Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kızamık Kızamıkçık Kongenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyans Genelgesi 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kızamık Kızamıkçık Kongenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyans Genelgesi 2010."— Sunum transkripti:

1 Kızamık Kızamıkçık Kongenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyans Genelgesi 2010

2 KIZAMIK 2002- 2010 Kızamık ve Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Kongenital Kızamıkçık Sendromunun Önlenmesi Kızamık Olgu Sayısı 2001 – 30.509 2009 - 4 (3 importe, 1 importe olgu ile ilişkili olgu) Kızamık aşılama hızı 2002 –% 82 2009 - % 97

3 2002 …… Kızamık Eliminasyon Programı 2006 …… Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Konjenital Kızamıkçık Sendromunun Önlenmesi Programı Program hedefleri; Kızamık, kızamıkçık ve konjenital kızamıkçık sendromunu önlemek 2010 yılı sonuna kadar Türkiye’de yerli kızamık ve kızamıkçık virüs dolaşımını durdurmak, 2010 yılından sonra dışarıdan gelecek yeni virüslerin Türkiye’de yerleşmesini önlemek

4 Yeni genelge kapsamında Sürveyansın yıl boyunca sürdürülmesi Şüpheli/ olası olgu tanımına uyan tüm olguların incelenmesi İmportasyon, aşı yetersizliği, eksik aşılılık… durumlarının sorgulanması Aktif sürveyansın AFP ve MNT sürveyansına entegrasyonu Riskli ülkelerden gelebilecek importe olgular için önlem alınması

5 KIZAMIKKIZAMIKÇIK KKS Bildirim Grubu A Grubu C Grubu Vaka sınıflaması Olası/ KesinKesinOlası/ Kesin Sağlık Müdürlüğüne Bildirim Olası/ KesinKesinOlası/ Kesin Sağlık Bakanlığına BildirimOlası/ KesinKesin

6 Kızamık Vaka Tanımları ve Sınıflamaları

7 Kızamık için Klinik Tanımlama 38 0 ‘ den yüksek ateş ve Makülopapüler döküntü ve Öksürük veya burun akıntısı veya konjunktivit

8 Kızamık Tanısı için Gerekli Laboratuvar Kriterleri Kızamığa özgü IgM antikoru saptanması veya Kızamık virüs izolasyonu veya RT -PCR ile kızamık viral RNA saptanması veya 2-4 hafta arayla alınan serum örneklerinde kızamığa özgü IgG antikor titresinde belirgin (en az 4 kat) artış

9 Şüpheli Vaka Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık Olası Kızamık Vakası (Klinik Vaka) Klinik tanımlamayla uyumlu vaka

10 Kesin Kızamık Vakası Lab ile Doğrulanmış Vaka Laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka veya yakın zamanda aşılanmış ise laboratuvarla doğrulanmış vaka ile epidemiyolojik ilişkili olan vaka Epidemiyolojik İlişkili Vaka Başka bir laboratuvarla doğrulanmış kesin vaka ile epidemiyolojik ilişkili olan olası vaka (semptomların başlamasından 7–18 gün önce temas- ilişkisi bulunma durumu)

11 Kızamıkçık Vaka Tanımları ve Sınıflamaları

12 Kızamıkçık için Klinik Tanımlama Makülopapüler döküntü ve Servikal/suboksipital/postauriküler adenopati veya artralji/artrit

13 Kızamıkçık Tanısı için Gerekli Laboratuvar Kriterleri Kızamıkçığa özgü IgM antikoru saptanması veya Kızamıkçık virüs izolasyonu Veya RT-PCR ile kızamıkçık viral RNA saptanması veya 2-4 hafta arayla alınan serum örneklerinde kızamıkçığa özgü IgG antikorunda en az 4 kat artış

14 Şüpheli Kızamıkçık Vakası Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık Olası Kızamıkçık Vakası (Klinik Vaka) Klinik tanımlamaya uyan vaka

15 Kesin Kızamıkçık Vakası Lab ile Doğrulanmış Vaka Laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka veya yakın zamanda aşılanmış ise laboratuvarla doğrulanmış vaka ile epidemiyolojik ilişkili olan vaka Epidemiyolojik İlişkili Vaka Başka bir laboratuvarla doğrulanmış kesin vaka ile epidemiyolojik ilişkili olan olası vaka (semptomların başlamasından 12–23 gün önce temas- ilişkisi bulunma durumu)

16 Konjenital Kızamıkçık Sendromu Vaka Tanımları ve Sınıflamaları

17 KKS için Klinik Tanımlama A GRUBU Sensorinöral işitme kaybı Konjenital kalp hastalığı Pigmenter retinopati Katarakt Konjenital glokom B GRUBU Purpura Splenomegali Mikrosefali Gelişme geriliği Meningoensefalit Radiolusent kemik hastalığı Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde başlayan sarılık 1 yaşından küçük bir çocukta, A grubu bulgulardan en az iki veya A ve B grubu bulgulardan bir konjenital durumun bulunması

18 KKS Tanısı için Gerekli Laboratuvar Kriterleri Kızamıkçığa özgü IgM antikorunun saptanması veya Kızamıkçık aşısı uygulanmamış olmasına rağmen; 6-12 aylar arasında en az iki kez kızamıkçığa özgü IgG antikor düzeyinin aynı düzeyde devam ettiğinin gösterilmesi veya Uygun klinik örnekte kızamıkçık virüsü saptanması (RT- PCR ile nükleik asid saptanması veya kızamıkçık virüs izolasyonu)

19 Şüpheli KKS Vakası Bir yaşından küçük bir çocukta, A grubu klinik bulgulardan en az birinin bulunması Olası KKS Vakası (Klinik Vaka) Başka bir etiyolojik açıklama yapılamayan bir bebekte, A grubundan en az iki veya A ve B gruplarından birer klinik gösterge saptanması

20 Kesin KKS Vakası a.Laboratuvarla Doğrulanmış KKS Vakası: Şüpheli bir vakada, konjenital kızamıkçık sendromunun laboratuvar kriterlerinin bulunması. b. Epidemiyolojik Bağlantılı KKS Vakası: Annesinde gebeliği sırasında doğrulanmış kızamıkçık enfeksiyonu saptanmış olan bir bebekte, A grubundan en az bir klinik gösterge saptanması.

21 Sağlık Müdürlüğü (son sınıflama) Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü SONUÇ En geç 48 saat içinde bildirilecek RSHMB HER AY İl Vaka Cetveli İle SAĞLIK BAKANLIĞI örnek HASTANE/ ÖZEL KURUM

22 Vaka Bildirim ve Lab İstek ve Sonuç Formunu doldur Vaka İnceleme Formunu doldur Serum gönder, sıcak vakaysa idrar ve nazofarengeal sürüntü de al ve gönder Ulusal Kızamık/Kızamıkçık Sürveyansı Akış Şeması Aile Hekimi TSM/Sağlık Grup Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü Hastaneler/Özel Sağlık Kuruluşları BHM Laboratuvarı Sağlık Bakanlığı Bul. Hast. ve Salgın Kont. Dai Bşk. RSHMB IgM (-)IgM (+) Döküntüden sonraki ilk 3 gün içerisinde alınmış ise tekrarlanacak İzolasyon için örnek iste ve gönder Vaka Bildirim ve Lab İstek ve Sonuç Formu BHM Haftalık Formunu gönder Aktif sürveyans bildirim Vaka İnceleme Formu (son sınıflama) İl Vaka Cetveli oluştur ve ayda 2 kez gönder Vaka Bildirim ve Lab İstek ve Sonuç Formu Vaka inceleme formları tamamlanır tamamlanmaz Örnekleri formlarıyla gönder Vaka Cetveli oluştur (haftada 1 kez) gönder DSÖ Sıcak vaka olup olmadığını değerlendir Sıcak Vaka İhbar Sıcak vaka değil Vaka Bildirim ve Lab İstek ve Sonuç Formunu ve Vaka İnceleme Formunu doldur. Serum al ve gönder İhbar Vaka Bildirim ve Lab İstek ve Sonuç Formu Haftada 2 kez numune gönder Sıcak vakaysa hemen gönder Salgın incelemesi başlat İdrar ve nazofarengeal sürüntü de al ve gönder İhbar Genotip tayini

23 Kesin vaka ile temas öyküsü olan veya döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü olan veya aşısız veya yaşına göre eksik aşılı olan veya kümelenme gösteren olası kızamık/kızamıkçık vaka tanımına uyan vaka SICAK VAKA

24 Sıcak Vaka Serum (tüm şüpheli ve olası olgulardan) Nazofaringeal sürüntü İdrar 24 saat içinde transport RSHMB Laboratuvarına gönderilecek

25 Kızamık/ Kızamıkçık Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu

26 Kızamık/ Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu

27 *Döküntünün başlamasından itibaren ÖRNEK TÜRÜYÖNTEMSÜRE * SERUMIg M/ IgG0- 28 gün Nazofarengeal SürüntüVirus izolasyonu0-4 gün İdrarVirus izolasyonu0-7 gün

28 Uygun Serum Örneği Döküntü başlangıcından sonra 28 gün içinde alınmış Hemolize edilmeden ayrılmış Soğuk zincire uygun olarak saklanmış ve gönderilmiş

29 Kızamık/ Kızamıkçık Ig M – Şüpheli İlk 3 günde Ig M - Negatif 7-10 gün sonra ikinci serum örneği alınır

30 Şüpheli KKS Ig M – Negatif 6 aydan büyük bebek Birkaç ay sonra Kızamıkçık Ig G için ikinci serum örneği alınır 6 aydan küçük bebek Kızamıkçık Ig M ve Ig G için ikinci serum örneği alınır

31 Formların eksiksiz ve doğru doldurulması Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu Vaka İnceleme Formu KKS İnceleme Formu Steril tüpe 5 ml kan örneği ETİKET Hastanın Adı Soyadı Örneğin Cinsi Örneğin Alındığı Tarih 4-8 0 c’de saklanmalı ve 24 saat içinde soğuk zincir kurallarına uygun biçimde Lab’a gönderilmeli 10-15 dk oda sıcaklığında beklettikten sonra 3000 rpm devirde sanrifüj Ya da Hemoliz olmaması için hemen buzdolabına alınması ve serum ayrılıncaya dek bekletilmesi Tam Kan DONDURULMAMALI

32 Serum örneği 24 saat içinde laboratuvara GÖNDERİLEMİYORSA Buzdolabında en fazla 5 gün saklanabilir 5 günden fazla saklanacaksa -20 0 ’de olmalı ve laboratuvara donmuş olarak buz kutuları içinde ulaştırılır

33 NAZOFARENGEAL SÜRÜNTÜ 0-4 gün içinde Viral taşıyıcı vasat içeren tüplere (RSHM tarafından hazırlanacak) Steril eküvyon kullanılarak Laboratuvara gidene dek buzdolabında +4 0 ’de saklanır 24 saat içinde gönderilemezse eküvyon taşıyıcı vasatın içinde dikkatlice çalkalanır ve atılır

34 İDRAR ÖRNEĞİ 0-7 gün içinde 10-40 ml yeterli Mümkünse sabah ilk idrar Steril olması için idrar kültür kabı ya da tek kullanımlık 50 ml’lik santrifüj tüpü Laboratuvara gidene dek buzdolabında saklanır Asla dondurulmaz Saklanması için viral taşıyıcı vasat gerekmez

35 KKS sürveyansı KKS Vaka İnceleme Formu Serum örneği alınması Virus izolasyonu için – idrar örneği Sadece kızamıkçığa karşı bağışık olan kişiler ile temas etmeli Duyarlı gebe kadınlarla temas etmemesine dikkat edilmeli

36 KIZAMIK/KIZAMIKÇIK/KKS SÜRVEYANSININ AFP VE MNT SÜRVEYANSINA ENTEGRE EDİLMESİ Pediyatri Dahiliye Enfeksiyon hastalıkları Yenidoğan Kadın hastalıkları ve doğum KBB Kardiyoloji Göz servisleri ve poliklinikleri AFP için de ek olarak nöroloji servisi ziyareti İki haftada bir kurum ziyareti

37 KIZAMIK/KIZAMIKÇIK/KKS SÜRVEYANSININ AFP VE MNT SÜRVEYANSINA ENTEGRE EDİLMESİ İlgili hastane sorumlularının belirlenmesi ve bu konuda hizmet içi eğitim almaları Hasta yatış defterlerinin incelenmesi

38 ICD-10 sisteminde aranacak olan tanılar ve kodları Kızamık (Rubeola)…………………………………... B05 Kızamıkçık (Rubella)………………………………... B06 Konjenital Kızamıkçık (Rubella) sendromu..35.0 Beşinci Hastalık (Eritema Infeksiyozum) …. B08.3 Altıncı Hastalık (Roseola Infantum) ………… B08.2

39 Sağlık Müdürlüğü İKİ HAFTADA BİR Aktif Sürveyans İl İzlem Formu ile SAĞLIK BAKANLIĞI KIZAMIK/KIZAMIKÇIK/KKS SÜRVEYANSININ AFP VE MNT SÜRVEYANSINA ENTEGRE EDİLMESİ

40


"Kızamık Kızamıkçık Kongenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyans Genelgesi 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları