Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUYU ORGANLARI Yrd. Doç. Dr. Gülşah SEZEN VEKL İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUYU ORGANLARI Yrd. Doç. Dr. Gülşah SEZEN VEKL İ."— Sunum transkripti:

1 DUYU ORGANLARI Yrd. Doç. Dr. Gülşah SEZEN VEKL İ

2 Duyu organları Göz Kulak Burun Deri Dil

3 DER İ =DOKUNMA Dış etkilere karşı korur Sıcak, soğuk, tema, basınç duyularını alır Terleme yoluyla vücut sıcaklığını ayarlar Yağ salgılar Ter ile bazı atık maddelerin boşaltımını sağlar Meme bezleri deriden oluşur

4

5 DER İ Kalınlığı ortalama 1-4 mm’dir Epidermis ve dermis olarak 2 ye ayrılır Çok katlı yassı epitel Keratinleşmiş Kıl tırnak nasır pul vb Melanin pigmenti Ba ğ dokusu Ter bezi yuma ğ ı, kan ve lenf damarları,sinirler, kollajen lifler, kıl kökü, dokunma, sıcaklık basınç a ğ rı gibi duyuları alan cisimcikler Altında hipodermis tabakası (ço ğ unlukla ya ğ )

6 DER İ En ince tabaka; göz kapaklarında En kalın tabaka ;ayak tabanında En kuvvetli dokunma duyusu; dil ve parmaklarda Basınç duyusu: Paccini cisimcikleri Temas ve basınç duyuları: Meissner cisimcikleri Sadece temas duyusu: Merkel cisimcikleri Soğuğa karşı duyarlı: Krause cisimciği Sıcağa karşı duyarlı: Ruffini cisimciği

7 GÖZ:GÖRME Her bir göz, bir reseptör tabakasına, ışı ğ ı bu reseptörlerin üzerine odaklayan bir mercek sistemi ve impulsları reseptörlerden beyine ileten bir sinir sistemine sahiptir İ nsan; 4000-7400 Angström dalga boyundaki ışınları algılar Uv ışınları ve mor ötesi ışınları algılayamaz

8 SERT TABAKA Göz yuvarla ğ ını en dıştan saran beyaz renkli koruyucu tabakadır. İ çteki dokuları korur. Göz yuvarla ğ ına dayanıklılık kazandırır. Sert tabaka göz yuvarla ğ ının ön kısmında incelerek saydam bir yapı kazanır. Işı ğ ı kıran bu saydam tabakaya kornea denir. Sert tabaka kan damarı içermez. Beslenmesi hücreler arasında akan sıvı ile olur.

9 DAMAR TABAKA Kan damarı bakımından zengindir. Sert tabakanın altında yer alır. Gözü besleyen tabakadır. Göz bebe ğ i, ve iris bu tabakada bulunur. Damar tabaka merce ğ in ön kısmına do ğ ru uzar ve irisi oluşturur. İ risin tam ortasında bir delik bulunur. Bu deli ğ e göz bebe ğ i denir. Göz bebe ğ i ışı ğ ın göze girdi ğ i yerdir. İ ris düz kaslardan yapılmış olup, taşıdı ğ ı renk pigmentlerine göre kahverengi, mavi, yeşil olabilir. İ risteki kaslar kasılıp gevşeyerek göze giren ışı ğ ın miktarını ayarlar.

10

11 A Ğ TABAKA (RET İ NA) Göz küresinin en iç tabakasıdır. Çok sayıda görme hücresi içerir. Göz merce ğ i ve sarı leke bu tabakada bulunur. Retinanın arka kısmında, merce ğ in tam karşısında net görüntünün oluştu ğ u yere sarı leke denir. Göz Merce ğ i: Göz bebe ğ inin arkasında yer alır. 0ldukça elastik ince kenarlı bir mercektir. Göz merce ğ i bakılan cismin uzaklı ğ ı ve yakınlı ğ ına göre incelip kalınlaşır.Uzaktaki ve yakındaki cisimleri net görebilmek için göz merce ğ inin kalınlı ğ ının ayarlanmasına göz uyumu denir.

12 A Ğ TABAKA (RET İ NA) Sarı lekede iki tip görme hücresi bulunur. Bunlar cismin rengini algılayan hücreler ve cismin şeklini algılayan hücrelerdir. Cismin şeklini algılayan hücreler dışta, rengini algılayan hücrelerde içte bulunur. Bu nedenle önce cismin şeklini sonra rengini algılarız. Gözdeki üç tabakayı delip göz küresinin arka kısmından dışarı çıkan sinir demetine optik sinir denir. Optik sinirlerin gözden çıktıkları bölgeye de kör nokta denilir. Kör noktada görüntü oluşmaz.

13

14 GÖRME OLAYI: Göze gelen ışınlar korneadan kırılarak geçer. Göz bebe ğ inden göze girer. Göz merce ğ inde kırılarak retina üzerine düşer. Retinada sarı leke üzerinde ters olarak görüntü oluşur. Gözden çıkıp beyne giden görme sinirleri sarı lekede oluşan ters görüntüyü uyartılar halinde, beyindeki görme merkezine ileterek düz ve tek görüntünün oluşmasına yardımcı olurlar.

15 GÖRME OLAYI: Cisimden gelen ışık ışını  kornea  Göz bebe ğ i  Göz merce ğ i  Camsı cisim  Sarı leke  Görme sinirleri  Beyindeki Görme merkezi Gözde ışı ğ ı kırarak sarı leke üzerine düşüren yapılar kornea, göz merce ğ i, ve camsı cisimdir.

16

17

18 GÖZ KUSURLARI: Göz kusurları do ğ uştan olabilece ğ i gibi sonradan da kazanılabilir. Do ğ uştan olan göz kusurları renk körlü ğ ü ve şaşılıktır. Sonradan kazanılan göz kusurlarında görüntü sarı lekenin üzerine düşmez. Bu yüzden de görüntü net de ğ ildir.

19 M İ YOP (uza ğ ı net görememe) Göz küresinin optik eksen do ğ rultusunda uzamasıyla veya göz merce ğ inin fazla kırıcı olmasıyla meydana gelen bir kusurdur. Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.

20 H İ PERMETROP (yakını net görememe) -Göz küresinin optik eksene dik olarak şişkinleşmesiyle veya merce ğ in az kırıcı olmasıyla oluşan göz kusurudur. - Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. - İ nce kenarlı mercekle düzeltilir.

21 Astigmat (Bulanık görme): Saydam tabaka veya mercek yüzeyinin kavislenmesi ile oluşan göz kusurudur. Retina üzerinde bir kaç noktada birden görüntü oluşur. Cisimler bulanık görülür. Görüntüyü netleştirmek için özel yapılmış silindirik mercek kullanılır. Yaşlılarda yakını görememe hastalı ğ ıdır.

22 RENK KÖRLÜ Ğ Ü Bazı renkleri ayırt edememe durumudur. Kalıtsal bir hastalıktır. Genelde renk körleri kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemez.

23

24 PRESB İ T GÖZ Genellikle yaşlılarda görünür Göz merce ğ inin uyum yapamamasından kaynaklanır. İ nce kenarlı mercek ile düzeltilir

25 ŞAŞILIK Göz yuvarla ğ ını hareket ettiren kasların normalden uzun ya da kısa olmasından kaynaklanır. Ameliyatla düzeltilebilir KATARAKT -Merceğin saydamlığını yitirmesiyle oluşur. Ameliyatla düzeltilir.

26 GLOKOM=KARASU=GÖZ TANSİYONU Göziçi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun artması. Göziçi sıvısının Tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilir. Glokomda, göz içindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir.sıvıbasıncı

27 ARPACIK Kirpiklerin dip kısımlarının yangılanması ve irinleşmesi Mikroorganizmaları n yağ bezlerinde meydana getirdiği durumdur

28 ÜVEY İ T Gözün damar tabakasının iltihaplanmasıdır

29 KULAK: İ Ş İ TME ve DENGE ORGANI Dış kulak Ota kulak İ ç kulak

30 Dış kulak Orta kulak İ ç kulak KulakkepçesiKulakkepçesi Yarım daire kanalları İ şitme Sinirleri Salyangoz Kulak yolu Kulak zarı Östaki borusu Yutak Üzengi Örs Çekiç

31 Dış Kulak : Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Ses dalgalarının toplanarak kulak zarına iletilmesini sağlar. Kulak yolu içindeki kıllar ve kulak yolundan salgılanan sıvı kulağa yabancı toz gibi maddelerin girmesini önler. Kulak yolundan salgılanan sıvı aynı zamanda kulak zarının yumuşaklığını sağlar. Kulak zarı dış kulakla orta kulağı birbirinden ayırır.

32 Orta Kulak : Kulak zarı ile oval pencere denilen zar arasında küçük bir oda gibidir. Kulak zarına bağlı ilk kemik “çekiç” kemiğidir. İkinci kemik “örs” ve üçüncü kemik “üzengi” kemiğidir. Bu kemiklerin üçüne birden “kemik köprü” denir. Bu kemikler kulak zarından alınan ses dalgalarını iç kulağa iletir. Vücudumuzun en küçük kemiği üzengi kemiğidir.

33 Orta kulak “östaki borusu” ile yutağa açılır. Östaki borusu dış kulak ile orta kulak arasındaki hava basıncını dengeleyerek kulak zarını korur.

34 İç Kulak : İşitmeyi sağlayan yerdir. İçinde işitme sinirleri ve duyu hücreleri bulunur. Orta kulaktan itibaren “oval pencere” ile başlar. İç kulaktaki “dalız” oval pencere yoluyla gelen ses dalgalarını sıvı dalgalanması halinde “salyangoz” a iletir. Salyangozun içinde işitme duyu hücrelerinin bulunduğu “korti organı” bulunur. Buradan da işitme duyu sinirleriyle alınan uyartı beyine taşınır ve ses beyin tarafından algılanır.

35 Salyangozun üst kısmında “üç yarım daire kanalı” bulunur. Bu kanalların içindeki sıvı ile vücudun dengesi algılanarak beyine bildirilir. Vücudun dengesini “beyincik” sağlar.

36 Ses dalgalarının izlediği yol : Ses  K.yolu  K.zarı  Kemik köprü  Dalız  Salyangoz

37 İ şitme Nasıl Olur? 1. Kulak kepçesi ile toplanan ve kulak yolu ile gelen ses dalgaları kulak zarını titreştirir. 2. Buradan kulak kemikçikleri aracılığıyla oval pencereye gelen ses iç kulağa iletilir. 3. Dolambaç içindeki sıvıdan geçen ses dalgaları korti organına gelir ve burada işitme reseptörlerini uyarır. 4. Duyu sinirleri de uyartıları beyindeki işitme merkezine iletir.

38 Otoskleroz İ ç kulakla orta kulak arasındaki oval pencerenin kireçlenmesidir. Sa ğ ırlı ğ a yol açabilir.

39 Labirentitis Korti ve denge organının iltihaplanmasıdır

40 Kolesteatoma Orta kulakta iltihaplanma sonucu oluşan bir çeşit tümördür

41 D İ L Ekşi Tuzlu Tatlı Tuzlu Ekşi Acı

42 Tat alma organımızdır. Ancak tat dışında sindirim ve konuşma gibi olaylarda da görev alır. Dil kaslardan yapılıdır. Üzerinde girintili çıkıntılı tat alma cisimcikleri (= tat memecikleri = papilla) bulunur. Dilimiz suda çözünebilen maddelerin tadını alabilir.

43 Dilimiz dört farklı tada duyarlıdır. Dilin farklı bölgeleri farklı tatlara duyarlıdır. Ucu tatlı, orta kenarları tuzlu, arka kenarları ekşi ve arkası acı tatları algılar.

44 BURUN=KOKU ALMA Burun koku alma organıdır. Uç kısmı kıkırdak, arka kısmı kemikten yapılıdır. Burun boşluğu “sapan” kemiği ile ikiye ayrılır. Boşluklardan ortaya doğru üçer tane kemik çıkıntı iner. Aralarında hava dolaşan bu kemiklere “boynuzcuk kemikleri” denir. Bu kemiklerin arasındaki boşluklara “sinüs” denir. Sinüslerin iltihaplanmasına “sinüzit” denir.

45 Burun boşluğu mukus salgısı yapan epitel hücreleriyle döşenmiştir. Burun içindeki kıllar ve mukus kirli havayı temizler, mukus havayı nemlendirir, burun içindeki kıvrımlar havayı ısıtır.

46 Koku alma sinirleri burun boşluğunun üst tarafındaki “sarı bölge” de bulunur. Havaya karışan koku zerrecikleri mukus içinde çözünerek koklama sinirlerini uyarır. Duyu sinirleri bu uyartıyı beyine taşır. Böylece koku algılanır.

47 Koklama ve tatma duyuları suda çözünebilen maddelere duyarlıdır. Bu nedenle birbiriyle yakından ilgilidir.


"DUYU ORGANLARI Yrd. Doç. Dr. Gülşah SEZEN VEKL İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları