Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kullanım İstatistiklerinin Stratejik Analizi ANKOS yıllık çalıştayı, 17-18 Aralık 2011, IYTE Ayhan Tu ğ lu |Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sami.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kullanım İstatistiklerinin Stratejik Analizi ANKOS yıllık çalıştayı, 17-18 Aralık 2011, IYTE Ayhan Tu ğ lu |Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sami."— Sunum transkripti:

1 Kullanım İstatistiklerinin Stratejik Analizi ANKOS yıllık çalıştayı, 17-18 Aralık 2011, IYTE Ayhan Tu ğ lu |Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sami Cukadar | İ stanbul Bilgi Üniversitesi icg@ankos.gen.tr

2 Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi  Verilerin elde edilmesi  Standartların kullanılması  COUNTER  Verilerin analiz edilmesi  Hesaplama yöntemlerinin kullanılması (sayı ve yüzde oranları)  Verilerin yorumlanması  İlişkili diğer konular ile birlikte değerlendirme yapılması  Sonuçlarının Paylaşılması

3 COUNTER (http://www.projectcounter.org)

4 COUNTER 3 (http://www.projectcounter.org)

5 NISO- SUSHI (http://www.niso.org/schemas/sushi)

6 COUNTER Destekleyen Bazı Organizasyonlar  ARLAmerican Research Libraries  ANKOSAnadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu  ASAAssociation of Subscription Agents and Intermediaries  AAPAssociation of American Publisher  NCLISNational Commission on Libraries and Information Science  NISONational Information Standard Organization  PAPublishers Association  JISCJoint Information systems Committee  ALPSPAssociation of Learned and Professional Society Publishers  UKSGUnited Kingdom Serials Group …..

7 Temel Ölçüm Kriterleri  Bir dergiden aylık olarak indirilen makale  Dergi arşivinden aylık olarak indirilen makale  Aylık olarak turnaways  Yıllık bir dergiden indirilen makale  Aylık olarak toplam arama  Konsorsiyumlar için toplu veriler (COUNTER3)  E-kitaplar ……..

8 ANKOS istatistik çalışmaları  FTE  Fiyat  Kullanım  Teknoloji  Uyum (COUNTER, NESLI2, SUSHI)

9 Verilerin Değerlendirilmesindeki Sorunlar  Mevzuat  Programlar  Arşivler (satın alma)  E-kitaplar  Standart olmayan veriler..

10 ANKOS E-Kaynak Yönetim Sistemi http://online.ankos.gen.tr

11 ANKOS E-Kaynak Yönetim Sistemi – Versiyon2  İlgili FTE / Tıp-Hukuk-Mühendislik  VTS (web- Online)  Yetkilendirme  Otomatik yedekleme  Performans ölçüm ve kontrol  Abone Olunan Veritabanları ( web-Online)  Verileri Excel’e aktarma  Görsellik  Yeni raporların eklenmesi  21 Başlıkta iyileştirme

12 E-Kaynak Yönetim Sistemi–Devam Eden Çalışmalar  Lisans süreleri  Verilerin kontrol edilmesi  Verilerin 6 ayda bir girilmesi  Veritabanı katılım formu  Bilim dünyasına katkı

13 E-Kaynak Yönetim Sistemi |Modüller

14 Veritabanı Sorumluları Listesi

15 Üyeler Listesi

16 Veritabanı Görüntüleme /Veri Girişi / Kullanım İstatistikleri Girişi / Yardımcı Dokümanlar

17 Standart Hazır Raporlar

18 İşlem Kayıtları |RSS

19 Yıllara Göre Sistemdeki Abonelik Sayıları

20 Kurumların Veritabanı Abonelik Sayısı| 2010-11

21 Bir Kurumun Abone Olduğu Veritabanları

22 Yıllara Göre Üniversite Sayıları

23 Yükseköğretim Kurumları ve ANKOS

24 ANKOS’a Üye Kurum Sayısı

25 Üniversitelerin FTE Aralıkları

26 Abone Olunan Veritabanı Sayısı

27 Ortalama Veritabanı Sayısı

28 Toplam Kullanım |Tam Metin

29 Toplam Kullanım Detay Kullanım Türü200820092010 Toplam arama- Bibliyografik2.156.0293.902.8124.918.134 Toplam görüntüleme - eKitap5.240.8573.591.5853.274.056 Toplam tam metin kaydetme5.966.9997.635.2948.282.379 Genel Toplam13.363.88515.129.69116.474.569

30 Toplam Kullanım Detay

31 Yıllara Göre Kütüphane Bütçelerinin Üniversite Bütçelerine Oranı Devlet Üniversiteleri : Toplam Bütçesi Üzerinden Yayın Alımları Yıllar Üniversite Bütçeleri (Toplam) Kütüphane Bütçeleri (Toplam)Oranı (%) 2008 1.496.479.000 TL45.154.455 TL3,02 2009 1.858.897.000 TL48.020.561 TL2,58 2010 2.161.643.000 TL47.901.152 TL2,22 2011 2.363.332.000 TL48.800.500 TL2,06 -

32 Kullanım İstatistikleri Ne İşe Yarar? Bütçe yapmaYenileme kararlarıKütüphane tanıtımı Kullanıcı deste ğ i Ulusal bakışa katkı

33 Sonuç ve Öneriler Kullanıcılara yönelik bilgi okuryazarlı ğ ı uygulamaları artırılmalı Veriler ve bilgiler güncel olarak toplanmalı ve kullanılmalı Kullanım oranları, her kurum tarafından analiz edilmeli ve sonuçlar de ğ erlendirilmeli E ğ itim seminerlerine, kullanım klavuzlarına önem verilmeli İ stenilen bilgileri zamanında vermeyen firmalar uyarılmalı Veritabanları akademik programlara entegre edilmeli Araştırma grupları oluşturulmalı Verilerin gizlili ğ ine dikkat ederek bilgi paylaşımı ve işbirli ğ i daha da geliştirilmeli Kıyaslama (benchmarking) yapılmalı Verilerin standart olmasına özen gösterilmesi Veritabanlarının kullanımının artırılması için yeni yöntemler bulunmalı (sosyal a ğ lar vs.) Bibliyografik, e-kitap ve tam metin veritabanları ayrı ayrı de ğ erlendirilmeli Satın alma ve pazarlıkların yapılması verilerden yararlanılmalı

34 T E Ş E K K Ü R L E R ANKOS yıllık çalıştayı, 17-18 Aralık 2011, IYTE Ayhan Tu ğ lu |Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sami Cukadar | İ stanbul Bilgi Üniversitesi icg@ankos.gen.tr


"Kullanım İstatistiklerinin Stratejik Analizi ANKOS yıllık çalıştayı, 17-18 Aralık 2011, IYTE Ayhan Tu ğ lu |Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sami." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları