Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)"— Sunum transkripti:

1 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
S. Hilmi YAVUZ TEYDEB Başkan Yardımcısı 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi

2 Kapsam TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
Genel Bilgi Teknoloji Grupları Destek Programları Proje Başvuru, Destek Süreçleri İstatistikler Sonuç

3 TÜBİTAK Temel Görevleri
Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak - Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası Araştırma Yapmak - Enstitüler (MAM, SAGE, UME, UEKAE, .....) Destek Sağlamak - Akademik Proje Destekleri: Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) - Bilim İnsanlarına verilen Destekler: Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) - Sanayi - Özel Sektör Ar-Ge Destekleri: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

4 TÜBİTAK Birimleri ve Enstitüleri
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Ar-Ge Birimleri TÜBİTAK Savunma Araştırmaları Enstitüsü (SAGE) TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü (UZAY) TÜBİTAK Başkanlığı ULAKBİM ULUSAL Gözlemevi (TUG) Ar-Ge Kolaylık Birimleri BUTAL Özel Sektör Ar-Ge Destek (TEYDEB) Akademik Ar-Ge (ARDEB) Bilim İnsanı Destekleri Destek Programları Uluslararası Projeler Bilim Toplum Destekleri

5 Özel Sektör Ar-Ge Destekleri
2011 1993 1995 2003 2005 2007 2008 1983 1990 1991 Türk Bilim ve Teknoloji Politikası BTP-UP 5746 sayılı kanun UBTYS *1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç *1508 TEKNOGİRİŞİM *1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri *SAN-TEZ KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Para Kredi ve Kord. Kur. “Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Karar” (GATT ve Gümrük Birliği) TÜBİTAK TİDEB Türk Bilim Politikası KOSGEB’in kuruluşu TEKMER’lerin kuruluşu (ODTÜ) Özel sektör Ar-Ge desteklerinin başlamasından önceki dönem Özel sektör Ar-Ge desteklerinin başladığı dönem Özel Sektör Ar-Ge ve yenilik desteklerinin ivme kazandığı dönem 2010 1505-KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı Özel sektör Ar-Ge faaliyetlerine finansal desteğin verilmesi TTGV’nin kurulması 5 5

6 Özel Sektöre Kamu Ar-Ge Destekleri
Projelere hibe destekler TÜBİTAK -TEYDEB KOSGEB Sanayi Bakanlığı (Santez) Projelere kredi TTGV - DTM Vergi teşvikleri Gelir vergisi (193) ve Kurumlar vergisi (5520) kanunlarında yer alan Ar-Ge indirimi, 2001 4691 Teknoloji geliştirme bölgesi kanunu, 2001 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu, 2008 6

7 Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
TÜBİTAK TEYDEB Teknoloji Grupları Alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla kurulan birimlerdir. Makine, İmalat Teknoloji Grubu (MAKİTEG) Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknoloji Grubu (METATEG) Elektrik, Elektronik Teknoloji Grubu (ELOTEG) Bilişim Teknoloji Grubu (BİLTEG) Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknoloji Grubu (BİYOTEG) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla kurulan birimdir. 7

8 Üniv./Arş. Enst. KOBİ’lere
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Üniv./Arş. Enst. KOBİ’lere Ar-Ge Yapıyor… Ar-Ge ile yeni ufuklar! Ar-Ge yapabilirim! 7. Çerçeve Programı EUREKA Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri 1507- KOBİ Ar-Ge Sanayi Ar-Ge 1505- KOBİ Yararına Teknoloji Transferi (Yeni) 1503 – Proje Pazarları Uluslararası Sanayi Ar-Ge 8 8

9 TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı (1995) Ar-Ge Proje Pazarı Destekleme Programı (2001) KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (2007) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (2007) KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (2011 –Yeni) 9 9

10 TÜBİTAK - 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amacı
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla ülkemiz özel sektör Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Destek Miktarı Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe olarak desteklenmektedir. 1995 yılından itibaren TÜBİTAK-DTM işbirliğiyle yürütülen Destek Programı 23 Eylül 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle tamamen TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. 10

11 TÜBİTAK Destek Süresi Proje bazında en çok 36 ay Kim Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer oluşturan ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri Daha Sonra Destek Programına yeni projeler (Proje başvuru sayısında bir sınırlama yok) 1509 Programı ile uluslararası ortaklı projeler yapılabilir 11 11

12 TÜBİTAK - 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı Amacı
Üniversiteler, sanayi / ticaret odası veya ihracatçı birliklerin beraber proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklerine finansal destek sağlamak. Destek miktarı Ulusal düzeyde TL, Uluslararası katılımlı olması durumunda TL destek verilmektedir. 12

13 TÜBİTAK - 1503 En az bir üniversite ile Sanayi odası Ticaret odası
Kimler Başvurabilir? En az bir üniversite ile Sanayi odası Ticaret odası Ticaret ve sanayi odası İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması 13 13

14 Proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL
TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Amacı KOBİ’lerin ilk iki projesine avantajlı bir şekilde destek sağlayarak araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilik projesi yapmaya teşvik etmek. Destek Miktarı Proje bütçesi üst sınırı TL Proje giderlerinin %75’i Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri Yeminli Mali Müşavir Giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. 14 14

15 TÜBİTAK Destek Süresi Proje bazında en çok 18 ay Kimler Başvurabilir? TÜBİTAK’tan hiç destek almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş KOBİ’ler. Daha sonra… 1501 ve diğer destek programları ile devam edilebilir… 15 15

16 TÜBİTAK – 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amacı EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarını kullanarak Avrupa ülkeleri arasında pazar odaklı Ar-Ge projelerini oluşturmak ve ülkemizdeki firmaların Avrupa’daki firmalar ile Ar-Ge’ye dayalı işbirliğini artırmaktır. Destek Miktarı Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Büyük firmalarda proje giderlerinin %60’ı KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe olarak desteklenmektedir. 16

17 Proje süresinde kısıtlama yoktur.
TÜBİTAK – 1509 Destek Süresi Proje süresinde kısıtlama yoktur. Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri (uluslararası katılımcı ülkelerden bir veya daha fazla proje ortağı ile beraber) Sağladığı Fırsatlar Uluslararası işbirliği yeteneğinin kazanılması Diğer uluslararası programlara daha kolay erişim Uluslararası pazarlara erişim 17 17

18 Desteklenen Gider Kalemleri
Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım ve yayın alımları Malzeme ve sarf giderleri Proje personeli ve varsa danışmanların seyahat giderleri Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Üniversiteler, kamu ve özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

19 Tüm programlarda “Ön Ödeme Sistemi”
TEYDEB Destek Oranları 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı KOBİ, Büyük firma ayrımı yapılmaksızın destek oranı % %60 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı destek oranı % 75 1509 –Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programı destek oranı büyük firmalar %60 KOBİ % 75 Tüm programlarda “Ön Ödeme Sistemi”

20 Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)
https://eteydeb.tubitak.gov.tr 20

21 Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri
başvuru değerlendirme karar izleme hibe ödeme süreçleri PRODİS üzerinden yürütülmektedir. Süreçlerin her aşamasında firmalara bilgi iletilmektedir. Firmalar projenin durumunu PRODİS’ten takip edebilmektedirler. 21

22 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli -1
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalı Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde başarı kriterleri tanımlanmalıdır. Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalı.

23 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli - 2
Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli. Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı. Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı. Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların sunum yapmaları.

24 Desteklenmeyen Projeler
Ar-ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler Güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler, Altyapının iyileştirilmesine, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler Proje ekibi nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte değil. Proje çıktısı ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte değildir.

25 3 Boyutlu Değerlendirme
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği 25

26 Hakem/İzleyicilerin Üniversitelere Dağılımı
döneminde, bir önceki döneme göre; 42 ‘den üniversiteye… 26

27 Hakem/İzleyicilik Görev Alma Dağılımı
Üniversite Hakem/İzleyici Görev Sayısı Hakem ve İzleyici Kullanım Oranı (%) 2000 – 2004 2005 – 2010 1995 – 2010 (birikimli) ODTÜ 1.143 2.773 4.638 16 İTÜ 604 2.691 4.045 14 Gazi Ü. 161 1.451 1.978 7 YTÜ 277 1.306 1.905 Boğaziçi Ü. 342 1.057 1.623 6 Hacettepe Ü. 186 606 910 3 Uludağ Ü. 51 650 842 Ege Ü. 68 653 803 Dokuz Eylül Ü. 125 572 801 Bilkent Ü. 196 515 794

28 Bilim İnsanı - Sanayi Etkileşimi
TÜBİTAK TEYDEB projeleri ile, Her yıl değerlendirme süreçlerinde görev alan iki bine yakın bilim insanı, üniversite dışına çıkarak özel sektör kuruluşları ile buluşmaktadır. Böylelikle bilgi birikiminin üretime dönüştürülmesi amacıyla Üniversite – Sanayi işbirliği teşvik edilmektedir. Türkiye’nin farklı yerlerindeki bilim insanları, kuruluşların projelerini yerinde değerlendirmek üzere, firmaları ziyaret etmekte, bilginin yayılmasına ve uzun vadede üniversite ve sanayi arasında kalıcı bağların oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 28

29 Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin İstatistiki Bilgiler
29

30 2001-2005 göre yaklaşık 4 katına çıktı.
Önerilen Proje Sayısı, Firma Dağılımı proje başvuru sayısı, göre yaklaşık 6 katına, göre yaklaşık 4 katına çıktı. 30

31 Desteklenen Proje Sayısı, Firma Dağılımı
göre yaklaşık 6 katına, göre yaklaşık 3 katına çıktı. 31

32 Desteklenen Projelerin Teknoloji Alanlarına Göre Dağılımı (1995-2010)*
*Dağılım, hibe destek verilen proje sayısına göre belirlenmiştir. Destek verilen proje sayısına göre ilk üç sektör; Makine ve İmalat %26 Bilişim %17 Elektrik-Elektronik %13 32 32

33 Önerilen Projelerin Şehirlere Göre Dağılımı
Yıl Sonu İtibarıyla Destek Programlarına Proje başvurusu bulunmayan iller Yıl Sonu İtibarıyla Destek Programlarına Proje başvurusu yapan iller 33 Bir önceki döneme göre, Destek Programlarına Proje başvurusu yapan yeni iller 33

34 TÜBİTAK TEYDEB Destek Miktarı
1,7 milyar TL 0,34 milyar TL dönemi dönemine kıyasla 5 kat arttı. 34 34

35 TÜBİTAK TEYDEB Destek Miktarı
arasında ’e göre 12 kat artış ’e göre 3 kat artış 35

36 Hibe Destek Tutarının Teknoloji Alanlarına Göre Dağılımı (1995-2010)*
*Dağılım, desteklenen projeler kapsamında sağlanan hibe destek tutarına göre belirlenmiştir. Destek tutarına göre ilk üç sektör; Otomotiv %28 Savunma %16 Bilişim %15 36 36

37 TÜBİTAK TEYDEB Projelerine Sağlanan Diğer Kamu Ar-Ge Destekleri
5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasası Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde Ar-Ge harcamalarının yüzde 100'ü o yıl vergiden düşülecek, ayrıca amortisman yoluyla daha sonraki yıllarda vergi matrahından indirilecek. (5520 sayılı Kurumlar Vergisinde de bu oran %40’tan %100’e çıkarılmıştır) Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı istisna kapsamında. Ar-Ge personeli sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan işletmelerin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 37

38 TEYDEB Teknoloji Gruplarınca Desteklenen Sektörel Proje Konu Örnekleri

39 Makine İmalat Teknolojileri Alanında Desteklenen Proje Konu Örnekleri
Otomobil, ticari araç, otobüs vb her türlü aracın tasarımı Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi vb her türlü beyaz eşya grubu ürünlerin tasarımı Savunma sanayi’ne yönelik tasarım faaliyetleri (Zırhlı araç, silah, tank, insansız araç vb) Uçak, helikopter, insansız hava aracı tasarımları Üretim aşamalarında robotik ya da mekatronik uygulama tasarımları Özel ve genel amaçlı CNC tezgah ve üretim makineleri tasarımları Takım tezgahları, kalıp ve aparat tasarımı Transport makineleri ve yükleme sistemleri tasarımları Ambalaj ve paketleme makineleri tasarımları Deniz taşıtları tasarımları İş makineleri tasarımları Tarım araçları ve tarım makineleri (traktör, biçerdöver vb) tasarımları Gıda makineleri (Pastörizasyon, süt, çikolata ve bisküvi işleme) tasarımları Kazan, klima, güneş kolektörü, radyatör gibi ısıtma, soğutma ve havalandırma ürün sistem tasarımları Pompa, türbin, kompresör vb makinelerinin geliştirilmesi Dokuma, örme, iplik vb tekstil makineleri tasarımları Kumaş boyama, yıkama, kurutma sistemleri gibi her türlü tekstil sisteminin geliştirilmesi Güneş, Rüzgar enerjisi üretim sistemlerinin geliştirilmesi Tıbbi cihaz ve aletlerin tasarımı Cam, seramik, mermer, baskı ve matbaa, ağaç, mobilya vb sektörler için özgün makinelerin tasarımı Kaynak ve lehim teknolojileriyle ilgili makine ve ekipmanların geliştirilmesi Geri dönüşüm ile ilgili makine ve teçhizat tasarımları Maden ve sondaj makine tasarımları

40 Nanoteknoloji yöntemleri ile malzeme geliştirilmesi
Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Alanında Desteklenen Proje Konu Örnekleri Nanoteknoloji yöntemleri ile malzeme geliştirilmesi Savunma sanayine yönelik kompozit zırh üretilmesi Karbon elyaf üretimi ve karbon elyaf içeren kompozitlerin geliştirilmesi Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelik geliştirilmesi Biyo uyumlu implant alaşımların geliştirilmesi Endüstriyel atıkların yapı malzemesi üretiminde kullanılması Yüksek verimli geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi Geleneksel seramiklerin üretim süreçlerinin ve ürün özelliklerinin iyileştirilmesi İleri seramik malzemelerin geliştirilmesi Petrol ve türevleri için üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve katalizör geliştirme çalışmaları Döküm teknolojileri alanında verimlilik ve kalite artırılması çalışmaları Atık gaz salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar Üretim süreçlerinde enerji verimliliği uygulamaları Çevre dostu, kendini temizleyebilen boya geliştirilmesi Yakıt pili geliştirilmesi Fotovoltaik hücre geliştirilmesi Optik ve elektronik malzemelerin geliştirilmesi Fonksiyonel tekstil ürünlerinin geliştirilmesi Üstün özellikli kaplama malzemeleri Nano malzemelerle takviye edilmiş polimerlerin geliştirilmesi Özel amaçlı kimyasalların sentezlenmesi Yüksek yalıtım özelliklerine ve dayanıma sahip hafif yapı malzemelerinin geliştirilmesi Yüksek performanslı araç lastiklerinin geliştirilmesi

41 Enerji sistemleri, üretim verimliliği
Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında Desteklenen Proje Konu Örnekleri Enerji sistemleri, üretim verimliliği Yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi Tüketici elektroniği Haberleşme sistemleri Telefon santralleri Özel uygulamalara yönelik modem Veri iletişimi ve çoklu ortam uygulamaları İletişim ağlarında yeni servisler Kablosuz ağ sistemleri ve ağ trafiği kontrolü Televizyon ve uydu alıcı tasarımları Uzaktan eğitim sistemleri Savunma sanayi elektroniği Radar sistemleri Platform kontrol sistemleri Otomotiv elektroniği Hibrit ve elektrikli araç sistemleri Mekatronik uygulamalar Biyomedikal cihazlar Ölçme ve otomasyon sistemleri, Meteoroloji sistemleri Hastane otomasyon sistemleri Bina otomasyonları Tarım sektörü otomasyon geliştirmeleri Güç elektroniği Enerji iletim ve dağıtım sistemleri ve elemanları Asansör elektroniği Güvenlik ve alarm sistemleri Aydınlatma sistemleri

42 Bilişim Teknolojileri Alanında Desteklenen Proje Konu Örnekleri
E-imza ve veri şifreleme uygulamaları Finans ve yatırım piyasalarına özel yazılımlar Karar Destek ve İş Zekası yazılımları Üretimden veri toplama ve işleme yazılımları Gömülü cihaz yazılımları ve gömülü işletim sistemleri Hareket algılama ve görüntü işleme yazılımları Tıbbi görüntüleme ve teşhis destek yazılımları Mobil uygulama geliştirme platformları İnternet güvenliği yazılımları Simülasyon geliştirme platformları ve uygulamaları Etkileşimli çok oyunculu oyun yazılımları Yazılım geliştirme platformları Mobil bankacılık uygulamaları Ses tanıma ve işleme yazılımları 3 Boyutlu Modelleme yazılımları Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Savunma alanına özel yazılımlar (taktik muharebe, hedef takibi, uçuş eğitim simülatörleri ) Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri Örüntü ve davranışsal analiz temelli sistemler Otomatik dil çevirici yazılımlar Semantik web uygulamaları Yapay zeka temelli müşteri ilişkileri yazılımları

43 Tohum ıslah çalışmaları
Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Sektörlerinde Desteklenen Proje Konu Örnekleri Tohum ıslah çalışmaları Klasik ıslah çalışmalarına alternatif yöntemlerin araştırılması Tarım zararlıları ile kimyasal ve biyoteknolojik mücadele Hayvanlarda ıslah çalışmaları, biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması Veteriner aşı ve ilaçların geliştirilmesi Gıda ve tarım sanayi atıklarının değerlendirilmesi Genetik karakterizasyon tespiti Organik gıda geliştirilmesi İçeriği zenginleştirilmiş gıdalar üzerine çalışmalar Depolama şartlarının araştırılması, raf ömrü üzerine çalışmalar Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının tarımsal üretimde etkin kullanılması Biyoeşdeğer, biyobenzer ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi İlaç hammaddelerinin geliştirilmesi Kozmetik ürünlerin geliştirilmesi Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan test ve tanı kitleri geliştirilmesi Protez, ortez ürünlerinin geliştirilmesi Katı, sıvı ve gaz atıkların geri dönüşümü ve farklı ürünler olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi Tıbbi bitkilerden etken madde geliştirilmesi ve doğal ürünler üretilmesi Çeşitli su ürünlerinin entansif yöntemlerle üretimi ve mevcut üretim tekniklerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi Tıbbi alet ve cihazların üretilmesi Biyomalzeme ve doku mühendisliğine yönelik uygulamalar

44 TÜBİTAK TEYDEB Desteklerinden Nasıl Yararlanabilirim?
Özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge fikirlerini proje haline getirme (proje hazırlama desteği), Özel sektör Ar-Ge projelerine bilimsel ve teknik danışmanlık, ARBİS’e kayıt olarak hakem ve izleyicilik sürecinde yer alma, Sanayi / ticaret odaları veya ihracatçı birlikleriyle Proje Pazarı (TÜBİTAK -1503) etkinlikleri düzenleme, 1505 – KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programında yürütücü kuruluş olarak yer alma.

45 Araştırma-Teknoloji Geliştirme, Yenilikçilik ile zirveye...
Ar-Ge yapmayan sanayici... Ar-Ge yapan sanayici

46 Teşekkürler...


"Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları