Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK Balıkesir Sanayi Odası 26 Şubat 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK Balıkesir Sanayi Odası 26 Şubat 2013."— Sunum transkripti:

1 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK Balıkesir Sanayi Odası 26 Şubat 2013

2 Page 2 Bölgeler (6 bölge)

3 Page 3 Karar kapsamındaki destekler Vergi İndirimi SGK İşveren Payı Desteği Faiz Desteği SGK İşçi Payı Desteği KDV İadesi Gelir V Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV ve GV Desteği

4 Page 4 Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Yatırım Sınıflandırması

5 Page 5 Destekler GenelBölgesel Büyük ölçekli StratejikÖncelikli KDV İstisnası+++++ Gümrük vergisi muafiyeti +++++ Vergi İndirimi+ + ++ SGK İşveren Payı Tersanelerde gemi inşaatları (18 ay) ++++ Yatırım Yeri Tahsisi ++++ Faiz Desteği+++ KDV İadesi+ GV Stopajı6. Bölge SGK İşçi Payı6. Bölge

6 Page 6 Vergi İndirimi ►Sabit yatırım tutarının belli bir %’si yatırıma katkı tutarıdır. ►Yatırıma katkı tutarı ise vergi indirimi nedeniyle ödenmeyen vergilerin toplamıdır. ►Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulanabilir. ►Yatırım tutarı = 1.000.000 ►Yatırıma katkı oranı = %25 ►Yatırıma katkı tutarı= 250.000 ►Vergi İndirimi = %60 (Vergi oranı = %8) ►İndirimli vergi Uygulanacak toplam kazanç= 2.083.333 (=250.000 / %12)

7 Page 7 Vergi İndirimi ►Amaç yatırımdan elde edilen kazanca vergi indirimi uygulanmasıdır. ►Bölge ve yatırım cinslerine göre değişen oranlarda, sadece yatırım döneminde diğer kazançlara da vergi indirimi uygulanması mümkündür. ►Diğer kazançlara vergi indirimi uygulaması yatırıma katkı tutarının belli bir yüzdesi ile sınırlıdır. ►Yatırıma katkı tutarı= 250.000 ►Diğer kazançlara vergi indirimi %’si= % 20 (= 50.000) ►Vergi indirimi uygulanacak diğer kazanç= 416,667 (=50.000 / %12)

8 Page 8 Vergi İndirimi Bölgesel ve Büyük ÖlçekliIIIIIIIVV Katkı Tutarının %’si%0%10%20%30%50 Yatırım döneminde tüm kazançlara indirimli vergi uygulanabilir Stratejik ve ÖncelikliIIIIIIIVV Katkı Tutarının %’si%50 Yatırım döneminde tüm kazançlara indirimli vergi uygulanabilir

9 Page 9 Vergi İndirimi Balıkesir

10 Page 10 Balıkesir 3. Bölge 2. Bölge 1. Bölge 3. Bölge 4. Bölge

11 Page 11 Bölgesel teşvik uygulaması (Balıkesir) Destek UnsurlarıIIIOSB Yatırıma katkı(%)2530 Yatırım/İşletme20/8030/70 Vergi Oranı (%)86 Sigorta primi işveren hissesi desteği5 yıl6 yıl Sigorta primi işveren hissesi desteği Üst Sınırı (Yatırım Tutarı x %) 2025 Yatırım yeri tahsisi++ Faiz desteği3/1 Faiz Desteği Üst sınır500.000

12 Page 12 Büyük ölçekli yatırımlar (Balıkesir) Destek UnsurlarıIIIOSB Yatırıma katkı(%)3540 Yatırım/İşletme20/8030/70 Vergi Oranı(%)86 Sigorta primi işveren hissesi desteği5 yıl6 yıl Sigorta primi işveren hissesi desteği Üst Sınırı (Yatırım Tutarı x %) 810 Yatırım yeri tahsisi++ Faiz desteği--

13 Page 13 Stratejik yatırımlar 1.Asgari sabit yatırım tutarı > 50 M TL 2.Yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması 3.Katma değerin asgari %40 olması 4.Son 1 yıl içinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 M USD’nin üzerinde olması 1 - 5 Bölge6.Bölge YKO 50% İVO 90% Yatırım / İşletme 50%/50%80%/20% SGK İşveren Dest. 7 Yıl10 Yıl Faiz Desteği Puanı (TL / Döviz) 5 / 2 (SYT’nın %5’i ve 50 M TL ile sınırlı) KDV İadesi 500 M TL ve üzeri yatırımlarda bina İnşaat Harcamaları için GV Stopajı ve SGK İşçi Payı Dest. 10 Yıl

14 Page 14 Öncelikli yatırımlar 1 - 5 Bölge6.Bölge YKO40%50% İVO80%90% Yatırım / İşletme50%/50%80%/20% SGK İşveren Dest.7 Yıl10 Yıl Faiz Desteği Puanı (TL / Döviz) 5 / 2 (700.000 TL ile sınırlı) 7 / 2 (900.000 TL ile sınırlı) Faiz Desteği Üst sınırı (TL)700.000900.000 GV Stopajı ve SGK İşçi Payı Dest. 10 yıl 1.1 ila 5 inci bölge yatırımları için 5. Bölge destekleri 2.6. Bölge yatırımları için 6.Bölge destekleri 3.Asgari sabit yatırım tutarları bölgesel yatırımlar ile aynı

15 Page 15 Asgari yatırım tutarları ►1. ve 2. Bölgelerde Asgari 1.000.000 TL ►3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde Asgari 500.000 TL ►Büyük Ölçekli Yatırımlar Asgari 50.000.000 TL

16 Page 16 Büyük Ölçekli Yatırımlar Sektör Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı • Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı 200 • Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1.000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları • Ana Sanayi Yatırımları 200 • Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Elektronik Sanayi Yatırımları • LCD/Plazma Üretimi 50 • Modül Panel Üretimi • Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi • Diğer Elektronik Sektörü Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları 50 Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı Yatırımları 50 Makine İmalat Yatırımları 50 Madencilik Yatırımları (Maden Kanunu'nda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere yönelik entegre madencilik yatırımları dahil) 50

17 Page 17 Öncelikli Yatırımlar 1.Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. 2.Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 3.Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) 4.Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları 5.Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslar arası fuar yatırımları (konaklama ve LVM üniteleri hariç)

18 Page 18 Öncelikli Yatırımlar 6.Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 M TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları, ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. 7.SSM’dan alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 M TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar 8.Maden istihraç yatırımları ve ve/veya maden işletme yatırımları (1.Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul’da gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) 9.Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları 10.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar

19 Page 19 Öncelikli Yatırımlar 11.Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilen asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. 12.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim yatırımları (Turba, Linyit, Taşkömürü, kömüre bağlı metan gazı, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Saprop madenlerinin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları)

20 Page 20 Serbest Bölgelerde yapılan yatırımlar  Serbest bölgelerde teşvik belgeli yatırımlar mümkündür.  Vergisel desteklerden faydalanılması mümkün değildir. (KDV, gümrük vergisi ve vergi indirimi)  Vergi dışı desteklerden faydalanılması mümkündür.  Sigorta primi işveren hissesi desteği,  Sigorta primi işçi payı desteği,  Faiz desteği

21 Page 21 Yatırımdan elde edilen kazanç ???  Komple yeni yatırım, tevsi yatırım ayrımı  Toplam sabit kıymet tutarının etkisi  Brüt değeri yüksek, atıl sabit kıymetlerin elden çıkarılması  Birden fazla alternatif var ise karlılığı yüksek firmada yatırım yapılması  Yatırım dönemi süresinin önemi

22 Page 22 Desteklenmeyen yatırım konularına ilişkin bilgiler  Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırımlar  Tekstil ürünleri imalatı  Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (patlayıcı madde imalatı hariç)  İç ve dış lastik imalatı  Metalik olmayan mineral ürünlerden; fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç ve çok katlı yalıtım camları imalatı

23 Page 23 Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırım konularına ilişkin bilgiler  Balıkesir ilinde desteklenmeyen yatırımlar  Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi  Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı  Motosiklet ve bisiklet üretimi  Sadece plastikten imal edilen mobilya imalatı  Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil  Kömür gazı üretimi (sentez gazı)  1. Grup madenler ve mıcır yatırımları

24 Page 24 Balıkesir ilinde desteklenen bazı yatırım konuları  Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)  Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)  Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç)  Giyim eşyası imalatı  Derinin tabaklanması (sadece organize sanayi bölgelerinde) ve işlenmesi yatırımları  Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı  Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı  Sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

25 Page 25 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları  Patlayıcı madde imalatı  Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)  Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi  Metal eşya  Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)  Makine ve teçhizat imalatı  Sınai kalıp  Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

26 Page 26 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları  Elektrikli makine ve cihazları imalatı  Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı  Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı  Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)  3 yıldız ve üzeri Oteller (Turizm yatırım işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi, ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.  Öğrenci yurtları  Soğuk hava deposu hizmetleri  Lisanslı depoculuk  Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

27 Page 27 Balıkesir ilinde desteklenen yatırım konuları  Hastane yatırımı, huzurevi  Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri  Seracılık  Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.  Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.  Asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.  Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları (2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.)

28 Page 28 TEŞEKKÜRLER


"Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 2012 / 3305 Sayılı BKK Balıkesir Sanayi Odası 26 Şubat 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları