Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİ
AYLIK ENJEKSİYON AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİ

2 MESİGYNA NEDİR? 1 ml yağlı solüsyon içerisinde progestajen olarak 50 mg noretisteron enantat ve doğal östrojene ayrışan 5 mg östradiol valereat içeren, ayda bir kez uygulanan bir enjektabl kontraseptiftir.

3 TARİHÇE 1960’lı yıllarda hormonal kontraseptif ailesine girdi.
WHO, 1981’ deki toplantısında sadece progestajen içeren kontraseptiflerin menstruasyon düzensizliğine bağlı yöntem terki sorununu yenmek için kombine preparatlar geliştirildi.

4 YAYGINLIĞI Şu anda, iki yeni preparasyonun geliştirilmesi ve kullanıma sokma çalışmalarına katılan 12 ülkenin bazılarının yanısıra, başlıca Latin Amerika ve Çin olmak üzere, yaklaşık 2 milyon kadının, ayda bir kez enjektabl prepratları kullanmakta olduğu tahmin edilmektedir.

5 FARMAKOLOJİ Mesigyna içinde aktif olan iki komponent vardır (NET-EN ve E2 val). Bunlar yağ asitleri ve steroid hormonların esterleridir.

6 ETKİ MEKANIZMASI Depo etkilidir.
Kontraseptif etkisi ovulasyon inhibisyonu, servikal mukus değişiklikleri ile oluşur. Ayrıca endometriumda morfolojik ve enzimatik değişikliklere yol açarak fertilize ovumun implantasyonunu zorlaştırır.

7 ETKİNLİK İlk yılda başarısızlık hızı 100 kadın yılında 0.2 dir (pearl index).

8 KULLANIM ŞEKLİ Derin IM enjeksiyon şeklinde (tercihen intragluteal, alternatif olarak üst kola) uygulanır. Yağlı çözeltilerin enjeksiyonu sırasında yada hemen sonra oluşan kısa süreli reaksiyonları (öksürük, solunum zorluğu gibi) çok yavaş bir enjeksiyon ile önlemek mümkündür. Enjeksiyon yerinden geri kaçışı önlemek için, bir yara bandının yapıştırılması önerilmektedir.

9 UYGULAMA ŞEKLİ Steroid hormonların parenteral ve perkutanöz yolla verilmeleri düşük bir hepatik konsantrasyon oluşturarak istenmeyen etkileri ortadan kaldırır. IM uygulamada, oral uygulamanın aksine KC den ilk geçiş etkisi ortadan kalkar ve Gİ traktusda hiç kayba uğramadan 17-beta estradiolün tamamından yararlanılır. İçerdiği doğal östrojen estradiol valerat nedeniyle OC’ lere üstünlük gösterir. Bu durum ileri yaştakiler için önemlidir.

10 UYGULAMA İlk enjeksiyon menstruasyonun birinci günü uygulanır.
Sonraki enjeksiyonlar menstruasyon durumuna bakılmaksızın 30+/-3 gün aralıklar ile uygulanır. Enjeksiyon aralığı 33 günü aştığında kontrasepsiyon yetersizdir.

11

12 MENSTRUASYON DEĞİŞİKLİKLERİ
En sık karşılaşılan sorunlar düzensiz kanamalar, uzun süreli kırılma kanamaları, spotting tarzındaki ara kanamalardır. Bu düzensiz kanamalar yöntemi bir yıl süre ile kullananlarda % 5-30 oranındadır. Diğer bir problem amenoredir; literatürde %2-2,5 olarak belirtilmiştir. WHO’ nun bir çalışmasında düzensiz kanamalar nedeniyle enjeksiyona son veren kadınların oranı % 36,8 olarak belirtilmiştir.

13 DEZAVANTAJLARI Adet düzeninde değişiklikler yapar. CYBH’ dan korumaz.
Postpartum en erken 6. ayda kullanılabilir. Östrojen kullanımının kontrendike olduğu kadınlarda kullanılamaz. Uzun süre kullananlarda östrojene bağlı yan etkiler ortaya çıkabilir.

14 KONTRENDİKASYONLARI Gebelik Ağır KC fonksiyon bozuklukları Önceki gebeliklerde ortaya çıkan sürekli kaşıntı ya da sarılık Dubin-Johnson veya Rotor Sendromu Geçirilmiş ya da mevcut KC tümörü Geçirilmiş yada mevcut tromboembolik olaylar

15 KONTRENDİKASYONLARI Orak hücre anemisi
Mevcut/tedavi edilmiş meme/endometrium kanseri Damar değişiklikleri olan ağır diabet Yağ metabolizma bozuklukları Herpes gestationis Gebelikte kötüleşen otoskleroz

16 YAN ETKİLER Adet düzensizliği Baş ağrısı, bulantı, mide şikayetleri
Memelerde gerginlik hissi Vücut ağırlığı ve libido değişimleri Depresyon Eğilimi olan kadınlarda uzun süreli güneş ışığı altında kloazma gelişebilir. Nadiren kontakt lens intoleransı görülmüştür.

17 İLACIN DERHAL KESİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
Migren ağrılarının ilk kez ortaya çıkması ya da alışılmamış şiddette ve sıklıkta başağrısı veya görme, işitme bozukluğunun olması Tromboflebit yada tromboembolik olayların ilk belirtilerinin olması Göğüs ağrısı, nefes darlığı olması Sarılık, hepatit ve tüm vücutta kaşıntı hallerinde Ciddi tansiyon artışlarında

18 İLACIN DERHAL KESİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR
Operasyon planlanan hastalarda 6 hafta öncesinden ilaç kesilmelidir. Uzun süreli hareketsizlik durumlarında ilaç kesilmelidir. Gebelikte ilaç kesilmelidir. Epilepsi nöbetlerinin artması halinde ilaç kesilmelidir.

19 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler, rifampisin, ampisilin ile birlikte alındığında Mesigyna’ nın etkisi azalabilir. Kullanımı sırasında oral antidiabetikler ve insüline olan gereksinim değişebilir.

20 OVULASYONUN GERİYE DÖNMESİ ve FERTİLİTE
Kombine östrojen-progesteron formülasyonlarında ovulasyonun geriye dönüşünde gecikme gözlenmemiştir. İlacın bırakılmasından 60 gün sonra konsepsiyon sağlanabilmektedir. 2-3 yıl süre ile aylık enjeksiyon kullanan kadınlarda bile hipofiz-over ekseni üzerinde uzun süreli inhibitör etkileri gözlenmemiştir.

21 Trombojenik mutasyonları bilinenler estrojen içeren kontraseptif (OC, aylık enjektabl) kullanamaz (Kategori 4)

22 MESIGYNA Ayda bir enjeksiyon uygulanır.
Çekilme kanaması iki enjeksiyonun ortasında görülecektir. Estrogen+progesteron Pearl ındex % 0.2 Kanama düzensizliği sadece %10 Amenore % 1 GİS yan etkileri daha az Endikasyon ve kontraendikasyonları oral kontraseptif gibidir.


"AİLE PLANLAMASI KLİNİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları