Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU"— Sunum transkripti:

1 BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU

2 Batıl Nil Virusu, Flaviviridae ailesinden
Virus, zarflı, pozitif polariteli tek iplikçikli bir RNA virusudur. Dış ortam şartlarına dayanıksız. Isı, deterjan , dezenfektanla süratle inaktive olur

3 Hastalık genelde mevsimsel
Hastalık yaz boyunca -sonbahar başı ( Temmuz-Ekim) Epidemiler en çok Ağustos-Eylül Kuş göçlerinin yüksek, sivrisinek sayısının çok olduğu dönemlerde Bildirimi zorunlu

4 Esas vektör sivrisinekler
40’ın üzerinde sivrisinekten izole edilmiş Predominant genus Culex Yabani kuşlar arakonak Yaşam döngüsü sivrisineklerle kuşlar arasındadır Toplu kuş ölümleri lokal yayılımın sıklıkla göstergesidir

5 Virüs insanlara ve atlara sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır
Düşük viremi ile seyrettiğinden insanlar ve atlar diğer sivrisinekleri enfekte etmez İnsandan insana bulaş yok Kan ürünleri, organ trasplantasyonu, labaratuvarda perkütan temas ile bulaşabilir

6 BNV enfeksiyonunda klinik bulgular
Kuluçka süresi 3-14 gün. immunsupresif konakta inkübasyon süresi uzar. Hastalık 3-6 günde bitiyor.

7 %60-80 asemptomatik geçiriliyor
Hastalık en sık asemptomatik %60-80 asemptomatik geçiriliyor

8 Semptomatik olgularda batı Nil Virusu enfeksiyonu hafif seyirli hastalık şeklindedir.
Grip benzeri tablo ile ani başlangıçla karakterize

9 Semptomatik BNV enfeksiyonu en sık hangi klinik formda gözlenir ?
West Nile Ateşi şeklindedir. Bu tabloyu gripten ayırt etmek çok zor. Hastalarda Baş ve Bel ağrısı, Halsizlik , kas ağrısı ve iştahsızlık vardır. Bazen ateş çok az veya yok Göz ağrısı, farenjit, bulantı, ishal ve karın ağrısı olabilir.

10 Hastalığa döküntü eşlik eder mi ?

11 Evet. %25-50 vakada döküntü olur. Döküntü kol gövde ve sırtta yaygın.
Genellikle makülopapüler karakterde. Bazen döküntüye kaşıntıyla birlikte.

12 Döküntü görülenlerde nöroinvazif hastalık (NİH) ve ölüm daha az.

13 Lenfadenopati sık mı ? Geçmişte sıkça bildirilirken günümüz epidemilerinde sık değil. Lenfadenopati erişkinlerde sık. En sık submaksiller ve oksipital lenf bezleri büyür

14 Hastalıkta en uzun süren semptom hangisi ?
Yorgunluk. Ortalama 36 gün. İş okul kaybı ortalama 10 gün. % 10 olguda yorgunluk > 30 gün %20 10 günden fazla iş kaybı var. Ayrıca, denge problemleri, halsizlik, zayıflık ve hafıza yetersizliği bildirilen diğer klinik bulguların arasındadır.

15 Her yaştaki insanlar BNV hastalığına duyarlı
Ciddi hastalık ve ölüm, 50 yaş üzerinde daha sık. Nöroinvazif hastalık riski yaş arasında en riskli

16 En sık semptomlar Baş ağrısı, Ateş, Vücutta ağrı, Deride kızarıklık,
Lenfadenopatiler

17 Semptom % Ateş 90 Baş Ağrısı 58 Boyunu dik tutamama 21 Kas zayıflığı 42 Hareket kusuru 11

18 Nörolojik hastalıkta Klinik Bulgular
Uyuşukluk , Koma , Titremeler, Konvülziyonlar ve paralizi oluşabilir.

19 Döküntüler Olguların yaklaşık yarısında deri döküntüleri var
Gövde, yüz ve üst ekstremitelerde görülür Döküntüler: Taş roze, Rubella veya Kızıla benzeyebilir.

20

21 Diğer hangi klinik bulgular
Hepatit , Pankreatit , Miyokardit Splenomegali. Rabdomiyoliz Diabetest insiputus Miyozit Orşit

22 NİH kimde görülür ? 50 yaş üzeri çocuklar Kan transfüzyonu sonrası
Organ nakli sonrası gelişen NİH olguları bildirilmiştir.

23 BNV Nöro-invazif hastalık (NİH)
Nörolojik tutulum varlığında Ataksi, Kraniyal sinir anomalileri, miyelit, Optik növrit Nöbetler görülebilir.

24 Nöroinvazih Hastalık (NİH) hangi klinik formlarda olur ?
-Ensefalit, Menenjit, Flask paralizi, Mix şekillerde olabilir.

25 Ensefalit gözlenen olgularda ateş genellikle bi fazik.
BNV ensefalit MSS tutulumlarında; Bilinç kaybı, Bayılma , Koma , Konvülziyon , Meningoensefalit ve paralizi sık görülen bulgular.

26 Nörolojik tutulum Neden yaşla artıyor ?
Hipertansiyon, kan beyin bariyerini zayıflatır. Yaşlılıkla immun sistemin zayıflar böylece vireminin şiddet ve süresini arttırır. Sonuç olarak MSS enfeksiyonu sıklığı yaşa bağlı olarak artar.

27 BNV ensefaliti görülenlerde patolojik bulguları ne ?
Ölen vakalarda Beyin ve spinal kordda aşırı nöron hasarı, Küçük kanama odakları diffüz inflamasyon odakları ve perivasküler daralma görülmüştür. İyileşme, genellikle hızlı ve tamdır.

28 NIH için önemli risk faktörleri
Yaş, Alkol, DM

29 Ensefalit Kendini sınırlayan hastalıktan koma veya
ölüme kadar değişik şekilde sonlanabilir.

30 Ensefalit görülenlerde diğer bulgular nelerdir ?
Hastalarda akut flask paralizi görülebilir. Paralizi asimetriktir. tremor, myoklonüs, parkinsonizm bulguları, rijidite, postural dengesizlik ve bradikinezi görülebilen NİH bulgularından.

31 NIH ‘ta Göz bulguları Korioretinit Retinal kanama
Retinada hedef şeklinde Bir çok hastada semptomlar kendini sınırlar. optik nevrit ve tıkayıcı vaskülit görülebilir.

32 NIH, ta mortalite oranı: %3-15’dir. Yaş ile mortalite sıklığı artıyor
> 60 yaş riskli.

33 Hastalık yeniden geçirilebilir mi ?
Hayır. Ömür boyu bağışıklık bırakır.

34 DESTEK TEDAVİSİ Bilinen antiviral yok İnsan için aşı yok


"BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları