Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karapara Aklama ile Mücadele MASAK’ın Temel Fonksiyonları Yeni Tasarı’nın getirdikleri FATF Türkiye Karşılıklı Değerlendirmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karapara Aklama ile Mücadele MASAK’ın Temel Fonksiyonları Yeni Tasarı’nın getirdikleri FATF Türkiye Karşılıklı Değerlendirmesi."— Sunum transkripti:

1 Karapara Aklama ile Mücadele MASAK’ın Temel Fonksiyonları Yeni Tasarı’nın getirdikleri FATF Türkiye Karşılıklı Değerlendirmesi

2 MASAK’ın Temel Fonksiyonları

3 Teşkilat İçindeki Yeri

4 BAŞKAN Başkan Yrd. Şube Md. Uzman - Uzman Yrd. Büro Personeli Şube Md. Uzman - Uzman Yrd. Şube Md. Uzman -Uzman Yrd. MASAK Teşkilat yapısı

5 Veri toplama ve değerlendirme İnceleme, uygulama ve denetleme Düzenleme ve koordinasyon

6 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME İNCELEME, UYGULAMA VE DENETLEME ARAŞTIRMA VE İNCELEME DENETİM KPA SUÇU ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ DİĞER -Terörün Finansmanı - Malvarlığı Araştırması (4422 S.K.Göre) Yükümlüler - Bankalar -Özel Finans Kurumları -Sermaye Piyasası Aracı Kurumları ve portföy yönetim şirketleri - diğer yükümlüler Yükümlülükler - Bilgi ve belge verme - Kimlik Tespiti - Şüpheli işlem bildirimi - Uyum görevlisi atanması - İç denetim - Eğitim VERİ TOPLAMA DEĞERLENDİRME MASAK Veri Tabanı - İhbarlar - Şüpheli işlem bildirimleri - Araştırma ve incelemeler sırasında elde edilen bilgiler - Uluslar arası bilgi değişimi - Kamu kurumlarına ait diğer veri tabanları Soruşturma amaçları İstatistiksel Analiz ÖN İNCELEME (KPA SUÇU) Tedbir MASAK’ın Fonksiyonları

7 DÜZENLEME VE KOORDİNASYON KOORDİNASYON DÜZENLEME - Araştırma ve inceleme el. - Yasa uygulayıcı birimler KOORDİNASYON KURULU - Yönetmelikler - Genel Tebliğler Eğitim faaliyetleri

8 BANKALARBASINSAVCILIKKURUMKİŞİŞİRKETYURTDIŞI ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİ* veya İHBARLAR ÖN İNCELEMEARAŞTIRMA VE İNCELEME 6 GRUP İNCELEME ELEMANI** MASAK UZMANLARI - Veri toplama - Analiz - Değerlendirme - Veri toplama - araştırma ve inceleme (kapsamlı) - Analiz ve değerlendirme ÖN İNCELEME RAPORU ARŞ.VE İNC. RAPORU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU Y. uygulayıcı birimler ile koordinasyo n Tedbir Şüpheli işlem bildirimleri aralarında banka ve ÖFK’ların da bulunduğu, 4208 S.K.Uyg.Dair Yönetmelikte yer alan 23 yükümlü grubunca yapılır. **Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kont., Bankalar Yem.Mur., Hazine Kont., Sermaye Piyasası Uzmanları MASAK Veri Tabanı MASAK Veri Tabanı Suçun tespiti Suç yok Kapsamlı inceleme gereği İşlem süreci

9 ÖN İNC.SEVK 1347 4208 K.DIŞI 614 DEVAM ED. 277 TAMAML. 1070 İNC.SEVK 408 SUÇ DUY. 48 2136 TOPLAM BİLDİRİM Ş.İ.B.FORMUİHBAR 16192562 4181 BANKABASINŞİRKETC.SAV.KURUMKİŞİYURTDIŞI İHBAR KAYNAKLARI İNCELEME. SEVK 789 4208 KAP. 167 4208 K.DIŞI 364 DEVAM ED. 258 TAMAML. 531 SUÇ DUY. 167 SUÇ DUY. 6 221 1997-2005 TOPLAM SUÇ DUYURUSU = 221 + 27 (Yükümlülük ihlali) =248

10 Açılan Davalar Aklama SuçuYükümlülük İhlaliToplam 17917196 Yargıtay’a İntikal Eden Davalar Dosya Sayısı İlk Derece Mahkemesi Kararı MahkumiyetBeraat 32725

11 Yeni Kanun Tasarısı Mali Suçları Araştırma Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

12 Kimlik tespiti İşlem yapanlar Nam veya hesaplarına işlem yapılanlar Şüpheli işlem bildirimi 3. kişilere bilgi verilmemesi (tipping off) Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması Tasarı neler getiriyor?

13 Devamlı bilgi verme Bilgi ve belge verme Belgelerin muhafaza ve ibrazı Belgeleri düzenleme tarihinden Defter ve kayıtları son kayıt tarihinden Kimlik tespitine ilişkin belgeleri son işlem tarihinden İtibaren 10 yıl süreyle muhafaza ve istenildiğinde ibraz zorunluluğu Tasarı neler getiriyor?

14 Erişim sistemi kurulması Yükümlülerin korunması Hukuki ve cezai bakımdan koruma Bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli tutulması Yükümlülük denetimi Tasarı neler getiriyor?

15 Yükümlülük ihlalinde idari ceza Kimlik tespiti Şüpheli işlem bildirimi Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemi kurulması Devamlı bilgi verme İle ilgili yükümlülüklerin ihlali halinde yükümlülere 10.000 YTL idari para cezası Kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerine uyulmaması halinde yükümlülüğü yerine getirmeyen görevliye de ayrıca 5.000 YTL idari para cezası Tasarı neler getiriyor?

16 Yükümlülük ihlalinde adli ceza Bilgi ve belge verme Muhafaza ve ibraz Yükümlülüklerini ihlal eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi Tasarı neler getiriyor?

17 FATF Türkiye 3. Karşılıklı Değerlendirmesi

18 FATF  1989 yılında Paris’te gerçekleştirilen G-7 Zirvesinde kurulmuştur.  31 ülke ve 2 uluslararası örgüt olmak üzere toplam 33 üyesi mevcuttur.  Türkiye 1991 yılında üye olmuştur.

19  OECD bünyesinde  Bağımsız  Politika üreten  Geçici (ad hoc) bir gruptur. FATF

20 FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  Arjantin  Avustralya  Avusturya  Belçika  Brezilya  Kanada  Danimarka  Finlandiya  Fransa  Almanya  Yunanistan  Hong Kong  İzlanda  İrlanda  İtalya  Japonya

21 FATF ÜYESİ ÜLKELER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  Lüksemburg  Meksika  Hollanda  Yeni Zelanda  Norveç  Portekiz  Singapur  İspanya  İsveç  İsviçre  Türkiye(24.09.1991)  İngiltere  ABD  Rusya  Güney Afrika Cumhuriyeti  Avrupa Komisyonu  Körfez İşbirliği Konseyi

22 Görevleri Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele mesajını tüm dünyaya yaymak 40 Tavsiye ve 9 Özel Tavsiyenin FATF üyelerinde uygulanmasını takip etmek Karapara aklama ve terörizmin finansmanı trendlerini ve tipolojilerini belirlemek NCCT’leri belirlemek ve denetlemek FSRB’lerle işbirliğinin geliştirmek Üye ülkelerin tavsiyelere uyumunu denetlemek ve değerlendirmek FATF’İN GÖREVLERİ

23 Değerlendirmede Esas Alınacak Dokümanlar 40 Tavsiye (2003) 9 Özel Tavsiye (2001) AML/CFT Metodolojisi (2004)

24 SıraÜlke 2.Tur Karşılıklı Değerlendirme Yerinde Ziyaret Tarihi 3.Tur Karşılıklı Değerlendirme Yerinde Ziyaret Tarihi 1 BelçikaMart 199717-28 Ocak 05 2 NorveçKasım 199717-28 Ocak 05 3 AvustralyaMayıs 199610-23 Mart 05 4 İsviçreHaziran 19973-14 Nisan 2005 5 Irlanda Nisan 199827 Haziran - 8 Temmuz 05 6 İsveçMart 19965-16 Eylül 05 7 İspanyaŞubat 199812-23 Eylül 05 8 ABDAralık 199617-28 Kasım 05 9-18 Ocak 06 9 PortekizEkim 1998 Ocak 06 10 Çin-2005’in sonu veya 2006 nın başı 11TürkiyeKasım 199827 Mart 2006 12 FinlandiyaMart 19982006 13 Rusya-Mayıs-Haziran 06 14 İzlandaTemmuz 1998Temmuz 06? 15 KanadaMayıs 1997Eylül 06 16 YunanistanOcak 19982006 17 HollandaOcak 19992007 nin başı

25 Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Süreci Sualnamenin FATF’ye gönderilmesi – Ocak 2006 sonu Değerlendirmecilerin Türkiye ziyareti (on-site visit) – Mart 2006 sonu Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun FATF Genel Kurulunda görüşülmesi – Ekim 2006

26 Genel Olarak: Karapara aklama ve terörizmin finansmanının genel durumu Mali Sektör ve mali olmayan sektörün gözden geçirilmesi Ticaret Kanunlarının ve tüzel kişilere ilişkin mekanizmaların gözden geçirilmesi Karapara aklama ve terörizmin finansmanı konusundaki önleyici önlemlerin gözden geçirilmesi- Son karşılıklı değerlendirmeden bu yana sağlanan gelişmeler Yasal Sistemler: Karapara aklamanın ve terörizmin finansmanının suç haline getirilmesi Suçtan elde edilen gelirlerin müsaderesi ve tedbir mekanizması Terörizmin finansmanında kullanılan fonlara tedbir konulması Mali istihbarat birimi ve fonksiyonları Yasa uygulayıcı birimler, savcılık ve diğer yetkili otoritelerin fonksiyonları

27 Mali kurumlara yönelik önleyici tedbirler: Karapara aklama ve terörizmin finansmanı riski Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi PEPs’lere yönelik önlemler Üçüncü kişilerle olan ilişkilerin düzenlenmesi Mali kurum gizliliği İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi Şüpheli işlem ve diğer bildirimler İç denetim, uyumun sağlanması, yurt dışındaki şubelere yönelik düzenlemeler Paravan bankalara ilişkin düzenlemeler Mali Kurumun mali piyasaya girmesi ve sahipliğine yönelik düzenlemeler AML/CFT Rehberleri Sürekli izleme ve denetim Para ve değer transferine ilişkin düzenlemeler

28 Mali Olmayan iş ve meslek sahiplerine yönelik düzenlemeler Müşteriye gerekli dikkatin gösterilmesi İşlemlerin ve ilişkilerin izlenmesi Şüpheli işlem bildirimi İç denetimin, uyumun sağlanması Düzenleme, denetim ve izlemeye yönelik önlemler Tüzel kişilere yönelik düzenlemeler Lehdarın tespit edilmesi ve bilgilerin kontrolünün sağlanması Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik düzenlemeler Ulusal ve uluslararası işbirliği konuları Ulusal işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konuları Sözleşmeler ve BM’nin Özel Kararlarının onaylanması Karşılıklı adli yardımlaşmanın sağlanması İadeye ilişkin hükümlerin düzenlenmesi Diğer uluslar arası işbirliği düzenlemeleri

29 Uyumlu (Complaint) Büyük ölçüde uyumlu (Largely complaint) Kısmen uyumlu ( Partially complaint) Uyumsuz (Non-complaint) Uygulanamaz (Not applicapable) Uyum Düzeyinin Değerlendirilmesi

30 Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sanayi Bakanlığı Vakıflar ve Derneklerin Bağlı Olduğu Bakanlıklar Ziyaret Edilebilecek Bakanlıklar

31 Ziyaret Edilebilecek Kurumlar Mali İstihbarat Birimi (MASAK) Polis ve Jandarma Birimleri Savcılık Gümrük İdaresi Mali Kurumlara Lisans Veren ve Denetleyen Kurumlar (BDDK – SPK – Hazine Müsteşarlığı gibi) Merkez Bankası Mali Sektör Birlikleri (Bankalar Birliği gibi) Barolar Birliği, Noterler Birliği, TÜRMOB İlgili Olabilecek Diğer Kurumlar

32 Biennial update Enhanced follow – up Karşılıklı Değerlendirme Raporu Sonrası Süreç

33  Karşılıklı Değerlendirme Raporunun özetinin yayınlanmasından itibaren en fazla 10 ay içinde değerlendirilen ülke, Kısmen Uyumlu ya da Uyumsuz olduğu tavsiyelerle ilgili olarak belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda aldığı ya da uygulamaya koyduğu önlemleri kısa ve öz olarak Sekreteryaya bildirecek.  Sekreterya sağlanan bilgileri gözden geçirecek ve bir rapor hazırlayacak.  Yıllık güncelleştirme raporu Başkanın ya da ülkenin talebi üzerine Genel Kurulda tartışılabilecek.  Daha sonraki güncelleştirmeler iki yılda bir yapılacak. İki Yılda Bir Yapılan Güncelleştirme

34 Ülkenin AML/CFT sisteminde önemli eksiklikler olduğunda uygulanan takip türüdür. –1,5,10,13 Nolu tavsiyelerin ya da Özel Tavsiye II ve IV’ün Kısmen Uyumlu ya da Uyumsuz olduğu durumlar ile –Genel Kurulun geliştirilmiş takip uygulanmasına karar vermesi durumunda bu takip türü uygulanır. Geliştirilmiş Takip

35 Geliştirilmiş takipte sırasıyla; a- Ülkeden belirli bir zaman çerçevesi içerisinde tavsiyeleri uygulamada gösterdiği gelişmeler hakkında düzenli raporlar vermesi istenir. b- FATF Başkanınca üye ülkedeki ilgili bakana tavsiyelere uyumsuzluğa dikkat çeken mektup gönderilir. c- Sözkonusu ülkeye bu mesajı güçlendirecek yüksek düzeyde temsilciler gönderilir. d- Üyelerce 21. tavsiyenin uygulanması çerçevesinde üye ülkenin tavsiyelere yeterince uyum gösteremediğini belirtir bir bildiri yayınlanabilir. (Yaptırım Maddesi) e- Ülkenin tavsiyelere uyum sağlayıncaya kadar FATF üyeliği askıya alınır. f- Ülkenin üyeliği sona erdirilir. Geliştirilmiş Takip

36 Dikkatiniz için teşekkürler


"Karapara Aklama ile Mücadele MASAK’ın Temel Fonksiyonları Yeni Tasarı’nın getirdikleri FATF Türkiye Karşılıklı Değerlendirmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları