Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neonatal hiperbilirubinemi İnt. Dr. Deniz Filiz İnt. Dr. Cansu Kulucan İnt. Dr. Selma Bozcan İnt. Dr. Nihal Çallıoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neonatal hiperbilirubinemi İnt. Dr. Deniz Filiz İnt. Dr. Cansu Kulucan İnt. Dr. Selma Bozcan İnt. Dr. Nihal Çallıoğlu."— Sunum transkripti:

1 Neonatal hiperbilirubinemi İnt. Dr. Deniz Filiz İnt. Dr. Cansu Kulucan İnt. Dr. Selma Bozcan İnt. Dr. Nihal Çallıoğlu

2 içerik Bilirubin metabolizması Risk faktörleri Bilirubin toksisitesi Hiperbilirubinemi sınıflandırılması ve fizyolojik sarılık Tanı

3 Bilirubin metabolizması Bilirubin oluşumu Plazmada bilirubinin taşınması Bilirubinin karaciğere alınması Bilirubin konjügasyonu Bilirubin sekresyonu Bilirubinin vücuttan atılması

4 Bilirubin oluşumu Hemin parçalanmasından meydana gelir. Hemoglobin MyoglobinHem Sitokromlar

5 Bilirubin transportu Bilirubin albumine bağlı olarak taşınır. Bu durumda suda çözünebilir. Serbest bilirubin ise yağda çözünebilir. Asidoz, enfeksiyonlar, sulfonamidler, antiinflamatuvar ilaçlar bilirubini albuminden ayırabilir.

6 Bilirubinin konjugasyonu ve atılımı Bilirubin konjugasyonu düz endoplazmik retikulumda olur. Glukuronil transferaz, bilirubini glukuronik asitle konjuge eder. Konjuge bilirubin safraya atılır. Konjuge bilirubin barsakta urobilinojene çevrilerek atılır.

7 Bilirubinin enterohepatik dolaşımı Yenidoğanlarda bilirubin monoglukuronid. Çocuk/erişkinlerde bilirubin diglukuronid. Monoglukuronid daha az stabil. Barsakta unkonjuge bilirubine daha kolay hidrolize olur. Yenidoğanda barsakta beta-glukuronidaz aktivitesi erişkinin 10 katıdır. Unkonjuge bilirubin barsaktan rahatlıkla emilir.

8 Yenidoğanda sarılık Bilirubinin enterohepatik dolaşımının artması SARILIK Artmış bilirubin üretimi Risk faktörleri

9 Bilirubin yağda çözünür… Kanda bir taşıyıcı tarafından taşınması gerekir [ALBUMİN]. Hücre zarlarının lipid tabakasında çözünebilir.

10 Hiperbilirubinemi için risk faktörleri Maternal faktörlerNeonatal faktörler Kan grubu (ABO ya da Rh uygunsuzluğu)Doğum travması: sefalhematom Emzirmeİlaçlar: kloramfenikol İlaçlar: diazepam, oksitosinDoğumdan sonra aşırı kilo kaybı (yetersiz beslenme) Etnik köken: Asyalı, Amerika yerlisiİnfeksiyonlar: TORCH Annenin hastalıkları: maternal diyabetErkek cinsiyet Polisitemi Prematürelik Kardeşte hiperbilirubinemi öyküsü

11 Bilirubin toksisitesi Bilirubin –Bazal ganglia, –Hippokampus, –Kraniyal sinir çekirdeklerinde (okülomotor, vestibuler, kohlear ve fasiyal) –Serebellar nukleusda birikir.

12 Bilirubin toksisitesi Erken dönemGeç dönemKronik LetarjiİritabiliteAthetoid serebral palsi Kötü beslenmeOpistotonusİşitme kaybı Yüksek-frekanslı ağlamaKonvülziyonlarYukarı bakış paralizisi HipotoniApneDental displazi HipertoniMental retardasyon Ateş

13 Kernikterusu kolaylaştıran faktörler Hastaneden erken taburcu olma (<2 gün) Kontrol muayenelerine gitmeme Yetersiz laboratuvar testleri Annenin emzirmeye hazırlanamaması Emzirmenin yeterince iyi değerlendirilememesi

14 Hiperbilirubineminin sınıflandırması Bilirubin yükünün artması –Hemolitik –Non-hemolitik Bilirubin konjügasyonunun azalması Bilirubin atılımının azalması

15 Bilirubin yükünün artması: Hemolitik nedenler Özellikleri: Konjuge olmamış (indirekt bilirubin) artar, Retikülositoz >%6 Hemoglobin < 13 g/dL Coombs' test pozitif: Rh uygunsuzluğu, ABO uygunsuzluğu, minör antijenler Coombs' test negatif: eritrosit membran defektleri (sferositoz, eliptositoz), –Eritrosit enzim defektleri (G6PD eksikliği, pirüvat kinaz eksikliği), –İlaçlar (streptomisin, K vitamini) –sepsis

16 Bilirubin yükünün artması: Hemolitik olmayan nedenler Özellikleri: Konjuge olmamış (indirekt bilirubin) artar, Retikülositoz olmaz Ekstravasküler nedenler: –sefalhematom, –merkezi sinir sistemi kanaması, –yutulmuş kan Polisitemi: –fetal-maternal transfüzyon, –kordun geç kleplenmesi, –ikiz-ikiz transfüzyon Bilirubinin enterohepatik dolaşımında artış: –ileal atrezi, –yetersiz beslenme, –anne sütü sarılığı, –pilor stenozu, –Hirschsprung's hastalığı.

17 Bilirubin konjügasyonunun azalması Özellikleri: Konjuge olmamış (indirekt bilirubin) artar, Retikülositoz yok Fizyolojik sarılık Crigler-Najjar sendrom Tip 1 ve Tip 2 Gilbert sendromu Hipotiroidizm Anne sütü sarılığı

18 Bilirubin atılımının azalması Özellikleri: Konjuge olmamış (indirekt bilirubin) ve konjuge bilirubin (direkt) artar, Coomb’s testi negatif, Konjuge bilirubin >2mg ya da total bilirubinin >%20’si, idrarda konjuge bilirubin varlığı Biliyer tıkanıklık –Biliyer atrezi –Koledok kisti –Dubin-Johnson, Rotor sendromu İnfeksiyon –Sepsis –İdrar yolu infeksiyonu –Neonatal hepatit Metabolik hastalıklar –Alfa-1-AT eksikliği –Kistik fibrozis –Galaktozemi –Glikojen depo hastalıkları –Gaucher, Niemann-Pick hastalıkları İlaçlar –Rifampin, eritromisin, kortikosteroidler Hipofiz yetersizliği

19 Fizyolojik sarılık Genellikle 3-4. günde 5-6 mg/dL bilirubin düzeyinden sonra 7. güne doğru düşer Bilirubin 12 mg/dL’ye kadar yükselebilir (unkonjuge) Birden fazla risk faktörü varsa bilirubin 17 mg/dL’ye kadar yükselebilir

20 Beslenme ve sarılık Yenidoğan döneminde yetersiz beslenme sarılığın hızla artmasına neden olur. Bilirubinin barsaktan emilimi artar. Unkonjuge bilirubinden zengin mekonyum çıkışı gecikir.

21 Anne sütü sarılığı Fizyolojik sarılığın uzamış halidir. Anne sütünde bilirubinin enterohepatik dolaşımını artıran faktörler. –Bilirubinin barsaktan emilimini artırır (3(alpha)20(beta),pregnandiol) –Bilirubini barsakta dekonjuge eder (Beta-glukuronidaz)

22 Anne sütü sarılığı Bilirubin düzeyleri 6-14. günler arasında en yüksek düzeyine ulaşır. Total serum bilirubini 12-20 mg/dL’ye ulaşır. Tanı konusunda şüphe varsa: Anne sütü 24-48 saat kesilerek bilirubin düzeyi izlenir (günde 3 mg/dL azalması gerekir)

23 Anne sütü sarılığı Zamanında doğmuş, sağlıklı bebeklerin 2/3’ünde bilirubin >1.5 mg/dL Bunların yarısında bilirubin >5 mg/dL Anne sütüne bağlı sarılık 3 ay sürebilir.

24 Uzamış sarılık Term bebekte sarılık 2 hafta, preterm bebekte 3 haftayı geçtiğinde uzamış sarılık adı alır.

25 Patolojik sarılık Fizyolojik ve anne sütü sarılığı dışındaki tüm etiyolojiler Patolojik sarılığın özellikleri –İlk 24 saatte ortaya çıkan –Hızlı artan bilirubin konsantrasyonu (>5 mg/dL/gün) –Total serum bilirubin >17 mg/dL –Serum konjuge bilirubin >2 mg/dL ya da total bilirubinin >%20’si BU HASTALARIN HEPSİNDE İLERİ TETKİK YAPILMALIDIR

26 Tanı Beslenme öyküsü Anne-baba-bebek kan grupları Fizik muayene Gayta rengi (akolik gayta??)

27 Tanı Hiperbilirubinemi /Uzamış sarılık Ekstrahepatik Direkt hiperbilirubinemi İndirekt hiperbilirubinemi Mutlaka patolojiktir İntrahepatik İnfeksiyonlar Sepsis, İYE, neonatal hepatit Metabolik hastalıklar Biliyer atrezi Koledok kisti Safra yolu anomalileri

28 İndirekt hiperbilirubinemi Kan grupları, Direkt Coombs testi Hemogram, periferik yayma, retikülosit Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, pirüvat kinaz Karaciğer fonksiyon testleri Tiroid fonksiyon testleri TİT, idrar kültürü, idrarda redüktan madde CRP, sedimentasyon, glukoz

29 Direkt hiperbilirubinemi Kan grupları, Direkt Coombs testi Hemogram, periferik yayma, retikülosit İdrar kültürü, kan, BOS kültürü (enfeksiyon bulgusu varsa) TORCH, VDRL, hepatit B serolojisi Tüm karaciğer fonksiyon testleri İdrarda redüktan madde, endokrin testler, ter testi Görüntüleme: USG, sintigrafi Karaciğer biyopsisi

30 Tanı Konjuge hiperbilirubinemi Biliyer atrezi ya da neonatal hepatit Neonatal hepatit HIDA sintigrafisi (hepatobiliyer iminodiasetik asit) Fenobarbital CerrahiKoledok kistiAbdominal USG Serolojik tetkikler Karaciğer biyopsisi Normal Metabolik nedenler Laboratuvar tetkikleri


"Neonatal hiperbilirubinemi İnt. Dr. Deniz Filiz İnt. Dr. Cansu Kulucan İnt. Dr. Selma Bozcan İnt. Dr. Nihal Çallıoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları