Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUKAT 1.AVUKAT KİMDİR 2.AVUKATIN GÖREVLERİ NELERDİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUKAT 1.AVUKAT KİMDİR 2.AVUKATIN GÖREVLERİ NELERDİR"— Sunum transkripti:

1 AVUKAT 1.AVUKAT KİMDİR 2.AVUKATIN GÖREVLERİ NELERDİR
3.ALANINDA KULLANDIĞI MALZEMELER 4.MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLERİ 5.ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 6.EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

2 AVUKAT KİMDİR? Avukat;bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir. Ana Sayfa

3 AVUKATIN GÖREVLERİ NELERDİR?
- Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder, - Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler, - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar, - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar, - İcra takipleri yapar, - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar. Ana Sayfa

4 ALANINDA KULLANDIĞI MALZEMELER:
Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.). Ana sayfa

5 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER:
Avukat olmak isteyenlerin; - Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe, - Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, - Olayları derinliğine araştırma merakına, - Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, - Akıcı konuşma becerisine, - Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir. Ana Sayfa

6 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Ana Sayfaa

7 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar. - Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara "Avukatlık" belgesi verilir.

8 HAZIRLAYAN: AYBÜKE NUR BÜBER 6/B 1642 Kaynakça vikipedi


"AVUKAT 1.AVUKAT KİMDİR 2.AVUKATIN GÖREVLERİ NELERDİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları