyu kazısı +126/-660 kotları arasında tamamen Kurum imkanları ile yapılmıştır. +126/-540 katları arasında İngiliz Qualter Hall firması tarafından teçhiz edilmiş ve 2004 yılında hizmete alınmıştır. Karadon Yeni Servis Kuyusu Kuyu toplam derinliği : 785 m, Kazı derinliği : +50/-735 Teçhiz derinliği : +50/-700 İhale Tarihi : 17.05.2004 Yüklenici firma : Çin CITIC. Teçhiz süresi : 583 gün İhale Bedeli : 5.814.581 Euro Yer teslimi : 16.12.2004 Firma projeyi 17 Temmuz 2006 tarihinde, terminde belirtilen süreden 13 gün önce tamamlamış ve kuyu geçici kabulü yaılarak hizmete alınmıştır.

34 34 Uzun Mehmet-1 Kuyusu Kuyu toplam derinliği : 842 metre Kazı derinliği : +14/-828 Teçhiz derinliği : +14/-770 İhale Tarihi : 17.05.2004 Yüklenici firma : Çin CITIC. Teçhiz süresi : 495 gün İhale Bedeli : 5.708.474 Euro Yer teslimi : 16.12.2004 Proje tamamlanmış ve Nisan 2006 tarihi itibariyle kuyu hizmete alınmıştır Armutçuk T.İ.M. 13 No.lu Kuyu Derinleştirme Projesi Müessesede +191/–400 kotları arasında açılmış ve -300 katına kadar hizmet veren 13 no.lu kuyunun insan ve malzeme naklini kolaylaştırmak, kömür üretimini arttırmak ve işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla -400 katına hizmet verebilmesi için -300/-400 katları arası teçhizi (kayıt, boru, kablolama vb.) kurum tarafından tamamlanmıştır. -400 katı inset teçhizi ise 22.07.2004 tarihinde yapılan ihale ile 602.000 Euro bedel karşılığında Hidropar Kocaeli Hidrolik firmasına verilmiştir.Teçhizi tamamlanan kuyunun 24.06.2005 tarihinde geçici kabulü 14.07.2006 tarihinde de kesin kabulü yapılmıştır. Eksik olan -400 ana kat hazırlıkları Müessese tarafından tamamlanmıştır. Vinç sisteminin -400 katına çalıştırılabilmesi için 6-17 Ocak 2006 tarihleri arasında, sistemin –300 katına çalışmasını sağlayan ihraç ve denge halatları sökülerek yerine –400 katına hizmet vermeye uygun yeni halatlar takılmıştır. Siemens Firması tarafından da elektrik ve elektronik ayarları yapılarak 13 Nolu kuyunun -400 katına hizmet vermesi sağlanmıştır.

35 35 1997 –2002 Yılları Lağım İlerlemeleri ve Maliyet Karşılaştırması ( 14 m 2 Kesit) Yıllar199719981999200020012002 Top. Lağım İler. (m)6.2116.0215.3506.6696.5175.235 Ort. Aylık İler (m)2525 2003 Prog. Maliyet ( Milyar TL/ m)3,766 2003 Prog. Maliyet ( $/ m)2250 HİZMET ALIMI DURUMUNDA Aylık İler (m)100 Maliyet ( $/ m)1200

36 36 Tüvenan Kömür Yıkattırılması Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri tüvenan kömürlerinin hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına ilişkin ihale yapılmıştır. İhale Tarihi : 09.02.2005 İhaleyi Kazanan Firma :Park Enerji Ekip. Mad San. ve Tic. A.Ş. Sözleşme Tarihi :28.03.2005 Yer teslimi Tarihi : 28.04.2005 Yıkama maliyeti : 2,45 $/ton Torbalama maliyeti : 6,77 $/ton Lavuarlar devreye alınmış olup, her bir lavuarda yıllık 750.000 ton ± % 30 tüvenan kömür yıkattırılacaktır.

37 37 Hedeflenen üretim seviyelerini gerçekleştirmek için ortalama işçi sayısını (özellikle yer altı Pano Ayak Üretim İşçisi ) belirli seviyede tutmak zorunluluk arz etmektedir. 2006 yılı sonuna kadar emekliliğini hak eden toplam 2.318 işçi bulunmaktadır.Ayrılacak olan bu yüksek ücretli işçilerin yerine gruplu çalıştırılmak üzere düşük maliyetli ve genç elemanların istihdam edilmesi için, yevmiyeli ve sürekli işçi statüsünde 15.11.2005 tarih ve 2005/9663 sayılı kararname eki karar çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığınca; Gruplu işçi : 500+500=1000 kişi, Elektro-mekanik servislerine : 33 kişi (meslek lisesi mezunu) Toplam : 1033 kişi alınmasına müsaade edilmiştir. İşletme, iktisat veya maliye mezunu : 5 kişi (Yanıt bekleniyor) İşçi Alımı

38 38 Ayrıca Yönetim Kurulu Yetkisi ile Gruplu işçi : 60+60 =120 kişi Vasıflı (Mühendis,tekniker,kaptan, vb.) : 65kişi (yevmiyeli) olmak üzere, toplam 185 kişinin işe alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Kuruma alınacak 1.120 işçiye karşılık, 01.05.2006-15.05.2006 tarihleri arasında 41.445 kişinin başvurusu olmuştur. 22.05.2006 tarihinden itibaren mülakat yoluyla ilk elemelere başlanılmış ve 16.06.2006 tarihinde mülakatların tamamlanması sonucunda 15.126 kişi kura çekimine hak kazanmıştır. Zonguldak 2. Noter huzurunda 4 Temmuz’da Armutçuk TİM’de, 5 Temmuz ‘da Kozlu TİM’de 6 Temmuz’da Üzülmez TİM’de ve 7 Temmuz’da Karadon TİM’de kura çekimleri tamamlanmış ve kazanan asil ve yedek işçiler belli olmuştur. Kura çekimini kazanan 1.120 kişi sağlık muayenelerinden geçirilmek üzere gruplar halinde sağlık kurullarına (Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi) sevk edilmişlerdir.Sağlık kurulu raporlarını alanlar 20 gün süreli intibak eğitimine tabi utulduktan sonra üretim birimlerinde çalışmaya başlamışlardır. Sağlık kurullarından geçemeyen kişilerin yerine yedekleri çağrılmıştır. 2006 yılı içinde 1120 pano ayak üretim işçisi, 86 vasıflı işçi olmak üzere toplam 1206 kişi işe alınmıştır.

39 39 - -Kömür Alım Ve Satımı Rödevanslı saha işletmeciliği yapan özel sektörden kömür alımı işine Aralık 2004 tarihi itibarıyla başlanılmış olup halen devam edilmektedir. 2004 yılında 26.374 ton kömür satın alınmış ve satışa arz edilerek 1,04 milyon YTL kazanç elde edilmiş, 2005 yılında 447.491 ton kömür satın alınmış, aynı miktar kömür satışa arz edilerek yaklaşık 15,2 milyon YTL net kar elde edilmiştir. 2006 yıl sonu itibariyle 726.362 ton kömür alım satımından 13,0 milyon YTL kazanç sağlanmıştır. YILLARAlınan Miktar (Ton)Ödenen Para (YTL)Satılan Kömür Bedeli (YTL)Kurum Kazancı (YTL)200426.374,20962.658,312.005.479,471.042.821,162005447.491,762 1.436.136,0036.604.169,4015.168.033,402006726.361,9059.883.812,2872.9 23.614,4013.039.802,12Toplam1.200.217,8382.282.606,59111.533.263,272 9.250.656,68

40 40 - 350 KATI -300 KATI -500 KATI + 35 KATI - 400 KATI Hazırlık Katı ARMUTCUK T.İ.M ÇİZGİSEL PLANI - 450 KATI Kısmen Hazır Kat Üretim Katı Hizmet Katı Teçhiz Edildi Üretim Katı 10 Nolu Kuyu 13 Nolu Kuyu Üretim KatlarıTemiz HavaKirli HavaDesandre *-400 / -600 I.BLOK DİK DAMAR PROJESİ : 2750 metre REZERV: 3.155.000 TON

41 41 30 NOLU KUYU -485 KATI - 560 KATI - 425 KATI - 300 KATI YENİ KUYU - 630 KATI -700 KATI -840 KATI 1 VE 2 NOLU U.MEHMET KUYULARIİNCİVEZ KUYUSU 23 NOLU BÜR 12 Hizmet Katı Üretim Katı Üretim ve Hazırlık Katı, Kalan İş:4150m Hazırlık Katı Proje Boyu:11.000 m Planlanan Kat Kuyu Dibi Kotu: -906 KOZLU MÜESSESESİ ÇİZGİSEL PLANI Kuyu Dibi Kotu: -828 Rezerv:9.120.000 Ton Rezerv: 6.00.000 Ton

42 42 - 170 KATI -100 KATI - 50 KATI - 205 KATI -250 KATI -320 KATI Hazırlık Katı Hizmet Katı TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ ÇİZGİSEL PLANI + 50 KATI Üretim Katı 48 Nolu Bür55 Nolu Bür 1 Nolu Kuyu 2 Nolu Kuyu 51 Nolu Kuyu 59 Nolu Bür 56 Nolu Bür ÜretimHizmet Katı Hizmet Katı Kalan iş :5700 metre Rezerv: 8.070.000 ton

43 43 I NOLU KUYU -460 KATI - 540 KATI -360 KATI -26 0 KATI KYSK - 620 KATI -700 KATI 75. YIL CUMHURİYET KUYUSU ÇATALAĞZI KUYUSU Üretim ve Hizmet Katı Hazırlık ve Üretim Katı Hazırlık Katı Planlanan Kat Kuyu Dibi Kotu -735 TTK KARADON MÜESSESESİ ÇİZGİSEL PLANI Kuyu Dibi kotu –671 -160 KATI *-160/-360 Senklinal Dik Kanadı Projesi:7030 metre Rezerv :16.000.000 ton Kalan İş:2980 metre Kalan İş:7145 metre *-160/-460 İnağzı Projesi:5840 metre Rezerv : 4.000.000 Ton Rezerv: 15.400.000 Ton Rezerv: 4.011.000 Ton

44 44 - 175 KATI - 100 KATI -30 KATI -350 KATI +40 KATI + 100 KATI - 250 KATI +40 Amasra İhraç Kuyusu Hazırlık Katı Üretim Katı Hizmet Katı Üretimi tamamlanmış, kısmen terkedilmiş katlar AMASRA T.İ.M ÇİZGİSEL PLANI Kalan İş: 3074 metre Rezerv :4.073.000 Ton

45 45 Kömür Yıkaması,Kömür, Taş Ve Lavuar Atığı Nakli Ve Yayılması Kurumumuzun müesseselerinde üretilen tüvenan kömürlerin, ocaklardan çıkan taşların, lavuar atıklarının nakli ve yayılması işi ile müesseselerimizin ihtiyacı olan tüm ocak malzemelerinin nakli işinin daha ekonomik olması nedeniyle 2002 yılından itibaren hizmet alımı yoluyla yaptırılmasına başlanmış olup, giderek yaygınlaştırılmaktadır. YAPILAN İŞ Ödenen Miktarlar 200320042005 2006 Program 2006 31/12 Kömür,taş,şist.v.s.nakli, yüklemeve yama ( Bin YTL) 1.8902.0402.1402.4003.983 Kömür Torbalama ( Bin $)1.150424 Kömür Yıkama ( Bin $) 1.618

46 46 Galeri İlerlemeleri Maliyet Mukayesesi

47 47 Kuyu Derinleştirme Maliyet Mukayesesi

48 48 - Üretim 2003- 2006 Yılları Tüvenan ve Satılabilir Üretim Hedefleri AMASRA MÜESSESE 2003200420052006 ARMUTÇUKTüv. Üretim ( ton/gün)1.1592000 Sat. Üretim ( ton/gün)7801.346 1.500 KOZLUTüv. Üretim ( ton/gün)2.105360040005000 Sat. Üretim ( ton/gün)1.2742.1872.4303.050 ÜZÜLMEZTüv. Üretim ( ton/gün)24744000 Sat. Üretim ( ton/gün)1.6412.4302.450 KARADONTüv. Üretim ( ton/gün)3478600071009000 Sat. Üretim ( ton/gün)27513.6454.3205.500 Tüv. Üretim ( ton/gün)80015002000 Sat. Üretim ( ton/gün)3855789701000 TTKTüv. Üretim ( ton/gün)10.01617.10019.10022.000 Sat. Üretim ( ton/gün)6.83110.18511.51613.500 Sat. Üretim ( ton/yıl)2.049.3003.055.6463.454.7964.050.000

49 49 Müesseseler İtibariyle Ürün Dağılımları ( 22.000 ton /gün tüvenana göre) ArmutçukKozluÜzülmezKaradonAmasraTTK Sat. Üretim (ton/gün)1.5003.0502.4505.5001.00013.500 Sat. Üretim (ton/Yıl)450.000915.000735.0001.650.000300.0004.050.000 Parça160.250108.15086.400194.42060.778609.998 0-10 Met. Kömür0393.550317.640711.1901.422.380 0-10223.700 102.178325.878 Santral Yakıtı66.050413.300330.960744.390137.0441.691.744 TOPLAM450.000915.000735.0001.650.000300.0004.050.000 Ülkemizin yıllık 4,5-5 milyon ton koklaşabilir kömür ihtiyacının 1,5 milyon tonunu üretmek suretiyle yaklaşık%30’u karşılanır duruma gelinecektir.

50 50 İşçilik ve Randımanlar * 17.07.2003 tarihi itibariyle ** Beklenen

51 51 Üretim Ve Randıman Artışına Yönelik Çalışmalarda : - % 10-12 olan pnomatik patlatma pano sayılarının arttırılarak % 25-30 seviyelerine yükseltilmesi, - Hazırlanacak yeni katlarla birlikte konsantrasyon çalışmaları sonucu arın gerisi işçiliklerde azami tasarruf sağlanması, - Üretimde selektivitenin sağlanarak % 58-60 düzeyinde olan tüvenan kül oranlarının % 50-52 düzeyine indirilmesi ve böylece aynı üretim seviyesinde satılabilir üretim miktarının arttırılması, hedeflenmektedir. Böylece 1800 kg/ yev düzeyindeki P.A.Ü.İ randımanının 2400 kg/ yev seviyesine, yer altı işçiliği randımanının ise 917 kg/yev seviyesinden 1570 kg/ yev seviyesine yükseleceği, hedeflenmektedir.

52 52 - Değerlendirme ve Sonuç Değişmekte olan üretim profiline göre kömür içindeki ilerlemeleri artırmak için mevcut hazırlık ekipleri damar içi hazırlıklara ve müteferrik-hazırlık lağımlarına yönlendirilmelidir. Bir süreç gerektirecek olan hazırlık faaliyetlerinin rehabilitasyonuna paralel olarak aciliyet gösteren kredili ana kat hazırlıklarının da Kurum dışından hizmet alınarak gerçekleştirilmesi hem zaman kazanmak açısından, hem de maliyetlerin düşürülmesi bakımından yararlı olacaktır.

53 53 3.2 Kömür Hazırlama ve Pazarlama Modeli

54 54 1995-2003 Yılları Sektörler İtibariyle Satışlar * Program

55 55

56 56 YIKAMA MALİYETLERİ : TTK MALİYETİ 8,3 $/ TON HİZMET ALIMI DURUMUNDA 2,5 $ / TON ALINMIŞTIR. Kurumumuzda ortalama lavvar yıkama maliyeti 8,3 $/ton dur. Zonguldak Lavvarının kaldırılarak Kozlu ve Üzülmez kömürlerinin 2004 yılından itibaren modüler bir lavvarda hizmet alımı yolu ile yıkattırılması halinde ton başına yıkama maliyeti 2,5 $ olacak ve yıllık ortalama 12-15 milyon $ tasarruf sağlanacaktır. hizmet alımının kurum çapında yaygınlaştırılması halinde bu değer 40- 50 milyon $ ‘a ulaşacaktır.

57 57 3-İŞ GÜCÜ RASYONALİZASYONU İLE ÜRETİM-RANDIMAN- MALİYET İYİLEŞTİRİLMESİ

58 58 Bu çalışma ile; İşgücünün iyileştirilmesi kapsamında yer altı ve yerüstünde emekliliğini hak eden işçilerin re’sen emekli edilmeleri, yerüstü norm kadro fazlası işçiler ile norm kadro fazlası memurların diğer Kurumlara nakledilmesi, buna paralel olarak yeraltında eksilen üretim işçilerinin yerine yeni işçi alınması, norm kadro dahilinde çok az miktarda kalifiye memur ile takviye edilmesi, -Yapılan işgücü rehabilitasyonu ile üretim hedefinin gerçekleştirilmesi, -Emekli edilecek yüksek ücretli işçilerin yerine alınacak yeni işçilerin asgari ücretle çalıştırılması suretiyle maliyetlerin makul seviyelere indirilmesi, -Yeni işçi alımı ile İlde İstihdam yaratılması, hedeflenmiştir.

59 59 Bu çalışma kapsamında yürütülecek faaliyetler birbirini bütünleyici özellik arz etmekte olup, program hedeflerine ulaşılabilmesi için alınması gerekli tüm önlemlerin uygulanması gerekmektedir.

60 60 Bu çalışma kapsamında öngörülen Kabuller: İSTİHDAM 1- 2003 Yılında - 18.07.2003-31.12.2003 tarihleri arasında emekliliğini hak eden 1.333 (yer altı 1.094,yerüstü 239) işçinin emekli edilmesi, - İşçilik giderlerine TİS şarjı olarak 1. 6 ay %5, 2.6 ay için %9 ücret artışı yansıtılmıştır, - Norm kadro fazlası 850 kadrolu ve sözleşmeli personeli başka kurumlara nakledilmesi,

61 61 2- 2004 Yılında; - Ocak ayı içinde Yerüstünde norm kadro fazlası 1.371 işçinin başka kurumlara nakledilmesi, Yeraltından emekliliğini hak eden 641 işçinin emekli edilmesi, Asgari ücretle yeraltına; A grubuna 2000, B grubuna 2000 olmak üzere toplam 4000 pano ayak üretim işçisinin alınması, - Yıl içinde emekliliğini hak eden 138 yer altı işçisinin re’sen emekli edilmesi, 3- 2005 Yılında ; - Yıl içinde emekliliğini hak eden 108 yer altı işçisinin re’sen emekli edilmesi

62 62 4- 2006 Yılında; - Asgari ücretle yeraltına; A grubuna 500, B grubuna 500 olmak üzere toplam 1000 pano ayak üretim işçisinin alınması, - Yıl içinde emekliliğini hak eden 191 yer altı işçisinin re’sen emekli edilmesi, 2- ANA ALT YAPI HAZIRLIKLARI 1- Kuyular Kozlu Uzun Mehmet-1 ve Karadon Yeni Servis Kuyularının nihai ihraç tesisleri anahtar teslimi olarak yaklaşık 16 Milyon $ bedelle tesis edilecektir. 2- Kat Hazırlıkları 2004 yılından başlamak üzere 4 yıllık dönemde yaklaşık 48km ana kat galerisi hizmet alımı yoluyla yaklaşık 58,3 Milyon $ bedelle sürdürülecektir.

63 63 3- KONSANTRE ÜRETİM MODELİ Üretimde konsantrasyon sonucu üretim birimlerine destek hizmetlerindeki işçilikler minimum seviyeye inecektir.Üretim üniteleri yüksek kapasiteli halde dizayn edilecektir.Mümkün olan yerlerde uygun mekanizasyon imkanı aranacak özellikle Cardox gibi yeni uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Dik damarlarda Pnömatik patlatma yaygınlaştırılacaktır. Üretim yerlerinden prensip olarak düşük küllü tüvenan kömür üretimi gerçekleştirilecektir. Yer altındaki çalışma alanlarının konsantre hale getirilmesi sonucu yer altı çalışma yerleri işçi nakliyatına uygun hale gelecektir. Bu şekilde önemli bir kayıp işgücü tasarrufu sağlanabilecektir. Tüm bu önlemler sonucu verimlilik kısa vadede iki kat artacaktır.

64 64 1. DİLİM 2. DİLİM 3. DİLİM 4. DİLİM ÜST TABAN YOLU ALT TABAN YOLU HAVA HAVALANDIRMA VE NAK. BAŞYUKARISI ÜST REKUP LAĞIM ALT REKUP LAĞIM MİNİMUM 50-55° ARA TABAN YOLU YÜKSEK BASINÇLI HAVA İLE PATLATMA YAPILAN PANO DİZAYNI PLAN GÖRÜNÜŞ KESİT GÖRÜNÜŞ *Havza toplam rezervinin % 30 bu yöntem ile üretilmeye uygundur. *Bu yöntem ile Pano Ayak Üretim İşçi Randımanı Hedefi : 15 Ton/ yevmiye

65 65 UZUN AYAKTA CARDOX KULLANIMI ÜST KAÇAMAK ALT TABAN YOLU GÖÇÜK KÖMÜR 2 M UZUN AYAK KESİTİ GÖÇÜK TAVAN TABAN CARDOX ÖZELLİKLERİ Tij boyları : 1-1,2 metre Deşarj basıncı : 2760 Atm Deşarj sıcaklığı : -70 C Kömürde soğutma etkisi yapıyor. MALİYETE ETKİSİ: Uzun Ayakta :% 17 Tasarruf Taban Yolu : %27 Tasarruf UZUN AYAK PLAN GÖRÜNÜŞÜ KÖMÜR

66 66 4- KÖMÜR HAZIRLAMA VE PAZARLAMA MODELİ Kurumun yerüstünde sürdürdüğü en önemli faaliyet olan kömür yıkama işlemleri Zonguldak lavvarı öncelikli olmak üzere hizmet alımı yoluyla yaptırılacaktır. Bu şekilde kalite yönünden ithal kömürlerle rekabet edebilir duruma gelinecektir. Halen kurumun lavvar yıkama maliyeti ortalama 8,3 $ ton’dur. Hizmet alımı sonucu bu maliyet 2,5 $ ton olacak ve bu şekilde 12- 15 Milyon $ tasarruf sağlanacaktır. Hizmet alımı ile kömür hazırlama kurum çapında yaygınlaştırıldığında 40-50 Milyon $/yıl tasarruf sağlanacaktır.

67 67 SONUÇ OLARAK; 2003 yılı programında 150 $/ton,TİS şarjlarıyla birlikte 192 $/ton olarak gerçekleşmesi beklenen ticari maliyetin, yapılacak iyileştirmeler sonucunda 2006 yılında 73 $/ton’a düşürülmesi, Buna paralel olarak 2003 yılı programında 232 Milyon $ olarak öngörülen Kurum zararının da 2006 yılında 84 Milyon $ düşürülmesi hedeflenmiştir.

68 68

69 69 2006 yılında 78 milyon $ olan dönem zararının tüm lavvarlarımızda hizmet alımının uygulanması ve diğer önlemlerin alınmasıyla 50 milyon $’a çekilmesi hedeflenmektedir.

70 70


"1 OCAK 2007 ZONGULDAK TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları