Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI BANDIRMA Organize Sanayi Bölgesi BALIKESİR Mehmet İNANIR Ahmet Cemil ALADAĞ

2 KONU BAŞLIKLARI Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Öncelikli Yatırım Konuları Stratejik Yatırımlar

3 MEVZUAT BİLGİLERİ 19.06.2012 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2012 / 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012 / 1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ.

4 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

5 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile yararlanmasını amaçlayan uygulamadır.

6 YENİ BÖLGESEL HARİTA SEGE BÖLGE 6

7 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 7

8 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TEŞVİK BELGESİ Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

9

10 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -1- Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi 6. Bölgedeki yatırımlar için Gelir Vergisi Stopajı Desteği * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 10

11 Stratejik Yatırımların Teşviki AR-GE ve Çevre Yatırımların Teşviki
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -2- Stratejik Yatırımların Teşviki Öncelikli Yatırımların Teşviki AR-GE ve Çevre Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği 11 11

12 ASGARİ YATIRIM TUTARI Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

13 SABİT YATIRIM TUTARINI OLUŞTURAN KALEMLER
Arazi /Arsa Bedeli Yerli Makine-Teçhizat Bedeli İthal Makine-Teçhizat Bedeli Bina-İnşaat Harcamaları / Bina Alımları Diğer Harcamalar (Etüd ve proje giderleri , Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları , İthal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar , Taşıma ve sigorta giderleri , Ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar , Yatırım dönemi finansman giderleri ile yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları

14 KDV İSTİSNASI Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan ; Yerli / İthal makine – teçhizat listelerinin değerlendirilmesi sonucunda kabul gören makine ve teçhizatlar katma değer vergisinden istisna edilir.

15 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

16 VERGİ İNDİRİMİ Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

17 FAİZ DESTEĞİ Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

18 YATIRIM YERİ TAHSİSİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

19 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

20 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

21 I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30 50 40 VI 60 45 VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 15 10 25 20 II 30 III 35 IV 40 V 30  50 40  VI 60 45

22 VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

23 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi III. Bölge 25 60 20 80 OSB İçi 30 70

24 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi III. Bölge 35 60 20 80 OSB İçi 40 70 30

25 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi III. Bölge 50 90 OSB İçi

26 VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI
Örnek Hesaplamalar VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 3. BÖLGE OSB İÇİ Yatırım Tutarı (Bin TL) 5.000 Vergi İndirimi (%): 60 70 Yatırıma Katkı Oranı (%): 25 30 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): 1.250 1.500 - Yatırım Döneminde: (Bin TL) (%20) 250 (%30) - İşletme Döneminde: (Bin TL) (%80) 1.000 (%70) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) 26

27 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 31.12.2013’e kadar
itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki III 5 yıl 3 yıl 20 8 OSB İçi 6 yıl 25 10

28 FAİZ DESTEĞİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL)
TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Stratejik Yatırımlar Yatırımın %5’i ve azami Bölgesel Teşvik 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 28

29 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
DESTEK UNSURLARI III KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 25 30 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 5 yıl 6 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi)

30 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Asgari m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, 30

31 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar , Savunma sanayi yatırımları. 31

32 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki

33 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmektedir. 33

34 Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı  Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

35 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 25 30 35 40 50 60 65 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 35

36 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

37 STRATEJİK YATIRIM KONULARI:
STRATEJİK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIM KONULARI: %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil).

38 STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50’den fazlası ithalatla karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar

39 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50 Yatırıma Katkı Oranının Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı %50 (6. Bölgede %80) Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 39

40 Kocaeli İlinde Yapılacak Yatırımlara Sağlanan Destekler
BALIKESİR- 3. BÖLGE Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı YOK 25 35 50 OSB İçi 30 40 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 YIL 7 YIL 6 YIL 6YIL Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz Desteği İç Kredi 3 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 2 Puan KDV İadesi

41 TEŞEKKÜRLER Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR


"YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları