Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Ali ÇOLAKOĞLU Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Ali ÇOLAKOĞLU Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI."— Sunum transkripti:

1 1 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Ali ÇOLAKOĞLU Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI

2 2 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. Genel Bilgiler 2. Yatırım Teşvik Sistemi a. Teşvik Sistemleri b. Destek Unsurları 3. Uygulama Sonuçları SUNUM PLANI SUNUM PLANI

3 3 TEŞVİK NEDİR? “Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayrimaddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır.

4 4 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TEŞVİKLERİN ÖNEMİ  Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir.  Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir. GENEL BİLGİLER

5 5 DEVLET YARDIMLARINDA AMAÇ Amaçlar Sosyal Amaçlar İşsizlik Göç Doğal Afet ve Olağanüstü Koşullar Sosyal Altyapı Ekonomik Amaçlar Ekonomik İstikrar Ekonomik Büyüme

6 6 TEŞVİK UYGULAMALARI  Ülkemizde devlet yardımı sağlayan birçok kurum vardır; - Ekonomi Bakanlığı, - Maliye Bakanlığı, - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, - Ziraat Bankası, - Kültür ve Turizm Bakanlığı, - Kalkınma Ajansları, - KOSGEB, - TÜBİTAK, gibi.

7 7 TEŞVİK UYGULAMALARI  1-Genel Nitelikli Düzenlemeler, (Vergisel avantajlar, sanayi altyapısının kurulması )  2- Yatırımlara Yönelik Düzenlemeler, (Ekonomi Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)  3-İşletme Dönemine Yönelik Düzenlemeler, (Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank)  4-Bölgesel Düzenlemeler (5084 Sayılı Kanun)

8 8 TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMİ: Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

9 9 9 Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; • Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, • İstihdam yaratmak ve •Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları;  katma değeri yüksek,  İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. DEVLET YARDIMLARI NIN AMACI

10 10 10  Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.  2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (16.07.2009 tarihli Resmi Gazete)  2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği (28.07.2009 tarihli Resmi Gazete) Yukarıda belirtilen, Karar ve Tebliği değiştiren karar ve tebliğler yayımlanmış olup, aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır; www.ekonomi.gov.tr/mevzuatlar/yatırım teşvik YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

11 11 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?  Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,  Kamu kurum ve kuruluşları,  Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Dernekler ve vakıflar,  Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

12 12 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINABİLİR ?  Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar,  Bina – inşaat harcamaları,  Arsa-arazi harcamaları,  Diğer yatırım harcamaları: o Yardımcı makina ve teçhizatlar, o İthalat ve gümrükleme giderleri, o Taşıma, sigorta ve montaj giderleri o Etüd ve proje giderleri vb. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

13 13 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü HANGİ HARCAMALAR TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAMAZ ?  Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları,  Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,  Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,  Otomobil, minibüs vb. binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

14 14 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR ?  Müracaat mercii Ekonomi Bakanlığı’dır.  Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı 12 Sanayi Odasına da müracaat edilebilmektedir. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

15 15 15 MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI  Adana Sanayi Odası  Ankara Sanayi Odası  Aydın Sanayi Odası  Balıkesir Sanayi Odası  Denizli Sanayi Odası  Ege Bölgesi Sanayi Odası  Eskişehir Sanayi Odası  Gaziantep Sanayi Odası  İstanbul Sanayi Odası  Kayseri Sanayi Odası  Kocaeli Sanayi Odası  Konya Sanayi Odası

16 16 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü MÜRACAATTA ARANAN BELGELER NELERDİR ? 1.Müracaat dilekçesi, 2.İmza sirküleri, 3.Yatırım bilgi formu, 4.Dört yüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Merkez Bankasına yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası, 5.Firmanın sermaye yapısı ve miktarı ile faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir T. T. Sicili Gazetesi, 6.Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının bulunmadığına dair SGK’dan alınacak yazının aslı, 7.Sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan yatırım konuları için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı. GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

17 17 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları  Yatırım konusunun seçilmiş 12 yatırım konusundan biri olması,  Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir  Yatırım konusunun yatırım yapılacağı il için belirlenen yatırım konularından olması,  Belirlenen asgari yatırım tutarı ya da kapasite şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir  Yatırım konusunun teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasında ve bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar arasında olmaması,  Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

18 18 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

19 19 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Ülke genelinde uygulanmaktadır.  Desteklenmeyecek yatırım konuları dışında sektörel ayrım içermemektedir.  Asgari yatırım tutarlarının üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

20 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Genel Teşvik Sisteminden Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; o I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, o III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

21 21 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Büyük ölçekli yatırımların teşviki sistemi ve bölgesel teşvik sistemi kapsamında yer almayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konuları haricindeki yatırımlar;  Gümrük Vergisi Muafiyeti,  KDV İstisnası destek unsurları ile desteklenmektedir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

22 22 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

23 23 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.  İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

24 24 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ BÖLGELER

25 25 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

26 26 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  26 alt bölgede belirlenen yatırım konuları için belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarı ya da kapasiteyi sağlayan yatırımlar;  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Faiz Desteği (3. ve 4.Bölgelerde)  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi  Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurları ile desteklenmektedir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

27 27 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

28 28 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ  Bu sistem ile; o Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve o Rekabet üstünlüğü sağlayacak Sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.  Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

29 29 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 1. Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı •Asgari 1 Milyar TL tutarındaki ana kimyasal madde imalatı yatırımları •Asgari 300 Milyon TL tutarındaki diğer kimyasal madde imalatı yatırımları 2. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı •Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3. Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri •Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 4. Motorlu Kara Taşıtları İmalatı •Asgari 250 Milyon TL tutarındaki ana sanayi yatırımları •Asgari 100 Milyon TL tutarındaki yan sanayi yatırımları 5. Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve Vagon İmalatı •Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar 6. Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları •Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

30 30 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 7. Elektronik Sanayi Yatırımları •Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD/Plazma imalatı yatırımları •Asgari 150 Milyon TL tutarındaki Modül Panel imalatı yatırımları •Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sanayi yatırımları 8. Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler İmalatı •Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 9. İlaç Üretimi Yatırımları •Asgari 100 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10. Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı •Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 11. Makine İmalat Yatırımları •Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 12. Madencilik Yatırımları (IV/c Grubu Entegre İzabe Tesisleri) •Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

31 31 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ  Belirlenen 12 yatırım konusu için belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarını sağlayan yatırımlar;  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi  Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurları ile desteklenmektedir. TEŞVİK SİSTEMLERİ TEŞVİK SİSTEMLERİ

32 32 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI Bölgesel Teşvik Sistemi Faiz Desteği Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Vergi İndirimi Sigorta Primi İşv. His. Des. Yatırım Yeri Tahsisi Genel Teşvik Sistemi KDV İstisnası Gümrük Muafiyeti

33 33 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Destek Unsurları Bölgeler I. BölgeII. BölgeIII. BölgeIV. Bölge KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi SSK Pr. İşveren His. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

34 34 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Destek Unsurları Bölgeler I. BölgeII. BölgeIII. BölgeIV. Bölge KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 15253555 İndirim Oranı (%) 50608090 SSK Pr. İşveren His. Desteği Destek Süresi 2 yıl3 yıl5 yıl7 yıl Azami Yardım Yoğunluğu (%) 681014 Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

35 35 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Destek Unsurları Bölgeler I. BölgeII. BölgeIII. BölgeIV. Bölge KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 25354565 İndirim Oranı (%) 50608090 SSK Pr. İşveren His. Desteği Destek Süresi 2 yıl3 yıl5 yıl7 yıl Azami Yardım Yoğunluğu (%) 2357 Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

36 36 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken % 18 oranındaki KDV tahsil edilmemektedir. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

37 37 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilecek yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergileri tahsil edilmemektedir.  Yedek parçalar, otobüs, çekici, treyler, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

38 38 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VERGİ İNDİRİMİ  Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

39 39 39 Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 1201050301050 23086040860 34048050480 46029070290 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2010’dan önce başlayan yatırımlar

40 40 VERGİ İNDİRİMİ B ö lgeselB ü y ü k Proje B ö lgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 1151050251050 22586035860 33548045480 45529065290 01.01.2011- 31.12.2011 arasında başlayan yatırımlar

41 41 41 VERGİ İNDİRİMİ 31.12.2011’den sonra başlayan yatırımlar Bölgesel ve SektörelBüyük Proje Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%) İndirime Tekabül Eden Kurumlar Vergisi Oranı (%) 1101525 1525 2151240301240 32086040860 42548045480

42 42 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ  Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenen yatırımlardan, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır.  Sigorta Primi Desteğine, 31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar için yatırım tutarı cinsinden tavan konulmuştur (bölgesel yatırımlarda;% 6, %8, %10, %14, büyük ölçekli yatırımlarda %2, %3,%5 ve %7). KOBİ’lere tüm bölgelerde bu oranlara 5’er puan ilave edilir. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

43 43 43 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 12 yıl 23 yıl 35 yıl 47 yıl 31.12.2011’dan önce başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

44 44 44 BölgelerBölgeselBüyük Ölçekli 1-- 2-- 33 yıl 45 yıl 31.12.2011’dan sonra başlayan yatırımlar SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

45 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü FAİZ DESTEĞİ  Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Bakanlığımızca karşılanacaktır. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

46 46 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü FAİZ DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) BölgelerTL KredisiDöviz KredisiTL KredisiDöviz Kredisi 1--52 2--52 33152 45252  Üst limitler: o Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; o diğer yatırımlarda 500 Bin TL.  Uygulama dönemi azami 5 yıldır.

47 47 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM YERİ TAHSİSİ  Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. DESTEK UNSURLARI DESTEK UNSURLARI

48 48 48 YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ  Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır.  Harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u ( sabit yatırı tutarı 50 Milyon TL.nin üzerindeki yatırımlar için ise en az 5 Milyon TL.), büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

49 49 49 14.04.2011’den sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırım harcamaları için, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanılamayacağı hükmü getirilmiştir. TEŞVİK SİSTEMİ

50 50 Temmuz 2009 – Mart 2012 Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri UygulamaAdet Öngörülen Sabit Yatırım (Milyon TL) Öngörülen İstihdam Genel Teşvik Uygulamaları 6.66473.187154.022 Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4.67348.568207.024 Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4535.61314.563 Toplam 11.382157.368375.609

51 51 ARALIK 2006 – HAZİRAN 2009 Dönemi İle TEMMUZ 2009 – ARALIK 2011 Döneminin Karşılaştırması %73%17

52 52 Temmuz 2009 – Mart 2012 Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı (Belge Adedi)

53 53 ARALIK 2006 – HAZİRAN 2009 Dönemi İle TEMMUZ 2009 – ARALIK 2011 Döneminin Karşılaştırması %45%70%10%88%72%70 3. BÖLGE4. BÖLGE

54 54 Temmuz 2009 – Mart 2012 Arasında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı (Sabit Yatırım Tutarı)

55 55 Temmuz 2009 – Mart 2012 Arasında Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Sermaye CinsiAdet Öngörülen Sabit Yatırım (Milyon TL) Öngörülen İstihdam Yerli Sermaye2628.6346.120 Uluslararası Sermaye 196.9788.443 Toplam4535.61214.563

56 56 1. AŞAMA Ekonomi Bakanlığının Kurulması (Yatırım-İstihdam-Üretim-İhracat Süreçlerinin Eşgüdümü) 2. AŞAMA 3. AŞAMA Teşvik Sistemine İlişkin Tespit ve Değerlendirmelerin Alınması  Özel Sektör Kuruluşları (TOBB, TİM, Diğer Özel Sektör Temsilcisi Kuruluşlar, Sektörel Dernekler, Yatırımcılar)  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi

57 57 Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri  Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,  En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi,  Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,  Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi,  Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta- yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi.

58 58 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İadesi  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları VI ncı bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği

59 59 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

60 60 Bu sistemin amacı;  Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ç er ç evesinde, cari a ç ığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı y ü ksek ara malları ve ü r ü nlerin ü retimine y ö nelik,  Uluslararası rekabet g ü c ü n ü artırma potansiyeline sahip arge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik ö nemi haiz yatırımları teşvik etmektir.

61 61 Stratejik Yatırımlara B ö lge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek Unsurları;  G ü mr ü k Vergisi Muafiyeti  KDV İstisnası  7 yıl s ü reyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. bölgede ise 10 yıl)  Yatırıma katkı oranı %50 olmak ü zere %90 Vergi İndirimi  Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının %5 ’ ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL)  Yatırım Yeri Tahsisi  Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve ü zeri yatırımlar i ç in)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı B ö lgedeki yatırımlar i ç in 10 Yıl)

62 62 Aşağıda belirtilen yatırım konuları, V. Bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacaktır:  Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım v.b. yatırımlar,  Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,  Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,  Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,  Madencilik yatırımları,  Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen K ü lt ü r ve Turizm Koruma ve Gelişim B ö lgelerinde yapılacak turizm yatırımları.

63 63 YENİ BÖLGESEL HARİTA

64 64 SEGE 2011 Düzey-3, 6 Bölge

65 65 1. B ö lge2. B ö lge3. B ö lge4. B ö lge5. B ö lge6. B ö lge AnkaraAdanaBalıkesirAfyonkarahisarAdıyamanAğrı AntalyaAydınBilecikAmasyaAksarayArdahan BursaBoluBurdurArtvinBayburtBatman Eskişehir Ç anakkale GaziantepBartın Ç ankırıBing ö l İstanbulDenizli Karab ü k Ç orum ErzurumBitlis İzmirEdirneKaraman D ü zce GiresunDiyarbakır KocaeliIspartaManisaElazığ G ü m ü şhane Hakkari MuğlaKayseriMersinErzincanK.maraşIğdır KırklareliSamsunHatayKilisKars KonyaTrabzonKastamonuNiğdeMardin SakaryaUşakKırıkkaleOrduMuş TekirdağZonguldakKırşehirOsmaniyeSiirt Yalova K ü tahya SinopŞanlıurfa MalatyaTokatŞırnak NevşehirTunceliVan RizeYozgat Sivas 8 il13 il12 il17 il16 il15 il

66 66 Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:  OSB ’ lerde yapılacak yatırımlar,  Aynı sekt ö rde faaliyet g ö steren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet g ö sterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ü r ü n ü n ü retimine y ö nelik yatırımlar.

67 67 • Ağrı, • Ardahan, • Batman, • Bingöl, • Bitlis, • Diyarbakır, • Hakkari, • Iğdır, • Kars, • Mardin, • Muş, • Siirt, • Şanlıurfa, • Şırnak, • Van illerinde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları temin edilecektir. VI. Bölge Yatırımları - I:

68 68  Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında; • Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. • Sadece bu bölgemizde uygulanmak üzere, işçilerin asgari ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl süreyle terkin edilecektir. VI. Bölge Yatırımları - II:

69 69 DESTEK UNSURLARI

70 70 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği B ö lgeler 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I2 yıl- II3 yıl- III5 yıl3 yıl IV6 yıl5 yıl V7 yıl6 yıl VI10 yıl7 yıl

71 71 Vergi İndirimi B ö lgeler Yatırıma katkı oranı (%) B ö lgesel Teşvik UygulamalarıB ü y ü k Ö l ç ekli Yatırımların Teşviki 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yaırımlar 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yaırımlar I15102520 II20153025 III25203530 IV30254035 V40 30 50 40 VI50356045

72 72  Vergi indirimi desteği, m ü nhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazan ç lara uygulanmakla birlikte, II., III., IV., V. ve VI. b ö lgelerde yatırım yapan firmalar i ç in, yatırıma katkı oranının belirli y ü zdesine ulaşıncaya kadar yatırım d ö neminde t ü m faaliyetlerinden elde ettiği kazan ç lara da uygulanabilecektir. Vergi İndirimi:

73 73 Faiz Desteği B ö lgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi KrediD ö viz Cinsi Kredi I--- II--- III3 Puan1 Puan500 IV4 Puan1 Puan600 V5 Puan2 Puan700 VI7 Puan2 Puan900

74 74 Gelir Vergisi Stopajı Desteği  VI ncı Bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

75 75  Tersanelerin gemi inşa yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, devlet tarafından karşılanacaktır. Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları

76 76 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü TEŞEKKÜRLER... T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"1 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet Ali ÇOLAKOĞLU Daire Başkanı ÜLKEMİZDE YATIRIMLARA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları