Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CAN Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CAN Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 CAN Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri
41.SINAV ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI Not: F-5 basınız, Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra aşağı tuşuna basınız. Birinci tıklamada soruyu , ikinci tıklamada cevabı göreceksiniz.

2 CAN ÖZEL GÜVENLİK HİZ. EĞİTİM LTD.ŞTİ.
ADRES:Orhaniye Mah.Hürriyet Cad. Kahyaoğlu İş Mrk. Kat:3/11 Merkez MUĞLA (Mustafa muğlalı işhanı karşısı, Deniz Bank Üzeri) Tlf : Faks: (Çaldırın size dönelim) Web: canozelguvenlik.com.tr canozelguvenlik.com twıtter: Fecebook: Can Özel Eğitim Hizmetleri YATAĞAN ŞUBEMİZ: Yeni Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 (Belediye Fırını Karşısı) TLF: (Çaldırın size dönelim) HER ZAMAN YANINIZDA, SİZE TÜM İLETİŞİM KANALLARI İLE YAKININIZDAYIZ…. KENDİ PROJELERİMİZDE; KENDİ ÖĞRENCİLERİMİZİ İŞE YERLEŞTİRMEKTE, FAZLASI İÇİN PORJE ORTAKLARIMIZA YÖNLENDİRME YAPILAMAKTADIR… EĞİTİMDE BİZİ SEÇMENİZ, İŞE YERLEŞMEDE SİZİ BİR ADIM DAHA ÖNE ÇIKARMIŞTIR….

3 1-)X-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
şahısların kıyafetlerinin altına saklamış oldukları silah, bıçak gibi malzemelerin tespit edilmesinde kullanılır b) Valiz, çanta, koli gibi kapalı eşyaların içerisinde ne olduğunu görmek amacıyla kullanılır c) Patlayıcı maddelerin tespit edilmesinde kullanılır d) Uyuşturucu maddelerinin tespitinde kullanılır e) Bıçak, silah gibi cisimlerin tespit edilmesinde kullanılır

4 2-)Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir ve muhabere yapılır b) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişi konuşabilir c) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanalda bulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenir d) Kanalda muhabere varken başka bir telsiz çağrı yapmak için kanala giremez e) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibi alıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonuna basmadığı müddetçe muhabere başlamaz

5 3-) I-Sistemi harekete duyarlı yaparak kameraların görüş alanında hareket olması durumunda operatörü uyarmasını sağlamak II-Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek III-İzleme odasındaki operatör sayısını artırmak ve belli periyotlarda değişim yaptırmak Kamera sistemlerini daha etkili hale getirmek için yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılabilir? a)I ve II b) II ve III c) I ve III d) Hepsi e) Hiçbiri

6 4-)El tipi metal detektörler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) El tipi detektörlerin taşıması kolaydır. b) El tipi detektörler batarya ile çalıĢırlar. c) Aranan şahsın vücuduna belli bir mesafeden tutularak arama yapılır d) Yakınındaki metal malzemelerden etkilenmezler e) Cihaz alarm verdiğinde alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiği tespit edilebilir

7 5-)Jeneratör nedir? a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır b) Elektrik üreten bir cihazdır c) Yangın söndürme amacıyla kullanılan bir cihazdır d) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır e) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havaya yayan cihazdır

8 6-) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendi amirinin
emrinde bulunan özel güvenlik görevlisi verilen emirlerin kanuna aykırı olması durumunda ne yapmalıdır? a)Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir b)Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmez c)Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermez d)Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermez e)Emri yerine getirmez ve bunu amirine bilgi verir

9 7-) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini
tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır? a)Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz b)Genel kolluk önleyici görevini bırakır c)Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir d)Genel kolluk önleyici görevlerini arttırır e)Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önem vermez

10 8-) Kamu hukukunda ……………esas olduğundan özel güvenlik görevlileri
kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıda boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz? Kuralsızlık Yetkisizlik c) Ayrımcılık d) Bilimsellik e) Adillik

11 9-) Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında yürüttüğü işler
bakımından genel kollukla etkili bir iĢbirliği için aşağıdaki sayılanlardan hangi katkıyı sağlamayacaktır? a)Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmak b)Suçun öğrenilmesi ile genel kollukla iletişime geçmek c)Görev alanında yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etmek d)Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekip oluşturarak genel kolluğa yardım etmek e)Görev alanında suçlulara ait eşyaları emanete alarak genel kolluğa teslim etmek

12 10-)Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim
çeşitlerinden değildir? a)Toplantı b)Konferans c)Seminer d)e-mektup e)Telefon

13 11-) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel
iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir? a)Kaynak b)Kodlama c)Kod açma d)Kim e)Kitle

14 12-)Aşağıdakilerden hangisi
profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? a)Sloganlı tişört b)Abartılı saç modeli c)Fazla dekolte d)Ses çıkaran kolye e)Abartısız makyaj

15 13-) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi
etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? a)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek b)Dinleyicileri kahkahaya boğmak c)Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak d)Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak e)Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

16 14-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel
(formel) iletişim yöntemlerinden değildir? a)Dikey iletişim b)Empatik iletişim c)Yatay iletişim d)Çapraz iletişim e)Çok yönlü ve açık

17 15-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde
kaynağın engelleyicilerinden değildir? a)Ses tonu b)Anlaşılmaz bir konu c)Beden dili d)Statü farklılığı e)Önyargılar

18 16-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde
mesajın engelleyicilerinden değildir? a)Anlaşılmaz bir konu b)Albenisiz mesaj c)Soyut kavram ve olgular d)Fazla bilgi yükleme e)Stres

19 17-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde
hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir? a)Anlatım bozukluğu b)Aşırı korku c)Stres d)Başka şeylerle uğraşma e)Düşük zekâ seviyesi

20 18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi
engelleyen davranışlardan değildir? a)Sürekli yüksek perdeden konuşmak, b)Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek c)Muhatabın dediklerini onaylamamak d)Sen diliyle konuşmak e)Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

21 19-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim
hatalarına yol açar? a)Açık bir dil kullanma b)Kavramları açıklama c)Muhatabı tehdit etme d)Muhatabın fikirlerini de sorma e)Muhataba karşı açık olma

22 20-)Etkili iletişim için beden dilinin
kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın. b)Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın. c)Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru dönün d)Çok fazla konuşmayın. e)Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.

23 21-)Aşağıdakilerden hangisi profesyonel
hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? a)Açık gömlek yakası b)Boyasız ayakkabı c)Dar giysiler d)Bakımsız diş, tırnak e)Ütülü pantolon, gömlek

24 22-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine
ilişkin doğru bir tanımlamadır? Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir. b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden ve amirini bilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz. c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir. d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir. e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreve ilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir

25 23-)Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya
ilişkin yanlış bir ifadedir? Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır. b) Silah bir zor kullanma aracıdır. c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır. d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir. e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

26 24-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi zor
kullanma için söylenemez? a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır. b) Amaca ulaşmak için gerekli olmalı, gerekli olandan da daha fazla olmamalıdır. c) Kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır. d) Zor kullanmada, orantılılık aranmaz ve zorun derecesi kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır. e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

27 25-)Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah
kullanma konusunda aşağıdakilerden hangi seçenek yanlış bir tanımlamadır? Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkânı varsa silah kullanılmamalıdır. b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silah kullanmaya yetkilidir. c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır. d) Silah, kişiyi öldürmek değil etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır. e) Suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanılmalıdır

28 26-)Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili
doğru bir tanımlama değildir? Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi b) işlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması d) Hâkim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi

29 27-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta
görevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlıştır? Nokta görevi süresince personel yerine bakacak personel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarını giderebilir. b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir. c) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yürütülür. d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur. e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

30 28-)Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında
özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz? şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır. b) şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır. c) şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır. d) şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir. e) şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır

31 29-)Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini
açıklayan doğru bir tanımlama değildir? El koyma kararını vermeye hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı yetkilidir. b) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, Yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkimin onaylamadığı el koyma işlemi sona erer. c) El koyma, suça konu eşya üzerinde sahibi bulunan kişinin tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan bir tedbirdir. d) Elkoyma, eşyayı yanında bulunduran kişinin rızası ile teslim etmediği eşya hakkında uygulanır. e) Bir suçla ilgili ispat aracı olarak yararlı görülen eĢya güvenlik görevlisi tarafından muhafaza altına alınır.

32 30-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi, b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altına alınması, c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlali nedeniyle durdurması. d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi, e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması.

33 31-)Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri
arasında yer almaz? a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak b) Suç soruşturmasını yürütmek c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

34 32-)Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış”
olarak tanımlanamaz? Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması. d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması. e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.

35 33-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir
tanımlama değildir? a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır. b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir. c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir. d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir. e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

36 34-)Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanın
unsurlarından değildir? a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması, b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması, c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması, d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması, e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

37 35-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından
yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir? Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama suretiyle inceleme yapma. c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme, d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma.

38 36-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel
güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir. b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir. c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir. e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

39 37-)Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek, b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak, c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek. e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek

40 38-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin
“eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir? a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma. b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme, d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma, e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

41 39-)Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa
ilişkin doğru bir ifade değildir? a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir, b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir, c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir, d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir, e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

42 40-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir
işlem değildir? Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir. c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir. d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir. e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.

43 41-)Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları
arasında yer almaz? a) Suçların işlenmeden önce önünü almak, b) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak. c) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek. d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek, e) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak,

44 42-)Özel güvenlik görevlisi bir kalabalığın denetimini
sağlamak için aşağıdakilerden hangi taktikten kaçınmalıdır? a)Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek b)Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak c)Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak d)Kalabalığa önderlik edebileceklerin uzaklaştırmalarını sağlamak e)Küçük birimlere bölerek dağıtmak

45 43-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara
müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden olmayan seçenek olarak hangisi doğrudur? a)İkna edici ve inandırıcı olma b)Diyalog kurma c)Etkiye tepki verme d)Provokasyona gelmeme e)Hiçbiri

46 44-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz
yaşartıcı gaz kullanmak gerektiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? a)Kalabalığın dağılım ve kaçış yollarını açık bulundurulur. b)Spreyler kullanılırken bir kişiye bir sıkım olarak en az 1 m. mesafeden sıkılır. c)Kapalı alanlarda veya toplumsal olaylarda gaz kullanıldığında görevlilerin kesinlikle gaz maskesi takması gerekir. d)Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmamalıdır. e)Hepsi

47 45-)Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stant açmış
bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması doğru olmaz? a)Rektörün bilgilendirilmesi b)Grubun dağılması için ikaz edilmesi c)Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi d)Rektörün iznini beklemeden genel kolluk çağrılması e)Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

48 46-)Bir kampüste düzenlenecek toplantı, gösteri
yürüyüşü veya etkinlik öncesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak hazırlıklardan olarak aşağıdakilerden hangisi değildir? a)Değerlendirme toplantısı yapmak b)Görevlileri olayın mahiyeti hakkında bilgilendirmek c)Toplantıya katılacak gruplar hakkında önleyici bilgi toplamak d)Personel ve araç gereç planlaması yapmak e)Genel kolluk birimleriyle irtibat halinde olmak

49 47-)Kitle Psikolojisinin özellikleri konusunda bilgi sahibi
olan özel güvenlik görevlisi ……… Boşluğa gelmesi gereken seçenek aşağıdakilerden hangisidir a)Bireylerin topluluk içindeyken iradeleriyle hareket etmediğini bilir b)Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir c)Yanlış bilgilendirmelerle ve ifadelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir d)Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir e)Hepsi

50 48-)Bir eylem/etkinlikte aşağıdaki önlemlerden
hangisinin alınması gerekir? a)Toplantı alanında çevre güvenliği sağlamak b)Kortej oluşturmak c)Tampon bölge oluşturmak d)Toplantı alanında arama yapmak e)Hepsi

51 49-)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak için
aşağıdakilerden hangi düzen uygulanır? a)Kama b)Çember c)Hat d)Derin kol e)Hiçbiri

52 50-) “Güvenlik görevlilerinin duygularına hâkim
olmasını ve yansız davranmasını” tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? a)inisiyatif kullanma b)Provokasyona gelmeme c)Profesyonel olma d)şefkatli olma e)Eşit davranma

53 51-)Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanların
topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliği değildir? a)irade zayıflığı b)Duygusallık c)Pasiflik d)Özenti e)Telkin

54 52-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel fiziki güvenlik
önlemlerinden değildir? a)Işıklandırma b)Uyanık ve şüpheci olmak c)Anahtar ve kilitler d)Alarm sistemleri e)Kapılar ve pencereler

55 53-) Koruma görevi, her türlü ani ve acil hallere
karşı daha önce yapılmış olan bir plan dâhilinde uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdır b)Saldırı öncesinde önemli kişiyi olay yerinden kaçırma planı olmalıdır c)Saldırı öncesinde güvenli noktalar belirlenmelidir d)Ani rahatsızlıklarda gidilecek hastaneler belirlenmelidir e)Haftalık hava ve yol durumları alınmalıdır

56 54-)Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin
görevlerinden değildir? a)Koruma konusunda eğitimli olmalıdır b)Koruma sırasında önemli kişinin sağ arkasında yürümelidir c)Kendi sorumluluk alanına dikkat etmelidir d)Görev sırasında daima uyanık olmalıdır e)Koruma organizasyonlarından asla kopmamalıdır

57 55-) Öncü istihbarat çalışmasında boğma noktaları ile
güvenli yerler haricinde aşağıdaki detaylardan hangisine dikkat edilmez? a)Önemli kişinin araca biniş zamanları b)Önemli kişinin araçtan iniş zamanları c)Alternatif yollar d)Sosyal hizmetler e)Servis hizmetleri (Benzin-yemek-WC v.b)

58 56-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli kişilerin
korunması sırasında kontrol noktaları uygulamaları için söylenemez? a)Kontrol noktalarında el ve metal kapı detektörü ile kontrol yeterlidir b)Arama konusunda diplomatik protokol kurallarına riayet edilmelidir c)Program yerine gelen kişilerin geliş amaçları doğrulanması gerekir d)Kontrol noktasında en az üç personel bulunmalıdır e)Akredite olmayan ve istenmeyen kişilerin

59 57-) Önemli kişi bir program yerinde konuşma yapacağı
Zaman şu hususa dikkat edilmez? a)Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılır b)Önemli kişinin önünde açılmamış bir su bulundurulur c)Koruma amiri kürsüye uzak bir yerde bulunur d)Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın koruma ekibince tutulmalıdır e)Platforma çıkış noktaları yakın koruma ekibince tutulmalıdır

60 58-)Yaya koruma düzenlerinde yapılan yürüyüşler
sırasında önemli kişinin önü saat .., sağı .., solu ..,arkası ise ... istikametini göstermektedir. Korumalar ilerlerken hep bu şekilde algılamak zorundadırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun gelecek seçeneği işaretleyiniz? a)12 / 6 / 3 / 9 b)12 / 3 / 9 / 6 c)12 / 9 / 3 / 6 d)12 / 3 / 6 / 9 e)6 / 9 / 3 / 12

61 59-) Korunan kişiye erişilmeyi mümkün olduğu
kadar önlemek ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için …………………………….kurulur. Yukarıda cümlede boĢ bırakılan yere uygun gelecek ifade hangisidir? a)Boğma noktaları b)Kontrol noktaları c)Polis noktaları d)Güvenlik noktaları e)Güvenlik çemberleri

62 60-) Önemli kişiye yönelik olarak yapılan saldırı
esnasında saldırganları yakalamak maksadıyla yapılan işlerden olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Korunan kişi yalnız bırakılmaz b)Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır c)Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir d)Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır e)Meydana gelen saldırıya diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar

63 61-)Sağlık personeli olmayan ancak ilkyardım
eğitimi almış bir kimsenin yapabilecekleri hakkında aşağıdakilerden hangisini yanlıştır? a)Uygun şekilde hastanın taşınmasını sağlayabilir, b)Suni teneffüs yapabilir, c)Hastanın rahat nefes alacağı pozisyona getirebilir, d)Ölüm sebebinin ve şeklinin yazıldığı resmi ölüm raporu düzenleyebilir, e)Kalp masajı yapabilir,

64 62-)Trafik kazası olan ortamda, ilk yardım ile
ilgili olan hangisidir? a)Yaralıların yaşam bulgularını kontrol etmek, b)Dağılan eşyaların toplanması, c)Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması, d)Araçtaki hasarın tespitini yapmak, e)Olay alanındaki varsa suç delillerinin toplanması,

65 63-)Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu
açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne ad verilir? a)İlk müdahale b)Temel yaşam desteği c)İlkyardım d)Solunum cihazına bağlamak, e)Cerrahi müdahale

66 64-)Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım
sırasında ilk yapılması gerekendir? a)Kalp masajı, b)Antibiyotik tedavisi, c)Suni solunum, d)Solunum yolunun açık tutulması, e)Psikolojik destek,

67 65-)Kesilen bir elde atardamar kanaması nasıl olur?
a)Kanama sızar tarzdadır, b)Kanama sürekli fışkırır tarzdadır, c)Kanama aralıklı fışkırır tarzdadır, d)Kanama leke tarzındadır, e)Hiçbiri

68 66-)Aşağıdaki hangi kanama durumunda, kan
kaybına bağlı gelişen şok beklenir? a)Ateşli silah yaralanmalarında büyük damarların zarar görmesi, b)Mide kanaması, c)Kol bacak kopması sırasındaki kanama, d)Kesici ve delici alet ile yaralanma, e)Hepsi,

69 67-)Hangisi kalp krizi geçirmekte olan kimse için zararlıdır?
a)Kravatını ve kemerini gevşetmek, b)Sürekli konuşturularak uyanık tutmaya çalışmak, c)Cam pencere açarak ortamı havalandırmak, d)Moral bozucu konuşmalar yapan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak, e)Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığı ilaçları belirlemek

70 68-)Trafik kazası sonrası ilkyardım
sırasında yapılması uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a)Yaralıya su içirilmesi, b)Yaralının karnının doyurulması c)Yaralının soluk alıp vermediğinin kontrolü ve soluk alıp vermesinin sağlanması, d)Yaralıya ağrı kesici verilmesi, e)Yaralının etrafa saçılan eşyalarının toplanması

71 69-)Yaralıda mevcut olan ve aşırı alkol tüketimine
bağlı hangi durum, ilkyardım yapan kimsenin can güvenliği açısından tehlike oluşturabilir? a)Halsizlik ve uyku hali b)Neşelenme ve hareketlilik c)Sağlıklı bir şekilde karar vermeme ve konsantrasyon azalması d)Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık e)Sıkıntı hali ve ağlama

72 70-)Zehirlenme sonrası oluşan ishale bağlı sıvı
kaybında, genel durum bozulmaması için izlenecek yol olarak aşağıdaki hangi seçenek doğrudur? a)Su içirmeyerek ishalin azalması beklenilir, b)Hastanın şuuru açıksa ve su içebiliyorsa ağızdan sıvı verilir, c)Hastanın şuuru açık olmasa bile ağızdan zorla sıvı verilebilir, d)Patates yedirilerek isal engellenir, e)Hiçbiri

73 71-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanundur? a) iş Kanunu b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun c) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu d) Ceza Muhakemesi Kanunu e) Türk Ceza Kanunu

74 72-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanunda açıkça sayılan bir yetki değildir? a) Yakalama b) Arama c) Kimlik sorma d) Tutuklama e) İşyeri ve konuta girme

75 73-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre
aşağıdaki yerlerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılabileceği yerlerdendir? a) Eğitim ve öğretim kurumları b) Sağlık tesisleri c) Talih oyunları işletmeleri d) içkili yerler e) Bankalar

76 74-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre,
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde Aranacak şartlardan değildir? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak b) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak c) 18 yaşını doldurmuş olmak. d) Güveni kötüye kullanma suçundan mahkûm olmamak. e) Askerliğini yapmış olmak

77 75-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre,
üzerinde kimlik kartı olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışanın karşılaşacağı yaptırım nedir? a) İşten atılma b) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama c) Disiplin cezası alma d) Görevlendirilmemiş sayılma e) Yapılan işlemi geçersiz sayma

78 76-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a
göre, aşağıdakilerden hangi seçenekte özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran bir özel güvenlik görevlisinin karşılaşabileceği yaptırımlar tam olarak sayılmıştır? a) idari para cezası / çalışma izninin iptali b) İdari para cezası / çalışma izninin iptali / bir daha özel güvenlik görevlisi olamama c) İdari para cezası / bir daha özel güvenlik görevlisi olamama d) Adli para cezası / çalışma izninin iptali / e) Adli para cezası / çalışma izninin iptali

79 77-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre,
aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir? a) Savcılık b) Valilik c) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı d) Belediye Başkanı e) Noterler

80 78-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre,
özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılır. a) İşçi b) Memur c) Kamu görevlisi d) İşveren e) Kamu hizmetlisi

81 79-)Türk Ceza Kanununa göre, bir özel güvenlik
görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir? a) Kolluğa mukavemet b) Cebir c) Tehdit d) Görevi yaptırmamak için direnme e) Adam yaralama

82 80-)Tük Ceza Kanununa göre, bir rütbe veya
kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını Yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir? a) Özel nişan ve madalyaları usulsüz kullanma b) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma c) Resmi elbiseyi yetkisi olmadan kullanma d) Görevi kötüye kullanma e) Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

83 81-)Türk Ceza Kanununa göre, gece vakti
deyiminden hangi zaman dilimi anlaşılır? a)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi b)Güneşin batmasından iki saat sonra c)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından iki saat evvele kadar devam eden zaman dilimi d)Güneşin batmasından bir saat evvel başlayan ve doğmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimi e)Güneşin batmasından yarım saat sonra başlayan ve doğmasından yarım saat evvele kadar devam eden zaman dilimi

84 82-)Zor kullanma yetkisine sahip bir özel
güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, hangi suç hükümleri uygulanır. a) Kasten öldürme b) Kasten yaralama c) Görevi yaptırmamak için direnme d) Eziyet e) İşkence

85 83-)Türk Ceza Kanununa göre, çocuk
deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır? a)12 b)14 c)16 d)18 e)20

86 84-)Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevinin
sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlanması için vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir? a) Zimmet b) Rüşvet c) İrtikâp d) Görevi kötüye kullanma e) Kamu görevlisinin ticareti

87 85-)Bir özel güvenlik görevlisinin yakalama
yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlal edilen temel Anayasal hak hangisidir? a) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği hakkı c) Yerleşme ve seyahat hürriyeti d) Serbest dolaşma hürriyeti e) Zorla çalıştırma yasağı

88 86-)Bir özel güvenlik görevlisinin işyeri ve konuta
girme yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlal edilen öncelikli temel Anayasal hak hangisidir? a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı c) Haberleşme hürriyeti d) Yerleşme ve seyahat hürriyeti e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

89 87-)Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu
hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesinin genel adı nedir? a) Susma hakkı b) İşkence yasağı c) Masumiyet karinesi d) Kanunilik ilkesi e) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi

90 88-)Anayasada yer alan “Kanuna aykırı olarak
elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” ilkesinin gerçekleştirmek istediği temel insan hakkı/ özgürlüğü hangisidir? a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı b) Özel hayatın gizliliği c) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü e) Adil yargılanma hakkı

91 89-)Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre,
kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartıdır? a) Makul şüphe b) Makul sebep c) Cumhuriyet savcısının onayı d) Kolluk amirinin onayı e) Sulh Ceza Hâkiminin kararı

92 90-)PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerden hangisi
durdurulan ve kendisine kimlik sorulan kişinin belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının öncelikli müeyyidesidir? a) Gözaltı b) Tutuklama c) Ev hapsi d) Parmak izi alınması e) Yakalama

93 91-)Uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişiler
arasındaki konuşmalarda, “Çalı”, “Ot”, “Mal”, “Kıkırdama Dumanı” ve “Fişek” gibi isimlerle adlandırılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir? a)Metamfetamin b)Asetik Anhidrit c)Esrar d)Morfin e)Kokain

94 92-)AĢağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde”
tanımı arasında sayılmaz? Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler b) Birkez kullanılması serbest olan maddeler c) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler d) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler e) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

95 93-)LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılmaması
gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? a)Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır. b)Prizde takılı fişler çekilmez. c)Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz. d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır. e)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

96 94-)Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı
yapmamız gereklidir? a)Konut ve işyerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalı b)Sigorta yaptırmalıyız c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız e)Hepsi

97 95-)Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina
içinde alınacak önlemlerden biri değildir? a) Asansör kullanmamalıyız. b) Balkonlardan atlamamalıyız. c) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. d) Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek beklemeliyiz. e) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahalı yerlere geçmeliyiz

98 96-)Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt
ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır? a) Su-Karbondioksit b) Halon gazı-karbondioksit c) Köpük-Kuru kimyevi toz d) Su- kimyevi madde e) Sulu köpük.

99 97-)Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü
madde aşağıdakilerden hangisidir? a)Sulu köpük b)Köpük c)Su d)Karbondioksit e)Kuru Kimyevi Toz.

100 98-)Özel Güvenlik Görevlisi görevi esnasında
ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar? a)Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar b)Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır c)Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir d)Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar e)Hepsi

101 99-)Köpükler aşağıdaki yerlerden hangisinde
kullanılmamalıdır? a) Rafineri, kimyasal madde deposu b) Trafolar c) Hava alanları, hangarlar d) Boya, vernik depo ve atölyeleri e) Akaryakıt deposu

102 100-)Deprem anında bina dışında iseniz,
alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Duvar dibine çömelmek b) Deniz ve okyanus kıyısından uzaklaşmak c) Enerji hatlarından uzaklaşmak d) Gaz ve kanalizasyon hatlarından uzaklaşmak e) Açık arazide çömelmek

103 CAN Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri Silah bilgisi ve Atış soruları
41.SINAV Silah bilgisi ve Atış soruları Not: F-5 basınız, Slayt gösterisi olarak açıldıktan sonra aşağı tuşuna basınız. Birinci tıklamada soruyu , ikinci tıklamada cevabı göreceksiniz.

104 CAN ÖZEL GÜVENLİK HİZ. EĞİTİM LTD.ŞTİ.
ADRES:Orhaniye Mah.Hürriyet Cad. Kahyaoğlu İş Mrk. Kat:3/11 Merkez MUĞLA (Mustafa muğlalı işhanı karşısı, Deniz Bank Üzeri) Tlf : Faks: (Çaldırın size dönelim) Web: canozelguvenlik.com.tr canozelguvenlik.com twıtter: Fecebook: Can Özel Eğitim Hizmetleri YATAĞAN ŞUBEMİZ: Yeni Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 (Belediye Fırını Karşısı) TLF: (Çaldırın size dönelim) HER ZAMAN YANINIZDA, SİZE TÜM İLETİŞİM KANALLARI İLE YAKININIZDAYIZ…. KENDİ PROJELERİMİZDE; KENDİ ÖĞRENCİLERİMİZİ İŞE YERLEŞTİRMEKTE, FAZLASI İÇİN PORJE ORTAKLARIMIZA YÖNLENDİRME YAPILAMAKTADIR… EĞİTİMDE BİZİ SEÇMENİZ, İŞE YERLEŞMEDE SİZİ BİR ADIM DAHA ÖNE ÇIKARMIŞTIR….

105 1-)Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?
a)Gerdel b)Yiv c)iğne d)Gez e)Kapsül

106 2-)Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken
kurallardandır? a)Atıcının atış eğitimcisinin vereceği talimatlarına uyması b)Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi c)Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi d)Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi e)Hepsi

107 3-)Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride
takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur? a)şarjörde fişeğin bitmesi b)Şarjörün tabancadan çıkması c)Tabancanın iğnesinin kırılması d)Kebzenin iki elle çok sıkı şekilde tutulması e)Namlunun ısınması

108 4-)Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a)şarjör b)Kabza c)Namlu d)Kapak Takımı e)Horoz

109 5-)Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan
emniyet sistemlerinden biri değildir? a)Kabza emniyeti b)Mandal emniyeti c)İğne emniyeti d)şarjör emniyeti e)Sürgü emniyeti

110 6-)Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur?
a)Tetik korkuluğu b)Horoz c)Tetik d)Arpacık e)şarjör çıkarıcı mandal

111 7-)Fişekte barutun ateĢlenmesini aşağıdakilerden
hangisi sağlar? a)Yiv b)Set c)Kapsül d)Tırnak e)Çıkarıcı

112 8-)Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye …………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelir? a)Hatve b)Rayyür c)Namlu d)Çap e)Kovan

113 9-)Kovan, çekirdek, kapsül ve barut unsurlarının
birleşmesiyle oluşan parçaya ne denir? a)Fişek b)Rampa c)Fişek yatağı d)Namlu e)Hatve

114 10-)Aşağıdakilerden hangisi kovan üzeride
kalan izlerdendir? a)Tırnak izi b)irca mili izi c)Tetik izi d)Emniyet mandalı izi e)Kabza izi

115 11-)Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
c)3 d)15 e)10

116 12-)Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren
emniyet tertibatı hangisidir? a)Horoz emniyeti b)Kabza emniyeti c)şarjör emniyeti d)ikaz emniyeti e)Mandal emniyeti

117 13-)Aşağıdaki nedenlerden hangisi silahın
ateşlemesine engel değildir? a)iğnenin kırık olması b)Tetik korkuluğunun kırık olması c)Kapsülün arızalı olması d)iğne yayının kırık olması e)Tetiğin arızalı olması

118 14-)Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın
güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a)Sürgü çekilip bırakılır-şarjör çıkartılır- Tabanca ölü noktaya çevrilir-Tetiğe basılır b)şarjör çıkartılır-Tetiğe basılır- Tabanca ölü noktaya çevrilir- Sürgü çekilip bırakılır c)Tabanca ölü noktaya çevrilir-şarjör çıkartılır- Sürgü çekilip bırakılır- Tetiğe basılır d)Tetiğe basılır- Sürgü çekilip bırakılır- Tabanca ölü noktaya çevrilir- şarjör çıkartılır e)Tabanca ölü noktaya çevrilir- Sürgü çekilip bırakılır- şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır

119 15-)İrca yayının (yerine getiren yay)görevi nedir?
a)şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar b)Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar c)Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar d)Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır e)Gez ve arpacığın sürgünün üzerine sabit kalmasını sağlar

120 16-)Yiv, set, fiĢek yatağı silahın hangi
parçasında bulunur? a)Kabza b)Namlu c)Sürgü d)şarjör e)Fişek

121 17-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi toplu
tabancaların sahip olduğu emniyet tertibatı olarak ifade edilir? a)şarjör emniyeti b)Horoz emniyeti c)Kabza emniyeti d)Mandal emniyeti e)Hiçbiri

122 18-)Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden
hangisidir? a)Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlar b)Boş kovanı silahtan dışarı atar c)Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlar d)Boş kovanın namlunun içine girmesine engel olur e)şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını sağlar

123 19-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki
silahla ilgili ifade doğrudur? a)Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür. b)Namlunun içinde bulunan girintilere çap denir c)Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur d)Tabancalarda her çaptaki fişekler kullanılır e)Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur

124 20-)iğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudur? a)Tabanca dolduruş yapmaz b)Fişek ateşlenemez c)Tabanca emniyete alınmaz d)Horoz düşmez e)Tetik çalışmaz

125 21-)Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptıktan
sonra patlama meydana gelmediyse aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden değildir? a)Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir b)şarjör tabancadan çıkartılmalıdır c)Namlunun ucundan içine bakılarak namlu kontrol edilmelidir d)şarjör çıkartılarak fişek yatağındaki fişek çıkartılmalıdır e)Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı olduğu düşünülerek hareket edilmelidir

126 22-)Fişek yatağıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır? a)Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdir b)Fişek yatağının çapı fişeğin çapından küçüktür c)Otomatik tabancalarda namlunun gerisinde bulunur d)Fişeğin patladığı yerdir e)FiĢek yatağında yiv ve set bulunmaz

127 23-)Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek
ilerlemesini sağlar? a)Yiv ve set b)Kovan c)iğne d)icra yayı e)Kapsül

128 24-)Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?
a)Tabancayı emniyete alır b)Tabancanın ateş etmesini engeller c)Tabancadan dolu fişek veya boş kovanların çıkarılmasını sağlar d)Tabanca iğnesinin ileri gidip geri gelmesini sağlar e)Tabanca namlusunun sabit şekilde durmasına yardımcı olur

129 25-)iğnenin vurması ile ateşlenen fişek
bölümü aşağıdakilerden hangisidir? a)Kovan b)Barut c)Kapsül d)Çekirdek e)Merm

130 CAN ÖZEL GÜVENLİK HİZ. EĞİTİM LTD.ŞTİ.
ADRES:Orhaniye Mah.Hürriyet Cad. Kahyaoğlu İş Mrk. Kat:3/11 Merkez MUĞLA (Mustafa muğlalı işhanı karşısı, Deniz Bank Üzeri) Tlf : Faks: (Çaldırın size dönelim) Web: canozelguvenlik.com.tr canozelguvenlik.com twıtter: Fecebook: Can Özel Eğitim Hizmetleri YATAĞAN ŞUBEMİZ: Yeni Mah.Cumhuriyet Cad.No:24 (Belediye Fırını Karşısı) TLF: (Çaldırın size dönelim) HER ZAMAN YANINIZDA, SİZE TÜM İLETİŞİM KANALLARI İLE YAKININIZDAYIZ…. KENDİ PROJELERİMİZDE; KENDİ ÖĞRENCİLERİMİZİ İŞE YERLEŞTİRMEKTE, FAZLASI İÇİN PORJE ORTAKLARIMIZA YÖNLENDİRME YAPILAMAKTADIR… EĞİTİMDE BİZİ SEÇMENİZ, İŞE YERLEŞMEDE SİZİ BİR ADIM DAHA ÖNE ÇIKARMIŞTIR…. TEŞEKKÜRLER BAŞARILAR


"CAN Özel Güvenlik Eğt. Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları