Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali İzleme 2005 Yıl Sonu Raporu. Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 2 Tepav Bütçe Denetimini Neden Yapıyor Kamu mali politikalarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali İzleme 2005 Yıl Sonu Raporu. Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 2 Tepav Bütçe Denetimini Neden Yapıyor Kamu mali politikalarının."— Sunum transkripti:

1 Mali İzleme 2005 Yıl Sonu Raporu

2 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 2 Tepav Bütçe Denetimini Neden Yapıyor Kamu mali politikalarının sivil denetimi  Krizlerin ciddi toplumsal maliyetleri  Ekonomik istikrar kamu malı niteliğinde  Enformasyon asimetrisi Mali politika tartışmalarının kalitesini yükseltmek analitik boyut getirmek  Mali uyumun kalitesi  Sosyal harcamalara odaklı analiz  Mali saydamlık AB S ü reci  Mali kriterler, saydamlığa verilen önem  Demokratikleşme

3 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 3 Tepav Bu Konuda Neler Yaptı? Bütçe Hakkı’nın en önemli demokratik haklardan biri olduğu bilincinin geliştirilmesi  Konuda uzman olmayanların da rahatlıkla takip edebileceği raporlar Hedefleri tuttururken izlenen politikaların uzun dönemde oluşturacağı risklerin analizi  Yatırım harcamalarında görülen kısıntılar  Sağlık ve Eğitim

4 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 4 Çerçeve I 2005: Hedefler açısından başarılı bir yıl.  FDF hedefi ilk kez fazlasıyla tuttu: % 6,5(+)  Borç stoku %90’lardan %57’ye indi. Dört yıl önce, dört yıl sonra.  Ne olursa olsun hedefleri tutturma dönemi bitti.  Hedefin nasıl tutturulduğunun önemli olduğu bir döneme girdik.

5 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 5 2005: Hedefler açısından başarılı bir yıl.

6 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 6 Çerçeve II. Neden hala mali disiplin? “Yahu, bu iş bitmemiş miydi?”  Bitmedi. Daha yeni başlıyor.  Ekonominin büyüme kapasitesinin artırılması.  Tempolu büyüme süreci, cari işlemler açığını öne çıkarıyor. (Düşük tasarruf, yüksek yatırım)  Cari işlemler açığı, dengeleyici kalem olarak, mali disiplini öne çıkarıyor.

7 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 7 Gündem Mali İzleme  Hesaplar Ne Kadar Şeffaf?  Bütçe Giderleri Faiz Dışı Harcamaların Gelişimi Faiz Harcamalarının Gelişimi  Bütçe Gelirleri  Bütçe Finansmanı Mali Saydamlık İzleme Raporu 3  Türkiye’de Mali Saydamlığı Önemli Kılan Dinamikler  Mali Saydamlığın Tanımı ve İzlenen Süreç  Mali Saydamlık Endeksi Sonuçları  Endeksi Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Gelişmeler

8 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 8 Hesaplar Ne Kadar Şeffaf? Bütçe Hesaplarına Yansıtılmayan Harcamalar Devlet Hastanelerine Olan Borçlar İlaç, Medikal Firma ve Diğer Sağlık Kurumlarına Olan Borçlar Emeklilere Vergi İadesi Ödemelerinden Kaynaklanan Bütçeleştirilmemiş Tutarlar Tahakkuk Ettirilmemiş KİT Görev Zararları

9 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 9 Hesaplar Ne Kadar Şeffaf? Milyar YTL GSMH’ye Oranı Devlet Hastenelerine Olan Birikmiş Borçlar3,50,7 Eczanelere, Medikal Firmalara, Üniversite Hastanelerine ve Diğer Sağlık Kurumlarına Olan Birikmiş Tahmini Borçlar 1,00,2 Emeklilere Vergi İadesi Avanslarından Bütçeleştirilmeyen Tutarlar 1,10,2 TMO'ne Aktarılan Kredi Tutarı0,90,2 Toplam6,51,3

10 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 10 Bütçe Giderleri Bazı ödeneklerin fazlasıyla aşılması, Bazı ödeneklerde hedeflenin altında kalınması  kötü planlamanın bir işaretidir. Ödenekleri aşılan harcama kalemleri Ocak-Aralık Yeşil Kart Ödemeleri157,3 BAĞ-KUR'a Transfer114,5 SSK'ya Transfer113,9 Tarımsal Destekleme107,2 Hayvancılığın Desteklenmesi174,5 KİT Görev Zararları110,0 Diğer Cari Transferler140,8 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması159,2 Sermaye Transferleri142,1

11 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 11 Harcamaları Aşan Kalemlerin Bir Önceki Yılla Karşılaştırılması

12 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 12 Bütçe Ödeneğinin Altında Kalan Harcamalar

13 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 13 Harcamalardan Sapmalar 2004 yılında başlangıç harcama hedefinden yaklaşık %13,6 oranında, 2005 yılında ise yaklaşık %13,7 oranında sapma görülmektedir.  2004 yılında sapma gözüken ana kalemler; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri – 1,62 milyon YTL İç Borç Faizi – 8,27 milyon YTL  2005 yılında sapma gözüken ana kalemler; Yeşil Kart Uygulamasına İlişkin Sağlık Hizmetleri – 0,6 milyon YTL İç Borç Faizi – 8,95 milyon YTL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler – 1,76 milyon YTL

14 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 14 Faiz Dışı Harcamaların Gelişimi Ödenek aşımında bulunulan harcama kalemleri ağırlıklı olarak transfer harcamaları ve özellikle sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlerden kaynaklanmaktadır.

15 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 15 Faiz Dışı Harcamaların Gelişimi Faiz dışı harcamaların toplam ödeneğinin aşılmaması için yapılan kesintiler genelde boomerang tipi kesintilerdir.  Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  İlaç Harcamaları gibi Boomerang tipi kesintiler; ileride daha büyük maliyetler olarak geri dönmesi muhtemel harcamalar üzerinde yapılan kesintilerdir.

16 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 16 Faiz Harcamalarının Gelişimi 2005 yılında faiz harcamalarında görülen olumlu gerçekleşme üç nedenle açıklanabilir. Gerçekleşen döviz kurunun, yılbaşında ödenek hesabına esas alınan döviz kurunun %17 altında kalması, İç borçlanmanın vadesinin arttırılması, İç borçlanma faizlerinin düşmesi.

17 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 17 2005 yılında Konsolide Bütçe Gelirleri bütçe hedefinin %6,5 üstünde gerçekleşmiştir. Dağılıma bakıldığında vergi gelirleri bütçe hedefine uygunluk gösterirken performansı sağlayan vergi dışı gelirlerdeki artıştır.  Ancak bunların önemli bir kısmı FDF hesabında dikkate alınmayan (özelleştirme gibi) gelirlerdir. Bütçe Gelirleri

18 Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 18 Bütçe Finansmanı Nakit rezervlerinde 2005 yıl sonu itibari ile görülen artış, Hazine’nin borçlanma politikasının Merkez Bankası’nın para politikasına destek niteliği taşıması anlamına gelmektedir.


"Mali İzleme 2005 Yıl Sonu Raporu. Mali İzleme Raporu 2005 Ocak-Aralık Bütçe Sonuçları Slide 2 Tepav Bütçe Denetimini Neden Yapıyor Kamu mali politikalarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları