Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL. ‘World Sepsis Day’ Global Sepsis Alliance (GSA)’nın Bir Girişimidir GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL. ‘World Sepsis Day’ Global Sepsis Alliance (GSA)’nın Bir Girişimidir GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL

2

3 ‘World Sepsis Day’ Global Sepsis Alliance (GSA)’nın Bir Girişimidir GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin üstlenmiş kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından kurulmuştur

4 Global Sepsis Alliance (GSA) Toplumun, sağlık çalışanlarının, hastaların, ailelerin eğitilerek sepsisin tıbbi acil durum olarak erken dönemde fark edilerek tedavi edilmesini sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluş

5 Türk Yoğun Bakım Derneği Kuruluş: 1978 (Avrupa Yoğun Bakım derneği 1981) 1979’dan itibaren kurslar 1984’den itibaren kongreler 1989’dan itibaren uluslararası toplantılar Avrupa Yoğun Bakım Derneğinde Türkiye Temsilciliği Avrupa Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği Bilimsel Dergi Web sayfası Üye Sayısı: 1300

6 Dünya Sepsis Günü 13 Eylül www.world-sepsis-day.org www.saglik.gov.tr www.yogunbakim.org.tr sepsisi durdurun hayat kurtarın

7 Dünya Sepsis Günü 2020 Hedefleri Sepsiste hayatta kalma olasılığının tüm hasta grupları için dünyanın tamamında arttırılması Sepsis sonrasında uygun rehabilitasyon servislerine daha kolay ulaşılabilinmesini sağlamak Gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun sepsis farkındalığının arttırılması ve sepsisi anlamalarının sağlanması Global sepsis probleminin, sepsis kontrol ve yönetiminin pozitif etkilerinin kayıtlar ve değerlendirmeler ile açık şekilde ortaya koyulması 2020 yılına kadar sepsis sıklığının % 20 azaltılması

8 Sunum Akışı Tanımlama İnsidens Mortalite Maliyet Sepsis Sonrası Sepsisin Önlenmesi Tanı Tedavi SONUÇ

9 Vücudun infeksiyona yanıtının kendi doku ve organlarına hasar vermesi ile ortaya çıkan ve erken tanı konulmaz ve tedavi edilmezse şoka, çoğul organ yetersizliğine ve ölüme yol açan hastalık Beyin Akciğer İnfeksiyon Kalp Karaciğer Böbrek Sepsis nedir?

10 SİRS = Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu Sepsis SİRS İnfeksiyon / Travma Ağır Sepsis SİRS + kanıtlanan veya şüphelenilen infeksiyon

11 Bakteri Virüs Manta r Parazit İnfeksiyo n SİRS Sepsis Pankreatit Travma Yanıklar Diğer Ağır Sepsis

12 SİRS = Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu Sepsis SİRS İnfeksiyon / Travma Ağır Sepsis ≥ 1 organ disfonksiyonun eşlik etmesi

13 Kalp Böbrek Koagülasyon sistemi Karaciğer, GİS Altered Consciousness Confusion Psychosis Akciğer MSS SEPSİS’TE Etkilenen Organ Sistemleri İmmunolojik Yanıt Kemik İliği

14 Şiddetli SEPSİS’de infeksiyon odağı Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10 Diğer/bilinmiyor Endokardit Merkezi sinir sistemi Yara/yumuşak doku Cihaza bağlı Abdominal Genitoüriner Primer bakteremi Solunumsal

15 İnsidans Dünya çapında 20 – 30 milyon / yıl yeni vaka 100.000 maternal sepsis / yıl Yalnız gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de insidans yüksek !!!

16 ABD ve Avrupa* için 100.000 kişide vaka sayısı 377 / 100,000 223 / 100,000 331.8 / 100,000 208 / 100,000 22.8 / 100,000 Sepsis İnme *Kanser Mİ HİV Akciğer Meme Prostat Sepsis en sık karşılaşılan Hastalıktır İnsidans

17 Oran / 10,000 popülasyon Yaş ErkekKadın < 65  85 İNGİLTERE 2008 yılında septisemi ve sepsis tanısıyla hastaneye yatırılan hastaların 2/3’ü 65 yaş ve üzerinde ABD < 65 Yaş: 95/100.000 > 65 Yaş: 1.220 /100.000 İnsidans: YAŞ

18 Gelişmekte olan ülkelerde her yıl > 6,000,000 yenidoğan ve çocukta SEPSİS gelişmektedir.

19 Sepsis (Temel tanı veya sekonder tanı) nedeni ile hastaneye yatışlar Sepsis insidansı her yıl % 8 – 13 artmaktadır

20 Oran / 10,000 popülasyon Yıl Septisemi veya sepsis primer tanısıyla hastaneye yatış Septisemi veya sepsis primer tanılı veya sekonder tanı Sepsis nedeniyle hastaneye yatış oranlarında 2 kat artış (2000-2008) Hastaneye Yatış

21 Sepsis, halk sağlığı problemi İngiltere’de senelik ölüm sebepleri (bin/yıl) 25 39 Sepsis 34 10 AC kanseri Barsak kanseri Meme kanseri NHS Evidence 2009

22 1000 ölüm / saat 24.000 ölüm / gün 8 milyon ölüm / yıl Reinhart K. Rev Bras Ter Intensiva. 2013; 25(1):3-5 SEPSİS Mortalitesi Sepsiste Mortalite: %30-60

23 Maternal SEPSİS Mortalitesi Gelişmekte Olan Ülkeler Orta Gelir Düzeyindeki Ülkeler Gelişmiş Ülkeler 1.120 / 100.000 Malawi 540 / 100.000 Hindistan 13 / 100.000 İngiltere TÜRKİYE: 16.5 / 100.000 MATERNAL ÖLÜMLERİN İKİNCİ SIRADAKİ NEDENİ: SEPSİS WHO Sağlık Bakanlığı Anne Ölümleri Merkez Komisyonu

24 Hebert et al. Chest 1993;104:230-5 Mortalite (%) Organ yetersizliği sayısı SEPSİS’te Organ Yetmezliği Sayısı- Mortalite İlişkisi

25 Maliyet Angus et al, Crit Care Med 2001; 29: 1303-10 Ortalama yatış süresi 19.6 gün Ortalama maliyet $ 22,100 / vaka Toplam hastane maliyeti $ 16.7 MİLYAR Maliyetin % 52.3’ü 64 yaş üzerinde Maliyetin % 30.8’i 74 yaş üzerinde Age Ortalama maliyet / hasta Toplam hastane maliyeti Ortalama maliyet / hasta ( $ ) Yaş Toplam hastane maliyeti (milyar $ )

26 Maliyet 2008 yılında ABD’de sepsise bağlı toplam hastane maliyeti $ 14.6 MİLYAR Avrupada sepsis maliyeti 25,000 Euro / vaka Uzun dönem sekellere bağlı maliyet bilinmiyor National Center for Health Statistics DOI: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm Maliyette artış % 11.9 / yıl

27 CIP/CIM Depresyon Kaşeksi Kognitif bozukluklar Posttravmatik stres bozukluğu Kronik ağrı Yaşam kalitesinde azalma SEPSİS Sonrası Yaşam Kalitesi

28 Posttravmatik Stres Bozukluğu Insidensi Tecavüz Savaş ICU’dan taburcu olanlar* Fiziksel şiddet Yangın, doğal afet *Sepsis, tüm ICU vakalarının %50-60’ını oluşturur

29 SEPSİSİN ÖNLENMESİ Aşılama El HijyeniTemiz Doğum Sanitasyon

30 Taburculuk öncesi ve sonrası Hastane İlk 24 saat İlk 6 saat Tanı Resüsitasyon Başlangıç tedavisi İdame Derlenme

31 Sepsis Tanısı Atlanmamalı Ateş (≥ 38.3°C)- Hipotermi (< 36°C) Lökositoz (> 12,000/µL)- Lökopeni (< 4000/µL) Taşikardi (> 90/dk) Takipne Bilinç durumunda değişiklik İleri derecede ödem veya pozitif sıvı dengesi Hiperglisemi (> 140 mg/dl) + KANITLANMIŞ VEYA ŞÜPHE EDİLEN ENFEKSİYON

32 Yeni Organ Disfonksiyonu? Ensefalopati: somnolans, konfüzyon, deliryum Koagülasyon: trombositler 1.5 veya aPTZ>60 sn Renal: idrar çıkışı < 0.5ml /kg/h veya en az iki saat süreyle ve yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen Asidoz: laktat artışı (> 1 mmol/l) Akciğerler: takipne, hızlı nefes alma Arteryal hipoksemi: oksijensiz SpO 2 <90%, PaO 2 /FiO 2 < 300 Dolaşım: hipotansiyon (SKB≤ 90 mmHg / OAB < 70 mmHg), ciltte lekelenme, soğuk ekstremiteler Karaciğer: total bilirübin > 4 mg/dl SKB: Sistolik kan basıncı; OAB: ortalama arter basıncı; SpO 2 : pals oksimetrede oksijen satürasyonu

33 Şüphe varlığında hızla tedavi başlanmalı !!!! Kardiyak arrest (dakikalar) Travma (1 saat) AMI (1 saat) Şiddetli sepsis (1 saat) İnme (3 saat) Kazanılmış her saat mortaliteyi yaklaşık % 8 azaltır !

34 Taburculuk öncesi ve sonrası Hastane İlk 24 saat İlk 6 saat Tanı Resüsitasyon Başlangıç tedavisi İdame Derlenme

35 İlk ÜÇ saat içerisinde Kan kültürleri (2- 3 set) İntravenöz geniş spektrumlu antibiyotik Laktat ölçümü TA düşük veya laktat artışı var (≥ 4 mmol/l); 30 ml/kg kristaloid ile sıvı replasmanı Oksijen, gerekirse entübasyon (SpO 2 > % 90) TA: arteriyal tansiyon

36 Antibiyotikler – Olabildiğince erken !!! Antibiyotik tedavisinde her saat gecikme = yaşam şansını %7.6 oranında azaltıyor. Ortalama AB başlama süresi = 6 saat Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre Türkiye antibiyotiğin etkisiz kaldığı 3 ülkeden birisi. Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34: 1589-96. Hipotansiyon başlangıcından sonraki süre (saat) Ölüm oranı (OR) sağkalım etkin antibiotik tedavisi uygulanan hastalar SEPSİS Tıbbi Bir Acildir Hipotansiyon başlangıcından sonraki süre (saat) Survival(%) Şok tablosu ortaya çıktıktan antibiyotik tedavisinin başlamasına kadar geçen süre < 2 saat olursa yılda 32,360 kişinin hayatı kurtulabilir. (Günde 89 kişi)

37 İlk ALTI saat içerisinde Sıvı resüsitasyonuna cevap yok ve TA düşükse OAB ≥ 65 mmHg olacak şekilde vazopresör (noradrenalin) Sıvı resüsitasyonuna devam et. Hedefler; SVB > 8mmHg* ScvO 2 ≥ 70% (Hct > 30% dobutamin düşün) Laktat’ın normale dönmesi Mümkünse infeksiyon kaynağı tespiti ve kontrolü TA: arteriyal tansiyon; OAB: ortalama arter basıncı; SVB: santral ven basıncı; ScvO 2 : santral venöz oksijen satürasyonu * Hasta mekanik ventilasyon desteğinde ise SVB > 12 mmHg

38 Sepsis, vücudun infeksiyona yanıtının kendi doku ve organlarına hasar verdiği hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Dünya çapında her yıl 20 – 30 milyon yeni vaka gelişmekte ve insidans her yıl % 8 – 13 artmaktadır. Tanı ve tedavide kazanılmış her saat mortaliteyi yaklaşık % 8 azaltmaktadır. Sepsis acil bir durumdur. Sepsisin mortalitesi yüksektir. (%30-60)

39 Sepsisin gündemin öncelikli maddesi olması Sepsisin artan tıbbi ve ekonomik yüküyle ilgili farkındalık yaratmak Sepsis hastalarının tedavisi ile akut ve uzun süreli bakımı için iyi eğitimli personel sağlamak. Sepsisin daha erken anlaşılmasını, tedavisinin daha etkili olmasını sağlayacak uluslararası sepsis kılavuzlarının uygulanmasını desteklemek. Sepsis görülme sıklığını azaltacak ve sepsisle ilgili sonuçları iyileştirecek stratejilerin planlanması Ulusal Sepsis Kampanyası Hedefleri

40 Dünya Sepsis Günü 2020 Hedefleri Sepsiste hayatta kalma olasılığının tüm hasta grupları için dünyanın tamamında arttırılması Heryerde uygun rehabilitasyon servislerine daha kolay ulaşılabilinmesini sağlamak Gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun sepsis farkındalığının arttırılması ve sepsisi anlamalarının sağlanması Global sepsis probleminin, sepsis kontrol ve yönetiminin pozitif etkilerinin kayıtlar ve değerlendirmeler ile açık şekilde ortaya koyulması 2020 yılına kadar sepsis sıklığının % 20 azaltılması

41 SEPSİS ERKEN ŞÜPHE EDİN !!!! ERKEN TEŞHİS EDİN !!!! ERKEN TEDAVİ EDİN !!!!

42 Dünya Sepsis Günü 13 Eylül www.world-sepsis-day.org www.saglik.gov.tr www.yogunbakim.org.tr sepsisi durdurun hayat kurtarın


"DÜNYA SEPSİS GÜNÜ 13 EYLÜL. ‘World Sepsis Day’ Global Sepsis Alliance (GSA)’nın Bir Girişimidir GSA, Sepsis ile alakalı, sepsisin tanı/bakım/tedavisin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları