Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Powerpoint Templates Page 1 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Dr. ÖCAL BERKAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Powerpoint Templates Page 1 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Dr. ÖCAL BERKAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi."— Sunum transkripti:

1 Powerpoint Templates Page 1 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Dr. ÖCAL BERKAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

2 Powerpoint Templates Page 2 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Alt ekstremite kanının dönüşündeki yetersizlik sonucunda ortaya çıkan klinik bir tablodur. Kronik Venöz Yetmezlik

3 Powerpoint Templates Page 3  Prevalansı yüksek,  Tanı ve tedavi maliyetinin yüksek  Belirgin iş gücü kaybı  Hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri Epidemiyolojik ve sosyoekonomik açıdan önemli bir sağlık sorunudur. Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kronik Venöz Yetmezlik

4 Powerpoint Templates Page 4 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Yüzeyel Venler

5 Powerpoint Templates Page 5 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Derin Venler

6 Powerpoint Templates Page 6 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Perforan Venler

7 Powerpoint Templates Page 7 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Normal venöz dönüşün sağlanması, venlerdeki kapaklara ve venöz kas pompalarına bağlıdır.

8 Powerpoint Templates Page 8 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Baldır kasları başta olmak üzere, uyluk ve ayak kasları da venöz dönüşte rol oynarlar. Venöz-Kas Pompası

9 Powerpoint Templates Page 9 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz kanın ejeksiyonunu sağlamak Valv sistemine yardımcı olmak Ayak Baldır Uyluk Venöz-Kas Pompası

10 Powerpoint Templates Page 10 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı  Alt ekstremite boyunca vardır  Sıklığı proksimalden distale doğru artar  Venlerin birleşme yerlerinde vardır. Venöz Kapaklar

11 Powerpoint Templates Page 11 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz sistemde biküspid kapakların görevleri, kan akımını sefalik yönde sağlamak ve geri dönüşü (reflü) önlemektir. Venöz Kapaklar

12 Powerpoint Templates Page 12 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kas pompası ve tek yönlü akıma izin veren kapaklar yardımı ile kan akımı distalden kranial yöne yerçekime karşı ve yüzeyden derine doğru seyreder.

13 Powerpoint Templates Page 13 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kapak yada lümendeki anormallikler pompa fonksiyonunu negatif olarak etkiler.

14 Powerpoint Templates Page 14 Yüzeyel Venlerin yetmezliği Derin Venlerin Yetmezliği Perforan Venlerin Yetmezliği Venöz Geri Akım-Venöz Tıkanıklık Venöz Hipertansiyon Venöz Yetmezlik Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Yüzeyel Ven Yetmezliği Posttrombotik Venöz Yetmezlik Perforan Ven Yetmezliği

15 Powerpoint Templates Page 15 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı

16 Powerpoint Templates Page 16 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Artmış venöz kan basıncı Bozulmuş türbülan akım alanları Venöz distansiyon Serbest radikal oluşumu ve inflamasyon VENÖZ VALV YETERSİZLİĞİ (ortak patoloji)

17 Powerpoint Templates Page 17 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kronik Venöz Yetmezlik oluşumundaki en önemli mekanizma VENÖZ BASINCIN ARTMASIDIR. Venöz Obstrüksiyon %10 Valvüler Yetmezlik %90 Kombine bozukluk

18 Powerpoint Templates Page 18 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz segmentlerde, yerçekimi etkisiyle ortaya çıkan geri akım Venöz Hipertansiyona yol açar. Kanın ağırlığı ile oluşan hidrostatik basınç venöz kapaklar ile dengelenir ve geri kaçış olmaz. Kapak fonksiyonlarındaki bozukluklar, var olan hidrostatik basıncın venöz segmentlere direkt olarak yansımasına ve geri kaçışa neden olur.

19 Powerpoint Templates Page 19 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Ayakta kalma gibi alt extremitedeki venöz basıncı artıran olaylar ve ven kapak yetmezliği ilgili kapillerde basınç artışına, neden olurlar. Kapiler Basınç

20 Powerpoint Templates Page 20 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kapillerdeki basınç artışı, cilt ve cilt altı dokuda karakteristik değişikliklere yol açar. 1994 yılındaki Amerikan Venöz Forum’da Kronik Venöz Yetmezliğin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını ortak bir dilde konuşmak için uluslararası panel düzenlenip, CEAP sınıflaması kabul edilmiştir.

21 Powerpoint Templates Page 21 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Klinik Etyoloji Anatomi Fizyopatoloji C E A P

22 Powerpoint Templates Page 22 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz Klinik Şiddet Yeniden Dolma Zamanı Venöz Volüm Venöz Dönüş İndeksi Anbulatuvar Venöz Basınç CEAPCEAP ?

23 Powerpoint Templates Page 23 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı 1. Quantification of venous reflux by means of some duplex scanner and light reflection rheography parameters and its correlation with chronic venous insufficiency symptoms. Mosti G, Iabichella ML, Picerni P, De Marco G. Minerva Cardioangiol. 2000 Nov;48(11):331-9. Correlation between the intensity of venous reflux in the saphenofemoral junction and morphological changes of the great saphenous vein by duplex scanning in patients with primary varicosis. Morbio AP, Sobreira ML, Rollo HA. Int Angiol. 2010 Aug;29(4):323-30. Clinical and hemodynamic significance of the greater saphenous vein diameter in chronic venous insufficiency. Navarro TP, Delis KT, Ribeiro AP. Arch Surg. 2002 Nov;137(11):1233-7. The relation among the diameter of the great saphenous vein, clinical state and haemodynamic pattern of the saphenofemoral junction in chronic superficial venous insufficiency. Mdez-Herrero A, Gutiérrez J, Camblor L, Carreño J. Phlebology. 2007;22(5):207-13. Hemodynamics of the sapheno-femoral complex: an operational diagnosis of proximal femoral valve function. Cappelli M, Molino Lova R Int Angiol. 2006 Dec;25(4):356-60

24 Powerpoint Templates Page 24 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz Klinik Şiddet Yeniden Dolma Zamanı Venöz Volüm Venöz Dönüş İndeksi Anbulatuvar Venöz Basınç Büyük Safen Ven Çapı CEAPCEAP

25 Powerpoint Templates Page 25 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz Klinik Şiddet Seviye Skoru

26 Powerpoint Templates Page 26 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Refilling Time (RT): Yeniden Dolma Zamanı. Baldır kas pompasının değerlendirmesini sağlar. Egzersizden sonra boşalan kapillerin kan ile dolma süresi, reflü zamanı olarak kabul edilir. 20 sn < normal 15 sn > venöz yetmezlik Fotopletismografi ile ölçülür Hemodinamik Parametreler

27 Powerpoint Templates Page 27 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venous filling index (VFI) : Venöz Dönüş İndeksi Yaklaşık reflü miktarını verir Venöz volümdeki maksimum artışın % 90’ının süreye bölünmesiyle, belirlenir. Bu değer, normal bacakta 3 ml/sn dir. VFI >10 ml/sn olan hastaların çoğunda, venöz staza ait değişiklikler veya ülserler vardır. Hava Pletismografisi ile ölçülür Hemodinamik Parametreler

28 Powerpoint Templates Page 28 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venous volume (VV): Venöz Hacim Venöz kapasiteyi ölçer Venöz yetmezliği ve alt ekstremite kas pompasının etkinliğini hakkında bilgi verir. Yer çekiminin etkisi ile hacim, sağlam bacakta 100-150 ml, venöz yetmezlikte ise 100-350 ml arasındadır. Hava Pletismografisi ile ölçülür Hemodinamik Parametreler

29 Powerpoint Templates Page 29 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Ambulatory Venous Pressure (AVP) : Ambulatuar Venöz Basınç Venöz hipertansiyonun direkt olarak ölçülmesidir.. Basınç kayıtları, ayakta dururken ve 10 baldır kasılmasından sonra kaydedilir. Normal değeri, 15-30 mmHg dir. İnvaziv; ayak üstü venlere, iğneyle girilir Hemodinamik Parametreler

30 Powerpoint Templates Page 30 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Residual Volume Fraction (RVF) : Rezidual Hacim Fraksiyonu Değeri % olarak ölçülür. Noninvaziv olarak AVP ölçümlerinin eşdeğerini iyi doğrulanmış bir şekilde verir. Hava Pletismografisi ile ölçülür Hemodinamik Parametreler

31 Powerpoint Templates Page 31 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz hemodinamik bozulmalar Kronik Venöz Yetmezliği olan hastalardaki kliniğin şiddet ile paralellik gösterir. Bu Ambulatuar Venöz Basınç, Duppleks USG ve Pletismografik çalışmalar ile kanıtlanmıştır

32 Powerpoint Templates Page 32 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kompetan bir veno-motor pompa ve baldır kaslarının da etkisiyle ayak bileğinde 20-30 mm Hg civarında bir venöz basınç mevcuttur.Venöz basınç ayakta durulduğunda artmaktadır. Egzersiz ile AVB azalır.

33 Powerpoint Templates Page 33 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Solunumla fazik olan venöz sistem, abdominal ve toraks basınçları ile ilişkilidir. AVB (ayakta 90 mmHg), egzersiz ile ortalama %80 azalır Egzersiz sonrası ortalama 15-25 sn. de normal değere ulaşır. Bu derin venlerin tekrar dolması için gereken süredir (Venöz Recovery Time, VRT).

34 Powerpoint Templates Page 34 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Venöz (kas) pompa fonksiyonunun etkisi değerlendirilerek ayak dorsalindeki venlerden AVB ölçümü yapıldığında; Normal ekstremitede egzersizle basınç belirgin şekilde düşerken, Venöz Yetmezlikte egzersiz süresince AVB da düşüş olmaz ve VTR zamanı kısalır.

35 Powerpoint Templates Page 35 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı S üperfisiyal venöz yetmezliği olan hastalarda, Büyük Safen Ven çapı, ambulatuar venöz basınçların doğru tahmin edilmesini sağlar, görüşü birçok çalışmada ileri sürüldü. Çalışmaların Sonuçları

36 Powerpoint Templates Page 36 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Aynı yerçekimi ve shear stresin etkisi altında altında, büyük safen vende ortaya çıkan hemodinamik değişiklikler ve duvar gerilimi, AVB ile koelasyon gösterir ve tüm bu etkiler Büyük Safen Ven çapına orantılı olarak yansır. Çalışmaların Dayandıkları Hipotez

37 Powerpoint Templates Page 37 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı CEAP gibi sınıflandırmaların kullanıldığı çalışmalarda, venöz reflünü miktarının kronik venöz yetmezliğin klinik şiddetini anlamlı olarak artırdığı gösterilmiştir AVB da KVY'in şiddetiyle paralel olarak artar. AVB ve reflü miktarının artması durumunda, Büyük Safen Ven duvarının bu duruma uyum göstererek progresif dilatasyonla cevap vermesi beklenir. Çalışmaların Sonuçları

38 Powerpoint Templates Page 38 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Büyük Safen Vendeki elastik dokunun bozulması sonucunda ven duvarında oluşan zayıflamaların, KVY’in klinik şiddeti ile progresyon gösterdiğini söyleyen çalışmalar var. Çalışmaların Sonuçları

39 Powerpoint Templates Page 39 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Büyük Safen Venin çapı, venöz basıncın 20 mm Hg nın üstüne çıkması ile doğrusal bir şekilde artış gösterir. Bu bilgiye dayanarak, süperfisiyel venöz yetmezliği olan ekstremitelerde non invaziv USG ve AVP ölçümlerine dayanan metotlar geliştirildi. Non invaziv AVB ölçümleri ile invaziv AVB ölçümleri ile elde edilen veriler arasında anlamlı bir korelasyon 0.73 (p<0.01) olduğunu gösterdi. Çalışmaların Sonuçları

40 Powerpoint Templates Page 40 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Bu çalışmalarda, Büyük Safen Venin Çapı, ile venöz reflü miktarı, Venöz Kapasite, RVT ve Kronik Venöz Yetmezliğin klinik şiddeti arasında anlamlı bir korelasyon olduğu gösterildi. Bu kasıktan distal baldıra kadar olan Büyük Safen Venin gövdesindeki yetmezliklerde ve SFJ da yetmezliği olan hastalarda geçerlidir. Çalışmaların Sonuçları

41 Powerpoint Templates Page 41 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Kronik Venöz Yetmezliğin erken evrelerinde (CEAP 1 ) Büyük Safen Venin Çapında, Reflü miktarında ve RVF de artış görülmemektedir. Buna karşın venöz kapasitede önemli artış görülmektedir. Venöz Volümü de yansıtan bu durum KVY’in erken dönemlerinde hemodinamik bozuklukların ortaya çıkma ihtimalinin bir göstergesidir. Çalışmaların Sonuçları

42 Powerpoint Templates Page 42 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Reflü miktarı ve AVB artması ven lümeninde de progresif bir dilatasyona ve venöz kapasitede de artışa yol açar. Bu artış, AVB'ın non invaziv göstergesi olan RVF de orantısal bir artışa yol açar, bu ise KVY'in klinik şiddetindeki bozulma ile ilişkilidir. Çalışmaların Sonuçları

43 Powerpoint Templates Page 43 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Reflü varlığında, BSV’ de dilatasyon yoksa bu reflü oluşturan kan volümünün perforan venlere doğru içe yönelmesine bağlı olabileceğini düşündürür. Burada VV artmıştır ve CEAP 1 olarak derecelendirilir. Reflü varlığında, BSV nin çapının genişlemesi dekompanze venöz reflünün göstergesidir. Kanın akümülasyonuna ve sonuçta Venöz Kapasitenin artmasına yol açar (CEAP 2-6 ). Çalışmaların Sonuçları

44 Powerpoint Templates Page 44 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Alt ekstremitedeki venlerin ölçüleri hastanın pozisyonuna ve respiratuar siklusa bağıdır. Gebelik ve outflow obstriksiyon bunu daha da artırır. Çalışmaların Sonuçları

45 Powerpoint Templates Page 45 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Başlangıç durumlarda (CEAP 0-1 ), ayakta dururken inkompetan BSV’in uyluk orta çapı 4.6 mm ölçülmüştür. CEAP 2-3 olanlarda 5.7 mm (%24 fazla), Deri değişiklikleri ve ülser olanlarda (CEAP 4-6 ) 7.8 mm (%70 fazla) ölçülmüştür. KVY’in klinik şiddetiyle uyluk ve dizdeki BSV çapı arasında lineer bir korelasyon olduğu, baldırda ise bunun daha az oranda olduğunu gösterildi. Çalışmaların Sonuçları

46 Powerpoint Templates Page 46 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı SFJ ve BSV’deki yetmezliklerde, ortostatik venöz basınçta yüklenmesi ve posteromedial ve anterolateral yönlerdeki reflü miktarının yaygınlaşması sonucunda, BSV baldır dallarında (anterior ve posterior ark) ve safeno- safenz dallar da sıklıkla yetmezlik görülür. Çalışmaların Sonuçları

47 Powerpoint Templates Page 47 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Uyluktaki BSV çapı valsavla manevrası yapılan sağlıklı kişilerde 4.3 mm olarak ölçüldü, Buna karşın VV ve VFI de belirgin bozukluk gösteren inkompetan BSV çaplarının anlamlı derecede büyük (6.7) olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar, BSV’in çapının alt ekstremitedeki venöz reflü miktarı ile paralellik gösterdiğini, ve bu anlamda BSV çapının venöz reflünün şiddetini gösteren bir belirteç olarak kullanılıyor olabileceğini göstermektedir. Çalışmaların Sonuçları

48 Powerpoint Templates Page 48 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Yapılan bir çalışmada, Ülser görülme insidansı venöz obstrüksiyon olmayan ekstremitelerde venöz inkompetans ne olursa olsun, VFI 5 ml den az iken %0, VFI 5-ml iken %46, VFI 10ml nin üzerinde iken %58 olacak şeklinde gösterildi. Venöz ülser görülme insidansı VFI artması ile artmaktadır. VFI 7ml nin üzerinde olan kritik bir reflüde venöz ülserin ortaya konmasında sensitivite %73, spesifite%100 ve pozitif prediktivite değeri %100 dür. Çalışmaların Sonuçları

49 Powerpoint Templates Page 49 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Başka bir çalışmada, 5.5mm ve altında olan uyluk BSV çapında anormal bir reflünün olmadığının (VFI<2ml/s) gösterilmesinin sensitivitesi %78, spesivitesi %87 ve pozitif ve negatif prediktiv değerleri %78 ve kesinlik değeri % 82 dir. BSV nin çapının 7.3 mm ve üstünde bulunanlarda VFI in 7 ml/s nin üzerinde olduğu ve sensitivitenin %80, spesifitenin %85, pozitif prediktivitenin %44, negativ prediktivitenin %97 ve kesinliğin %84 olduğu bulundu. Tüm Bu çalışmalar, BSV nin temelinde kritik reflünün varlığı araştırılması gerekliliğini ve aynı zamanda da anormal bir reflünün olmadığın güvenle ekarte edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Çalışmaların Sonuçları

50 Powerpoint Templates Page 50 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı BSV’in inkompetans alt ektremite venöz cerrahi endikasyonlarının çoğunu teşkil eder. Sadece safen çapı temelinde, BSV’in çapı, reflü miktarı ve RTV arasındaki lineer ilişki, hastada BSV ve SFJ inkompetansının ve hemodinamik bozukluk olanlarda safenektomi yapılması kararına katkı sağlar. Eğer BSV çapı küçük ve gövdedeki reflü de az ise bu hemodinamik olarak önemsizdir. Çalışmaların Sonuçları

51 Powerpoint Templates Page 51 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı U yluktaki BSV’in çapı 5.5 mm ve altında ise cerrahiden kaçınılabilinir, Bu çap venöz reflünün az olduğunun göstergesidir. BSV çapı 7.3 mm ve üzerinde ise BSV içinde önemli miktarda reflünün olduğunu gösterir. Bu durumda hastanın fiziksel kriterleri de uygunsa ameliyat endikasyonu vardır. Çalışmaların Sonuçları

52 Powerpoint Templates Page 52 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Yapılan çalışmalar, reflünün ve bulunduğu yerlerin daha fazla teyit edilmesini ve klinik muayenede öncelikle reflünün ortaya konulmasını önerilmektedir. Çalışmaların Sonuçları

53 Powerpoint Templates Page 53 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı BSV ve SFJ reflüsü olan hastalarda USG yapılarak ortaya konulan BSV çapı, daha fazla fonksiyonel testlerin kullanılmasına gerek kalmadan, hemodinamik bozukluğun miktarını güvenli bir şekilde ortaya koymada kullanılan yaygınla bir yöntem olabilir.


"Powerpoint Templates Page 1 Kronik Venöz Yetmezlik ve Safen Çapı Dr. ÖCAL BERKAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları