Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi"— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölüm - 2

2 Ders Hakkında Çok Partili Hayat Denemeleri Ve Sonuçları
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi) (17 Kasım 1924 – 3 Haziran 1925) Şeyh Sait İsyanı ve TCP’nin Kapatılması İzmir Suikasti Girişimi Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) (12 Ağustos 1930 – 16 Kasım 1930) Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’ nın Kurulmasındaki Etkenler Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması Menemen Olayı Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler Eğitim Alanında Yapılan Düzenlemeler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi) (17 Kasım 1924 – 3 Haziran 1925)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)(17 Kasım 1924 – 3 Haziran 1925)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’ nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

6 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

7 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

8 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

9 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

10 Şeyh Sait İsyanı ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi) ile ilgili Değerlendirme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

12 İZMİR SUİKASTI GİRİŞİMİ
Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırılması ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına rağmen, çok partili hayata geçiş denemesinin yarattığı olumsuz sonuçlar bitmemiştir. Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyet rejimine karşı olanlar, faaliyetlerini gizli olarak devam ettirmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa’yı yok ettikleri takdirde, Cumhuriyet rejimini yıkabileceklerini düşünen bu kesimler çok farklı gruplardan oluşmaktaydı. Eski İttihatçılar, Birinci Meclis’teki bazı muhalif milletvekilleri ve kapatılan Terakkiperver Fırkasının bazı üyeleri, Mustafa Kemal Paşa ve çevresine karşı eylem için fırsat kollamaya başlamışlardır. İzmir’de gerçekleştirilmek istenen suikast planının elebaşları arasında eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşid, Saruhan (Manisa) Milletvekili Şükrü, Eskişehir Milletvekili Arif ve bazı eski İttihatçılar bulunmaktaydı. Buna göre Ziya Hurşid ve arkadaşları, bir yurt gezisinde bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya İzmir’e geldiğinde suikast düzenleyeceklerdi. Kemeraltı semtindeki üç yol ağzında, Mustafa Kemal Paşa’nın otomobiline bomba atarak ve ateş açarak O’nu öldürecekleler ve olay mahallini terk edeceklerdi. Bu arada kendilerini bekleyen otomobille Karşıyaka’ya gidecekler ve orada kendilerini bekleyen bir motorla Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçacaklardı.

13 İZMİR SUİKASTI GİRİŞİMİ
Gazi’nin İzmir’e gelmekte bir gün gecikmesi, suikastçıları yurt dışına kaçıracak olan Giritli Şevki’yi kuşkulandırmıştı. Giritli Şevki, tertipçiler arasında olmasına rağmen, bu gecikmenin kendini ele vereceği korkusuna kapılarak, 17 Haziran da, İzmir Valisi Kazım Paşa’ya gidip her şeyi anlatmıştır. Bu ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Ziya Hurşid ve arkadaşlarını gizlendikleri yerlerde yakalamıştır. Bu arada İstanbul’da ise İttihatçılarla ilgili soruşturma başlatılmış ve eski Maliye Nazırı Cavit Bey ve bazı arkadaşları tutuklanmıştır. Eski İttihatçılardan Kara Kemal İstanbul’daki evinde sıkıştırıldığı sırada intihar etmiştir. Yine Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Cafer Tayyar Paşalar gibi, Eski Terakkiperverciler de suikast girişimiyle ilgili görülerek tutuklanmışlardır. Yargılamalar için İzmir ve Ankara’da birer İstiklal Mahkemesi kurulmuş ve öncelikle Ziya Hurşid ve arkadaşlarıyla ilgili karar verilmiştir. Ziya Hurşid ve arkadaşları idam cezasına çarptırılmış, suikastçılarla işbirliği yapmak ve darbe düzenlemekle suçlanan Cavit Bey ve arkadaşları da aynı ceza ile karşı karşıya kalmışlardır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları olan Paşalar ise beraat etmişler, ancak siyasal yaşamları sona ermiştir. Sadece yurt dışında bulunan Rauf Bey gıyabında on yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. İstiklal Mahkemelerinde yargılanan suikastçılar ve onlara yardım etmek isteyenler sert bir biçimde cezalandırılmış ve Gazi’ye karşı olan İttihatçılık tasfiye edilerek tarihe karışmıştır.

14 Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kurulmasındaki Etkenler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

15 Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kurulması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

16 Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

17 Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi)’nın Kapatılması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

18 Serbest Cumhuriyet Fırkası (Partisi) Konusunda Değerlendirme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

19 Menemen Olayı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

20 Menemen Olayı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

21 Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
Hukuk alanında yapılan değişikliklere bakıldığında eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Özellikle batı devletleri yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı. Hukuk alanında getirilen yeniliklere baktığımızda; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasası) 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilip yürürlüğe girmiştir. Bu Anayasa,6 Bölüm ,105 maddeden oluşmaktaydı.

22 Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
Türk Medeni Kanunu’nun Kabul edilmesi(17 Şubat 1926) 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girecektir,4 Bölüm 937 maddeden oluşmaktaydı İsviçre’den alınmıştır. Açık,pratik,esnek,anlaşılır olması etkili olmuştur. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında önemli bir adımdır. Resmi nikahla evlenme-boşanma denetim altına alınmıştır. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklanarak kadına da boşanma hakkı tanınmıştır. Mirasta kız-erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır

23 Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
İsviçre’den Borçlar Hukuku (8 Mayıs 1926) İtalya’dan Ceza Kanunu (1 Mart 1926) Almanya’dan Ticaret Kanunu (10 Mayıs 1926) alınmıştır. Sonraki dönemlerde, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu İcra ve İflas Kanunu Deniz Ticareti Kanunu Kabul edilerek 1930 yılına gelindiğinde Türk Hukuk sisteminde topyekün değiştirilmiş ve modern esaslar üzerine yeniden inşa edilmiştir.

24 Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
Kadın Hakları Konusunda Gelişmeler; 3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Belediyeler Yasası ile Türk Kadınlarına belediye seçimlerine katılma hakkı 26 Ekim 1933’te Köy Kanunu’nun değiştirilmesi ile muhtar ve ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 5 Aralık 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkı yasalaşarak kabul edilecektir 1935 yılı seçimlerinde 18 kadın TBMM’ye milletvekili olarak girecektir.

25 Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)

26 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
8 Mart 1923’te Eğitim Andı(Maarif Misakı) kabul edildi.Eğitim alanındaki hedefler,gözetilecek ana ilkeler kabul edildi. 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.Bu kanun ile; -Bütün Bilim ve öğretim Kurumları Maarif(Eğitim) Bakanlığı’na bağlanmıştır. -Yüksek din uzmanı yetiştirilmesi için Üniversite bünyesinde İlahiyat Fakülteleri açılacak. - İmamlık, hatiplik gibi hizmetler için okullar açılacak. 2 Mart 1926 ‘da Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun ile devletin izni olmadan hiçbir okul açılamayacağı kararı alınacaktır. 20 Mayıs 1928’de Milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1 Kasım 1928’de Latin esasına dayalı yeni Türk Alfabesi kabul edildi. Alfabenin hızlı bir şekilde öğretilmesi ve okuma-yazma oranının hemen artması için yılından sonra Millet Mektepleri adı verilen okullar açıldı.

27 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
Ulusal bir tarih anlayışının geliştirilmesi ve Türk tarihinin bilimsel olarak yeniden araştırılması amacıyla,12 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulacaktır.(1935 yılında Türk Tarih Kurumu adını alacaktır) Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve Türkçeyi bir bilim dili haline getirmek amacıyla,12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulacaktır.(31 Ağustos 1936’da Türk Dil Kurumu adını alacaktır) Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete devreden Darülfünun,1933 yılında kapatılacak ve eğitim reformu geçirerek yerine İstanbul Üniversitesi kurulacaktır. 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü,1936’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve yılında Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve bu şekilde 1946 yılında kurulacak Ankara Üniversitesi’nin temelleri atılacaktır. Güzel Sanatlar Alanında; sanat okulları,konservatuarlar,müzeler ve tiyatrolar açılmıştır. Toplumun kültürel değişim ve dönüşümlerini arttırabilmek ve bu konuda yeni alfabe öğretimini yapmak ,yeni sanat anlayışlarını ,dil ve edebiyat taki gelişmelerini anlatmak görevini yüklenecek olan Halkevleri 1932 yılında açılacaktır.

28 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)
DTCF

29 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Düzenlemeler (İnkılaplar)


"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları