Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEONATAL KOLESTAZ TANI ZAMANININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KLİNİK SORUN…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEONATAL KOLESTAZ TANI ZAMANININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KLİNİK SORUN…"— Sunum transkripti:

1 NEONATAL KOLESTAZ TANI ZAMANININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KLİNİK SORUN…

2 Neonatal Sarılık  Yenidoğan Dönemi 0-28 gün  Fizyolojik sarılık  İndirek Hiperbilirubinemi İlk 10-15 gün 2. günden sonra BAŞLAR 5-7 günde max. ULAŞIR T.Bil max 12 mg/dl 10. günden sonra GERİLER

3 Hiperbilirubinemi Tipleri  İndirek Hiperbilirubinemi  Total bilirubinin >%90 indirek  Miks Hiperbilirubinemi (Neonatal Kolestaz)  Direk + indirek artışı birlikte  Direk totalın %20’sinin üstünde

4  İndirek Hiperbilirubinemi T.Bil : 15 mg/dl İ.Bil : 14 mg/dl D.Bil : 1mg/dl  D.Bil%7  Miks Hiperbilirubinemi T.Bil : 15 mg/dl İ.Bil : 5 mg/dl İ.Bil : 5 mg/dl D.Bil : 10 mg/dl  D.Bil%70

5 Fizyolojik Sarılık İnsanoğlunun Doğumun ertesinde ERTELENEMEZ KADERİ Klinik tablonun ağırlığı Farklılık gösterebilir…

6 Neden Kaderdir???  İntrauterin hipoksik ortam  Yüksek eritrosit sayısı  Yarı ömrü kısa eritrositler  Barsak florasının yetersizliği  Artmış enterohepatik geri dönüm…

7 Sonuç Olarak Hayatın İlk 10-15 gününde HerYenidoğanın T.Bilirubin Düzeyi Yüksektir……

8 Neonatal Sarılık Sorunları 15. Günden Sonra Devam Eden Her Türlü SarılıkPATOLOJİKTİR………

9 15. Günden Sonra Devam Eden Sarılıklarda Neler Aklımıza Gelmeli ??? Neler Hatırlanmalı ???

10  İnfeksiyöz omfalit, konjuktivit, İYE vb.  Endokrin Kong. hipotiroidi  Hepatolojik  KC’in metabolik, safra kanal hast.  Hemolitik G6PD eks, kong. sferositoz vb  Karaciğerin matürasyon sorunu

11 15. Günden Sonra Devam Eden Sarılıklarda Ne Yapacağız???

12 >15 Gün Her Türlü Sarılıkta:  HIZLI Hareket EDİLMELİ…  Kişinin Hayatı ile OYNARSINIZ  T.Bil - D.Bil - İ.Bil BAKILMALI  Dışkı Rengi Sorgulanmalı  Dışkı GÖRÜLMELİ………

13 NEDEN ???  Tedavisi olası sorunlar hızla tanınmalı…  Bebeğin önündeki 100 yılı fiziksel, zihinsel olarak sağlıklı geçirmesi o andaki Doktorunun elinde…

14 Bir bebeğin KaderiGeleceği SİZİN ELİNİZDE…

15 >15 Gün Her Türlü Sarılıkta:  Ülkemiz Endemik Guatr Bölgesi…  Hipotiroidi görme şansımız fazla  Kong. Hipotiroidi erken tanı almazsa___________________  Ülkemiz düşük IQ oranına katkınız ARTAR……………………

16 >15 Gün Her Türlü Sarılıkta: Yanlış tanı VEYATanıyamamaSonucu Kişinin hayatı ile oynanan DurumlarNelerdir???

17  Konjenital Hipotiroidi İndirek – Miks Hiperbilirubinemi  Galaktozemi  Biliyer Atrezi Miks Hiperbilirubinemi Hiperbilirubinemi

18 Bir yıl sonra (KC Naklinden)

19 Yukarıda sıralanan bilgiler ışığında her pratisyen hekim Uzamış sarılık tablosunda  Akolik dışkı gözlerse  Miks hiperbilirubinemi saptarsa…………………………  Bu hastaları hiç gecikmeden  İleri merkeze sevk etmelidir.

20 Günlerce sadece total bilirubin bakarak veya anne sütüne bağlı sarılık yorumu yaparak hastanın izlenmesi ciddi tıbbi etik sorunlar yaratacaktır.

21 Bir aylık erkek bebek Polikliniğe getiriliyor... YAKINMALARI : Sarılık (3 günlükten beri) Karın şişliği (15 gündür)

22 Sarılıkla ilgili ilk düşünceleriniz nelerdir? Fizyolojik ? Patolojik ?

23 Bir aylık erkek bebek  HASTALIK ÖYKÜSÜ : 20 günlükken gören bir hekim fizyolojik sarılık olarak yorumlamış Bu hekimin fikrine katılıyor musunuz ?

24 Bir aylık erkek bebek  ÖZ GEÇMİŞ ÖYKÜSÜ :  İlk bebek – NSpVD Doğum Ağ: 3.5 kg (%50)  Anne sütü (AS) alıyor  Soy geçmişte özellik yok.

25 Bir aylık erkek bebek Bebeğin doğum kilosunu nasıl karşılıyorsunuz ?

26 Bir aylık erkek bebek Karın şişliği sizene düşündürüyor ?

27 Bir aylık erkek bebek Bu hastada öyküdesorulacak en kritik soru ne olabilir ?

28 FİZİK BAKI :  Ağ:3.750 kg(%25)  Boy:55 cm(%50)  KN: 120/dk  SS: 24/dk  TA (flash): 50 mmHg

29 Bir aylık erkek bebek Bu hastanın kilo alımında sorun var mıdır?

30 Yaşamsalfonksiyonları nasıldır ?

31  Genel durumu iyi  Deri-mukozalar ikterik  KC: 5 cm(MKH’da)  Dl: 4 cm(MKH’da)  DKÇ yok  Dış genital olağan sünnetsiz  Diğer sistem bakıları olağan

32 Organomegali var mıdır?

33 Organomegalivesarılıkneyi işaret etmektedir?

34 LABORATUVAR :  Öncelikle hangi testleri istersiniz ?  Bunlardan beklentiniz nedir?

35 Rutin Kan - Hemogram yaşına uygun Rutin idrar bilirubin (+) bilirubin (+)

36 Biyokimyasal Bir inceleme Yapmayı Düşünür müsünüz?

37 EVETiseÖncelikle Hangi İncelemeleri İstersiniz ???

38  Üre - Şeker  AST(SGOT)  ALT(SGPT)  T.Bil – D.Bil – İ.Bil  ALP  GGT

39 Eğer bu hastada: T.Bil: 15 mg/dl D.Bil: 9 mg/dl İ.Bil: 6 mg/dl Ne tip hiperbilirubinemi vardır?  İndirek ?  Miks (kolestatik) ?

40 Eğer bu hastada:  AST: 220 IU/l  ALT: 307 IU/l  ALP: 820 IU/l  GGT: 300 IU/l  Kolestatik KC Hastalığı VAR…  Etiyoloji ???

41 Bu hastayı Nasıl yönlendirirsiniz ?  EVE ?  Bir merkeze ?

42 Yönlendirme esnasında nelere dikkat edersiniz ? Aileye yönelik ? Mesleki etik kurallara yönelik ?

43 Bu pratikten sonra;  Sarılıklı bir bebekle karşılaşınca  Fizyolojik sarılık derken bundan sonra  Nelere dikkat etmeyi planlıyorsunuz ?

44 Yaptığınız işin koruyucu hekimlik açısından önemi var mıdır ?

45 Bu sizin çocuğunuz olsaydı nasıl davranırdınız ?

46 Geç tanı almış 11 aylık (4.5 kg) biliyer atrezili bir bebek !!!


"NEONATAL KOLESTAZ TANI ZAMANININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KLİNİK SORUN…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları