Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİ
İsmail ÇETİNKAYA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üniversite Kütüphaneleri İçin Akademik Elektronik Kaynak Seçimi, Yönetimi, Paylaşımı ve Yeni Trendler, Aralık 2011, İYTE, İZMİR

2 Modern Üniversite kavramında, Üniversitelerin işlevleri arasında,
Bilginin Toplanması Eğitim-öğretim Araştırma Yayın Yorum Yayma gösterilmektedir.

3 Kütüphaneler ise bu işlevlerin yerine getirilmesinde içinde bulunduğu yapının en önemli öğesi olarak ortaya çıkmaktadır.

4 Kütüphane, İçinde bulunduğu Üniversitenin işlevlerini gerçekleştirebilmesi için kendisini oluşturan 5 ana unsur açısından Üniversite tarafından çok iyi yapılandırılması gerekmektedir.

5 Modern üniversite kütüphanesini
oluşturan 5 ana unsur: Bina Personel Bütçe Koleksiyon Kullanıcılar

6 Üniversitenin vizyon ve misyonuna uygun olarak amaç ve hedefleri arasında gösterdiği yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi üretimini üst seviyelere çekebilmesi, sanayi ve endüstri girdilerini arttırabilecek şekilde çağdaşları ile yarışabilmesi, ancak modern Üniversite kütüphanesini oluşturan BÜTÇE unsurunun güçlendirmesi ile mümkün olacaktır.

7 Bütçesi zayıf bir Üniversite kütüphanesi,
araştırmacıların gereksinim duyduğu bilgiyi araştırmacıya, Emek Zaman Para’dan kazanç sağlayacak şekilde yerden ve zamandan bağımsız olarak günün 24 saati istediği anda istediği yerden istediği bilgiye ulaşmasını engellemiş olacaktır.

8 Bu da, Üniversitenin vizyon ve misyonuna uygun olarak hareket etmesine ve bilimsel üretimine en büyük darbe olacaktır.

9 ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİNİ OLUMSUZ OLARAK ETKİLEYEN
KAMU MALİ YAPISINDAKİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİNİ OLUMSUZ OLARAK ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

10 Yükseköğretim Kurumlarında 2010 yılından itibaren Birim Esaslı Bütçelemeden Kurum Esaslı Bütçelemeye geçilmesi (Torba Bütçe)

11 2. Her yıl Resmi Gazete’de yayınlanan yatırım programları içerisinde ayrı bir proje olarak yer alan Üniversite Kütüphanelerinin yayın alım projelerinin (2006HO32830 Yayın Alımı (DAP) / Van, Bitlis, Hakkari / Kütüphane Yayın Alımı / / TL) 2009 yılından itibaren Üniversitenin diğer birimlerinin projeleri ile birleştirilerek Muhtelif İşler projesi altında toplu olarak yer alması. Örnek: 2009HO32580 Muhtelif İşler (DAP) / Büyük Onarım-Tadilat, Makine Teçhizat, Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Alt Yapı, Bakım Onarım, İdame-Yenileme, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı / / TL

12 3. Yıllar itibari ile Yatırım Programlarında yer alan Yayın Alım Projerinin de içinde yer aldığı projeler arası ödenek aktarma yetkisinin 2007 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda (Şu anki adı : Kalkınma Bakanlığı) olması, 2008 yılından itibaren bu yetkinin Milli Eğitim Bakanlığı’na geçmesi, 2009 yılından itibaren de Üniversitelerde Üst Yönetici olarak Rektöre geçmesi değişik oranlarda artan Üniversite Kütüphanelerinin Yayın Alım Bütçelerini olumsuz yönde etkilemesi.

13 4. Kütüphane Yayın Alımlarının 2009 yılından itibaren Toplulaştırılmış Muhtelif İşler Projesi’nde yer alması ile birlikte aynı projede parası olan diğer birimlerin pastadan daha fazla pay alması ve Kütüphane bütçelerinin hızla erimesi.

14 ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

15 Üniversite Kütüphane bütçelerinin iyileştirilmesi ve belli bir standarda bağlanması için Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile YÖK nezdinde ANKOS tarafından girişimde bulunulması, Üniversite Kütüphane bütçesi konusunda üst yönetime (Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter) Üniversitelerin kütüphane bütçeleri konusunda karşılaştırılmalı bilgi verilmesi,

16 3. Üniversite Kütüphane bütçesinin iyileştirilmesi konusunda bilimsel üretimde yetkin, kütüphanenin önemini bilen yönetici ve öğretim üyeleri üzerinden baskı gruplarının oluşturulması, 4. Üniversitenin bütçesi üzerinde etkili olan birimler ile ilişkilerin güçlendirilmesi (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gibi.)

17 5. Kütüphaneye ayrılan bütçenin etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak,
6. Üniversitelerde yönetici düzeyinde oluşmuş olumsuz kütüphane algısının değiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, 7. Kütüphane kaynaklarının kullanımı konusunda sahip olunan kaynak miktarı ile bunun Üniversitenin bilimsel üretimine yansıması konusunda raporlama yapılması,

18 8. Kütüphane yöneticileri tarafından Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı bütçe hazırlama takviminin takip edilmesi,

19 Türkiye’nin toplam bütçesi, Yükseköğretim Kurumları toplam bütçesi ve Sermaye bütçesi ile Kütüphane bütçelerinin Üniversite bütçelerine oranı ve yıllara göre dağılımını inceleyeceğiz.

20 Türkiye Bütçesi (Toplam) Yükseköğretim Kurumları Bütçesi (Toplam)
Türkiye’nin Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi Toplamı ile Yükseköğretim Kurumları Bütçesinin Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Türkiye Bütçesi (Toplam) Yükseköğretim Kurumları Bütçesi (Toplam) Oranı (%) 2008 TL TL 3,12 2009 TL TL 3,16 2010 TL TL 3,10 2011 TL TL 3,43 20121 TL TL 3,37 NOT: 2012 Yılı Bütçesi kanunlaşmadı, ilgili rakamlar TBMM’de görüşülen tasarı rakamlarıdır. TBMM’de bütçe görüşmeleri devam etmektedir.

21 Yıllara Göre Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı
Devlet Üniversiteleri : Toplam Bütçesi Üzerinden Yayın Alımları Yıllar Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri (Toplam) Yükseköğretim Kurumları Kütüphane Bütçeleri (Toplam) Oranı (%) 2008 TL TL 0,62 2009 TL TL 0,55 2010 TL TL 0,51 2011 TL TL 0,43 2012 TL ?

22 Yıllara Göre Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı
Devlet Üniversiteleri : Sermaye Bütçesi Üzerinden Yayın Alımları Yıllar Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri (Toplam) Yükseköğretim Kurumları Kütüphane Bütçeleri (Toplam) Oranı (%) 2008 TL TL 3,02 2009 TL TL 2,58 2010 TL TL 2,22 2011 TL TL 2,07 2012 TL ?

23 Gelişmiş Ülkelerdeki Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı :
En az : % 3-4 Association of Research Libraries (ARL) Araştırma Kütüphaneleri Derneği’nin Amerika ve Kanada Üniversitelerinin 2008 yılı yayın alım bütçelerini incelersek,

24 S.N. K.K ÜNİVERSİTE ADI KURULUŞ YILI TOPLAM ÖĞRENCİ FTE TOPLAM AKADEMİK FTE 2011 YILI ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ 2011 YILI ÜNİV. BÜT. (SERMAYE) 2011 YILI KÜT. BÜT. (TOPLAM) 2011 YILI KÜT. BÜT. (YAYIN AL.) 06.03 06.05 06.07 ORANI % 1 38.08 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1863/1971 11.710 936 2,61 2 38.07 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1773/1944 25.569 2070 1,18 3 38.03 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1956 23.104 2577 40.000 1,03 4 38.09 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1883/1982 57.759 2754 0,56 5 38.05 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1926 67.631 3684 0,37 6 38.15 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1975 43.482 2304 0,60 7 38.40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1992 50.119 1260 0,81 8 38.13 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1982 47.755 3046 0,34 9 38.24 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1957 39.437 2391 0,38 10 38.04 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1967 27.073 1380 30.000 0,22 11 38.12 EGE ÜNİVERSİTESİ 1955 49.093 3189 0,26 12 38.21 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1973 35.343 1919 0,41 13 38.06 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1453/1933 69.712 4682 0,16 14 38.02 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1946 36.766 3359 0,18 15 38.18 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 25.349 0,39 Bütçe Büyüklüğüne Göre Sıralama : Kütüphane Bütçesi En Yüksek 15 Üniversite

25 S.N. K.K ÜNİVERSİTE ADI KURULUŞ YILI TOPLAM ÖĞRENCİ FTE TOPLAM AKADEMİK FTE 2011 YILI ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ 2011 YILI ÜNİV. BÜT. (SERMAYE) 2011 YILI KÜT. BÜT. (TOPLAM) 2011 YILI KÜT. BÜT. (YAYIN AL.) 06.03 06.05 06.07 ORANI % 1 38.81 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2007 8.887 209 0,25 2 38.82 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 4.627 119 0,27 3 38.87 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2008 1.400 51 0,38 4 38.89 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2.249 85 0,43 5 38.93 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 660 48 0,37 6 38.92 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2.044 68 92.000 0,34 7 38.71 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2.667 124 88.000 0,26 8 38.45 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1992 11.912 488 75.000 0,08 9 38.80 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 3.088 87 60.000 0,18 10 38.62 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2006 10.059 349 50.000 0,10 11 38.67 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 9.681 331 0,06 12 38.73 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 3.809 67 0,15 13 38.69 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 6.141 143 68.100 30.000 14 38.68 ORDU ÜNİVERSİTESİ 7.706 176 25.000 15 38.91 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 892 31.000 0,00 Bütçe Büyüklüğüne Göre Sıralama : Kütüphane Bütçesi En Düşük 15 Üniversite

26 (Yayın Alımı Bütçesine Göre)
S.N. K.K ÜNİVERSİTE ADI KURULUŞ YILI TOPLAM ÖĞRENCİ FTE TOPLAM AKADEMİK FTE 2011 YILI ÜNİVERSİTE BÜTÇESİ 2011 YILI ÜNİV. BÜT. (SERMAYE) 2011 YILI KÜT. BÜT. (TOPLAM) 2011 YILI KÜT. BÜT. (YAYIN AL.) 06.03 06.05 06.07 ORANI % 1 38.08 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1863/1971 11.710 936 2,61 2 38.30 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1992 2.503 449 1,53 3 38.07 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1773/1944 25.569 2070 1,18 4 38.03 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1956 23.104 2577 40.000 1,03 5 38.76 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2007 3.748 125 0,91 6 38.54 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 3.123 271 0,90 7 38.88 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2008 2.831 155 0,83 8 38.40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 50.119 1260 0,81 9 38.63 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2006 6.915 392 0,78 10 38.85 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1.393 93 11 38.95 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2.069 107 0,73 12 38.72 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2.706 170 0,69 13 38.86 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2.711 63 0,60 14 38.15 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1975 43.482 2304 15 38.78 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2.392 164 0,59 16 38.58 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 14.491 402 0,58 17 38.09 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1883/1982 57.759 2754 0,56 18 38.52 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.924 883 19 38.60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 9.445 362 0,55 20 38.79 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 7.376 196 0,51 Kütüphane Bütçesinin Üniversite Bütçesine Oranına Göre Dağılımı - % 0.50 Üzeri- (Yayın Alımı Bütçesine Göre)

27 Bütçe Büyüklüğü (Yayın Alım Bütçesi) Üniversite Sayısı
10 18 13 9 14 Üstü 3 Üniversite Kütüphane Bütçelerinin Bütçe Büyüklüğü Aralığına Göre Dağılımı (Yayın Alımı Bütçesine Göre)

28 TEŞEKKÜRLER


"ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE BÜTÇELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları