Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRMA-ELEME TESİSLERİNDE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÇMB – AGÜB – KİSAD 3 Haziran 2009, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRMA-ELEME TESİSLERİNDE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÇMB – AGÜB – KİSAD 3 Haziran 2009, Ankara."— Sunum transkripti:

1 KIRMA-ELEME TESİSLERİNDE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÇMB – AGÜB – KİSAD 3 Haziran 2009, Ankara

2 TÜRKİYE’DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ  Türkiye’de halen; - 45 entegre, - 17 öğütme-paketleme olmak üzere Toplam 62 tesiste üretim yapılmaktadır.  GSMH içindeki payı %1 civarında olan sektör, 14.000 kişiye istihdam olanağı sağlamakta, diğer hizmet sektörleriyle birlikte bu sayı 25.000 civarına ulaşmaktadır.

3 Kapasite,Üretim ve Satış / Milyon ton Klinker Üretimi47.0 Klinker İhracatı2.4 Çimento Üretimi54.0 Çimento Tüketimi42.0 Çimento İhracatı11.9 57 milyon ton Klinker üretim kapasitesi 57 milyon ton Klinker üretim kapasitesi ve 94 milyon tonÇimento öğütme kapasitesi 94 milyon ton Çimento öğütme kapasitesine karşılık 2008 yılında ; Olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlarla Türkiye Üretimde Dünya’da 12. ve İhracatta 3., Avrupa’da üretim ve ihracatta 1. durumdadır.

4 Dünya genelinde yapılan maden üretiminin ~% 58’lik bölümünü agrega üretimi oluşturur (UEPG verileri), Türkiye’ de yapılan maden üretiminin ~% 66’ sı agrega üretimidir, Pazar değeri petrol, doğalgaz ve kömürden sonra 4. sırada yer alır, Dünyada agrega üretimi ~7 ton/kişi iken, Türkiye’de bu rakam ~4 ton/kişidir, Çalışan işletme sayısı ~770, Türkiye’ de yıllık agrega üretimi ~300 milyon ton, Yıllık üretimin % 35’lik bölümü asfalt ve dolgu agregası olarak kullanılırken, % 65’lik bölümü ise hazır beton sektöründe kullanılmaktadır. Türkiye ve Dünyada Agrega Sektörü

5 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KİREÇ SEKTÖRÜ  Türkiye’de halen; - 40 sanayi tesisi, - Soda, Şeker, bazı Demir Çelik tesislerinde kendi ihtiyacı için üretenler - Mevzuata uygun olmayan “70-100 Çalı ve yamaç tipi Ocak” olmak üzere Toplam 140 tesiste üretim yapılmaktadır.

6 Kapasite,Üretim ve Satış / Bin ton Sönmemiş Kireç3.359  Kendi ihtiyacı için üretenler1.250  Sanayi üretimi1.189  İnşaat850  Kireç İhracatı70 5 milyon ton KİREÇ üretim kapasitesine 5 milyon ton KİREÇ üretim kapasitesine karşılık 2008 yılında ; Olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlarla Türkiye Üretimde Dünya 5. si durumdadır.

7  Agrega üretimi  Kireç hammaddesi üretimi  Endüstriyel hammadde üretimi Alçıtaşı Demir cevheri Feldspat vb. Üretimler Özel Sektör ve Kamu tarafından yapılmaktadır. Kırma-Eleme Tesisleri

8 KURUMLARVERİLEN HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ KGM1417 KÖY HİZMETLERİ47 TCDD36 DLH17 DSİ712 BELEDİYELER225 ÖZEL İDARE113 ASKİ1 ETİ MADEN3 EÜAŞ5 DİĞERLERİ138 GENEL TOPLAM2714 HAMMADDE ÜRETİM İZİNİ VERİLEN KAMU KURULUŞLARI (MIGEM, 2007)

9 Kırma-eleme tesisleri Toz Emisyon kaynakları Besleme Kırma Eleme Konveyör bantlar

10 Kaynak: European Aggregates Association Daha etkin toz emisyonu kontrolü için; Tesisteki her bir ünitenin (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar) ayrı ayrı kapatılması Kapatılan ünitelere toz indirgeme sistemi

11 Kaynak: Secretary of State's Guidance for Quarry Processes, 2004 İngiltere Çevre Gıda ve Kırsal Alanlar Departmanı Ocaklar için Kılavuz Doküman Yurtdışı Uygulamalar- İngiltere

12 Yurtdışı Uygulamalar- Almanya Almanya Hava Kalitesi Kontrolü Teknik Kılavuz- TA LUFT Katı maddeler ile Yükleme Yapma, Depolama ve Çalışma Sırasında Oluşan Toz Emisyonları

13  Tesisin bulunduğu bölgenin jeolojik yapısı,  Tesisin bulunduğu alanın fiziki durumu,  Tesiste bulunan makina ekipmanların yerleşimi,  Tesisin genel yerleşim planı ÜNİTELERİN TOZ İNDİRGEME AMAÇLI KAPATILMASI İlgili parametreler;

14

15

16

17

18 Komple kapatmanın olumsuzlukları Toz ve egsoz gazına bağlı potansiyel sorunlar Etkisiz ilave önlem ve maliyet Bakım-Onarım güçlükleri

19 Toz Emisyonu Toz İndirgeme Sistemleri ÖncesiToz İndirgeme Sistemleri Sonrası Kapatmalar Yapılmadan Öncesi Kapatmalar Yapıldıktan Sonrası

20 Örnek Kırma Eleme Tesisleri Ünite Bazında Kapatma Yapılmadan Önce Ünite Bazında Kapatma Yapıldıktan Sonra

21 Örnek Kırma Eleme Tesisleri

22 Sonuçlar Avrupa ülkelerinde de kullanılan Ünite bazlı kapatma ve toz indirgeme sistemleri; Toz emisyonu kontrolünde etkili ve yeterlidir, Görüntü disiplinini sağlamaktadır.

23 Öneriler  Kırma-eleme yapılan Özel ve Kamu’ya ait tüm madencilik faaliyetlerinde uygulanmalıdır  Mevcut tesisler geçiş süreci; Kritik lokasyonlar için en az 5 yıl Diğer tesisler için 10 yıl, olmalıdır  Idare’ce izleme ve denetim mutlaka yapılmalıdır.


"KIRMA-ELEME TESİSLERİNDE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÇMB – AGÜB – KİSAD 3 Haziran 2009, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları