Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Sağlık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Sağlık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bursa Sağlık Müdürlüğü
Kızamık / Kızamıkçık ve Konjenital kızamıkçık Sendromu (KKS) Önlenmesi Programı Bursa Sağlık Müdürlüğü

2 Kızamık hastalık yükünün küresel düzeyde azaltılması için
1989 yılında Dünya Sağlık Asamblesi’nde ve 1990 yılında Dünya Çocuk Zirvesi’nde bazı hedefler belirlenmiş ve aşılama öncesi döneme göre kızamık mortalitesinin %95, morbiditesinin ise %90 azaltılması hedeflenmiştir. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nde 2010 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu ve konjenital kızamıkçık sendromunun (KKS) önlenmesi hedeflenmiştir.

3 TÜRKİYE’de 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyon Programı 2006 yılından bu yana da Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Kızamıkçık Sendromunun Önlenmesi Programı yürütülmektedir. Eliminasyon Nedir? Yerli virüs dolaşımının durması olarak tanımlanmaktadır. (Eliminasyon durumunda, importe vakalar olabilir)

4 Program hedefleri Kızamık, kızamıkçık ve konjenital kızamıkçık sendromunu önlemek 2010 yılı sonuna kadar Türkiye’de yerli kızamık ve kızamıkçık virüs dolaşımını durdurmak, 2010 yılından sonra dışarıdan gelecek yeni virüslerin Türkiye’de yerleşmesini önlemek olarak belirlenmiştir.

5 Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyonu ve KKS Kontrolü Temel Göstergeleri;
1. Aşılama Hızı: Kızamık/kızamıkçık içeren aşının birinci ve ikinci dozunda en az %95 kapsayıcılığa ulaşılmasıdır. 2. Salgın Büyüklüğü: Salgınların en az %80’i 10’dan az kesin kızamık ya da kızamıkçık vakası içermelidir. 3. Kızamık/Kızamıkçık İnsidans Hızı: Yılda, kızamık/kızamıkçık insidansının ’da 1’den daha az olmasıdır (importe vaka hariç, importe vaka ile ilişkili vaka dahil). 4.Yerli Kızamık/Kızamıkçık Virüslerinin Dolaşımı: En az 12 ay süre ile yerli kızamık/kızamıkçık virüsünün dolaşımda olmamasıdır. 5. Konjenital Kızamıkçık Sendromu İnsidans Hızı: KKS görülme hızının yılda, canlı doğumda 1’den dahaaz olmasıdır.

6

7

8 Romanlar Sürekli seyahat eden topluluklar Değişik nedenlerle aşıyı reddeden topluluklar

9 AMAÇ Türkiye’de kızamık sürveyansının eliminasyon hedefine ulaşıldığının kanıtlanması ve olası bir salgının erken tespiti ve etkin salgın yanıtı ile kontrol altına alınmasının sağlanması

10 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri 2010 / 20 tarih ve sayılı
Kızamık / Kızamıkçık ve Konjenital kızamıkçık Sendromu (KKS) Sürveyansı Genelgesi

11 Makülopapüler döküntü ile seyreden hastalıklardan
B Kızamık B Kızamıkçık – rubella B Beşinci hastalık - eritema infeksiyozum B Altıncı hastalık - roseola infantum tanısı düşünülen her hasta olası kızamık – kızamıkçık vakasıymış gibi değerlendirilecek ve

12 1.Toplum Sağlığı Merkezine/Sağlık Müdürlüğü BHŞ’sine bildirilecek
Şüpheli ya da Olası Kızamık/Kızamıkçık Vaka Tanımına Uyan Bir Vaka ile Karşılaşan Sağlık Personelinin Vaka İle İlk Görüşmede Yapması Gerekenler:1 1.Toplum Sağlığı Merkezine/Sağlık Müdürlüğü BHŞ’sine bildirilecek 2. Vakanın sıcak vaka olup olmadığını değerlendiriniz. 3. Sıcak vaka değilse sadece kan (serum) numunesi alınız ( Detaylı bilgi bkz. Ek 3) 4. Vaka Bildirim Laboratuvar İstek Sonuç Formunu (Ek 1) doldurunuz 5. Vaka İnceleme Formunu (Ek 2) doldurunuz

13 Şüpheli ya da Olası Kızamık/Kızamıkçık Vaka Tanımına Uyan Bir Vaka ile Karşılaşan Sağlık Personelinin Vaka İle İlk Görüşmede Yapması Gerekenler:2 6. Sıcak vaka ise :kan numunesine ek olarak nazofarengeal sürüntü ve idrar örneği alınız (Detaylı bilgi bkz. Ek 3) 7. Alınan örnekleri ve doldurduğunuz formları TSM/Sağlık müdürlüğüne gönderiniz 8. Hastanın izolasyonu konusunda aileyi bilgilendiriniz, hastane ortamında ise izolasyonunu sağlayınız (Detaylı bilgi bkz. Ek 4). 9. Aile Hekimleri : Hastayı Form 016’ya (Ek 5), 017A’ya (Ek 6) ve GBP Sürveyans Formuna (Ek 7) kaydediniz. Hastane: Form 014 ile ilgili aile hekimine bildirecek, Konjenital kızamıkçık tespit ederse ay sonunda Form 17/c’ye işleyerek bildirim yapacak

14 SICAK VAKA Kesin vaka ile temas öyküsü olan veya Döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü veya Aşısız veya yaşına göre eksik aşılı olan veya Kümelenme gösteren olası kızamık/kızamıkçık vaka tanımına uyan vakalar sıcak vaka olarak değerlendirilir.

15 Numune Tüm vakalardan KAN
Sıcak vaka tanımına uyanlardan ;Alınan numune acil olarak sağlık müdürlüğüne iletilmelidir. KAN + İDRAR + NAZOFARİNGEAL SÜRÜNTÜ örneği de alınacaktır. KAN: kuru tüpe (biyokimya tüpü) 5 ml kan (beklediktin sonra santrifüj edilecek) İDRAR: Döküntü sonrası ilk 7 günde Steril idrar kabına NAZOFARİNGEAL SÜRÜNTÜ Döküntü sonrası ilk 4 günde Besiyeri Sağlık Müdürlüğünden temin edilecek

16 Numune döküntü sonrası ilk 3 gün içinde alınmışsa
sonuç negatif gelirse bir numune daha alınacak

17 6.2. Şüpheli ya da Olası Kızamık/Kızamıkçık Vaka Tanımına Uyan Bir Vaka ile Karşılaşıldığında TSM/Sağlık Grup Başkanlıkları Tarafından Yapılması Gerekenler: 1. Sağlık kurumlarından gönderilen formları değerlendirerek vaka cetveli (Ek 8) hazırlayınız ve Vaka İnceleme Formunda eksik kalan bilgileri tamamlayınız. 2. Kümelenme olup olmadığını derhal sahada inceleme yaparak saptayınız, 3. Kümelenme varsa salgın incelemesi başlatınız, 4. Saptanan vakalarla, aileleriyle ve takip eden hekimle vakaların izolasyonu konusunda görüşünüz. Daha detaylı bilgi için Ek 4’e bakınız. 5. Alınan örnekleri belirlenen günlerde Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmak üzere uygun koşullarda saklayınız. Daha detaylı bilgi için Ek 3’e bakınız.

18 5.3. Konjenital Kızamıkçık Sendromu Vaka sürveyansı
Konjenital Kızamıkçık Sendromu için Klinik Tanımlama: A Grubu B Grubu Sensorinöral işitme kaybı Purpura Konjenital kalp hastalığı Splenomegali Pigmenter retinopati Mikrosefali Katarakt Gelişme geriliği Konjenital glokom Meningoensefalit Radiolusent kemik hastalığı Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde başlayan sarılık 1 yaşından küçük bir çocukta, A grubu bulgulardan en az bir tanesinin bulunması durumunda şüpheli KKS düşünülerek TSM - Sağlık Müdürlüğü’ne haber verilecek KAN ve İDRAR numunesi alınacak, KKS vaka inceleme formu EK 12 doldurulacak ve EK 4’de belirtilen izolasyon önlemleri hakkında aile bilgilendirilecek

19 Konjenital Kızamıkçık Sendromu Vaka Sınıflaması
Hastaneler Ay sonunda aşağıdaki sınıflamaya uygun olarak 17/C ile bildirimi yapılacak Konjenital Kızamıkçık Sendromu Vaka Sınıflaması Şüpheli Vaka: Bir yaşından küçük bir çocukta, A grubu klinik bulgulardan en az birinin bulunması, Olası KKS Vakası (Klinik Vaka): Başka bir etiyolojik açıklama yapılamayan bir bebekte, A grubundan en az iki veya A ve B gruplarından birer klinik gösterge saptanması. Kesin KKS Vakası: Laboratuvarla Doğrulanmış KKS Vakası: Şüpheli bir vakada, konjenital kızamıkçık sendromunun laboratuvar kriterlerinin bulunması. Epidemiyolojik Bağlantılı KKS Vakası: Annesinde gebeliği sırasında doğrulanmış kızamıkçık enfeksiyonu saptanmış olan bir bebekte, A grubundan en az bir klinik gösterge saptanması. Vaka Değil: A grubundan en az bir gösterge bulunmasına rağmen; klinik, laboratuarla doğrulanmış veya epidemiyolojik ilişkili KKS sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bebek.

20 Ancak, klinik olarak uyumlu olmasına rağmen kızamıkçığa özgü IgM sonucu negatif olarak saptanmışsa,
2. bir kan numunesi alınacaktır.

21 TSM’ler (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer hariç)
TSM’ler ilçelerindeki kamu özel hastane – polk. Vs. ve Aile hekimlerini organize edecek ve eğitimlerini verecek Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer bölgesindeki hastanelerin organizasyonunu Sağlık Müdürlüğü yapacak Tüm TSM’ler tespit edilen tüm vakalarını Ek 8’e işleyerek 15 günde bir sağlık müdürlüğüne bildirecekler TSM’ler (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer hariç) ilçelerindeki özel-kamu tüm hastaneleri her iki haftada bir ziyaret edecek ve yatan hasta ( şüpheli kızamık, kızamıkcık, KKS, MNT, AFP) tespiti durumunda EK 14’ü doldurup Sağlık Müdürlüğü’ne gönderecekler. (Ziaretlerin içeriği Genelge sayfa 31’e göre yapılacaktır.) Ek 8 ve Ek 14’ün tutarlı olması gerekir. Ek 14’de olup numunesi alınmamış vaka varsa onlara ulaşılarak numuneleri alınması sağlanmalıdır.

22

23

24

25

26

27


"Bursa Sağlık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları