Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Balkanlar Balkanlar güneyde Akdeniz,kuzeyinde Tuna, Sava ve Kupa nehirleri, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda Ege ve Marmara Denizi ve güneybatısında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Balkanlar Balkanlar güneyde Akdeniz,kuzeyinde Tuna, Sava ve Kupa nehirleri, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda Ege ve Marmara Denizi ve güneybatısında."— Sunum transkripti:

1 Balkanlar Balkanlar güneyde Akdeniz,kuzeyinde Tuna, Sava ve Kupa nehirleri, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda Ege ve Marmara Denizi ve güneybatısında Asriyatik ve İyon Denizi arasında bulunan bölgeye denir. Toplam yüzölçümü 524,701 km 2 olup civarında insan yaşamaktadır yüzyılın ortalarında Balkanlar’a ulaşan Osmanlı Devleti 15. yüzyılın ortalarında Balkanlar’a hakim olmuştur. 19. yüzyıla kadar süren Osmanlı hakimiyeti sonunda Balkan Devletleri bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Osmanlı Balkanlardan çekilmiştir.Geride bıraktığı birçok eser ise bakımsızlıktan harabe halini almıştır.

2 Balkan Devletleri Arnavutluk Bosna-Hersek Bulgaristan Hırvatistan
Yunanistan Kosova Makedonya Karadağ Sırbistan Moldova Romanya

3 Arnavutluk Osmanlı’dan kalma tarihi eserlerin çoğunluğu Enver Hoxa tarafından yerle bir edilerek bir tarih katliamı yapılmıştır. Kalan Osmanlı eserleri ise bakımsızlıktan yıkılmaktadır. Dünyada Albania olarak tanınan bu ülke Türkiye’de Arnavutluk olarak bilinmektedir. Başkenti Tiran’da insanın ’i burada yaşamaktadır.

4 Ethem Bey Camii Cami kapısının sağ tarafında Ethem Bey’in, sol tarafında ise Ethem Bey’in eşinin mezarı bulunmaktadır. Ülkede Osmanlıya ait nadir ayakta kalan eserlerden biridir. 18. yüzyılda Tiran valisi Ethem Bey tarafından yaptırılmıştır. Ethem Bey, cami inşa edilmeden vefat ettiği için caminin yapımı oğulları tarafından yaptırılmıştır.

5

6

7

8 Süleymanpaşa Külliyesi
17. yüzyılda İşkodra valisi Süleyman Paşa Tiran’ı şehir yapmak için 2 camii ve 1 külliye yaptırmıştır. Fakat yapılan savaşlar sonrasında bu külliye onarılmamış. Şimdi ise yerine 28 katlı bir iş merkezi yapılmaktadır.

9 Elbasan Elbasan, Osmanlı’nın Arnavutluğa ilk ayak bastığı şehirdir. Adını Türkçeden almış ve bu adı hala kullanılmaktadır. Osmanlı’dan kalan eserlere ise bakılmamıştır.

10 Elbasan Kalesi ve Kral Cami
Elbasan Kalesi ve içinde yer alan Kral Camii Arnavutluk’ta ayakta kalabilen nadir eserlerden biri.1492 yılında yapılan bu cami uzun zamandır onarılmayı beklemekte.

11

12 Berat Berat şehri Safranbolu evlerine benzeyen hali ile Osmanlı döneminden kalan mimari özelliğini kaybetmemiş nadir yerlerden biri.Bu şehir adeta eski yaşamı anlatmakta.

13 Berat Kalesi 2. Beyazit tarafından yaptırılan bu kale hala ayakta.Bu kale Berat şehrinin tam tepesinde bulunuyor.Kalenin içinde bulunan cami ise harabe haline gelmiş. Camiden geriye sadece yarım bir minare kalmış.

14

15

16

17 İşkodra İşkodra, tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı devletine katılmış.Osmanlı devleti Arnavutluk topraklarından en son burayı terk etmiş.

18 İşkodra Kalesi Fakat çoğunluğu müslüman olan halkın tepkisi nedeni ile bu projeden vazgeçilmiş. İşkodra Kalesi geçen yıllara rağmen nadir ayakta duran eserlerden biri.İşkodra Kalesi’nin içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Sultan Fatih Cami ise bir harabe haline gelmiş. Bu şehir Osmanlı devletinden ayrıldıktan sonra bu cami daha önce kiliseden camiye döndüğünü iddia ederek kiliseye çevrilmek istenmiş.

19

20

21

22 BOSNA HERSEK

23 Mostar Köprüsü Köprünün onarımı yılında başlanmış, 23 Temmuz tarihinde Prensi Charles tarafından açılmıştır. Köprü, eski Mostar şehriyle birlikte Dünya Miras Listesi’ne eklendi. Mostar Köprüsü, 1566’da Mimar Hayreddin tarafından inşa edilmiştir. Bu köprü Neretva Nehri üzerinden geçmektedir. Köprünün yapımında 456 kalıp taşı kullanılmıştır. 1993’te çıkan iç savaşta Sırp ve Hırvatların saldırısına maruz kalmış, ve Kasım ayında yıkılmıştır.

24

25

26

27 Hüsrev Bey Camii Hüsrev Bey Camii, yılında Gazi Hüsrev Bey tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Camii, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın kalbi olan Başçarşı’da yer almaktadır.

28

29

30 Gazi Hüsrev Bey Külliyesi
Külliyenin içinde cami , bir medrese , bir hankah , bir han , bir kütüphane , bezistan ve hamam bulunmaktadır. Bu külliye Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yılları arasında Gazi Hüsrev Bey tarafından Farslı Adzem (Acem) Esir Sli’ye yaptırmıştır. Külliyenin içinde

31

32

33

34 BULGARİSTAN

35 Mustafa Paşa Köprüsü 16. Yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan köprü Slivengrad şehrinde Meriç Nehri üzerinde 20 kemer olarak yapılmıştır yılında tamamlanmış olan köprü 1766’daki su taşkını ile zarar görmüş, 1809 yılında yeniden inşa edilmiştir. Bu köprü şehrin simgesi haline gelmiştir.

36

37 Hüdavendigar Camii Osmanlı Balkanlardaki ilk camilerinden olan Filipe şehrinin tam merkezinde 1.Murat tarafından yılları arasında yaptırılmış, caminin özelliği Bursa’da yapılan Yeşil Camii ve Hüdavendigar Camii’nin mimari özelliğini taşımaktadır.

38

39

40 Banyabaşı Camii Bulgaristanın başkenti Sofya’da inşa edilen bu cami imar Sinan tarafından tasarlanmıştır. 1566 yılında yapılan bu cami Sofya’da ibadete açık olan tek camidir.

41

42

43 Tombul Camii Tombul Camii, yılında Şerif Halil Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camii, Şumnu (Shumen) kentindedir. Aynı zamanda külliye olan bu camii, içinde kütüphane ve mektebi içeren bir medrese bulundurmaktadır. Cami Balkanlardaki en büyük ikinci cami olarak bilinmektedir.

44

45

46

47 MAKEDONYA

48 Alaca Camii Alaca Camii 1438 yılında İshak Bey tarafından yapılmıştır. Diğer camilerden farklı olup sultan, bey, paşa gibi makam sahibi kişiler tarafından yaptırılmamış; Kalkandelenli iki kız kardeşin mali desteği ile yaptırılmıştır. Camii, yılında Abdürrahman Paşa tarafından büyük bir onarımdan geçirilmiştir. Camide, seramik süslemeleri yerine çiçek desenleri görülür. Camideki boya düzenini kurmak için ’den fazla yumurta kullanılmıştır. Camii avlusunda caminin yapımını sağlayan iki kız kardeş olan Hurşide ve Mensure hanımların türbeleri bulunmaktadır.

49

50

51

52 Harabati Baba Tekkesi Tekke, Sersem Ali Baba Türbesi etrafında yılında kurulmuştur yılında Recep Paşa kuruculuğundaki vakıf tekkenin içini de oluşturmuştur. Tekkenin kurucusu Ali Baba’nın Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden olduğu belirtilir yılında bu tekke eşkıyalar tarafından yıkılmıştır.

53

54

55

56 YUGOSLAVYA SIRBİSTAN

57 Belgrad Camii Cami sonraki Osmanlı Avusturya savaşlarında büyük zarar gördü. 1867’de Belgrad’ın Osmanlıların elinden çıkmasından sonra hükümet tarafından Müslüman cemaatine tahsis edilen camii yıllarında 2.Abdülhamit tarafından tamir ettirilmiştir. Belgrad’daki 250 camiden ibadete açık tek cami Kosova’daki olaylardan sonra 18 Mart 2004’te yakılmış, sonra yeniden tamir ettirilmiştir. Camii, 1575 yılında yapılmış olup kim tarafından yaptırıldığı tam olarak bilinmemektedir. Belgrad’ın Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmasından sonra camii 22 yıl kilise olarak kullanılmıştır. Belgrad’ı Osmanlı geri almasından sonra yeniden ibadete açılmıştır.

58

59

60

61 YUNANİSTAN

62 Evrenos Bey İmareti Gümülcine’nin fethinden hemen sonra yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir. Avrupa’da ayakta kalmış en eski Osmanlı yapısı olmasıyla da önemlidir.

63

64

65 Venedik Osmanlı Çeşmesi
Aç Besmeleye iç suyu Han Ahmed'e eyle dua Ebced hesabina göre bu kitabe Hicri 1141 (Miladi 1728) tarihini göstermektedir. Bu tarihin de çeşmenin yapılış tarihi olduğu düşünülmektedir. Kitabenin kendisi ve el yazması Sultan 3. Ahmed’e aittir.

66

67

68 Defterdar Camii Cami, 1724 yılında Defterdar İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Minaresi yılında restore edilmiştir. Camii cuma namazlarında kullanılmaktadır.

69

70

71

72 Recep Paşa Camii Recep Paşa Camii, yılında Rodos’ta yapılmış olup Osmanlı’nın ilk miraslarındandır ’te müzeye çevrileceği gerekçesi ile restorasyon yapılmaya başlanmış fakat Aralık yılında yıkılmıştır.

73

74

75

76 Murat Reis Camii Murat Reis Camii, Ebubekir Paşa tarafından yaptırılmıştır yılında Gazi Hasan Bey tarafından tamir ettirilmiştir.

77

78

79

80 Süleymaniye Camii 1987 yılında caminin minaresi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için vinç yardımıyla yıkılmış eski uzunluğunun üçte bir uzunluğunda aynı görünümde tekrardan aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Süleymaniye Camii, Rodostaki en büyük camidir YILINDA Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Camiyi Mimar Sinan’ın yaptığı söylenmektedir. Camii yılında onarılmıştır.

81

82

83

84 Beyaz Kule 1912’de Selanik Yunanistan’ın eline geçince Kule beyaza boyanmıştır. Fakat sonra eski haline dönmüştür. Beyaz Kule ismi de buradan gelmektedir. Bu kule Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır. Mimarının Mimar Sinan olduğu söylenmektedir. Kule Osmanlı zamanında kale, garnizon ve hapishane olarak kullanılmıştır ’de Selanik Yunanistan’ın eline geçince Kule beyaza boyanmıştır. Fakat sonra eski haline dönmüştür. Beyaz Kule ismi de buradan gelmektedir.

85

86

87

88 Alaca İmaret Alaca İmaret, Selanik Sancakbeyi İshak Paşa tarafından yılında yaptırılmıştır. Geçen 10 yılda imaretin restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca ismini batı köşesindeki minaresinden almıştır.

89

90

91 Yeni Camii Yeni Câmi, 1900– 1903 yılları arasında İslâm dinine dönmüş Yahudi kökenli Hacı Mehmet Hayri Paşa tarafındn yaptırılmıştır yılında müzeye çevrilmiştir.

92

93

94 ADI : İSHAK ÇATALOĞLU ERDEM KOCAMEŞE NO : 29-92


"Balkanlar Balkanlar güneyde Akdeniz,kuzeyinde Tuna, Sava ve Kupa nehirleri, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda Ege ve Marmara Denizi ve güneybatısında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları