Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

41.dönem GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "41.dönem GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz."— Sunum transkripti:

1 41.dönem GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz.
GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz. 41.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları

2 1-)X-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1-)X-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Şahısların kıyafetlerinin altına saklamış oldukları silah, bıçak gibi malzemelerin tespit edilmesinde kullanılır b) Valiz, çanta, koli gibi kapalı eşyaların içerisinde ne olduğunu görmek amacıyla kullanılır c) Patlayıcı maddelerin tespit edilmesinde kullanılır d) Uyuşturucu maddelerinin tespitinde kullanılır e) Bıçak, silah gibi cisimlerin tespit edilmesinde kullanılır

3

4 2-)Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2-)Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir ve muhabere yapılır b) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişi konuşabilir c) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanalda bulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenir d) Kanalda muhabere varken başka bir telsiz çağrı yapmak için kanala giremez e) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibi alıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonuna basmadığı müddetçe muhabere başlamaz

5 II-Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek
3-)I-Sistemi harekete duyarlı yaparak kameraların görüş alanında hareket olması durumunda operatörü uyarmasını sağlamak II-Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek III-İzleme odasındaki operatör sayısını artırmak ve belli periyotlarda değişim yaptırmak Kamera sistemlerini daha etkili hale getirmek için yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılabilir? a)I ve II b) II ve III c) I ve III d) Hepsi e) Hiçbiri

6 a) El tipi detektörlerin taşıması kolaydır.
4-)El tipi metal detektörler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) El tipi detektörlerin taşıması kolaydır. b) El tipi detektörler batarya ile çalışırlar. c) Aranan şahsın vücuduna belli bir mesafeden tutularak arama yapılır d) Yakınındaki metal malzemelerden etkilenmezler e) Cihaz alarm verdiğinde alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiği tespit edilebilir

7 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 7

8 Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com Kapak tasarımları

9 a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır
5-)Jeneratör nedir? a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır b) Elektrik üreten bir cihazdır c) Yangın söndürme amacıyla kullanılan bir cihazdır d) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır e) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havaya yayan cihazdır

10 a)Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir
6-) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendi amirinin emrinde bulunan özel güvenlik görevlisi verilen emirlerin kanuna aykırı olması durumunda ne yapmalıdır? a)Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir b)Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmez c)Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermez d)Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermez e)Emri yerine getirmez ve bunu amirine bilgi verir

11 a)Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz
7-) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır? a)Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz b)Genel kolluk önleyici görevini bırakır c)Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir d)Genel kolluk önleyici görevlerini arttırır e)Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önem vermez

12 8-) Kamu hukukunda ……………esas olduğundan özel güvenlik görevlileri kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıda boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz? Kuralsızlık Yetkisizlik c) Ayrımcılık d) Bilimsellik e) Adillik

13 a)Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmak
9-) Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında yürüttüğü işler bakımından genel kollukla etkili bir işbirliği için aşağıdaki sayılanlardan hangi katkıyı sağlamayacaktır? a)Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmak b)Suçun öğrenilmesi ile genel kollukla iletişime geçmek c)Görev alanında yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etmek d)Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekip oluşturarak genel kolluğa yardım etmek e)Görev alanında suçlulara ait eşyaları emanete alarak genel kolluğa teslim etmek

14 10-)Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
10-)Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir? a)Toplantı b)Konferans c)Seminer d)e-mektup e)Telefon

15 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test

16 11-) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir? a)Kaynak b)Kodlama c)Kod açma d)Kim e)Kitle

17 12-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? a)Sloganlı tişört b)Abartılı saç modeli c)Fazla dekolte d)Ses çıkaran kolye e)Abartısız makyaj

18 a)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
13-) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? a)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek b)Dinleyicileri kahkahaya boğmak c)Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak d)Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak e)Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

19 14-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir? a)Dikey iletişim b)Empatik iletişim c)Yatay iletişim d)Çapraz iletişim e)Çok yönlü ve açık

20 15-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir? a)Ses tonu b)Anlaşılmaz bir konu c)Beden dili d)Statü farklılığı e)Önyargılar

21 21

22 c)Soyut kavram ve olgular d)Fazla bilgi yükleme e)Stres
16-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir? a)Anlaşılmaz bir konu b)Albenisiz mesaj c)Soyut kavram ve olgular d)Fazla bilgi yükleme e)Stres

23 d)Başka şeylerle uğraşma e)Düşük zekâ seviyesi
17-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir? a)Anlatım bozukluğu b)Aşırı korku c)Stres d)Başka şeylerle uğraşma e)Düşük zekâ seviyesi

24 a)Sürekli yüksek perdeden konuşmak,
18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir? a)Sürekli yüksek perdeden konuşmak, b)Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek c)Muhatabın dediklerini onaylamamak d)Sen diliyle konuşmak e)Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

25 19-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
19-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar? a)Açık bir dil kullanma b)Kavramları açıklama c)Muhatabı tehdit etme d)Muhatabın fikirlerini de sorma e)Muhataba karşı açık olma

26 a)Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
20-)Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın. b)Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın. c)Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru dönün d)Çok fazla konuşmayın. e)Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.

27 e)Ütülü pantolon, gömlek
21-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? a)Açık gömlek yakası b)Boyasız ayakkabı c)Dar giysiler d)Bakımsız diş, tırnak e)Ütülü pantolon, gömlek

28 22-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır? a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir. b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden ve amirini bilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz. c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir. d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir. e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreve ilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir.

29 a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
23-)Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir? a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır. b) Silah bir zor kullanma aracıdır. c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır. d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir. e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

30 a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır.
24-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi zor kullanma için söylenemez? a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır. b) Amaca ulaşmak için gerekli olmalı, gerekli olandan da daha fazla olmamalıdır. c) Kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır. d) Zor kullanmada, orantılılık aranmaz ve zorun derecesi kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır. e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

31 25-)Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangi seçenek yanlış bir tanımlamadır? a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkânı varsa silah kullanılmamalıdır. b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silah kullanmaya yetkilidir. c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır. d) Silah, kişiyi öldürmek değil etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır. e) Suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanılmalıdır.

32 b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
26-)Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir? a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması d) Hâkim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi

33 27-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlıştır?
a) Nokta görevi süresince personel yerine bakacak personel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarını giderebilir. b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir. c) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yürütülür. d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur. e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

34 Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.com
Bir tık ötenizde 34

35 28-)Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz? a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır. b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır. c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır. d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir. e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

36 29-)Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini açıklayan doğru bir tanımlama değildir? a) El koyma kararını vermeye hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı yetkilidir. b) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkimin onaylamadığı el koyma işlemi sona erer. c) El koyma, suça konu eşya üzerinde sahibi bulunan kişinin tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan bir tedbirdir. d) Elkoyma, eşyayı yanında bulunduran kişinin rızası ile teslim etmediği eşya hakkında uygulanır. e) Bir suçla ilgili ispat aracı olarak yararlı görülen eşya güvenlik görevlisi tarafından muhafaza altına alınır.

37 30-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
30-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir? a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi, b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altına alınması, c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlali nedeniyle durdurması. d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi, e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması.

38 31-)Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
31-)Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz? a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak b) Suç soruşturmasını yürütmek c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

39 b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
32-)Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz? a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması. d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması. e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.

40 a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
33-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir? a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır. b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir. c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir. d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir. e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

41 34-)Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir?
34-)Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir? a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması, b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması, c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması, d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması, e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

42 c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme,
35-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir? a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama suretiyle inceleme yapma. c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme, d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma.

43 a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
36-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir. b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir. c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir. e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

44 44

45 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 45

46 37-)Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek, b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak, c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek. e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek.

47 a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma.
38-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir? a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma. b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme, d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma, e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

48 a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir,
39-)Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir? a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir, b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir, c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir, d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir, e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

49 c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
40-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir? a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir. c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir. d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir. e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.

50 50

51 a) Suçların işlenmeden önce önünü almak,
41-)Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz? a) Suçların işlenmeden önce önünü almak, b) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak. c) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek. d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek, e) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak,

52 a)Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
42-)Özel güvenlik görevlisi bir kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangi taktikten kaçınmalıdır? a)Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek b)Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak c)Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak d)Kalabalığa önderlik edebileceklerin uzaklaştırmalarını sağlamak e)Küçük birimlere bölerek dağıtmak

53 a)İkna edici ve inandırıcı olma b)Diyalog kurma c)Etkiye tepki verme
43-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden olmayan seçenek olarak hangisi doğrudur? a)İkna edici ve inandırıcı olma b)Diyalog kurma c)Etkiye tepki verme d)Provokasyona gelmeme e)Hiçbiri

54 a)Kalabalığın dağılım ve kaçış yollarını açık bulundurulur.
44-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanmak gerektiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? a)Kalabalığın dağılım ve kaçış yollarını açık bulundurulur. b)Spreyler kullanılırken bir kişiye bir sıkım olarak en az 1 m. mesafeden sıkılır. c)Kapalı alanlarda veya toplumsal olaylarda gaz kullanıldığında görevlilerin kesinlikle gaz maskesi takması gerekir. d)Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmamalıdır. e)Hepsi

55 a)Rektörün bilgilendirilmesi b)Grubun dağılması için ikaz edilmesi
45-)Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stant açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması doğru olmaz? a)Rektörün bilgilendirilmesi b)Grubun dağılması için ikaz edilmesi c)Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi d)Rektörün iznini beklemeden genel kolluk çağrılması e)Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

56 a)Değerlendirme toplantısı yapmak
46-)Bir kampüste düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü veya etkinlik öncesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak hazırlıklardan olarak aşağıdakilerden hangisi değildir? a)Değerlendirme toplantısı yapmak b)Görevlileri olayın mahiyeti hakkında bilgilendirmek c)Toplantıya katılacak gruplar hakkında önleyici bilgi toplamak d)Personel ve araç gereç planlaması yapmak e)Genel kolluk birimleriyle irtibat halinde olmak

57 a)Bireylerin topluluk içindeyken iradeleriyle hareket etmediğini bilir
47-)Kitle Psikolojisinin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan özel güvenlik görevlisi ……… Boşluğa gelmesi gereken seçenek aşağıdakilerden hangisidir a)Bireylerin topluluk içindeyken iradeleriyle hareket etmediğini bilir b)Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir c)Yanlış bilgilendirmelerle ve ifadelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir d)Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir e)Hepsi

58 a)Toplantı alanında çevre güvenliği sağlamak b)Kortej oluşturmak
48-)Bir eylem/etkinlikte aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? a)Toplantı alanında çevre güvenliği sağlamak b)Kortej oluşturmak c)Tampon bölge oluşturmak d)Toplantı alanında arama yapmak e)Hepsi

59 49-)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak için aşağıdakilerden hangi düzen uygulanır? a)Kama b)Çember c)Hat d)Derin kol e)Hiçbiri

60 a)İnisiyatif kullanma b)Provokasyona gelmeme c)Profesyonel olma
50-) “Güvenlik görevlilerinin duygularına hâkim olmasını ve yansız davranmasını” tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? a)İnisiyatif kullanma b)Provokasyona gelmeme c)Profesyonel olma d)Şefkatli olma e)Eşit davranma

61 51-)Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliği değildir? a)İrade zayıflığı b)Duygusallık c)Pasiflik d)Özenti e)Telkin

62 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 62

63 0555 9652145 0505 3786377 Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi
Msn : Eklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 63

64 b)Uyanık ve şüpheci olmak c)Anahtar ve kilitler d)Alarm sistemleri
52-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel fiziki güvenlik önlemlerinden değildir? a)Işıklandırma b)Uyanık ve şüpheci olmak c)Anahtar ve kilitler d)Alarm sistemleri e)Kapılar ve pencereler

65 a)Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdır
53-) Koruma görevi, her türlü ani ve acil hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dâhilinde uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdır b)Saldırı öncesinde önemli kişiyi olay yerinden kaçırma planı olmalıdır c)Saldırı öncesinde güvenli noktalar belirlenmelidir d)Ani rahatsızlıklarda gidilecek hastaneler belirlenmelidir e)Haftalık hava ve yol durumları alınmalıdır

66 66

67 a)Koruma konusunda eğitimli olmalıdır
54-)Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir? a)Koruma konusunda eğitimli olmalıdır b)Koruma sırasında önemli kişinin sağ arkasında yürümelidir c)Kendi sorumluluk alanına dikkat etmelidir d)Görev sırasında daima uyanık olmalıdır e)Koruma organizasyonlarından asla kopmamalıdır

68 a)Önemli kişinin araca biniş zamanları
55-) Öncü istihbarat çalışmasında boğma noktaları ile güvenli yerler haricinde aşağıdaki detaylardan hangisine dikkat edilmez? a)Önemli kişinin araca biniş zamanları b)Önemli kişinin araçtan iniş zamanları c)Alternatif yollar d)Sosyal hizmetler e)Servis hizmetleri (Benzin-yemek-WC v.b)

69 b)Arama konusunda diplomatik protokol kurallarına riayet edilmelidir
56-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli kişilerin korunması sırasında kontrol noktaları uygulamaları için söylenemez? a)Kontrol noktalarında el ve metal kapı detektörü ile kontrol yeterlidir b)Arama konusunda diplomatik protokol kurallarına riayet edilmelidir c)Program yerine gelen kişilerin geliş amaçları doğrulanması gerekir d)Kontrol noktasında en az üç personel bulunmalıdır e)Akredite olmayan ve istenmeyen kişilerin girişleri engellenir

70 a)Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılır
57-) Önemli kişi bir program yerinde konuşma yapacağı zaman şu hususa dikkat edilmez? a)Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılır b)Önemli kişinin önünde açılmamış bir su bulundurulur c)Koruma amiri kürsüye uzak bir yerde bulunur d)Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın koruma ekibince tutulmalıdır e)Platforma çıkış noktaları yakın koruma ekibince tutulmalıdır

71 58-)Yaya koruma düzenlerinde yapılan yürüyüşler sırasında önemli kişinin önü saat .., sağı .., solu ..,arkası ise ... istikametini göstermektedir. Korumalar ilerlerken hep bu şekilde algılamak zorundadırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun gelecek seçeneği işaretleyiniz? a)12 / 6 / 3 / b)12 / 3 / 9 / 6 c)12 / 9 / 3 / d)12 / 3 / 6 / 9 e)6 / 9 / 3 / 12

72 a)Boğma noktaları b)Kontrol noktaları
59-) Korunan kişiye erişilmeyi mümkün olduğu kadar önlemek ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için …………………………….kurulur. Yukarıda cümlede boş bırakılan yere uygun gelecek ifade hangisidir? a)Boğma noktaları b)Kontrol noktaları c)Polis noktaları d)Güvenlik noktaları e)Güvenlik çemberleri

73 a)Korunan kişi yalnız bırakılmaz
60-) Önemli kişiye yönelik olarak yapılan saldırı esnasında saldırganları yakalamak maksadıyla yapılan işlerden olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Korunan kişi yalnız bırakılmaz b)Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır c)Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir d)Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır e)Meydana gelen saldırıya diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar

74 a)Uygun şekilde hastanın taşınmasını sağlayabilir,
61-)Sağlık personeli olmayan ancak ilkyardım eğitimi almış bir kimsenin yapabilecekleri hakkında aşağıdakilerden hangisini yanlıştır? a)Uygun şekilde hastanın taşınmasını sağlayabilir, b)Suni teneffüs yapabilir, c)Hastanın rahat nefes alacağı pozisyona getirebilir, d)Ölüm sebebinin ve şeklinin yazıldığı resmi ölüm raporu düzenleyebilir, e)Kalp masajı yapabilir,

75 62-)Trafik kazası olan ortamda, ilk yardım ile ilgili olan hangisidir?
62-)Trafik kazası olan ortamda, ilk yardım ile ilgili olan hangisidir? a)Yaralıların yaşam bulgularını kontrol etmek, b)Dağılan eşyaların toplanması, c)Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması, d)Araçtaki hasarın tespitini yapmak, e)Olay alanındaki varsa suç delillerinin toplanması,

76 d)Solunum cihazına bağlamak, e)Cerrahi müdahale
63-)Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne ad verilir? a)İlk müdahale b)Temel yaşam desteği c)İlkyardım d)Solunum cihazına bağlamak, e)Cerrahi müdahale

77 b)Antibiyotik tedavisi, c)Suni solunum,
64-)Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında ilk yapılması gerekendir? a)Kalp masajı, b)Antibiyotik tedavisi, c)Suni solunum, d)Solunum yolunun açık tutulması, e)Psikolojik destek,

78 65-)Kesilen bir elde atardamar kanaması nasıl olur?
65-)Kesilen bir elde atardamar kanaması nasıl olur? a)Kanama sızar tarzdadır, b)Kanama sürekli fışkırır tarzdadır, c)Kanama aralıklı fışkırır tarzdadır, d)Kanama leke tarzındadır, e)Hiçbiri

79 a)Ateşli silah yaralanmalarında büyük damarların zarar görmesi,
66-)Aşağıdaki hangi kanama durumunda, kan kaybına bağlı gelişen şok beklenir? a)Ateşli silah yaralanmalarında büyük damarların zarar görmesi, b)Mide kanaması, c)Kol bacak kopması sırasındaki kanama, d)Kesici ve delici alet ile yaralanma, e)Hepsi,

80 67-)Hangisi kalp krizi geçirmekte olan kimse için zararlıdır?
a)Kravatını ve kemerini gevşetmek, b)Sürekli konuşturularak uyanık tutmaya çalışmak, c)Cam pencere açarak ortamı havalandırmak, d)Moral bozucu konuşmalar yapan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak, e)Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığı ilaçları belirlemek,

81 a)Yaralıya su içirilmesi, b)Yaralının karnının doyurulması
68-)Trafik kazası sonrası ilkyardım sırasında yapılması uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)Yaralıya su içirilmesi, b)Yaralının karnının doyurulması c)Yaralının soluk alıp vermediğinin kontrolü ve soluk alıp vermesinin sağlanması, d)Yaralıya ağrı kesici verilmesi, e)Yaralının etrafa saçılan eşyalarının toplanması,

82 a)Halsizlik ve uyku hali b)Neşelenme ve hareketlilik
69-)Yaralıda mevcut olan ve aşırı alkol tüketimine bağlı hangi durum, ilkyardım yapan kimsenin can güvenliği açısından tehlike oluşturabilir? a)Halsizlik ve uyku hali b)Neşelenme ve hareketlilik c)Sağlıklı bir şekilde karar vermeme ve konsantrasyon azalması d)Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık e)Sıkıntı hali ve ağlama

83 a)Su içirmeyerek ishalin azalması beklenilir,
70-)Zehirlenme sonrası oluşan ishale bağlı sıvı kaybında, genel durum bozulmaması için izlenecek yol olarak aşağıdaki hangi seçenek doğrudur? a)Su içirmeyerek ishalin azalması beklenilir, b)Hastanın şuuru açıksa ve su içebiliyorsa ağızdan sıvı verilir, c)Hastanın şuuru açık olmasa bile ağızdan zorla sıvı verilebilir, d)Patates yedirilerek isal engellenir, e)Hiçbiri

84 b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
71-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanundur? a) İş Kanunu b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun c) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu d) Ceza Muhakemesi Kanunu e) Türk Ceza Kanunu

85 e) İşyeri ve konuta girme
72-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanunda açıkça sayılan bir yetki değildir? a) Yakalama b) Arama c) Kimlik sorma d) Tutuklama e) İşyeri ve konuta girme

86 a) Eğitim ve öğretim kurumları b) Sağlık tesisleri
73-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yerlerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılabileceği yerlerdendir? a) Eğitim ve öğretim kurumları b) Sağlık tesisleri c) Talih oyunları işletmeleri d) İçkili yerler e) Bankalar

87 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
74-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak b) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak c) 18 yaşını doldurmuş olmak. d) Güveni kötüye kullanma suçundan mahkûm olmamak. e) Askerliğini yapmış olmak

88 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 88

89 b) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama c) Disiplin cezası alma
75-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, üzerinde kimlik kartı olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışanın karşılaşacağı yaptırım nedir? a) İşten atılma b) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama c) Disiplin cezası alma d) Görevlendirilmemiş sayılma e) Yapılan işlemi geçersiz sayma

90 a) İdari para cezası / çalışma izninin iptali
76-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangi seçenekte özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran bir özel güvenlik görevlisinin karşılaşabileceği yaptırımlar tam olarak sayılmıştır? a) İdari para cezası / çalışma izninin iptali b) İdari para cezası / çalışma izninin iptali / bir daha özel güvenlik görevlisi olamama c) İdari para cezası / bir daha özel güvenlik görevlisi olamama d) Adli para cezası / çalışma izninin iptali / bir daha özel güvenlik görevlisi olamama e) Adli para cezası / çalışma izninin iptali

91 c) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı d) Belediye Başkanı e) Noterler
77-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir? a) Savcılık b) Valilik c) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı d) Belediye Başkanı e) Noterler

92 78-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılır. a) İşçi b) Memur c) Kamu görevlisi d) İşveren e) Kamu hizmetlisi

93 d) Görevi yaptırmamak için direnme e) Adam yaralama
79-)Türk Ceza Kanununa göre, bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir? a) Kolluğa mukavemet b) Cebir c) Tehdit d) Görevi yaptırmamak için direnme e) Adam yaralama

94 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 94

95 a) Özel nişan ve madalyaları usulsüz kullanma
80-)Tük Ceza Kanununa göre, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir? a) Özel nişan ve madalyaları usulsüz kullanma b) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma c) Resmi elbiseyi yetkisi olmadan kullanma d) Görevi kötüye kullanma e) Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

96 81-)Türk Ceza Kanununa göre, gece vakti deyiminden hangi zaman dilimi anlaşılır? a)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi b)Güneşin batmasından iki saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi c)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından iki saat evvele kadar devam eden zaman dilimi d)Güneşin batmasından bir saat evvel başlayan ve doğmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimi e)Güneşin batmasından yarım saat sonra başlayan ve doğmasından yarım saat evvele kadar devam eden zaman dilimi

97 c) Görevi yaptırmamak için direnme d) Eziyet e) İşkence
82-)Zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, hangi suç hükümleri uygulanır. a) Kasten öldürme b) Kasten yaralama c) Görevi yaptırmamak için direnme d) Eziyet e) İşkence

98 83-)Türk Ceza Kanununa göre, çocuk deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır? a)12 b)14 c)16 d)18 e)20

99 d) Görevi kötüye kullanma e) Kamu görevlisinin ticareti
84-)Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlanması için vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir? a) Zimmet b) Rüşvet c) İrtikâp d) Görevi kötüye kullanma e) Kamu görevlisinin ticareti

100 a) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği hakkı
85-)Bir özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlal edilen temel Anayasal hak hangisidir? a) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği hakkı c) Yerleşme ve seyahat hürriyeti d) Serbest dolaşma hürriyeti e) Zorla çalıştırma yasağı

101 a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı
86-)Bir özel güvenlik görevlisinin işyeri ve konuta girme yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlal edilen öncelikli temel Anayasal hak hangisidir? a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı c) Haberleşme hürriyeti d) Yerleşme ve seyahat hürriyeti e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

102 e) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
87-)Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesinin genel adı nedir? a) Susma hakkı b) İşkence yasağı c) Masumiyet karinesi d) Kanunilik ilkesi e) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi

103 a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği
88-)Anayasada yer alan “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” ilkesinin gerçekleştirmek istediği temel insan hakkı/özgürlüğü hangisidir? a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği c) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü e) Adil yargılanma hakkı

104 c) Cumhuriyet savcısının onayı d) Kolluk amirinin onayı
89-)Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre, kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartıdır? a) Makul şüphe b) Makul sebep c) Cumhuriyet savcısının onayı d) Kolluk amirinin onayı e) Sulh Ceza Hâkiminin kararı

105 90-)PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerden hangisi durdurulan ve kendisine kimlik sorulan kişinin belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının öncelikli müeyyidesidir? a) Gözaltı b) Tutuklama c) Ev hapsi d) Parmak izi alınması e) Yakalama

106 91-)Uyuşturucu bağımlılığı bulunan kiĢiler arasındaki konuşmalarda, “Çalı”, “Ot”, “Mal”, “Kıkırdama Dumanı” ve “Fişek” gibi isimlerle adlandırılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir? a)Metamfetamin b)Asetik Anhidrit c)Esrar d)Morfin e)Kokain

107 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 107

108 0555 9652145 0505 3786377 Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi
Msn : Eklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel

109 b) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
92-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz? a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler b) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler c) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler d) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler e) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

110 a)Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
93-)LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? a)Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır. b)Prizde takılı fişler çekilmez. c)Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz. d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır. e)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

111 94-)Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?
a)Konut ve işyerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalı b)Sigorta yaptırmalıyız c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız e)Hepsi

112 a) Asansör kullanmamalıyız. b) Balkonlardan atlamamalıyız.
95-)Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir? a) Asansör kullanmamalıyız. b) Balkonlardan atlamamalıyız. c) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. d) Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek beklemeliyiz. e) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahalı yerlere geçmeliyiz

113 b) Halon gazı-karbondioksit c) Köpük-Kuru kimyevi toz
96-)Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır? a) Su-Karbondioksit b) Halon gazı-karbondioksit c) Köpük-Kuru kimyevi toz d) Su- kimyevi madde e) Sulu köpük.

114 97-)Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir? a)Sulu köpük b)Köpük c)Su d)Karbondioksit e)Kuru Kimyevi Toz.

115 a)Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar
98-)Özel Güvenlik Görevlisi görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar? a)Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar b)Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır c)Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir d)Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar e)Hepsi

116 99-)Köpükler aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
99-)Köpükler aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır? a) Rafineri, kimyasal madde deposu b) Trafolar c) Hava alanları, hangarlar d) Boya, vernik depo ve atölyeleri e) Akaryakıt deposu

117 a) Duvar dibine çömelmek b) Deniz ve okyanus kıyısından uzaklaşmak
100-)Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Duvar dibine çömelmek b) Deniz ve okyanus kıyısından uzaklaşmak c) Enerji hatlarından uzaklaşmak d) Gaz ve kanalizasyon hatlarından uzaklaşmak e) Açık arazide çömelmek

118 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 118

119 41.Dönem ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI
41.Dönem ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI

120 1-)Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?
1-)Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir? a)Gerdel b)Yiv c)İğne d)Gez e)Kapsül

121 2-)Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
2-)Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır? a)Atıcının atış eğitimcisinin vereceği talimatlarına uyması b)Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi c)Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi d)Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi e)Hepsi

122 a)Şarjörde fişeğin bitmesi b)Şarjörün tabancadan çıkması
3-)Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur? a)Şarjörde fişeğin bitmesi b)Şarjörün tabancadan çıkması c)Tabancanın iğnesinin kırılması d)Kebzenin iki elle çok sıkı şekilde tutulması e)Namlunun ısınması

123 4-)Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
4-)Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? a)Şarjör b)Kabza c)Namlu d)Kapak Takımı e)Horoz

124 5-)Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir? a)Kabza emniyeti b)Mandal emniyeti c)İğne emniyeti d)Şarjör emniyeti e)Sürgü emniyeti

125 6-)Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur?
6-)Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur? a)Tetik korkuluğu b)Horoz c)Tetik d)Arpacık e)Şarjör çıkarıcı mandalı

126 7-)Fişekte barutun ateşlenmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
7-)Fişekte barutun ateşlenmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? a)Yiv b)Set c)Kapsül d)Tırnak e)Çıkarıcı

127 8-)Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye …………….. denir.
8-)Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye …………….. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelir? a)Hatve b)Rayyür c)Namlu d)Çap e)Kovan

128 9-)Kovan, çekirdek, kapsül ve barut unsurlarının birleşmesiyle oluşan parçaya ne denir? a)Fişek b)Rampa c)Fişek yatağı d)Namlu e)Hatve .

129 10-)Aşağıdakilerden hangisi kovan üzeride kalan izlerdendir?
10-)Aşağıdakilerden hangisi kovan üzeride kalan izlerdendir? a)Tırnak izi b)İrca mili izi c)Tetik izi d)Emniyet mandalı izi e)Kabza izi

130 11-)Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
11-)Fişek yatağında kaç fişek bulunur? a)16 b)1 c)3 d)15 e)10

131 12-)Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir? a)Horoz emniyeti b)Kabza emniyeti c)Şarjör emniyeti d)İkaz emniyeti e)Mandal emniyeti

132 13-)Aşağıdaki nedenlerden hangisi silahın ateşlemesine engel değildir?
13-)Aşağıdaki nedenlerden hangisi silahın ateşlemesine engel değildir? a)İğnenin kırık olması b)Tetik korkuluğunun kırık olması c)Kapsülün arızalı olması d)İğne yayının kırık olması e)Tetiğin arızalı olması

133 14-)Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a)Sürgü çekilip bırakılır-şarjör çıkartılır-Tabanca ölü noktaya çevrilir-Tetiğe basılır b)Şarjör çıkartılır-Tetiğe basılır- Tabanca ölü noktaya çevrilir- Sürgü çekilip bırakılır c)Tabanca ölü noktaya çevrilir- şarjör çıkartılır- Sürgü çekilip bırakılır- Tetiğe basılır d)Tetiğe basılır- Sürgü çekilip bırakılır- Tabanca ölü noktaya çevrilir- şarjör çıkartılır e)Tabanca ölü noktaya çevrilir- Sürgü çekilip bırakılır- şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır

134 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 134

135 135

136 15-)İrca yayının (yerine getiren yay)görevi nedir?
a)Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar b)Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar c)Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar d)Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır e)Gez ve arpacığın sürgünün üzerine sabit kalmasını sağlar

137 16-)Yiv, set, fişek yatağı silahın hangi parçasında bulunur?
16-)Yiv, set, fişek yatağı silahın hangi parçasında bulunur? a)Kabza b)Namlu c)Sürgü d)Şarjör e)Fişek

138 17-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi toplu tabancaların sahip olduğu emniyet tertibatı olarak ifade edilir? a)Şarjör emniyeti b)Horoz emniyeti c)Kabza emniyeti d)Mandal emniyeti e)Hiçbiri

139 18-)Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
18-)Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? a)Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlar b)Boş kovanı silahtan dışarı atar c)Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlar d)Boş kovanın namlunun içine girmesine engel olur e)Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını sağlar

140 a)Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.
19-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki silahla ilgili ifade doğrudur? a)Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür. b)Namlunun içinde bulunan girintilere çap denir c)Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur d)Tabancalarda her çaptaki fişekler kullanılır e)Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur

141 a)Tabanca dolduruş yapmaz b)Fişek ateşlenemez
20-)İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudur? a)Tabanca dolduruş yapmaz b)Fişek ateşlenemez c)Tabanca emniyete alınmaz d)Horoz düşmez e)Tetik çalışmaz

142 a)Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir
21-)Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptıktan sonra patlama meydana gelmediyse aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden değildir? a)Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir b)Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır c)Namlunun ucundan içine bakılarak namlu kontrol edilmelidir d)Şarjör çıkartılarak fişek yatağındaki fişek çıkartılmalıdır e)Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı olduğu düşünülerek hareket edilmelidir

143 22-)Fişek yatağıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
22-)Fişek yatağıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a)Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdir b)Fişek yatağının çapı fişeğin çapından küçüktür c)Otomatik tabancalarda namlunun gerisinde bulunur d)Fişeğin patladığı yerdir e)Fişek yatağında yiv ve set bulunmaz

144 144

145 23-)Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek ilerlemesini sağlar?
23-)Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek ilerlemesini sağlar? a)Yiv ve set b)Kovan c)İğne d)İcra yayı e)Kapsül

146 4-)Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?
4-)Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir? a)Tabancayı emniyete alır b)Tabancanın ateş etmesini engeller c)Tabancadan dolu fişek veya boş kovanların çıkarılmasını sağlar d)Tabanca iğnesinin ileri gidip geri gelmesini sağlar e)Tabanca namlusunun sabit şekilde durmasına yardımcı olur

147 ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI
Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test 147

148 ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI
Sipariş Tel;

149 25-)İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir? a)Kovan b)Barut c)Kapsül d)Çekirdek e)Mermi

150 Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,
Daha fazlası için ; Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir, Kapak tasarımlarını görebilirsiniz.

151 ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ VARSA HAKKINIZI HELAL EDİN
Bu Slayt çalışması sınava giren özel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışmadır. Saat:02.20 151


"41.dönem GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları