Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

'' Hukuk, ‘Adalet’ siz olmaz.''

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "'' Hukuk, ‘Adalet’ siz olmaz.''"— Sunum transkripti:

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI

2 '' Hukuk, ‘Adalet’ siz olmaz.''

3 Çınarcık Meslek Yüksekokulu,
tarihinde kurulmuştur. ÇMYO ‘nun kurulma kararının ardından Hukuk Bölümü Adalet Programının kurulma kararı alınmıştır.

4 PROGRAMIN AMACI Yargı kurumları başta olmak kaydıyla, tüm sektörlerde, istihdam edilmek üzere; Temel hukuk bilgisine sahip, Uygulamayı bilen, Çağın getirdiği yeniliklere açık, Nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek bireyler yetiştirmek.

5 KİMLER TERCİH EDEBİLİR
Hukuk Bölümü, Adalet Programını Üniversite Sınavlarından YGS-2 türünden yeterli puan alan öğrenciler tercih edebilir.

6 EĞİTİM OLANAKLARI Mezunlarımız,
Hukuk Fakültelerine dikey geçiş (DGS ile) yapabilmektedirler.

7 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bulunan üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölümüne açık öğretim bürolarına doğrudan kayıt yaptırıp, fark dersleri vererek, lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler.

8 MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI
Adalet Bakanlığı bünyesinde; - Mahkeme yazı işleri müdürlüğü, - Zabıt katipliği, - İcra müdürü olarak görev yapabilmektedirler. - Ceza İnfaz kurumlarında, cezaevi müdürü olarak istihdam imkanı bulabilmektedir. Bunların dışında;

9 Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde,
Bankacılık ve Finans sektöründe, Hukuk bürolarında, Sanayi ve ticaret şirketlerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler.

10 AKADEMİK KADROMUZ Öğr. Gör. Ahmet KARTAL Hukuk Bölümü Başkanı
Öğr. Gör. Başak Oya İSÇAN Adalet Programı Başkanı Öğr. Gör. Necmettin ÇAKIR Öğr. Gör. Münevver Kübra BAKIRCI

11 Öğr. Gör. Ahmet KARTAL Hukuk Bölümü Başkanı Marmara Üniv. Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği ve Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi mezunu olup, İstanbul Üniv. Özel Hukuk ABD. Yüksek Lisans Tez aşamasındadır.

12 Adalet Programı Başkanı
Öğr. Gör. Başak Oya İŞCAN Adalet Programı Başkanı Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fakültesi Mezunu olup, Dokuz Eylül Üniv. Kamu Hukuku ABD. Yüksek Lisans Tez aşamasındadır.

13 İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi mezunudur.
Öğr. Gör. Necmettin ÇAKIR İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi mezunudur. Yalova Üniv. Kamu Hukuku ABD. Y.Lisans Ders Aşamasındadır.

14 Münevver Kübra BAKIRCI Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi mezunudur.
Öğr. Gör. Münevver Kübra BAKIRCI Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi mezunudur. Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD Yüksek Lisans Mezunudur.

15 DERS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredisi Akts MEDENİ HUKUK ANAYASA HUKUKU HUKUKA GİRİŞ MUHASEBE YARGI ÖRGÜTÜ KLAVYE TEKNİĞİ TEBLİGAT HUKUKU ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL 1/ İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (1)

16 II. YARIYIL / BAHAR Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredisi Akts İDARE HUKUKU BORÇLAR HUKUKU MEDENİ USUL HUKUKU KLAVYE TEKNİĞİ KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ TÜRK DİLİ YABANCI DİL 1/ İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS (1)

17 DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (1-2. DÖNEMLER)
ANAYASA HUKUKU: Genel anayasa hukuku bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve bunlara ek olarak şu an yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının sistemi ve içeriği. MEDENİ HUKUK: Özel hukukun en geniş dalı olarak medeni hukukun temel kavramları; başlangıç hükümleri; şahsın hukuku bu dersin konusunu oluşturmaktadır. HUKUKA GİRİŞ: Sosyal kurallar ve hukuk kuralları; hukuki yaptırım; pozitif hukukun kaynakları; kanunlaştırma hareketleri; hukuksal ilişkiler ve haklar; hakların türleri; hak sahibi, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi; hukuksal eylemler ve işlemler; hukuksal işlemlerin türleri; hakların korunması.

18 KLAVYE TEKNİĞİ (I–II): Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır. Bu kapsamda olmak üzere, öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir; belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada, 100 vuruş (Harf) net olarak istenir. MUHASEBE (I-II): Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme.

19 BÜRO YÖNETİMİ: Yönetim ve büro yönetimi, büro yönetiminin fonksiyonları, ofis otomasyon sistemleri,  büroların ergonomik tasarımı; iletişim ve büroda iletişim kavramı konularını kapsamaktadır. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI: Bilgisayar donanım ve yazılımına giriş; DOS ve Windows işletim sistemleri, Windows işletim sistemi; Word; Excel, Powerpoint, Access, internet, e-posta ve www bilgi ağı kullanımları ATATÜRK İLKELRERİ VE İNKILAP TARİHİ (I-II): Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

20 TÜRK DİLİ (I-II): İmla ve noktalamalar, kompozisyon, Türkçe cümle yapıları, Türkçe kelimelerin özellikleri edebiyatta farklı anlatımlar, edebi metinler YABANCI DİL (I-II): Öğretilen yapıları doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Alanlarında öğrendikleri konularla ilgili dinlediklerini anlayabilme. Öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme.Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme.  İDARE HUKUKU VE YARGILAMASI: Türk İdari Teşkilatı , idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi gibi konular işlenmektedir.

21 BORÇLAR HUKUKU: Borçlar Hukuku mevzuatı, borçların kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri konuları öğretilmektedir. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ: Programlama Yapılış Biçimi, ve Netspace Communicator 5.0 Hakkında Temel Bilgiler. MEDENİ USUL HUKUKU: Yargılama sürecinin nasıl başlanacağı, anlatılır KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ: C. Savcılığı İle Ceza, Hukuk, Ticaret, İcra Tetkik, Tereke ve Vesayet Mahkemeleri Kalem Yönetmelikleri.

22 BİRİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ
SOSYOLOJİ: Sosyoloji ile İlgili Temel Kavramlar; Sosyolojinin Çalışma AlanlarıSosyokültürel bütünleşme; Güncel Sosyolojik Araştırmalar ve Sonuçları. EKONOMİ: İktisadın Temel Kavramları. Her Ekonominin Ana Sorunları. UYGARLIK TARİHİ: Bu ders Uygarlık ve Kültür tarihinin günümüze dek gelişimini ve değişimini inceler. TÜKETİCİ HUKUKU: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı.

23 İKİNCİ YIL (3-4. DÖNEMLER)
TİCARET HUKUKU (I): Bu ders kapsamında ticarî işletme ile ilgili konular, ele alınmaktadır. CEZA HUKUKU: Suç Genel Teorisi ve Yaptırım Teorisi İCRA HUKUKU: İcra ve iflas hukuku hakkında genel bilgiler ele alınmaktadır. VERGİ HUKUKU: Vergi Hukuku dersi; vergilendirmenin temel kavramları, vergi hukukunun kaynakları gibi konuları kapsamaktadır.

24 KLAVYE TEKNİĞİ (III-IV): Yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir.
EŞYA HUKUKU: Ayni Hak Kavramı ve Unsurları, Eşyanın Tanımı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler, konuları ele alınmaktadır HALKLA İLİŞKİLER: Halkla İlişkilerin tanımı, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları. HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA: Önemli hukuki kavram ve deyimler, hukuki metin analizi, adli yazışma tip ve örnekleri.

25 İŞ HUKUKU VE YARGILAMASI: İş Kanunu'nun kapsamı, iş akdinin yapılması, iş akdinden doğan borçlar ve bu uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul kuralları. TEBLİGAT HUKUKU: Tebligatın önemi, tebligat çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler, konuları işlenmektedir. İFLAS HUKUKU: İflâs teşkilatı ve iflâsa tabi olan kişiler, dersin konularını oluşturmaktadır. TİCARET HUKUKU (II): Sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması

26 CEZA USUL HUKUKU: Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramı, Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri; Muhakeme Sujeleri; Ceza Usul Hukukunda İspat-Deliller. MALİ HUKUK: Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, ele alınmaktadır. CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ BİLGİSİ: İnfaz hizmetleri, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar kapsamaktadır. AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU: Avukatlık ve noterlikle ilgili genel düzenlemeler aktarılmaktadır.

27 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: Türk sosyal güvenlik sisteminin yapısı, sosyal sigortaların özellikleri, konuları kapsamaktadır. ADALET PSİKOLOJİSİ: Suçlu davranışın bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği.

28 İKİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ
SİYASET BİLİMİ: Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Devlet ve bürokrasi ADLİ TIP: Adli tıbbın tanımı, içeriği, tarihçesi, kimlik tespiti, lekeler, soy bağı tayinleri, gebelik, çocuk düşürme , otopsi, aile içi şiddet bu dersin konularını oluşturmaktadır İMAR HUKUKU: Şehrin ihtiyaçlarına göre taşınmaz mülkiyetinin kullanımı ve şehrin belediye tarafından planlanası.

29 Öğr. Gör. Ahmet KARTAL, Adalet 1. sınıf Borçlar Hukuku dersinde.
DERS UYGULAMALARIMIZ Öğr. Gör. Ahmet KARTAL, Adalet 1. sınıf Borçlar Hukuku dersinde.

30 ETKİNLİKLERİMİZ YALOVA ADLİYESİ ZİYARETİ
Adalet 1. sınıf öğrencileriyle Yalova Adliyesi Ziyareti

31 Yalova Üniv. Çınarcık MYO tarafından Yalova Sağlık Meslek Lisesinde düzenlenen Tanıtım Günü

32 Türkiye Üniversiteler-arası 6
Türkiye Üniversiteler-arası 6. Klavye Yarışması (Yozgat-Bozok Üniversitesi)

33 Yozgat – Bozok Üniversitesi’nin düzenlediği Yozgat Turu

34 Yalova Üniv. Çınarcık MYO öğrencileriyle birlikte 2010-2011 dönemi pikniği

35 dönemi pikniğinden bir başka görüntü..
dönemi pikniğinden bir başka görüntü..

36 İLK MEZUNİYET TÖRENİMİZ

37

38

39 İLETİŞİM BİLGİLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MYO


"'' Hukuk, ‘Adalet’ siz olmaz.''" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları