Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESMA YILDIZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ- 3.SINIF STAJ BİRİMİ :MALİ İŞLER ODTÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESMA YILDIZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ- 3.SINIF STAJ BİRİMİ :MALİ İŞLER ODTÜ."— Sunum transkripti:

1 ESMA YILDIZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ- 3.SINIF STAJ BİRİMİ :MALİ İŞLER ODTÜ

2 18/02/2009 Tarihli Ve 5838 Sayılı Kanun Ve İçeriği

3 Nasıl İşleyecek ?  Türkiye iller bazında ekonomik gelişmişliğe göre 4 bölgeye ayrılmış.  Her bölge içinde iller ve il grupları yer almakta.  Her bölgedeki il yada il grubu için teşvik edilecek sektörler ve minimum sabit yatırım tutarları belirlenmiş.  Yatırımın cinsine,bölgesine ve büyüklüğüne göre teşvik araçları belirlenmiş.

4 1.Bölge2.Bölge3. Bölge4. Bölge

5 Hedefleri Neler? • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak • Rekabeti arttırıcı, teknoloji yoğunluklu büyük ölçekli yatırımlara destek olmak • Sektörel kümelenmeyi desteklemek • Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçekli koşullar sağlamak

6 Sistemde Dikkat Çeken Noktalar Neler?  Hem bölge hem sektörleri ele alması yönünden bir ilk.  Kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek.  Tam dar mükellef ayrımı yok.  Özünde indirimli kurumlar vergisi var.  Belirlenen büyüklüğün üzerindeki sektörlere özel teşvik verilecek.

7 Hangi Bölge? 1.ve 2. bölge1 milyon TL 3. ve 4. bölge500 bin TL  Büyük ölçekli yatırımlarda 50 milyon TL ve üzeri Ne Kadar Asgari Sabit Yatırım?

8 Teşvik Araçları Neler? 1.Kurumlar Ve Gelir Vergisi İndirimi 2.SSK Primi İşveren Hissesi Desteği 3.Faiz Desteği 4.Yatırım Yeri Tahsisi 5.KDV İstisnası 6.Gümrük Vergisi Muafiyeti

9 Hangi Bölgede Hangi Teşvik Araçları? 1.ve 2. Bölge3. ve 4. BölgeVergi İndirimiSSK Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği  Bütün bölgelerde gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası

10 Kurumlar Ve Gelir Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanacak? •Her bölge için farklı yatırıma katkı,indirimli kurumlar veya gelir vergisi oranı belirlenmiştir. •Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, sadece yeni yatırımdan elde edilen kazanç için indirimli kurumlar veya gelir vergisi ödenecek. Yatırıma Katkı Tutarı Nedir? İndirimli oran uygulanarak tahsilinden vazgeçilen vergidir.Yani yatırımın devletçe karşılanacak tutarıdır.

11 ÖRNEK : Gürok Tur.ve Maden. A.Ş. 21/08/2009’da B ilinde 100.000 TL yatırım yapmış, 2010’da işletmeye başlamış.Bu yatırımdan 2010’da 120.000,2011’de 120.000 ve 2012’de 140.000 TL kazanmış. B ili yatırıma katkı oranı %25,vergi indirim oranı %80 İndirimli KV oranı:%20- (%20 x %80) = % 4 Yatırıma katkı tutarı= 100.000 x %25 = 25.000 TL 2010 yılında: Normal KV: 120.000 x %20 = 24.000 İndirimli ödenecek KV: 120.000 X %4 = 4.800 Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı= 24.000-4800 =19.200

12 2011 yılında: bu yılda 120.000 TL kazandı ancak önceki yıldan yararlanabileceği 5.800 TL kaldığından bu kazancın tamamına indirimli oran uygulanmayacak.Bu yüzden: Matrahın indirimden yararlanacak kısmı: 5.800 / (%20-%4) = 5.800 / %16 = 36.250 TL 2011’de 36.250 TL’lik kısım indirimden yararlanacak. Kalan 120.000 – 36.250 = 83.750 TL normal vergilendirilecek. 36.250 x %4 =1.450 ve 83.750 x %20 =16.750 Normalde 120.000 x %20 = 24.000 TL ödenirken,indirimle 1.450 + 16.750 = 18.200 TL kurumlar vergisi ödenecek. 24.000 – 18.200 = 5.800 TL yararlanılan tutar(önceki yıldan)

13 2010’ da 19.200 TL 2011’de 5.800 TL Toplam 25.000 TL yatırıma katkı tutarı Kalan 0 TL 2012’de Gürok, yatırıma katkı tutarının(25.000 TL ) tamamını kullandığı için 2012’deki kazancına normal KV oranı(%20) uygulanacak.

14 Birden Fazla İlde Yatırım Yapılırsa?  Toplam yatırımın illere göre oransal dağılımı yapılır.  Toplam kazanç, her ilin yatırım oranı kullanılarak iller için bölüştürülür.  Her ile düşen kazanç için, o ilin indirimli oranı ve yatırıma katkı tutarı uygulanır.  Toplam yatırıma katkı tutarı bütün illerin tutarları toplanarak bulunur.

15 ÖRNEK: 100.000 TL’lik yatırımın 60.000’ini A ilinde 40.000’ini B ilinde gerçekleştirirsek: A ili= 40.000/100.000 = %40 B ili= 60.000/100.000= %60 oranında yatırım 25.000 TL toplam kazancımız olursa: A ilinde 25.000 x %40 = 10.000 TL B ilinde 25.000 x %60 = 15.000 TL kazancımız olur ve her ildeki kazanca o ilin indirimli oranı uygulanır ve yatırımın her ilde yapılan kısmı üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanır.

16 Tevsi Yatırım(Genişleme Yatırımı) Yapılırsa?  Eğer tevsi yatırımdan elde edilen kazanç belirlenebilmişse, indirimli oran bu kazanca uygulanır.  Belirlenememişse tevsi yatırım tutarı,yatırımcının dönem sonu aktif kaleminde yer alan sabit kıymetlerin toplam tutarına oranlanır.  Kurumun toplam kazancının bu orana isabet eden kısmı tevsi yatırımdan elde edilen kazanç sayılır.  İndirimli oran ve katkı tutarı bu kazanca uygulanır.

17 Hangi Yatırımlar İndirimli Kurumlar Veya Gelir Vergisinden Yararlanamayacak? 1-Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar 2- iş ortaklıkları 3- Taahhüt işleri 4- yap-işlet modeli ile elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışının düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında yapılan yatırımlar 5-3996 sayılı kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile yapılan yatırımlar 6- maden kirası(rödovans) sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar

18 Faiz Desteği Nasıl Uygulanacak? Yatırımcının bankadan çektiği en az 1 yıl vadeli kredilerin sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan kısmı için ödeyeceği faizin: 3. Bölgede TL cinsi kredilerde %3: döviz cinsi kredilerde %1’lik 4. Bölgede TL cinsi kredilerde %5’lik,döviz cinsi kredilerde %2’lik kısmını ilk 5 yıl devlet ödeyecek.

19 Dikkat! ! Faiz desteği için talebi kredi çekilen banka yapar.aynı yatırım için sadece bir banka faiz desteği talebinde bulunabilir. ! Kullanılmış makine ve teçhizat için yapılacak yatırımlar ve KİT’ler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği verilmez.

20 Hangi Şartlarda Yatırım Yeri Tahsis Edilecek?  Yatırım yapılmak istenen yerin organize sanayi bölgesinde yatırım için boş yer yoksa,  Toplam yatırım tutarı,istenilen yatırım yerinin piyasa değerinin tarım ve hayvancılık için en az 1, turizm için 2, diğer yatırımlar için 3 katı ise, 49 yıl süreli irtifak(kullanma) hakkı verilecek.

21 Kime, Nasıl Taşınma Desteği Verilecek? Kime > Tekstil,konfeksiyon,deri ve deri mamulleri sektöründe 1. ve 2. bölgelerde olan Hangi şartla > 31/12/2010 tarihine kadar 4. bölgedeki illere taşınır ve en az 50 kişilik istihdam sağlarsa

22 Nasıl ? 1- kurumlar veya gelir vergisi 5 yıl süreyle %75 indirimli alınacak. 2- yatırım yeri tahsis edilebilecek. 3- çalışanların asgari ücrete denk gelen sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren 5 yıl devlet tarafından ödenecek. 4- 2009 yılı sonuna kadar taşınma biterse taşınma giderlerini devlet karşılayacak.

23 Gümrük Vergisi Alınmayacak Mallar Neler? Gümrük vergisi alınmayacak mallar  CKD(tüm parçaların tamamen sökülüp takılabilen böylece gittiği yerde monte edilebilen montaja dayalı üretim) aksam ve parçaları ithali  Gemi ve yat inşa yatırımları için kullanılacak tekne kabukları ithali

24 SSK Primi İşveren Hissesi Desteği Nasıl Uygulanacak?  Yatırım tamamen yeniyse,toplam yarattığı istihdam kadar ve faaliyete geçtiği tarihten itibaren  Değilse, yatırımdan önceki son altı aylık dönemin ortalama istihdamına yeni yatırımla eklenilen istihdam kadar ve yatırımın bittiği tarihten itibaren

25 SSK Primi İşveren Hissesi Desteğinde Bölgeler ve Süreler Bölgeler 31/12/2010 tarihine kadar başlanılan Yatırımlar 31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 12 yıl - 23 yıl - 35 yıl3 yıl 47 yıl5 yıl

26 KDV İstisnası Teşvik belgesi dahilinde uygun görülen hem ithal hem yerli makine ve donanımdan KDV alınmayacaktır.

27 Nereye başvurulacak? - Hazine müsteşarlığına veya sanayi odalarına

28 Hangi belgelerle başvurulacak? 1- imza sirküleri 2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi 3-Yatırım Bilgi Formu ile eki olan bilgi ve belgeler 4- müracaat edilen yerin hesabına yatırılan parayı gösteren makbuzun aslı

29 5-prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil(erteletme) ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına veya yapılandırmanın bozulmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yazının aslı 6-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin eki olan listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı

30 1.Bölge2.Bölge3. Bölge4. Bölge

31 KÜTAHYA 3.Bölge ŞİŞE CAM FABRİKASI AÇILMASI PLANLANIYOR.  En az 2 Milyon TL sabit yatırım tutarı olmalı. Kurumlar vergisi indirimi:2010 yılı sonuna kadar başlanırsa %40 yatırıma katkı, %80 indirimli KV ; 2010’dan sonra başlanırsa %20 yatırıma katkı, %60 indirimli KV Faiz desteği: TL cinsi kredi alırsa faizin %3’lük, döviz cinsi alırsa %1’lik kısmı için en fazla 5 yıl

32 Sigorta primi işveren hissesi desteği:2010 yılı sonuna kadar başlanırsa işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıl, başlanmazsa 3 yıl KDV istisnası:tesiste kullanacağı makine ve donanım için KDV desteği

33 1.Bölge2.Bölge3. Bölge4. Bölge

34 ANTALYA 2.Bölge OTELLER VAR ve AYNI İLDE YENİ ŞUBELERİNİN AÇILMASI PLANLANIYOR. 3 yıldız ve üzeri ve en az 1 milyon TL sabit yatırım tutarı olmalı. Kurumlar vergisi indirimi:2010 sonuna kadar başlanırsa %30 yatırıma katkı,%60 indirimli KV; başlanmazsa %15 yatırıma katkı,%40 indirimli KV Sigorta primi işveren hissesi desteği: 2010 yılı sonuna kadar başlarsa 3 yıl yararlanabilir.Başlamazsa yararlanamayacak.

35 Kim, hangi adımları planlıyor? Petkim :10 yılda 10 milyar dolar yatırım Petrokimya sanayiine verilen vergi indirimi teşviği ve SSK prim teşviklerinden faydalanması bekleniyor. Tüpraş: 2009-2012 yıllarında 2 milyar dolar residium(ham petrol çökeltisi) iyileştirme yatırım kompleksi Kurumlar vergisi ve ssk primleri teşviğinden yararlanmayı planlıyor.

36 Kim, hangi adımları planlıyor? Vestel ve Arçelik:LCD modüllerine ilişkin vergi indirimleri ve teknolojik aletlere sunulan yatırım indirimi teşviklerinden faydalanabilir. Koza Madencilik:Eskişehir(1.bölge) ve Ağrı’da(4.bölge) 3. ve 4. şubelerinin açılmasına dair 85 milyon dolar yatırım Vergi,faiz ve SSK prim teşviği işine yarayacak.

37 Kim, hangi adımları planlıyor? Tofaş:450 milyon Avro değerinde yeni LCV model yatırımı vergi indirimi ve SSK teşviğini kullanabilir. Tat Konserve:Urfa harranova projesi’ne 80 milyon dolar yatırım Vergi indirimi ve faiz teşviği, ayrıca gümrük vergisi ile ilgili teşviklerden faydalanabilecek.

38 TEŞEKKÜRLER 


"ESMA YILDIZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ- 3.SINIF STAJ BİRİMİ :MALİ İŞLER ODTÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları