Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AV TURİZMİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AV TURİZMİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 AV TURİZMİ UYGULAMALARI
Cihangir Altun Av Turizmi ve Avlak Yönetimi Şube Müdür V Haziran 2012 Kızılcahamam

2 AV TURİZMİ UYGULAMALARINDA MEVZUAT
sayılı KAK 15,16,17 2. MAK Kararı 3. Av Turizmi Yönetmeliği 4. Av Yılı Av Turizmi Kararları sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamimi sayılı Nakliye Tezkeresi Tamimi 7. Diğer Kanunlar ve Yönetmelikler, 8. Uluslararası Sözleşmeler (BERN ve CİTES)

3 1. Avına İzin Verilen Av Hayvanı Türleri
a- Anadolu yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin) b- Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois, Gamse-Gamswild, Chamois) c- Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern Red Deer, Red Deer, Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge) d- Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle, gazelle, gazelle) e- Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya Mouflon) f- Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil) g- Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein, Sanglier) h- Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat) ı- Tilki (Vulpes vulpes, Fox, Fuchs, Renard) i- Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)

4 Türlere Göre Avlanma Zamanları (Avlanma izinleri 1 1ini izleyen 10 gün için)
AV HAYVANLARI Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hzrn Tmmz Ağsts Eylül Ekim Ksım Aralık Karaca X Ceylan Kızıl geyik Çengelboynuzlu dağ keçisi Anadolu yaban koyunu Yaban keçisi (1.1) Melez yaban keçisi Yaban domuzu (1.5) Sürek avı (1.2) (1.3)Mak 24 Bek avı Bek avı (1.4) Çakal Tilki

5 1.2. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonları da bu tarihler arasında yapılabilecektir. 1.3. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonlarının bitim tarihinin av dönemi MAK kararlarında belirtilen bitim tarihinden farklı olması durumunda 24 şubat av dönemi MAK kararındaki bitim tarihi uygulanacaktır. 1.4. YHGS’de uygulanacak avlanma dönemidir. 1.5. Örnek avlak işletmeciliğinde avlanma planı ve türün özelliğine uygun avlanma şekline göre avlanma tarihi şartname hükümleri doğrultusunda belirlenir. 2. Yerli avcılar karaca dışında birbirini izleyen beş gün (kotası ihale edilen sahalarda on gün); yabancı avcılar karaca dışında birbirini izleyen on gün süreyle avlanabileceklerdir. Karaca av organizasyonları, yerli/yabancı avcılar için birbirini izleyen 3 (üç) gün süreyle yapılacaktır.(ihale kotası 10 diğerleri 5 gün) 3. Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av organizasyonları, avlanma zamanı içinde yürütülecektir.

6 Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern red deer) 750 350
Av Hayvanı Türü Yabancı Yerli/Yerel Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer) 150 Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern red deer) 750 350 Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle) Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya mouflon) 1000 Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois) 300 Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçisi 50 Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat) 200 Anadolu yaban keçisi (C. aegagrus aegagrus, Wild goat) İzin verilen ve ihale edilen tüm sahalarda 400 Adıyaman, Altıparmak, Anamur, Belemedik, Cehennemderesi, Datça, Demirkazık, Düzlerçamı, Gidengelmez, Hisardağı-G.dağı, H.-Topaşır, Kıbrısderesi, Köyceğiz, Kuyucak, Sarıkaya, Üzümdere Karanfildağı, Kaş, Kesteldağı, Sivas, Seydişehir, Tunceli Diğer Sahalarda 250 Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar) Örnek Avlak İşletmecisinin Örnek Avlak İçinde "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması Tecsil Edilmiş Devlet Avlaklarında "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması Örnek Avlağın Bulunduğu OİM’de "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması Mücadele Amaçlı Sürek Avı Envanteri Yapılan YHGS'de "Bek Avı" 100 İl Şube Müdürlüklerince İzin Verilen Bakanlık Oluru Kapsamında Devlet Avlağı Özelliği Taşıyan Sahalarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması Diğer "Özel Avlak"larda 25 İşlettirilen ve İşletilen "Kanatlı Örnek Avlağı"nda Çakal ve Tilki Organizasyonları

7 AVLANMA İZİN ÜCRETİ(LİSANS ÜCRETİ)
Avlanma izin ücretleri KDV dahildir ve para birimi TL’dir. Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez. Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, avın başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresinde avına izin verilen sayıdaki her av hayvanı türü için alınacaktır. Sahada aynı avcıya birden fazla av hayvanı türü için verilecek izinlerde her bir tür için belirlenmiş avlanma izin ücretleri ayrı ayrı; izin verilen her bir av hayvanı kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınacaktır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzu sayısı için her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınacaktır. Boş kalan/boşalan yabancı avcı kotası ve ihale edilen sahalarda ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar, yabancı avcılar için belirlenmiş olan avlanma izin ücretleriyle avlanacaktır.

8 Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama, hatalı trofe ve cezalı avlama ücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına avcı/acente tarafından yatırılacaktır. Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9 KOTALAR VE KULLANIM HAKLARI (KIZILGEYİK)
4.4 KIZIL GEYİK (Cervus elaphus) Yabancı Yerli Yerel Diplomat Toplam AFYONKARAHİSAR Akdağ YHGS 4 6 10 ANKARA Nallıhan OİM ve Baypazarı OİM 3 1 BOLU Yedigöller YHGS 2 Seben OİM ANKARA Nallıhan OİM ve Baypazarı OİM 6500 0.60 0.40 BOLU Seben 5000

10 16 Yerli/Yabancı Avcı Kızıl Geyik Ücretleri (TL)
İl Müdürlüğü YABANCI AVCI (1.8) ERKEK (6.20) YARALAMA CEZALI (6.21) TAÜ KDV dahil KP KDV hariç BOLU 5000 2500 1250 7500 YERLİ AVCI CEZALI 6.(21) ANKARA 8000 4000 3500 1750 12000

11 Yerel avcılar, karaca (Tablo:17 uygulanacaktır) ve hatalı boynuz/şelek (Tablo:14 uygulanacaktır) dışında yerli avcılara uygulanan avlama ücretlerinin % 40'ını ödeyerek avlanabileceklerdir. 1.8. Yabancı avcı ücretleri, ihale kotaları dışında yeralan devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancılara (karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır) uygulanacaktır. Yerli avcı ücretleri; T.C. uyruklu avcılar ile Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar için uygulanacaktır. 1.12. Sinop, Kütahya, Karabük, Kahramanmaraş ve Bolu’da, yerli/yerel avcı kızıl geyik kotasının boşalması durumunda yabancı avcılara; Tablo:16’daki yabancı ücretleri uygulanacaktır. 6.20. Kızıl geyiklerin boynuzlarından biri en az 4 çatal olan erkek bireyleri avlanacaktır. 6.21. Kızıl geyikte, cezalı avlama ücreti; kazayla vurulan yavru ve dişiler ile 3 ve altındaki çatal kızıl geyiklerin avlanması durumunda uygulanır

12 İhalelere, 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi (şelek/hatalı boynuz dahil), çengelboynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca, ceylan ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlayan ve bunu kanıtlayan av turizmi izin belgesi sahibi acenteler katılabilecektir. İhale edilen avlaklarda uygulanacak avlanma koşulları, ihale şartname ve sözleşmeleriyle belirlenecektir. Avlama ücretinden katılım payı ihale bedelinden KDV hariç verilecektir.

13 KIZIL GEYİK AVLAMA KURALLARI
5.2.1 Kızıl geyikte 5.2’deki muhammen avlama ücretleri 8.00 kg’a kadar olan trofe değerleridir. 5.2.2 Kızıl geyikte bu avlama ücretlerine ek olarak aşağıdaki belirtilen tartım aralıklarında ek KDV dahil (TL) avlama ücreti eklenecektir. Ek avlama ücretleri bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. 5.2.3 Tartım kafatasının alt çenesinin alınmasından ve kaynatılmasından sonra yapılacaktır. 5.2.4 Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili iş ve işlemler işletici tarafından yapılacaktır. 5.2.5 Tartımın yapılmaması durumunda avlama ücretlerine ek olarak %100 fazlası uygulanacaktır. 5.2.6 Trofenin ölçümü kg ve gr olarak yapılacaktır. 5.2.7 Ölçüm; acente yetkilisiyle birlikte şube müdürü veya yetki verdiği Mühendis tarafından yapılacak ve av bildirim formuyla kayıt altına alınacaktır. 5.2.8 Kurallar ihale şartname ve sözleşmeleriyle belirlenecektir. 5.2.9 Tabloda belirtilen avlama ücretlerine ek olarak alınacak trofe ücretinden akatılım payı verilmeyecektir.

14 Kızıl geyikte aşağıda belirtilen ölçümler yapılacaktır:
Kaynatılıp temizlenmiş üst çenenin boynuz ile birlikte kg olarak ağırlığı Her boynuza ilişkin boynuz üstünden uzunluklar Her boynuzun çatal sayısı İki boynuz arasındaki en geniş açıklık (içten içe) İkinci çatalın uzunluğu ve 1.6 Her iki boynuz için birinci ve üçüncü çatalın dıştan dışa uzunluğu ve 1.8 Her iki boynuz için ikinci ve üçüncü çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi) 1.9 Her iki boynuz için boynuzun en kalın yerinin uzunluğu 1.10 Her iki boynuzun ortadaki taçlarının arasındaki uzunluk 1.11 Her iki boynuzun en dışındaki taçların uzunluğu

15 Kızıl Geyik Avlanma Esasları
Kızıl geyiklerin boynuzlarından biri en az 4 çatal olan erkek bireyleri avlanacaktır. 6.21. Kızıl geyikte, cezalı avlama ücreti; kazayla vurulan yavru ve dişiler ile 3 ve altındaki çatal kızıl geyiklerin avlanması durumunda uygulanır.

16 Trofe Ücreti (TL KDV dahil)
TROFE ÜCRETLERİ Trofe Aralığı (kg, gr) Trofe Ücreti (TL KDV dahil) arası 1500 arası 2000 arası 3000 arası 3500 ve fazlası 4000

17 Kotalar ve Kullanım Hakları(Karaca)
4.6 KARACA (Capreolus capreolus) BOLU Yedigöller YHGS 2 4 1 7 Trofe Niteliği (7.30) AVLAMA/YARALAMA (7.24) CEZALI 7.26) TAÜ KDV dahil Katılım Payı KDV hariç gr’a kadar 200 120 1200 gr arası 300 180 gr arası 600 360 gr ve üzeri 720

18 7. Yerli/Yabancı Avcı Karaca Avlanma Kuralları ve Ücretleri
7.22. Tüm illerde aynı ücretler uygulanacaktır. 7.23. Bu ücretler; tüm yabancı ve yerli/yerel avcılar için uygulanacaktır. Karacanın avlama, yaralanma ve cezalı ücretleri, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesi hesabına yatırılacaktır. 7.24. Avlama ve yaralamada aynı ücretler uygulanacaktır. 7.25. Bir yaşın üzerindeki karacaların erkek bireyleri avlanacaktır. 7.26. Cezalı avlama ücreti, dişi ve yavruların avlanması durumunda alınacaktır. 7.27. Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte gr cinsinden tartılıp toplam ağırlıktan 90 gr düşülerek trofe niteliği/ağırlığı belirlenecektir. 7.28. Ölçümlerde 0.49 grama kadar 0.0 gr; 0.50 ve yukarısı ise 1.0 gr olarak işlem görecektir. 7.29. Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler ilgili tarafından yapılacak ve tartımı Bakanlık görevlisi yaparak kayıt altına alacaktır. 7.30. Tartım yapılmaması durumunda trofe ilgiliye verilmeyecektir. Bu durumda cezalı avlama ücretinin % 50’si uygulanacaktır. sayılı tamim doğrultusunda karaca avlama ücretleri limitin altında kalan düşük avlama ücreti grubundadır. Tahsis edilen bu kotalarda peşin ücretlendirme yapılır. Karaca’da 250 gr’a kadar olan ücretlendirme peşin olup, avlanamaması durumunda iade edilmeyecektir. Avlanan karacanın değerinin bunun üzerinde olması durumunda toplam avlama ücretinden düşülecektir.

19 Karacada aşağıda belirtilen ölçümler yapılacaktır:
Her iki çatalın uzunluğu Boynuzun uç noktaları arasındaki uzunluk Her iki boynuz arasındaki en geniş açıklık Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte gr cinsinden ağırlığı

20 Anadolu Yaban Koyunu 4.7 ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) (2.6.) ANKARA Emremsultan YHGS 2 5.5 Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii Anatolica) (3) KONYA Bozdağ YHGS 45000 0.80 0.20 ANKARA Emremsultan YHGS 0.18 0.82 Avlanacak birey, Anadolu yaban koyununun erkek bireylerinden (koç) 7 ve üzeri yaş ile en az cm. boynuz uzunluğuna sahip sağlıklı olanlarıdır

21 Anadolu yaban koyununda aşağıda belirtilen ölçümler yapılacaktır
Her boynuza ilişkin boynuz üstünden boynuz dibi ile boynuz ucu arasındaki uzunluklar Her iki boynuzun en kalın yerlerinin uzunluğu ve 1.4. Her iki boynuz için, boynuz dibinden boynuz ucuna kadar olan uzunluğunun 3’e bölümü sonucu oluşan yerlerinin kalınlıkları

22 YABAN DOMUZUNDA ÜCRETLENDİRME
1. Örnek Avlaklar 2. İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklar 3. Devlet Avlakları 4. OİM’de av organizasyonları 5. YHGS’lerde av organizasyonları 6. Mücadele amaçlı av organizasyonları

23 YABAN DOMUZU 1. Örnek Avlaklar
Yaban domuzu örnek avlağının içindeki av organizasyonlarında uygulanacak avlama ücretleri; ihaleyle belirlenen ücretlerdir. Örnek avlak içinde yapılacak av organizasyonlarında avına izin verilen sayı, hasat miktarı kadardır. Bek ve sürek av organizasyonlarında bir izin belgesiyle bir avcının avlayabileceği yaban domuzu sayısı, hasat miktarı kadardır.

24 2. İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklar
İl şube müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda; avlanma planı doğrultusunda yıl bazında hasat tablosuyla belirlenmiş kotalar doğrultusunda av organizasyonu yapılacaktır. 2.1 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Av Organizasyonları (TL) Tablo: 6.1 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Avı Organizasyonları YABANCI AVCI (b) YERLİ AVCI (c) YABANCI AVCI YERLİ AVCI TAÜ KDV dahil TAÜ KDV dahil AVCI BAŞINA (a) YARALAMA Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (d) 700 250 225 (c) 175 100

25 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Avı Organizasyonları
a. Avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzu için belirlenmiş peşin yapılan ücretlendirmedir. b. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.1’deki ücretlerin %30’u her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. c. Yerli avcıların, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.1’deki ücretlerin %50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. Yerli avcıların ilk 2 yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir. Sonraki yaralamalarda (a) bendinde belirlenmiş ücretlerin %50’si uygulanacaktır. d. Bek avı organizasyonlarında izin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban domuzlarının avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilecektir.

26 2.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Av Organizasyonları (TL)
Tablo:6.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Avı Organizasyonları YABANCI AVCI YERLİ AVCI AVCI BAŞINA (f, g) YARALAMA (h, ı) TAÜ KDV dahil AÜ KDV dahil 600 250 (h) e.Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu avlanabilecektir. f. Avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzu için belirlenmiş peşin yapılan ücretlendirmedir. g. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Ek- Tablo:6.2’deki ücretlerin 1/3’ü her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.

27 Tablo:6.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Avı Organizasyonları
h. Yerli avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.2’deki ücretlerin %50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. Yerli avcıların ilk 3 yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir. 3’ten sonra yaralanan yaban domuzunda Tablo:6.2’teki ücretin %50’si avlama ücreti olarak uygulanacaktır. ı. İlk 3 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban domuzu; avına izin verilen sayıya dahil edilmeyip ücreti av bildirim formuyla sonra ayrıca tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.

28 Tablo: 7 Envanteri yapılan YHGS’de Bek Avı Organizasyonları (TL)
YERLİ/YABANCI AVCI (j, m, n) YABAN DOMUZU (k) Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (l) TAÜ KDV dahil 500 100 4.9 YABAN DOMUZU (Sus scrofa) BOLU Yedigöller YHGS 20 5 25 i. Bek ve yürüyüş avlanma şekli uygulanacaktır. Sürek avlanma şekli uygulanmayacaktır. Av organizasyonları 31 Aralık 2012 tarihinde bitecektir. j. Bu ücretler, yerli/yabancı avcılar için belirlenmiş ücretlerdir. Yerli avcılar, tahsis edilmiş kota ve ücretlerle tahsis yapılan acente/acenteler aracılığıyla avlanabilecektir. Bu kotalar, yerli avcılara bireysel başvurularıyla tahsis edilebilecektir.

29 7 Envanteri yapılan YHGS’de Bek Avı Organizasyonları (TL)
k. Bu ücretler, 1 (bir) erkek birey yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. Yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir ancak kota kullanılmış sayılmayacaktır. Bu yaralama kotasıyla tekrar av organizasyonunun yapılmasının talep edilmesi durumunda yeni izin ve avlama ücreti tahsil edilecektir. l. Dişi-yavru avlanması durumunda ayrıca ek olarak uygulanacak ücrettir. m. Tahsis edilen her bir kotayla yaban domuzu avlanamaması/iptal edilmesi durumunda en fazla 2. kez izin verilecektir. Bu durumda tekrar avlama ücreti alınmayacak, avlanma izin ücreti alınacaktır. n. Tahsisler, her bir yaban domuzu için avlama ücreti olan % 18 KDV dahil 500 TL’nin il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırılması durumunda yapılacaktır.

30 4. Devlet Avlakları tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında ülkemizdeki tüm avlakların tesis ve tescil işlemlerinin av döneminden önce bitirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda yaban domuzu av organizasyonlarına: a. İl şube müdürlüklerince ön etüd raporları doğrultusunda tescil edilen ve “www.milliparklar. gov.tr” internet adresinde yayınlanan devlet avlaklarında “Devlet Avlağı Yıllık Avlanma Kotaları Bildirim Formu”nda belirtilen kotalar, b. Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları özelliği taşıyan sahalarda ise anılan olur kapsamında il şube müdürlüklerince belirlenen kotalar doğrultusunda Tablo: 9 ve 10 ile 12’de belirtilen kurallar ve ücretlerle yapılacaktır. Av turizmi kapsamında tescili planlananlar hariç devlet avlaklarında av organizasyonlarının yapılabilmesi için, MAK hükümleri çerçevesinde yayınlanan kotalar esastır.

31 4.1. Devlet Avlaklarında Avlanma Kuralları ve Ücretler
av yıllında tescil edilip yaban domuzu kotası olan devlet avlaklarında yaban domuzu ve Tablo:8’de belirtilen il sınırlarındaki sahalarda 4.b madde kapsamında il müdürlüklerince yaban domuzu ile çakal ve tilki av organizasyonlarına izin verilebilecektir. Anılan mevzuat çerçevesinde devlet avlakları tesis edilmesi çalışmalarının devam edecek olmasından ötürü av turizmi kapsamında kota kullanımıyla ilgili oluşacak değişiklikler/uygulamalar, daha sonra alınacak kararlarla duyurulacaktır. 2. Yoğun av organizasyonlarının olması durumunda XX-18. maddesi kapsamında av organizasyonlarına izinleri verilecektir. 3. Tescil edilip yaban domuzu kotasının olduğu devlet avlaklarında, kota miktarları doğrultusunda yerli ve yabancı avcılara izin verilecektir. Tescil edilen devlet avlaklarında, kotanın dolması veya olmaması durumunda izin verilmeyecektir. 4. Tescil edilen devlet avlağının kotasının kullanımı; tescil edilen devlet avlağının yıllık kota olanakları dikkate alınarak uygulanacaktır. av dönemi MAK kararına göre yasaklanmamış olmaması koşuluyla V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkiyi ücretsiz olarak 2 farklı av günü içinde avlayabilecektir.

32 6. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu daha avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur. 7. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında(kota verilmesi planlanan) izin alınıp devam eden hafta sonuna gelen av organizasyonunda; avlananın 5’ten fazla olup devamının yapılmasının acente tarafından talep edilmesi durumunda, izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.

33 Devlet Avlakları ve Planlanan Devlet Avlaklarında Bek Avı Ücretlendirme (Ankara, Düzce, Bolu 1i grup; Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat 2. grup iller içerisindedir) . AVCI BAŞINA (AB) (14) YARALAMA (14) Dişi-Yavru/CEZALI (9, 12) TAÜ KDV dahil AÜ KDV dahil YABANCI YERLİ I. GRUP II. I. ve II. GRUP 600 (10) 650 (10) 200 (10) 150 (14) 100 (14) 150 (9) 100 (9) 250 (8.b) 300 (8.b) 150 (8.a) 250 (13) 150 (13) 150 (12) 100 (12)

34 Tablo Açıklamaları 8. a) Yerli avcılara 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücretler, ve 5. yaban domuzlarının her biri için de uygulanacaktır. b) Yabancı avcılara 2 (iki) yaban domuzundan sonra avlanan ve 5. yaban domuzlarının her biri için uygulanacaktır. 9. Bek avı organizasyonlarında erkek yaban domuzu avlanacaktır. İzin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban domuzlarının avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti, av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilir. 10. Bir izin belgesiyle avcı başına (AB) 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. Bu ücretlendirme peşin yapılacaktır. 11. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin verilen sayıdan sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır. 12. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında dişi-yavru avlanması durumunda, tabloda belirtilen aynı ücretler her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. 13. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında yaralama, avlama olarak işlem görecektir. 14. İlk 2 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban domuzu; avına izin verilen sayıya dahil edilmeyip ücreti av bildirim formuyla ayrıca sonra tahsil edilecektir. 15. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir. 16. Avlananın/yaralanın 1 ya da 2 olması durumunda da belirlenen katılım payının tamamı ödenir.

35 Devlet Avlakları ve Planlanan Devlet Avlaklarında Bek Avı Ücretlendirme (Ankara, Düzce, Bolu 1i grup; Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat 2. grup iller içerisindedir) AVCI BAŞINA YARALAMA (14) ANAÇ CEZALI (22) Bir YD TAÜ KDV dahil AÜ KDV dahil YABANCI YERLİ I. GRUP II. GRUP I. ve II. GRUP I. ve II. GRUP 550 (18) 600 (18) 200 (18) 200 (20) 125 (20) 125 (22) 100 (22) 200 (23) 250 (23) 150 (23) 125 (19)

36 17. Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu avlanabilecektir.
18. Bir izin belgesiyle sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenen ücrettir. Bu ücretlendirme peşindir. 19. Avına izin verilen sayı olan 3’ten sonraki yaralanan her bir yaban domuzu için uygulanacak ücretlerdir. Yaralamaya ilişkin avlama ücreti av bildirim formu ile sonra tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, avına izin verilen sayı kadar yaralama olması durumunda ayrıca ücret alınmaz. 20. Avına izin verilen sayı olan 3 yaban domuzunun av organizasyonunda yaralamalar 3’e dahil değildir, bu durumda yaralamalar için yaralama ücreti tahsil edilir. 21. Avlananın 1- 3 arasında olması durumunda katılım payının tamamı ödenir. 22. Önde giden anaç/en yaşlı dişi yaban domuzunun avlanması durumunda, cezalı avlama ücreti uygulanır/tahsil edilir. 23. Yerli/yabancı avcılara ilk 3 yaban domuzundan sonraki avlanan 4. ve 5. yaban domuzunun her bir için uygulanacak avlama ücretleridir.

37 Tablo: 12. 1 Yerli ve Yabancı Avcılara I. ve II
Tablo: 12.1 Yerli ve Yabancı Avcılara I. ve II. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Bek Av Organizasyonu (24, 25) (TL) YERLİ/YABANCI AVCI (34) TAÜ KDV dahil Dişi-Yavru/CEZALI Bir YD (37, 43) AVCI BAŞINA (36, 44) YARALAMA AÜ KDV dahil YABANCI YERLİ (26) YABANCI ve YERLİ YERLİ I. GRUP II. GRUP I. ve II. GRUP 300 (38) 325 (38) 225 (38) 250 (38) 150 100 225 (41) 200 (41) 300

38 Tablo: 12. 2 Yerli/Yabancı Avcılara I. ve II
Tablo: 12.2 Yerli/Yabancı Avcılara I. ve II. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Sürek Av Organizasyonu (24, 25) (TL) YERLİ/YABANCI AVCI (38) TAÜ KDV dahil ANAÇ CEZALI (22, 43) Bir YD AVCI BAŞINA (32) (39) AÜ KDV dahil YABANCI YERLİ YABANCI/YERLİ I. GRUP II. GRUP I. ve II. GRUP 300 (38) 325 (38 ) 150 (38 ) 175 (38) 225 125 (42) 100 (42)

39 24. Örnek avlağın bulunduğu OİM (birden fazla olması durumunda da OİM olarak anılacaktır) sınırları içinde kalan sahalarda sadece avlak işleticisi yaban domuzu av organizasyonu yapabilecektir. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içinde kalan sahalarda avlak işleticisine 26. maddede belirtilen yaban domuzu kotasıyla ilgili av organizasyonları için, Tablo: 12 ile başlayan tüm tablolar uygulanacaktır.(Yukarıdaki) 26. maddede belirtilen kotanın dolması durumunda örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda avlak işleticisi ile 32. maddede belirtilen uzaklıklar dikkate alınarak sadece örnek avlak işleticileri Tablo:9 ve Tablo:10’la belirlenen kurallar ve ücretlerle av organizasyonları yapılabilecektir. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahaların yaban domuzu kotası il müdürlüklerince tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında hesap edilecektir. Hesaplanan kotadan fazla bu sahalarda av yapılmaz/yaptırılmaz. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda tescil edilmiş devlet avlağının bulunması durumunda av turizmi izin belgeli acenteler ve örnek avlak işleticileri av organizasyonu yapabilecektir. Örnek avlağa sınır tescil edilmiş devlet avlağının olması durumunda 32. maddedeki 20 km uzaklık uygulanacaktır.

40 Avlak işletmecisi ile protokol 3 aylık dönem takip;
25. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda (tescil edilen devlet avlağı hariç), örnek avlak işleticisine uygulanacak avlama ücretleri; örnek avlak işleticisinin, örnek avlağın bulunduğu OİM sınırlarındaki sahalarda, av ve yaban hayatının korunması ile denetim çalışmalarına katkıda bulunması, talep edilmesi halinde destek sağlanmasını içerir protokolün yürürlüğe girmesi ve protokol koşullarına uyulması durumunda uygulanacaktır. Protokol av yılını kapsayacak şekilde yapılacak ve hemen Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği il müdürlüklerince izlenecektir. İl müdürlükleri, üçer aylık dönemler halinde rapor düzenleyip protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini belirleyecek ve dosyalarına koyacaklardır. Düzenlenen raporların olumlu olması durumunda Tablo:12 ile başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti uygulamasına devam edilecektir. Raporların olumsuz/aksi olması durumunda protokol iptal edilecek ve Genel Müdürlüğe derhal bildirim yapılarak Tablo:9 ve Tablo:10’da belirtilen ücretler ve kurallar uygulanacaktır.

41 26. Sadece avlak işleticisinin av organizasyonu yapabileceği örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda, avlak işleticisi için avına izin verilen yaban domuzu sayısı, örnek avlağın hasat tablosundaki hasat miktarıdır. Hasat tablosundaki miktar; ergin ve yavru bireylerinin toplamı kadardır. Bek ve sürek avlanma şekli ayrımı yapılmaksızın avlanacak yaban domuzu sayısında toplam miktar üzerinden işlem yapılacaktır. Bu durumda; ergin ve yavru birey ayrımı yapılmayacaktır. Mücadele amaçlı sürek avının av turizmi kapsamında uygulanma şeklinde bu kotalar hariç tutulacaktır. 27. Örnek avlağın bulunduğu OİM'nin birden (1) fazla olması durumunda aynı il içinde olmak koşuluyla hasat tablosundaki miktar kadar kota kullandırılacaktır. Her OİM için ayrı ayrı kullanılmayacaktır. 28. Örnek avlaktaki hasat tablosu ile örnek avlağın bulunduğu OİM içindeki sahalarda, avına hasat miktarı kadar izin verilen kotaların kullanımı ayrı ayrı izlenecek ve kayıt altına alınacaktır.

42 29. Örnek avlak işleticisinin örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda yerli avcılar için av turizmi kapsamında yapacağı organizasyonlarında 26. maddede belirtilen kota uygulanacaktır. 30. Örnek avlak işleticisi örnek avlağın bulunduğu ildeki OİM’nin sahalarında av organizasyonu yapacaktır. Örnek avlağın bulunduğu OİM’nin başka ilin sınırlarında da sahasının olması durumunda, diğer ilin sınırlarında av organizasyonuna izin verilmeyecektir. 31. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda örnek avlak işleticisinin av turizmi izin belgeli acente olmaması durumunda, örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acente/acenteler, yerli/yabancı turist avcılar için yaban domuzu av organizasyonları yapabilecektir. Bu amaçla; örnek avlak işleticisi av turizmi izin belgeli acenteyi, örnek avlağında ve OİM sınırları içindeki sahalarda, yerli/yabancı turist avcılar için yaban domuzu av organizasyonları yapabileceğini içerir yetkilendirme dilekçesini en geç izin başvurusundan önce il şube müdürlüğüne verecektir.

43 32. Örnek avlak işletmeciliğinin olduğu yerlerde yaban domuzu av organizasyonu yapacak diğer acenteler/işleticiler, örnek avlağın sınırlarının 20 km dışında avlanabilecektir. Anılan uygulama; örnek avlakların etrafının çevrilmemesi; yaban hayvanlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük oluşturdukları yaşam çemberinin değişik etmenler nedeniyle bozulmasından ötürü bu çemberin değişmesi; yaban domuzlarının bir gece yatağından 5-20 km kadar uzağa giderek dönmeleri; yaban domuzlarının göçmen olmadıkları ve yaşam ortamlarını değiştirmedikleri; örnek avlak işletmecisinin dışında diğer acentelerin de yaban domuzu av organizasyonu yapmak istemesi nedeniyle sorun oluşturması nedenleri ile örnek avlak işletmecisiyle örnek avlağın bulunduğu orman işletme müdürlüğü dahilinde av organizasyonundan yararlanmak üzere koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılarak katkı sağlaması gerçeklerinden hareketle örnek avlak işletmeciliğini ilerletmek ve desteklemek amacına yöneliktir. Örnek avlağın sınırlarının 20 km dışı, örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları dikkate alınarak belirlenecektir, diğer komşu/sınır OİM sınırları dikkate alınmayacaktır. Örnek avlaklar arasındaki uzaklığın 20 km’den daha az olmak üzere farklı olması durumunda; il şube müdürlüğü, iki/daha fazla örnek avlak arasındaki uzaklığı doğal hatlar gözeterek eşit veya birbirine yakın uzaklıkta bölerek belirleyecek, örnek avlağın birden çok OİM sahasının içinde olması durumunda aynı paylaşımı yapacaktır. 20 km uygulaması örnek avlak tesisinde dikate alınmaz.

44 33. Bir OİM olan illerde örnek avlağın bulunması durumunda; örnek avlak işleticisine hasat tablosunda belirtilen miktarlar kadar Tablo:12 ile başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti, kotanın dolmasından sonra da diğer işleticilerle birlikte Tablo:9 ve Tablo:10 ile belirlenen kurallar ve ücretler uygulanacaktır. 34. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur. 35. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya 4. b maddesi kapsamındaki sahalardaki av organizasyonunda; izin alınıp devam eden organizasyonda, avlananın 5’ten fazla olması durumunda hafta sonuna gelen av organizasyonunun devamının yapılmasının talep edilmesi durumunda; izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.

45 36. Yerli ve yabancı avcılar için uygulanacak peşin yapılan ücretlerdir.
37. Bek avında izin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu, 1 yaşındaki erkek veya dişi yavru yaban domuzunun avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti av bildirim formu ile ayrıca tahsil edilir. 38. Bir izin belgesiyle avcı başına bek avında 2 (iki) ve sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. 39. Sürek avında yaralanan yaban domuzu avına izin verilen sayıya dahil edilecek ve yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir. 40. Avlananın/yaralananın 1, 2 ya da 3 olması durumunda da belirtilen katılım payının tamamı ödenir. 41. Bir izin belgesiyle avcı başına 2 (iki) yaban domuzundan sonra avlanacak her bir yaban domuzu için belirlenmiş ücretlerdir.

46 42. Bir izin belgesiyle avcı başına 3 (üç) yaban domuzundan sonra avlanacak her bir yaban domuzu için belirlenmiş ücretlerdir. 43. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin verilen sayıdan sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır. 44. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.

47 4. Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliklerine Katılım Payı Aktarma
Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden protokolle işbirliği yapılan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine verilecek pay ve oranlar, sayılı tamim hükümleri doğrultusunda ödemenin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde banka hesaplarına aktarılacaktır. 5. Katma Değer Vergisi (KDV) Av turizmi kapsamında yapılan organizasyonlarda uygulanacak/alınacak “Avlanma İzin Ücreti” ve “Avlama Ücreti”nde KDV oranı % 18’dir.

48 XVI. AVDA KULLANILACAK SİLAH, MERMİ ve AKSAMLARI ile SİLAH-MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ
1.a. Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, bunun dışındaki av hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılır. b. Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 2. Kota başvuru tarihinin bitiminden sonra, avcının av silahını devretmesi/satması durumunda; avcı yivli tüfek ruhsatıyla ilgili bilgiyi Genel Müdürlüğe derhal bildirecektir. Av organizasyonu sırasında da ruhsatı, istenmeden Bakanlık görevlisine gösterecektir. Olumsuz durumlarda av organizasyonu sonlandırılır. 3. Ava eşlik eden Bakanlık personeli, yabancı avcıların kimlik belgelerinden biri ile av silah ve teçhizatının kontrolünü yapacaktır. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlayacaktır. 4.a. Yabancı turist avcılar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir, aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler. Avcı turistler, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını; her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz  av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi geçici olarak getirebilirler. b. Yabancıların yivli/yivsiz av tüfeklerinin Türkiye’de taşınabilmeleri konusunda; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri ile tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. c. Yabancı turist avcılar, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi kapsamında; giriş kapısındaki emniyet makamlarınca düzenlenen “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi”yle kayıt altına alınan kendilerine ait silah, aksamı ve mermilerle avlanabilirler. Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur. d. Yabancı avcının getireceği av silahının cins, namlu sayısı, seri numarası, çap ve mermi sayısını içerir bilgiler, izin başvuru formunda belirtilecek ve başvuru sırasında il şube müdürlüğüne bildirilecektir.

49 Genel İlkeler Devlet Misafiri-Diplomat kotaları hariç tüm av organizasyonlarına ilişkin izin belgesi başvuruları il şube müdürlüğüne yapılıp, il şube müdürlüğünce değerlendirilecektir.(Diplomatik hariç bütün izin belgeleri il şube müdürlükleri) Yerel avcı kotaları hariç kota tahsisleri Genel Müdürlükçe yapılacak ve bunlara ilişkin izin belgeleri il şube müdürlüklerince düzenlenecektir. Yerel avcı kotaları idare tarafından değerlendirilip bunlara ilişkin izin belgeleri il şube müdürlüğünce düzenlenecektir.

50 Av organizasyonuna olanak sağlayan izin belgesi başvurularında;
3. Başvuruda Ücretlendirmeyle İlgili Belgeler (YD Ç t her 2 ücret peşin diğerlerinde avlama ücreti organizasyon sonunda diğeri başında) Av organizasyonuna olanak sağlayan izin belgesi başvurularında; a- Yabancı avcılar için yapılacak tüm başvurularda, 492 sayılı Harçlar Kanununun 127. maddesi gereğince mali yıla ilişkin avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslı, b- Yerli (Genel Müdürlükçe il şube müdürlüklerine bildirilenler hariç)/yerel avcı tahsis kotalarının ve ihale edilen sahalara ilişkin belirlenen avlanma izin ücreti dekont aslı, c- Yabancı ve yerli avcılar için yaban domuzu av organizasyonuna ilişkin avlama ücreti ve avlanma izin ücretinin; çakal ve tilki av organizasyonunda avlanma izin ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont asılları il şube müdürlüklerine gönderilecektir/verilecektir. Yabancı avcıya aynı yıl içinde başka bir sahadaki av organizasyonu için izin belgesi düzenlenmesi durumunda, geçici avcılık belgesi için harç yatırıldığından, başka ildeki av organizasyonu için başvuru yapılması durumunda, önceki düzenlenen izin belgesinin onaylı örneği geçici avcılık belgesi için yatırılan harç makbuzu yerine geçecektir.

51 7. Ücret Geri Ödemesi Avlama Ücreti Kota tahsisi yapılan ya da ihale edilen kotaların avlama ücretleri saklı tutulan mevzuat hükümleri dışında iade edilmez. Yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretleri; av organizasyonunun avcının/acentenin mazeretini il şube müdürlüğüne kanıtlaması; il şube müdürlüğünün hava koşullarının av organizasyonunun yapılmasını engellediğini içerir yazısı; ilgili makamlarca alınıp kanıtlanan güvenlik önlemleri dışında yerli ya da başka bir yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez. Avlanma izin ücreti Avlanma izin ücreti, güvenlik önlemleri dışında aynı ya da başka bir yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez. 8. Kotanın Devredilmesi Acenteler, aldıkları kotayı başka bir acenteye devredemez, kullandıramaz. Avcılar, aldıkları kotayı başka bir avcı ya da acenteye devredemez, kullandıramaz. İhale edilen sahalarda kotalar, kullanımına izin verilen sayı kadar kullanılabilir.

52 Av Turizminde Katılım Payı Tamim No: 2012-1
sayılı Tamimin av turizmiyle ilgili bölümleri yeniden düzenlenmiş, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü alındıktan sonra tarih ve 197 sayılı Bakanlık Makamı Oluruyla onaylanmış ve tarih ve B.23.0.DMP sayılı yazımızla “ sayılı Av Turizminde Katılım Payı” tamimi Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Yaban hayvanlarının ve yaşama ortamlarının sürekliliğini sağlayıcı koruma çalışmalarını yapmak, Sürdürülebilirliğini sağlayarak popülasyonların devamını sağlamak, Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek vermek ve yöre halkının da kaynak değerlerine sahip çıkmasını sağlamak temel ilkeleri çerçevesinde yürütülen av hayvanlarının av turizmi kapsamında av organizasyonları sonucu elde edilen avlama ücretlerinden özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı yapılacak işbirliği sonucunda verilecek katılım paylarının verilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

53 TAMİMİN İÇERİĞİ Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı bu avlaklarda sahası bulunan - belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliği esasları, - işbirliği çerçevesinde sahaların özelliklerine ve av hayvanı türlerine göre katılım payı oranlarının belirlenmesi - katılım paylarının verilmesi Tamimin Yasal Dayanağı 01/7/2003  tarih ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11. maddesi 08/01/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Katılım payı oran ve miktarlarının belirlenmesi Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonları sonucu elde edilen avlanma izin ücreti dışındaki “avlama ücretleri”nden belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine verilecek katılım payı oran ve miktarları; avlakların özelliklerine ve avına izin verilen av hayvanı türlerine göre her av yılı için Yönetmelik kapsamında oluşturulan av yılı av turizmi komisyonunca belirlenir.

54 Av turizmine konu olan sahalarda belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerinin belirlenmesi
Bu tamim kapsamında işbirliği yapılan ve katılım payı verilecek belde ve köylerin belirlenmesinde, sahanın belde ve köylerin mülki hudutları içinde kalıp kalmadığı esas alınır. Bu amaçla idare tarafından, tamim kapsamında olan sahalarda alanı bulunan belde ve köylerin sınırlarının belirlenmesi için mülki amirliklerden hudutnameler ve hudutnamelerin işlenmiş olduğu memleket haritaları ve sayısal haritalar alınır. Mülki amirliklerden temin edilememesi durumunda orman işletme müdürlüklerinden de temin edilebilir. Hudutnamelerin mülki amirliklerden veya orman işletme müdürlüklerinden temin edilememesi durumunda; mühendis, orman muhafaza memuru, saha bekçisi, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, gerektiğinde mahalli bilirkişilerden oluşturulan bir komisyon tarafından arazide tatbik edilerek ek-1’deki tutanağa bağlanır. Belirlenen sınırlar veya ek-1’deki tutanak sadece av turizmi kapsamında işbirliği yapılması amacıyla kullanılacak olup, başka amaç için kullanılamaz. Tutanağın yapılmasından sonra, mühendislikçe örneği ek-2’de yeralan rapor düzenlenip ve ilgili birimlere gönderilir.

55 Katılım payı ve işbirliği
Avlaklarda mülki alanı bulunan, koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı katılım paylarına ilişkin işbirliği protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt eden belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliğine ilişkin esaslar, örneği ek-3’te yer alan “katılım paylarına ilişkin işbirliği protokolü”yle belirlenir. Protokol hükümlerine idare tarafından, avlakların özelliklerine göre uygun ek maddeler eklenebilir. Protokolün tarafları idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarıdır. Protokol, idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarı tarafından imzalanır. Protokol, ildeki şube müdürlüğünce bir av yılını kapsayacak şekilde yapılır. Protokolün av yılı başlangıcında yapılması esastır. Protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt etmeyen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle protokol yapılmaz. Protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda protokol feshedilir. Protokolün hangi hükmüne uyulmadığı bir tutanakla kayıt altına alındıktan sonra fesih işlemi yapılır. Protokolün imzalanması için davet resmi yazıyla yapılır ve fesih işlemi resmi yazıyla bildirilir.

56 Katılım payı miktarı ve ihale edilen sahalarda katılım payı oranlarının belirlenmesi ve verilmesi
Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle katılım payı verilecek belde ve köylerin belirlenmesi Katılım payı verilecek belde ve köyler; avın vurulduğu yerin il, ilçe, belediye, köy ve mevkisiyle avlakta sahası bulunan diğer belde ve köyler, avlanan av hayvanının tür, sayı, yaş, trofe nitelikleri, yaralama, nakliye tezkeresi numarası bilgilerini ve ödeme taahhüdünü içeren aynı zamanda, av bildirim formunun düzenlenmesi, ücretlerin tahakkuku için dayanak belge yerine geçen günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle belirlenir. Av organizasyonuna eşlik eden Bakanlık görevlisi tarafından; av hayvanın avlandığı yerin hangi belde veya köy sınırları içinde kaldığı belirlenir, mümkün olması durumunda koordinatları alınarak günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine işlenir. Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, görevlendirilen personel tarafından av organizasyonunun tamamlanmasından sonra en kısa sürede mühendisliğe teslim edilir.

57 Katılım payı dağıtım oranları:
1. İdare tarafından işletilen örnek avlaklarda Avlakta bir belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması durumunda; katılım payının tamamı bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğine verilir. Avlakta birden fazla belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması durumunda; katılım payı miktarı toplam yerleşim yeri sayısının bir fazlasına bölünür, çıkan miktarın iki payı avın yapıldığı yere, kalanı ise diğer yerleşim birimlerine eşit olarak paylaştırılır. Hesaplama: Katılım Payı/Yerleşim Sayısı + 1 = X; dağılım ise avın vurulduğu yer 2 X ve kalan diğer yerleşim yerlerine X’er pay 2. İşlettirilen örnek avlaklarda 4915 sayılı Kanun ve Merkez Av Komisyonu kararı ile 16 Mayıs 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleriyle ile İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır. Bakan oluru ile KDV hariç alan büyüklerine göre %50

58 3. Koruma statüsü olan sahalarda
Sahada bir belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması durumunda; katılım payının tamamı bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğine verilir. Sahada birden fazla belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması durumunda; katılım payı miktarı toplam yerleşim yeri sayısının iki fazlasına bölünür, çıkan miktarın üç payı avın yapıldığı yere, kalanı ise diğer yerleşim birimlerine eşit olarak paylaştırılır. Hesaplama: Katılım Payı/Yerleşim Sayısı + 2 = X; dağılım ise avın vurulduğu 3X ve kalanı diğer yerleşim yerlerine X’er pay 4. İdare tarafından işletilen diğer avlaklarda Av organizasyonunun yapıldığı günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle kayıt altına alınan yerleşim birimlerine eşit olarak verilir. Avlak sınırı yok organizasyon kaç köy sınırında yapıldı ise Her av yılı, av yılı av turizmi komisyonunca belirlenen avlama ücreti tutarının belirlenen limitin altında kalan katılım payları, av organizasyonunun yapıldığı yerlere eşit olarak verilir. Bu durum av yılı kararlarında hüküm altına alınır. Tamimin 8. maddesi kapsamında, avlakların köy, belde, hizmet götürme birliği, avcı kuruluşları ve benzerleri aracılığıyla yönetilmesi durumunda bu uygulama Genel Müdürlük oluruyla ya da av yılı av turizmi komisyonunca belirlenir.

59 1- Koruma sahası içi,İhale kotası avlanmadı: protokol yapılan bütün köylere eşit
2- İl geneli kotalarında bu durumda pay yok. 3- Tahsis kotaları organizasyon olumsuz para da olumsuz 4-Örnek avlağın bulunduğu OİM İdare tarafından işletilen avlak statüsünde, 5-Protokol hükümlerine uyulmadığı halde ödenen para ceptendir.

60 Katılım payının ödenmesi
Avlama ücreti, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanan av bildirim formuyla tahakkuk ettirilir. İhale edilen sahalarda av hayvanının avlanılamaması veya ihale kotasının herhangi bir nedenle kullanılamaması/kullanılmaması durumunda; av yılı sonunda idarece ödemeye esas teşkil edecek av bildirim formu doğrultusunda katılım payı, işbirliği yapılan yerleşim yerlerine eşit olarak dağıtılır. Tahakkuk ettirilen avlama ücreti, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelerce bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenir. Katılım payı, belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği tarafından açılmış tüzel kişilik banka hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen 15 (onbeş) gün içinde verilir. Katılım payının hak sahibi belde belediyesi ya da köy tüzel kişiliklerine zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden görevliler sorumludur.

61 Ödenme, gelir kaydetme ve bildirim
Av hayvanının avlandığı yerin hiç bir belde ya da köy mülki hudutları içerisinde yer almaması durumunda avlama ücretinin tamamı Bakanlığa aittir ve Bakanlık döner sermaye işletmesi hesaplarına gelir olarak kaydedilir. Protokolün imzalanmaması durumunda; protokolü imzalamayan bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilecek katılım payı tutarları, bakanlık döner sermaye işletmesi hesaplarına gelir olarak kaydedilir. Katılım paylarına ilişkin işbirliği protokolü, protokolün fesih gerektiren hükümlerine uyulmaması durumunda feshedilir. Protokolü feshedilen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle iki yıl süreyle protokol yapılmaz. Mevzuata aykırı harcama yapıldığının tespit edilmesi durumunda protokol iptal edilir. Protokolü feshedilen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle, protokolün feshine gerekçe olan tutanağın tutulduğu tarihten önce yapılan av organizasyonlarından elde edilen avlama ücretlerinden verilen katılım payları hariç, daha sonraki av organizasyonlarından elde edilen avlama ücretlerinden verilmesi gereken katılım payları bu tamim doğrultusunda hesaplanır, ancak ilgili belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine ödenmeyerek döner sermaye işletmesi gelir hesaplarına alınır. Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerinin sonradan protokolü imzalaması durumunda, protokolün imzalanmasından sonra yapılacak av organizasyonlarından elde edilen avlama ücretleri üzerinden belirlenen katılım payı, bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine de verilir. İşbirliği yapılmasında yarar görülmemesi, (Tamimin 10. maddesinin 7. fıkrasında yeralan “işbirliği yapılmasında yarar görülmemesi” ifadesi “protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt etmeme” şeklinde değerlendirilmelidir.) protokolün imzalanmaması ve protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu katılım payının verilmemesi durumu av bildirim formunda belirtilir. Av bildirim formunda, işbirliği yapılmasında yarar görülmemesi, protokol imzalanmaması ve protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu verilmeyen katılım paylarının tamimin hangi hükmüne göre işlem/uygulama yapıldığı belirtilir. Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilen katılım payı tutarını gösteren cetvel idarece, av yılı sonunda yerleşim yerinin bağlı olduğu Mülki Amirliğe bir yazıyla bildirilir. Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilen katılım payı tutarlarını gösteren cetvel, her ay il müdürlüğü ilan panolarına asılarak duyurulur, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin ilan panolarına da asılması sağlanır.

62 Nakliye Tezkeresi Kullanımı Tamim No: 2009-1
Bilindiği gibi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, av hayvanının et/boynuz/diş/post vb’nin avlaktan, avın avlandığı yerin bağlı olduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar veya bir yerden başka bir yere; yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine; kürkü için avlanan av hayvanlarının işletmelere; üretim ve bilimsel amaçlı çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her bireyin taşınabilmesi/nakledilmesi amacıyla nakliye tezkeresi düzenlenmesi gerekmektedir. Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

63 I. Nakliye Tezkeresinin Düzenleneceği durumlar
1. Av Turizmi Kapsamında Avlanan Av Hayvanının Avlaktan Çıkarılması “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 47. maddesi kapsamında; yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan av hayvanı ve trofelerinin avın avlandığı yerden, avın avlandığı yerin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar taşınabilmesi amacıyla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi düzenlenecektir. 2. İzin Alınarak Avlanan Yaban Domuzunun Yasal Avlandığının Kanıtlanması ve Yaban Domuzu Etinin Ticarethanelere Satılması Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaban domuzu etine ihraç izni verilirken “Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 65. maddesi kapsamında ilgililerden nakliye tezkeresi istenecektir. İl müdürlüğü, gerçek ve tüzel kişiler tarafından izin alınarak avlanan yaban domuzlarının parçalanmamış ve et haline dönüştürülmemiş bir bütün olması durumunu gördükten sonra nakliye tezkeresi düzenleyecektir. Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresiyle birlikte 3285 sayılı Kanunun 22. maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporuyla yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılabilir.

64 3. Avına İzin Verilen Av Hayvanlarının, Kürk Ticareti Yapan İşletmelere Taşınması   “Av  ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 67. maddesi kapsamında; avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk vb. hayvanlar, bu hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanların kürk ticareti yapan işletmelere taşınarak satılabilmesi için; il müdürlüklerince düzenlenecek nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22. maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporuyla satılabilir. İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu muhafaza edilir. 4. Avlanan Hayvanlar ile Bunlardan Elde Edilen Et, Tüy, Deri, Kürk ve Trofelerin Bir Yerden Başka Bir Yere Taşınması   “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 73. maddesi kapsamında, avlanan hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tüy, deri, kürk ve trofelerin bir yerden başka bir yere taşınması, il müdürlüğünden alınan nakliye tezkeresi ve 3285 sayılı Kanunun 22. maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirilir.

65 6. Doğadan Toplanan veya Yakalanan Bireylerin Nakli
5. Yasal Olarak Avlanan Av Hayvanları ile Mücadele Amaçlı Avlanan Av Hayvanlarının Avlaklardan Tüketim Yerlerine Taşınması “Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik”in 30. maddesine göre, Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan, il müdürlüğünce düzenlenecek nakliye tezkeresiyle tüketim yerlerine taşınabilir. Bu amaçla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi düzenlenecektir. 6. Doğadan Toplanan veya Yakalanan Bireylerin Nakli “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 60. maddesine göre, üretim amaçlı veya bilimsel amaçlı çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her bireyin taşınabilmesi için, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Genel Müdürlük tarafından her mali yılda belirlenen bedel (üretim amaçlı veya bilimsel amaçlı çalışmalar hariç) yatırıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından nakliye tezkeresi düzenlenir.

66 II. Nakliye Tezkeresinin Düzenlenmesi ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
1. Nakliye tezkeresi her bir av hayvan türü için ayrı ayrı il müdürlüğünce görevlendirilen personel tarafından düzenlenecektir. 2. Nakliye tezkeresi, il müdürlüğü görevlisince iki nüsha olarak düzenlenip bir nüshası yerli avcıya, bu avcının belirleyeceği kişiye, seyahat acentesinin ve avlak işletmecisinin görevlisine verilir. 3. Nakliye tezkeresi, sadece tükenmez kalemle okunaklı ve eksiksiz doldurulacaktır. Avcı/acente/işletmeci ile tezkereyi kesen görevlinin adı-soyadı, unvanı, tezkerenin kesildiği tarih-saat açık ve okunaklı yazılacaktır. 4. Nakliye tezkeresi düzenlenirken yanlışlık ya da hata yapılması durumunda, düzeltmeler sadece nakliye tezkeresini düzenleyen görevli tarafından yapılır. Düzeltmeler okunaklı şekilde, düzeltilen kelime veya rakamın üzeri yalnız bir çizgi çizilerek yapılır. Nakliye tezkeresinin altına açıklama yapıldıktan sonra tarih ve imza atılarak onaylanacaktır. 5. Nakliye tezkeresi, taşınacak yere ve taşıma aracına göre 7 günü aşmayacak şekilde süreli olarak düzenlenecektir. 6. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen trofe, et, tüy, deri, kürk vb’nin sahibi, sevk yerini taşıma sırasında değiştirecekse en yakın il müdürlüğüne başvurarak elindeki tezkereyi değiştirebilir. Taşıma aracının bozulması durumunda; tezkere sahibi en yakın il müdürlüğüne haber verir. Başvurulan görevli personelce tezkerenin arkasına aracın arıza nedeni, yeri ve hareket zamanı hakkında açıklama yapılarak tarih ve imza atılır. 7. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen et, tüy, deri kürk vb.ni işleyen işletme, nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporunu muhafaza edecektir. Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması yasaktır.

67 8. Nakliye tezkeresi bulundurulmaya ve ilgili personel tarafından istenildiğinde gösterilmeye mecburdur. Nakliye tezkeresinin kontrolü sırasında eksik ve yanlışlıklar görülmesi durumunda; Bakanlık görevlisi en kısa zamanda bağlı olduğu Bakanlık birimine bildirir. Bu süre içinde taşınan mallara el konulur. İl müdürlüğü tarafından soruşturma yapılarak en kısa zamanda sonuçlandırılır. 9. Nakliye tezkeresi nüshasının kaybedilmesi durumunda; ilgili, ürünün nakliye tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne, nakliye tezkeresinin kaybedildiği ve yenisinin alınmasından ötürü eskisinin hükmünün kalmadığını içerir dilekçeyle başvurarak nakliye tezkeresinin yenilenmesini ister. Bu başvuru üzerine Bakanlık birimi tarafından doğruluğunun (Kayıp nakliye tezkeresinin verildiği yer ile nakliye tezkeresi ürünlerinin sevk olacağı yer arasında nakliye tezkeresi tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının incelenmesi) anlaşılması üzerine onaylı fotokopisi verilir. Durum fotokopi üzerinde açıklamalı olarak yazılır. 10. İl müdürlüğünce görevlendirilen personele, nakliye tezkereleri zimmetle verilecek ve yetkililer tarafından düzenli olarak nakliye tezkereleri kontrol edilecek, dip varakalarına uymadığı görülen görevliler hakkında soruşturma açılacaktır. Görevli personelin zimmetinde bulunan nakliye tezkere cilt ve yapraklarının kayıp olması durumunda, görevli hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan nakliye tezkeresinin geçersiz olduğu diğer Bakanlık birimlerine hemen duyurulur. 11. Nakliye tezkeresi cildi bittiğinde; görevli personelce nakliye tezkeresinin icmali çıkartılarak imzalanır ve cilttin arkasına eklenerek ilgili Bakanlık birimine ciltler teslim edilir. İl müdürlüğünce görevli personele yeni bir cilt nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan cilt bitmeden yeni cilt verilmez. İl müdürlüğünce, kullanılan bu nakliye ciltleri kontrol edilerek teslim alınır, nakliye tezkere ciltleri 10 yıl süre ile ambarda saklanır. 10 yılı dolduran ciltler komisyonca imha edilir.

68 III. Nakliye Tezkeresi Almadan Taşınması Durumunda Uygulanacak Yasal İşlemler
Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan, toplanan/yakalanan av ve yaban hayvanının veya hayvan maddelerinin avlaktan çıkarılması durumunda; 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası ve MAK kararı hükümleri uygulanır. Nakliye tezkeresiyle tekrar taşındığı belirlenen ürünlere el konulur. Bu ürünlerin sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av hayvanlarının ve bunların parçalarının ticaretinin yapılması durumunda 4915 sayılı Kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlem yapılır. Yukarıdaki hükümlerden ayrıca, avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 22. maddesi çerçevesinde; kişisel ihtiyaçlara özgü veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, hayvan maddelerinin memleket içinde nakli köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleriyle yapılır. Menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan maddelerinin nevi, miktarı ve esasları 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilir. İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın yerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe şahadetnamesinin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve taşınması sırasında bu raporların bulundurulması zorunludur. Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan maddelerinin nakledilmesi ve bu durumun 23. maddede belirtilen görevliler tarafından belirlenmesi durumunda; hayvanlar alıkonularak, hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır.

69 Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte gösterilir. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetiminin sağlanmasında, av ve yaban hayatının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatı kaynaklarından elde edilen ürünlerin avlaklarda ve yerleşim yerlerinde kontrol edilmesi önemli bir çalışmadır. 4915 sayılı Kanun ve bu Kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasında Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı görevlileri yetkili ve sorumludur. Bu nedenle; Ek-1’de gönderilen nakliye tezkeresi örneğinin Ek-2’deki teknik özellikler çerçevesinde il müdürlüğünüz tarafından bastırılması, nakliye tezkeresinin düzenlenmesi ve takibine ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, aksatılmadan ve hassasiyetle uygulanması, bu hususların ilgili şube müdürlükleri ve mühendislikler ile döner sermaye işletmesi saymanlığına tebliğ edilmesi, Uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için avcı dernekleri aracılığıyla avcılara, av ve yaban hayvanı işleyen işletmelere, av turizmi izin belgesi almış acentelere tamimle ilgili bilgilendirme yapılması, “Av turizmi kapsamında ve sürek avlarında vurulan av hayvanlarının taşınmasında kullanılacak tezkerelerin kullanım esasları ve tezkerelere ait talimat”ın yürürlükten kaldırıldığı, Mevcut olan nakliye tezkere ciltlerinin tarihine kadar yukarıdaki hükümler dikkate alınarak, üzerinde Ek-1’deki örnekte yer alan bilgilerin olmaması durumunda altına not düşülüp kullanılarak tasarruf edilecektir.

70 AV TURİZMİ KAPSAMINDA KULLANILAN BELGELER
I. AV TURİZMİ İZİN BELGESİ ATİB ATİB 2 II. İŞLENDİRME BELGELERİ   Acente personeli/Avcı   2. Kurum Personeli   3. Yerel halk ve yerel avcı kuruluşu üyeleri III. AVLANMA İZİN BELGELERİ   A- DOLAYLI AVLANMA İZİN BELGELERİ Yabancı avcılık belgesi   a) Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler ile Mavi Kart Sahibi Olanlar İçin   b) Diplomatik Kimlik Sahibi Görevliler İçin   c) Yabancı için ÖAİB   2. Bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi   3. Yabancı devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi       B- DOĞRUDAN AVLANMA İZİN BELGELERİ   1. Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi   2. Yabancı devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi   3. Yerli avcılar için özel avlandırma izin belgesi IV. KANIT/DAYANAK BELGELER   A- BAKANLIK GÖREVLİSİ TARAFINDAN AV ORGANİZASYONU SIRASINDA ve HEMEN SONRASINDA DÜZENLENECEK BELGELER   1. Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi/GARVÖT   2. Av sırasında sarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu/ASMİBF   3. Nakliye tezkeresi/NT       B- AV ORGANİZASAYONU SONRASINDA YÖNETİCİLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK BELGELER   1. Trafo belirleme bulundurma ve ihraç sertifikası/TBBİS   2. Av bildirim formu/ABF V. SONUÇ 1. Av turizmi izleme ve bilgi cetveli

71 YERLİ AVCI BAŞVUSUNDA AV SİLAHI VE AVLANMA İZİN KARTI 2 3 4 5 6
YAİÖAİB başvuruları yapılırken alınması/istenmesi zorunlu belgeler: YAİÖAİB başvurularında aşağıda belirtilen belgeler istenecek/belgelerle birlikte idareye başvurulacaktır. a) Başvuru formu, (Ek:4) b) Süresi geçmemiş av tezkeresi/yıllık vizesi yapılmış avcılık belgesinin onaylı örneği, c) Yivli/yivsiz tüfek ruhsatlarının onaylı örnekleri, d) Devlet avlakları ile il müdürlükleri tarafından işletilen örnek avlaklarda yaban domuzu, tilki ve çakal avı organizasyonlarında avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslı, e) Özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklar ve kotaları ihale edilen avlaklarda avına izin verilecek av hayvanlarının avlanma izin ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslı. f) Yerli avcılar için av organizasyonunun acente tarafından yapılması durumunda; avlanma izninin alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından ait olduğu av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletname. Harçlar, vergi dairelerine 9148 AVC. RHS. HARÇ kodu altında yatırılır.   Bilgi notu 11. Onaylı örnek: Yukarıdaki belgelerin noter onaylı ya da asıllarının idare yetkililerince görülmesi koşuluyla onaylanan fotokopileri ile de işlem yapılabilecektir. 3- YAİÖAİB başvurularının önceden yapılması: Başvurular av organizasyonunun başlangıç tarihinden en az 5 (beş) gün önceden yapılacaktır. Bitmiş av organizasyonundan sonra/devam eden av organizasyonuyla beraber başka bir av organizasyonunun yapılması durumunda, 5 (beş) günlük süre dikkate alınmayacaktır. YERLİ AVCI BAŞVUSUNDA AV SİLAHI VE AVLANMA İZİN KARTI AÇIKLAMA BÖLÜNÜN DOLDURULMASI Boşalan kotaların kullandırılması durumunda: Kotanın hangi nedenle boşaldığı ve hangi ücretlerle kullandırılacağı yazılacaktır. Örnek: (*) /094 ve 139 nolu izin belgeleriyle av hayvanının avlanamaması durumu oluşmuş olsun. Bu durumda başvurudan sonra açıklama bölümü aşağıdaki şekilde doldurulacaktır: (*) /…. ve … nolu izin belgeleriyle av hayvanının avlanamaması ve başvurulara göre kotanın boşalmasından ötürü ihale ücretiyle av organizasyonuna izin verilmiştir.

72 GAB başvuruları yapılırken alınması/istenmesi zorunlu belgeler:
GAB almak için, başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir/belgelerle birlikte idareye başvurulur. a) Başvuru Formu (Ek:2), b) 492 sayılı Harçlar Kanunuyla avcı derneğine üye olmayanlar için her yıl belirlenen avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslı, (Bilgi Notu 2’ye bakınız) c) Devlet avlaklar ile il müdürlükleri tarafından işletilen örnek avlaklarda yaban domuzu, tilki ve çakal avı organizasyonlarında, avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin (örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içinde örnek avlak işleticilerinin yapacağı av organizasyonları hariç) yatırıldığını kanıtlayan dekont aslı, d) Özel avlaklar ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklar ile kotaları ihale edilen sahalarda avına izin verilen av hayvanlarına ilişkin avlanma izin ücretinin yatırıldığına kanıtlayan dekont aslı. Aynı/mali yıl içinde başka bir sahadaki/ildeki av organizasyonu için geçici avcılık belgesi başvurusunda istenen harç makbuzu için; geçici avcılık belgesi için harç yatırıldığındanmış olduğundan, önceki düzenlenen izin belgesinin onaylı örneği harç makbuzu yerine geçer.

73 Düzenlenen belgelerin gönderilmesi:
Düzenlenen GAB ve YAİÖAİB, Genel Müdürlüğün (0 312) numaralı faksına hemen faks çekilecektir. Düzenlenen GAB ve YAİÖAİB, her ayın 1. ve 15. günlerinde (tatiller hariç) Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 7. Av organizasyon sonuçlarının bildirilmesi: Av organizasyon sonuçlarını içerir av bildirim formu, av organizasyonunun bitim tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Genel Müdürlüğün numaralı faks numarasına hemen faks çekilecektir. VII. YÖNETMELİK KAPSAMINDA AV ORGANİZASYONLARINDA KULLANILAN BELGELER: Yönetmelik kapsamında yapılan av organizasyonlarında kullanılan “Nakliye Tezkeresi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu”, “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi” ve “Avlanan Av Hayvanları için Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası”, MATBU EVRAKLAR klasörü içindeki taslak şartname hükümleri doğrultusunda, örneklerine uygun olarak matbu evrak haline getirilecektir.

74 Antalya-Gündoğmuş YHGS’ye Gündoğmuş ve Alanya ilçesi, Karatepe ve Çiğdemdağı’na Gazipaşa ve Alanya; Artvin-Çoruh Vadisi YHGS’ye tüm Artvin; Erzurum-Oltu ve İspir YHGS’ye tüm Erzurum; Anamur-Sugözü Devlet Avlağı ile Cehennemderesi YHGS’ye tüm Mersin; Giresun-Alucra ve Şebinkarahisar’a tüm Giresun; Bingöl-Kiğı Şeytandağları’na tüm Bingöl; Hatay-Fırnız YHGS’ye tüm Hatay; Ankara-Nallıhan ve Baypazarı’na tüm Ankara; Karabük-Yenice’ye tüm Karabük; Karabük, Bartın, Bolu, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Zonguldak için ayrılan karaca kotalarına tüm il ikameti tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu yönde sorun oluşturan sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülecektir.

75 XVIII. AV KAYIT DEFTERİ “Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik”in 36. maddesi kapsamında, örnek ve özel avlaklarda av organizasyon uygulamalarının kayıt altına alınması amacıyla “Kayıt Tutma” zorunluluğu bulunmaktadır. 09/01/2008 tarih ve B.18.0.DMP /490.06/ sayılı yazımız ekinde gönderilen işlettirilen örnek avlaklar ile tescil edilmiş özel avlaklarda yapılan av organizasyonlarıyla ilgili bilgilerin tümünü içeren “ …. Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri” işletici/avlak sahibi tarafından tutulacaktır/düzenlenecektir. Defter, işletici tarafından/avlak sahibi tarafından yaptırılacak; av organizasyon bilgilerini işleyecektir. Defterin düzenlemesiyle ilgili kontroller il şube müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İl müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda da ise “ …. Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri”nde yeralan bilgiler bilgisayar çıktısıyla düzenlenecektir. XVII. ÖRNEK AVLAK HASAT TABLOSU Örnek avlaklarda avlanma planındaki yıllık hasat tablosuna göre av organizasyonlarına izin verilecektir. Örnek avlağın avlanma planındaki yıllık hasat tablosuyla belirlenen avlanacak yaban domuzu sayısı (yavru-ergin), örnek avlak işleticisi ve il şube müdürlüğü yetkililerince izlenerek Genel Müdürlüğe gönderilecek av bildirim formlarına not düşülerek hasat tablosuna göre kalan yaban domuzu sayısı belirtilecektir.

76 YABAN DOMUZUNDA KATILIM PAYI ORANLARININ BELİRLENMESİ
Belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine “ sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamimi” doğrultusunda verilecek katılım payı oranları, KDV hariç % 0-50 arasında olmak üzere bölge müdürlüklerince belirlenecektir. Belirlemeler ilk organizasyon öncesi tespit edilmiş olacaktır av yılı içinde 1 (bir) kez olmak koşuluyla belirlenecek bu oranlar derhal Genel Müdürlüğü ve ilgili şube müdürlüklerine resmi yazıyla bildirilecektir. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında izin alınıp devam eden hafta sonuna gelen av organizasyonunda; avlananın 5’ten fazla olup devamının yapılmasının acente tarafından talep edilmesi durumunda, izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur.

77 Ücretlerin yatırılması
Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama, hatalı trofe ve cezalı avlama ücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına avcı/acente tarafından yatırılacaktır. Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Zamanında ve Tam Olarak Yatırılmayan Avlama Ücretleri Zamanında ve tam olarak yatırılmayan avlama ücretlerinin takibi ve gereği, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

78 MÜCADELE AMAÇLI AV ORGANİZASYONLARI
Yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının av turizmi kapsamında av organizasyonlarını yürüten Bakanlığımız, kaynak değerlerimiz arasında yeralan yaban domuzlarının tarım alanlarına zarar vermesi durumunun belirlendiği alanları gözeterek; avcı bulunamaması, organizasyonun amacına uygun olarak profesyoneller aracılığıyla yapılmasını sağlamak, elde edilen gelirin 3/4’ünü organizasyonun yapıldığı sahanının bulunduğu yerleşim birimlerine vererek zararın bir bölümünü karşılamak amaçlarıyla, av yılı av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca av organizasyonları düzenlenmesine izin vermiştir. Her yıl ortalama 40 av organizasyonu düzenlenmekte ve popülasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlanmaktadır.

79 Katılım Payının Muhasebeleştirilmesi
Örnek: 8.000,00 TL Muhammen bedelle ihaleye çıkılan ve ihale bedeli ,00 TL olarak gerçekleşen (Katılım payı oranı % 40) Akseki-Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için örnek hesaplama tablosu Hesaba alınma şekli aşağıdaki gibi olacaktır: 102 Bankalar Hesabı yatmış ise; 600 Yurt içi satışlar hesabına ,00 391 KDV hesabına x 18% ,00 Toplam yatırılan tutara fatura kesilip verilecektir. Daha sonra il şube müdürlüğüne gelen cetvel gereği katılım payı ödenecek bedel belirlenip ödenmek üzere muhasebeye geldiğinde: 612 Diğer İndirimler Hesabı ,00 12.000,00 x % 40 = 102 Bankalar Hesabı ,00 şeklinde olacaktır. KTK ya da BB’den mutlaka yatırılacak bedel kadar makbuz (Gelir makbuzu veya tahsilat makbuzu gibi) istenecek/alınacak ve verilmemesi durumunda da katılım bedeli ödenmeyecektir. Yukarıda açıklanan örnekte belirtilen yöntemle KDV hariç katılım payı muhasebeleştirilecektir.

80 12. Avlaktaki Mevki Seçimi
Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ve aynı tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il şube müdürü/mühendisi belirleyecektir. 13. Belirleyici Sembol ve Kıyafet Sürek avlarında güvenlik amacıyla, avcı ya da acentenin görevlendirdiği kişiler belirleyici sembol ve kıyafet giyeceklerdir. 14. Yaralanan Av Hayvanının Avlandığı Yerin Belirlenmesi Ateş edilip yaralanan av hayvanının başka yerleşim yerindeki sahada bulunması ya da avlanması durumunda, ateş edilip isabet eden ilk yerde avlanmış sayılacaktır. Yaralı av hayvanının izlenmesi Bakanlık personeli eşliğinde ilgililerle birlikte yapılacaktır.

81 16. Olumsuz Koşullarda Avlanma Tarihinde Değişiklik
Aynı tarihlerde birden fazla av organizasyonu için istemde bulunulması durumunda, sahanın durumuna göre avlanma tarihlerinde değişiklik il şube müdürlüğünce yapılabilecektir. 16. Olumsuz Koşullarda Avlanma Tarihinde Değişiklik İzin belgelerinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle başlayan av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni; a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar, b) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun raporla iptal edildiği tarihten itibaren, rapor bitiminden sonraki gün başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar, c) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun hava koşulları nedeniyle iptal edildiği tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar, il şube müdürlüğünce uzatılır. Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz. Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il şube müdürlüğünce onaylanacak tutanakla, avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir. Av organizasyonunun rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip avlanma tarihinin ötelenmesi amacıyla, her iki koşuldan biri uygulanacaktır. İkisi birden uygulanmayacaktır. Olumsuz hava koşulları ve raporla ertelenen/ötelenen avlarda; yeniden aynı avcıya izin belgesi düzenlenmez. Resmi yazıyla erteleme/öteleme durumu açıklanarak ilgiliye bildirim yapılır. Devam eden av organizasyonunda sağlık raporu alınması durumunda; raporun saat 12:00’ye kadar ibraz edilmesi durumunda (faks da dahil) raporlu gün olarak olarak değerlendirilecek, saat 12:01’den sonra ibraz edilmesi durumunda ava çıkılan gün olarak değerlendirilecektir.

82 18. Yoğun Av Organizasyonlarının Olması Durumunda Avlanma İzni
Yaban domuzu av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, il şube müdürlüğü ya da orman işletme müdürlüğü dahilindeki sahalarda kaç avcı ya da acenteye izin verilebileceği il şube müdürlüğünce belirlenecektir. Yoğun olan/olabilecek (kotanın fazla, personelin yetersiz olduğu, avcıların yoğun olarak aynı dönemlerde avlanma isteğinin/talebinin olduğu Adıyaman, Antalya, Artvin, Erzincan, Kastamonu, Şanlıurfa) yaban domuzu dışındaki türlerin av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, avlanma izin başvurusu sırasında belirtilen avlanma tarihlerinde değişiklik ve avlanma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla il şube müdürlüğü yetkilileri/mühendisleriyle zamanında iletişim kurulacak ve değiştirilecektir. Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ile aynı tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il şube müdürlüğü yetkilisi/mühendisi belirleyecektir.

83 26. Av Turizmi İzin Belgeli Acente Aracılığı Olmadan Avlanma
Av turizmi izin belgeli acente aracılığı olmadan bağımsız olarak ya da işletici aracılığıyla avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanabilirler. Bu kişiler özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanamazlar. Yabancı avcıların özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanabilmeleri için işleticinin av turizmi izin belgeli acente ya da yetki verdiği av turzimi izin belgeli acente olması zorunludur. 27. İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Avlanma Tarihinin Değiştirilmesi Yerli/yabancı avcılarca av organizasyonunun izin belgesindeki avın başlangıç tarihinden önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır. Bu durum resmi yazıyla kayıt altına alınır. 17. Haklı Gerekçesinin Kanıtlanarak Avlanma Tarihinin Ertelenmesi Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce iptal edilmesinin istenmesi durumunda, avcının/acentenin haklı gerekçesinin kanıtlanması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da acenteden avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Yaban domuzu dışındaki türlerde kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir. Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce av hayvanının belirlenememesi üzerine iptal edilmesinin istenmesi durumunda, aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar, başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir.

84 27. İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Avlanma Tarihinin Değiştirilmesi
Yerli/yabancı avcılarca av organizasyonunun izin belgesindeki avın başlangıç tarihinden önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır. Bu durum resmi yazıyla kayıt altına alınır.  28. Av Organizasyonunun Devamının Sağlanması Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonunda yaban domuzu dışında cuma günü avlanıp işleticinin aynı avcısına aynı türün 2. av organizasyonuna devam edilebilmesi için; il şube müdürü/mühendisin bilgisi dahilinde işleticinin yazılı müracaatıyla, izin belgesinin açıklama bölümünde bu durumun açıklanması ve önceden avlanma izin ücretinin ödenmesi koşuluyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde av organizasyonlarının devamına izin verilebilir. Av hayvanının avlanamaması durumunda kotanın ilk kullanımı gerçekleşmiş olacaktır. 30. Avlanan av hayvanının elde edilememesi Avlanan av hayvanının avcı/acente tarafından ihale edilen sahalar hariç olmak üzere elde edilememesi durumunda; yaban keçisinde 8 yaş trofe ücreti, diğer türlerde ise o tür için belirlenen avlama ücreti uygulanacak ve tahsili yapılacaktır. Bu elde edilemeyen av hayvanının daha sonra ele geçirilmesi durumunda avcının talepli olması durumunda diğer trofe ücretleri uygulanır. 31. Yaralı av hayvanının daha sonra elde edilmesi Yaralanan av hayvanı en az bir gün ilgili tarafından görevlilerin denetiminde takip edilecektir/aranacaktır. Yaralanan av hayvanının daha sonra bulunması ve avcının trofeyi talep durumunda, tahakkuk ettirilen yaralama ücreti belirlenen avlama ücretinden düşülerek kalan tutar tahsil edilecek ve trofe avcıya verilecektir.

85 YERLİ AVCI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM KURALLAR


"AV TURİZMİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları