Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ OCAK-ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR OCAK-ŞUBAT AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI OCAK-ŞUBAT AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ OCAK-ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ OCAK-ŞUBAT DOĞUM GÜNÜMÜZ OCAK-ŞUBAT BRANŞ DERSLERİMİZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

3 OCAK-ŞUBAT AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

4 Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın tadını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.)

5 Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: (Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Nesne/varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.) Kazanım 11: Nesneleri ölçer. Göstergeleri: (Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Ölçme sonucunu söyler.) Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: (Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir.) Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

6 Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: (Olayları oluş zamanına göre sıralar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri: (Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.) Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. (Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.) Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)

7 Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.) Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.) Kazanım 15. Kendine güvenir. (Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.) Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)

8 Motor Gelişim: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.) Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: (Bedenini vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.)

9 Dil Gelişim: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
(Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.) Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Eş anlamlı sözcükleri kullanır. Eş sesli sözcükleri kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

10 Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.) Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. (Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.) Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. (Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.) Özbakım Becerileri: Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Göstergeleri: (Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)

11 OCAK-ŞUBAT AYI KAVRAMLARIMIZ

12 BEYAZ, SİYAH, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI
RENKLER BEYAZ, SİYAH, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI GEOMETRİK ŞEKİL DİKDÖRTGEN, BEŞGEN, ALTIGEN MİKTAR AĞIR- HAFİF, EŞİT, PARA, PARÇA-BÜTÜN, TEK-ÇİFT YÖN/ MEKANDA KONUM ARKASINDA, SAĞ-SOL, SAĞINDA-SOLUNDA, YAKIN- UZAK ZIT AÇIK-KOYU, AYNI-BENZER-FARKLI, BAŞLANGIÇ-BİTİŞ, DOĞRU-YANLIŞ, HIZLI–YAVAŞ, HAREKETLİ-HAREKETSİZ, KATI-SIVI, KOLAY-ZOR SAYI/SAYMA 10, SIRA SAYISI, 1-20 ARASI SAYILAR, İLK-SON ZAMAN ÖNCE-SONRA SABAH-ÖĞLE-AKŞAM GÜN-HAFTA-AY-YIL-MEVSİM SAAT DUYU ISLAK-KURU, PARLAK-MAT, SESLİ-SESSİZ, SİVRİ-KÜT

13 OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

14 PROJE KONUMUZ UZAY “OBLECK"

15 UZAY UYDUSUNUN YILDIZ SİSTEMİNDEN GETİRDİĞİ OBLECK MADDESİ İNCELENDİ 
UZAY UYDUSUNUN YILDIZ SİSTEMİNDEN GETİRDİĞİ OBLECK MADDESİ İNCELENDİ . BU MADDE NEDEN YAPILMIŞTIR? NASIL BİR GEZEGENDEN GELMİŞTİR? SORULARI DOĞRULTUSUNDA SOHBET EDİLDİ.OOBLECK’İN GELDİĞİ GEZEGENE GİDEBİLMEK İÇİN UZAY GEMİSİ TASARLANDI VE ARTIK MALZEMELERLE ÇALIŞILDI.

16 “YILDIZLI GECELER” İSİMLİ DENEY İLE BUHARLAŞMA VE KRİSTALLEŞME KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ.

17 GÜNEŞ SİSTEMİNDE BULUNAN GEZEGENLERİN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ.

18

19 “GÜNEŞ SİSTEMİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

20

21 UZAY KONULU BELGESEL İZLENDİ.

22 DÜNYA KÜRE İNCELENDİ. DÜNYA NASIL BİR GEZEGEN
DÜNYA KÜRE İNCELENDİ. DÜNYA NASIL BİR GEZEGEN? DİĞER GEZEGENLERDEN FARKLARI NELER? SOHBET EDİLDİ..

23 GEMS KONUMUZ “HAYVAN SAVUNMALARI"

24 HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ
HAYVANLARIN SAVUNMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI CEVAPLANDI. PANOLARI HAZIRLANDI. KÖPEK BALIKLARININ DİŞLERİ VAR KAĞAN BOŞGELMEZ KÖPEKLER KAÇARAK VE HAVLAYARAK KENDİLERİNİ SAVUNURLAR NİL HAKTANIR BU KONUYU BİLMİYORUM YANKI ALACAOĞLU KUŞLAR KENDİLERİNİ TEHLİKE YAKLAŞTIĞINDA UÇARAK SAVUNURLAR ÖMER ALİ KARATAŞ ARILAR KIZINCA SOKARAK KENDİLERİNİ SAVUNUYORLAR ELİF ELİZABETH EVSEN İNEKLER BOYNUZLARIYLA KENDİLERİNİ KORURLAR EFE ALİ MERT ATLAR TEKME ATARAK KENDİLERİNİ KORUYABİLİYORLAR KEREM YILMAZER BUKALEMUNLARIN RENK DEĞİŞTİREREK KENDİLERİNİ KORUDUKLARINI BİLİYORUM METE ERSÖZ GEYİKLER TEHLİKE YAKLAŞTIĞINDA BOYNUZLARINI KULLANIRLAR DEREN ÇELEBİ

25 KEDİLER PENÇELERİNİ KULLANARAK KENDİNİ SAVUNUR GÜLAY KARABAŞ
YIRTICI HAYVANLARIN KESKİN DİŞLERİ İLE KENDİLERİNİ SAVUNDUKLARINI BİLİYORUM TİMUR ATA TÜRKOĞLU FİLLER ÇOK BÜYÜK KULAKLARI İLE KORKUTARAK KORUNUYORLAR DERİN HALVAŞİ SİNEKLER GELİNCE FİLLER KULAKLARIYLA KENDİLERİNİ SAVUNURLAR YAĞMUR TURGAY SİNCAPLAR AĞAÇTAKİ YUVALARINA GİREREK KORUNURLAR DERİN SAMANOĞLU ÇEKİÇ BALIKLARI GEMİLERE VURARAK SAVUNUYORLAR SİNAN SANER FİLLER DİŞLERİYLE KENDİLERİNİ BAŞKA HAYVANLARDAN KORUYABİLİYORLAR MERT GÜLDÜMEN HAYVANLAR KENDİLERİNİ TIRNAKLARIYLA SAVUNURLAR. DEMİR MİRZA HAYVANLAR EVLERİNE SAKLANARAK KENDİLERİNİ KORURLAR. YAĞMUR TEZGÖR

26

27 EVDEN GELEN MATERYALLERLE KÖŞE HAZIRLANDI.

28 STEGOSAURUS, TRİCERATOPS VE TREX DİNOZORLARININ KENDİLERİNİ NASIL SAVUNDUKLARI POSTERLERİ İNCELENEREK ÖĞRENİLDİ.

29 PALEANTOLOG OLARAK KAZI YAPILDI. FOSİL NEDİR? ÖĞRENİLDİ.

30

31

32 TREX VE KÜÇÜK DİNOZOR HİKAYESİ TAMAMLANARAK PROBLEM ÇÖZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

33 HAYVANLAR KENDİ SAVUNMA ŞEKİLLERİNE GÖRE
(DİŞLERİYLE, BOYNUZLARIYLA, DİKENLERİYLE VB.) GRUPLANDI. GRAFİK OLUŞTURULDU.

34

35 DİNOZORLAR VE AYAK İZLERİ EŞLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI.

36 TREX AYAK İZİ İLE KENDİ AYAK İZİMİZİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

37 TREX AYAK İZİ STANDART OLMAYAN ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE ÖLÇÜLDÜ
TREX AYAK İZİ STANDART OLMAYAN ÖLÇÜ BİRİMLERİYLE ÖLÇÜLDÜ. ÖLÇÜMDEN ÖNCE YAPILAN TAHMİN İLE SONUÇLAR KARŞILAŞTIRILDI.

38

39

40

41 SINIFTA TREX DİŞİNİN BOYUNDA, DAHA UZUN VE KISA NESNELER BULUNDU
SINIFTA TREX DİŞİNİN BOYUNDA, DAHA UZUN VE KISA NESNELER BULUNDU. KAĞIT ÜZERİNDE ÇALIŞILDI.

42 DİNOZOR DİŞLERİNİN FOTOĞRAFLARI İNCELENDİ.

43 FARKLI DİNOZOR DİŞLERİ İLE ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

44 FARTIK MALZEMELERLE DİNOZOR ÇALIŞMASI YAPILDI.

45 HAYVAN SAVUNMALARI HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK. SORUSU CEVAPLANDI
HAYVAN SAVUNMALARI HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? SORUSU CEVAPLANDI. PANOSU HAZIRLANDI. İnek tekme atar kuyruğunu vurur. Boynuzları vardır. KAĞAN BOŞGELMEZ Dişleriyle savunurlar. Dinozorlar kuyruklarını kullanırlar. EFE ALİ MERT Gergedanlar boynuzlarıyla kendilerini savunur. Köpek sesiyle ya da ısırarak kendini savunur. NİL HAKTANIR Trex kendini pençeleriyle ve dikenleriyle savunur, boynuzlarıyla da savunan gergedan vardır. Aslan dişleriyle ve pençeleriyle kendisini savunur. DEMİR MİRZA Geyikler kendilerini boynuzlarıyla savunurlar. Kuşlar gagası ile fillerde dişleriyle kendilerini savunurlar. Atlar ve eşeklerde tekme ile kendini savunurlar. YANKI ALACAOĞLU Trex kuyruğu ile savunur, su aygırı boynuzuyla kendini savunur. Timsahlar dişleriyle kendilerini savunurlar. YAĞMUR TURGAY Boynuzlarıyla savunurlar dinozorlar. Kuşlar gagaları ile savunurlar. Atlar da tekmeleyerek kendilerini savunurlar. DEREN ÇELEBİ İnekler boynuzlarıyla, at ve eşekler tekmeyle kendilerini savunurlar. Trex kendini pençesi ile savunur. Su aygırı kendini boynuzlarıyla savunurlar MERT GÜLDÜMEN Dikenleriyle savunurlar. Dinozorların dikeni var. Dikenine dokununca eli kanıyor. Kirpinin de dikeni var oturursak yâda dokunursak popomuz acır. ELİF ELİZABETH EVSEN Filler kendilerini dişleriyle savunurlar. Kedi tırnaklarıyla kendini savunur, köpekler havlayarak ve ısırarak kendilerini savunurlar. SİNAN SANER

46 Dişleriyle savunur trex kuyruğunu da kullanır
Dişleriyle savunur trex kuyruğunu da kullanır. Atlar tekmeleyerek kendini savunurlar. Arılar iğneleriyle savunurlar. DERİN HALVAŞİ Büyük dinozorlar dikenlerini batırarak kendilerini savunur. Kuşlar uçup kaçarak kendini korur. Arılar sesleriyle ve iğneleriyle sokuyorlar. DERİN SAMANOĞLU Dişleriyle trexler kendilerini savunurlar. Pençesiyle aslan kaplan, çita savunur. Filler kuyrukları ile savunurlar. EBİL EFE AKAY Trex pençeleriyle, kedi, aslan, kaplan da pençesiyle savunur. Filler hortumu ve kulaklarıyla kendini savunurlar. Kaplumbağa çok sert kabuğu ile savunur. TİMUR ATA TÜRKOĞLU Boynuzlarıyla savunurlar bazı dinazorlar. Kuş gagası ile köpek dişleriyle, inek tekmeleyerek ve boynuzuyla at tekmeyle, aslan ve kaplan dişiyle ve pençesiyle kendilerini savunurlar. Dinazorlarda pençesiyle savunur. GÜLAY KARABAŞ Kaplanlar pençeleriyle savunurlar kendilerini. Kaplumbağalar kabuklarının içindeki evlerinde kendilerini savunurlar. YAĞMUR TEZGÖR Eşekler atlar kendilerini tekmeyle savunurlar. Köpekler dişlerini kullanıyorlar kendilerini savunmak için. KEREM YILMAZER  Bazıları tekmeyle at, bazıları sesleriyle ve pençeleriyle aslan kaplan savunur. ALİ EGE GÜNEY

47 GEMS KONUMUZ “HAZİNE KUTULARI"

48 HAZİNE NEDİR? SORUSU CEVAPLANDIRILARAK PANO HAZIRLANDI.
ELMAS DEĞERLİ BİR TAŞTIR. DEMİR MİRZA KORSANLAR HAZİNE ALIR. ALTIN. KAĞAN BOŞGELMEZ KÜPE, KOLYE GİBİ TAKILARDIR. NİL HAKTANIR DEFİNEDİR. EBİL EFE AKAY GÜMÜŞ, PARADIR. MERT GÜLDÜMEN PIRLANTADIR. METE ERSÖZ ÇOK PARLAK BİRŞEYDİR. ÖMER ALİ KARATAŞ KUPADIR. YANKI ALACAOĞLU ALTINDIR. ELİF ELİZABETH EVSEN PARADIR. SİNAN SANER KUMLARIN İÇİNDE BULUNUR HAZİNE. YAĞMUR TEZGÖR HAZİNE KRİSTALE BENZEYEN BİRŞEYDİR. DERİN HALVAŞİ HAZİNE ÇOK DEĞERLİ PARLAK BİRŞEYDİR. KEREM ÇEKİÇ ALTIN DEMEKTİR. EFE ALİ MERT DEĞERLİDİR VE NADİR BULUNUR. KEREM YILMAZER HAZİNE SANDIĞI VARDIR. ALİ EGE GÜNEY İÇİNDE GÜMÜŞ OLANDIR. GÜLAY KARABAŞ HAZİNE İÇİNDE BİŞEY ALTIN, KÜPE GİBİ ŞEYLER OLANDIR. YAĞMUR TURGAY KORSANLAR HAZİNEYİ ÇOK SEVDİĞİ BİRŞEY OLARAK BULUR. TİMUR ATA TÜRKOĞLU ALTIN GÜMÜŞ PARA GİBİ. DEREN ÇELEBİ

49 “TAMİN ETTİĞİM HAZİNE VE BULDUĞUM HAZİNE” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

50 EVDEN GELEN HAZİNELERLE BİRLİKTE “HAZİNE SANDIĞI” OLUŞTURULDU.

51 SANAT ETKİNLİĞİNDE KAĞIT KATLAMA TEKNİĞİ İLE “YELKENLİ” ÇALIŞMASI YAPILDI.

52 SANAT ETKİNLİĞİNDE KORSAN ŞAPKALARI YAPILDI.

53 SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPILAN KORSAN ŞAPKALARI DA KULLANILARAK “KORSANLAR” DRAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI.

54

55 KÜÇÜK KORSANLAR OLARAK HAZİNE AVINA ÇIKILDI
KÜÇÜK KORSANLAR OLARAK HAZİNE AVINA ÇIKILDI. BULUNAN HAZİNELER GRUPLANARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

56 TÜM HAZİNELER İNCELENEREK SINIFLANDIRILDI
TÜM HAZİNELER İNCELENEREK SINIFLANDIRILDI. 10’AR TANE OLAN NESNELER GRUPLANDI. 10’DAN EKSİK OLAN NESNELER 10’A TAMAMLANDI. EKSİK NESNE SAYISINI BULMAK İÇİN TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

57

58 YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIF İÇİNE HAZİNE SAKLANDI
YÖN KAVRAMLARI KULLANILARAK SINIF İÇİNE HAZİNE SAKLANDI. HAZİNENİN HARİTASI HAZIRLANDI.

59 HAZIRLANAN HARİTA 6/C SINIFINA BIRAKILDI
HAZIRLANAN HARİTA 6/C SINIFINA BIRAKILDI. BİZİM SINIFIMIZA BIRAKILAN HARİTA İNCELENEREK HAZİNE AVINA ÇIKILDI.

60

61 GİYDİĞİMİZ AYAKKABILAR İNCELENEREK ÖZELLİKLERİ KONUŞULDU.
“AYAKKABI EŞLEŞTİRME” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

62

63 AYAKKABI TABANINDAKİ ŞEKLİ ÇİZME ÇALIŞMASI YAPILDI.

64 HAZİNE KUTUSUNDA BULUNAN HAZİNELER BİR ÖZELLİĞİ SEÇİLEREK GRUPLANDI VE GRAFİK OLUŞTURULDU.

65

66 “TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

67 DÖNEM SONU GELİŞİM RAPORLARI HEYECANI

68

69

70 MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ

71 “DOĞA KAŞİFİ” İSİMLİ ETKİNLİK YAPILDI.

72

73 “DOĞADAN TOPLUYORUM MÜZİK YAPIYORUM” İSİMLİ ETKİNLİK YAPILDI.

74 OCAK-ŞUBAT AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR

75 TAYFALAR GÖKYÜZÜNE MERDİVEN
KALKIN TAYFALAR YÜKSEK DALGALAR GEMİ YALPALAR KAPTAN ÇABALAR LARİ CUM PARA LELLİ HAH HAH HA GEMİMİZ LİMANDA BAŞIMIZ DUMANDA ÇEKERİZ İPLERİ İSTEMEYİZ KUMANDA GÖKYÜZÜNE MERDİVEN KURSAM ÇIKSAM SEVGİDEN YILDIZ ALSAM SAÇIMA TAKSAM AYNAM OLSA AYDEDE BULUTLARLA OYNASAM GÜNEŞE DOKUNMADAN YAĞMUR OLSAM TOPRAĞA DÜŞSEM ÇOCUK OLSAM YENİDEN

76 SEV KARDEŞİM SEV KARDEŞİM ELİNİ VER BANA
GEL KARDEŞİM NEŞE GETİRDİM SANA SEV KARDEŞİM YE, İÇ, GÜL, OYNA DÜNYAYA GELDİK BİR KERE KAVGAYI BIRAK HERGÜN BU ŞARKIYI SÖYLE NEŞEYLE GÜLER HER ÇEHRE MUTLULUKLAR BİR OLSUN KALPLER BİRLİKTE

77 OCAK-ŞUBAT AYINDA OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

78

79

80 OCAK-ŞUBAT AYI GEZİMİZ

81 AQUA FLORYA AKVARYUM GEZİSİ

82

83

84

85 OCAK-ŞUBAT AYI SİNEMAMIZ

86 “ARI FİLMİ”

87 OCAK-ŞUBAT AYI PARTİMİZ

88 SEVGİ PARTİSİ

89

90

91

92

93 OCAK-ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

94 OCAK AYI İYİ Kİ DOĞDUN MERT GÜLDÜMEN GÜLAY KARABAŞ METE ERSÖZ KEREM YILMAZER

95

96

97

98 ŞUBAT AYI İYİ Kİ DOĞDUN ALİ EGE GÜNEY YAĞMUR TEZGÖR SİNAN SANER KAĞAN BOŞGELMEZ

99

100

101 SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

102 EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU’NA YAPILAN YARDIMLAR YERİNE ULAŞTI.

103 İLKOKULA İLK ADIM PROJESİ

104 İLKOKUL SINIFINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
-İLKOKUL BÖLÜMLERİNİN GEZİLMESİ -ÇİZGİ ÇALIŞMALARI -“E-e” VE “A-a” TANIMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI

105

106

107

108 SINIFTA YAPILAN “SES ÇALIŞMALARI”
-“E-e” SESİNİ KAVRAMA VE TANIMAYA YÖNELİK ÇEŞİTLİ KISA FİLMLER İZLENDİ. -“E-e” SESİ İLE BAŞLAYAN KELİMELER BULMA ÇALIŞMASI YAPILDI. -“E-e” SESİNİ DİĞER SESLERDEN AYIRARAK İŞARETLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. -GAZETE VE DERGİLERDEN “E-e” SESLERİ BULUNDU. KESME YAPIŞTIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI. -“E-e” SESİ BÜYÜK-KÜÇÜK HARF OLARAK YAZILDI.

109

110

111

112 DEPREM VE YANGIN TATBİKATI

113

114

115 OCAK-ŞUBAT AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

116 BİLGİSAYAR -MİNİKLER OKULU RENKLER MULTİMEDYA UYGULAMALARI
-TETRİS OYUNU -”HAZİNE AVI” OYUNU -”MAGİC BALL” OYUNU -MONKEY LANDER OYUNU

117 DRAMA -KUKLALARLA DOĞAÇLAMA “TUTUMLU OLMAK”
-”BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR” İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMASI -SÖZLÜ İLETİŞİM KONULU “TELEFON” OYUNU

118 BEDEN EĞİTİMİ -KÜÇÜK TOPLARI HIZ ALARAK UZAĞA ATMA -HEDEFE TOP ATMA
-KÜÇÜK ARAÇLARIN ÜZERİNDEN SERBEST ATLAMA -EĞİK ZEMİNLERDE SERBEST OLARAK ÖNE YUVARLANMA

119 SATRANÇ -AÇARAK TEHDİT VE ÇİFTE TEHDİT ÇALIŞMALARI
-ŞAH ÇEKMEK, AÇARAK ŞAH ÇEKMEK VE ÇİFTE ŞAH ÇEKME ÇALIŞMALARI -MAT NEDİR? 1 HAMLEDE BASİT MAT SORULARI ÇÖZÜMÜ -MAT YAPABİLEN TAŞLAR, MAT YAPAMAYAN TAŞLAR. ROK HAMLESİNİN TARİFİ

120 FEN LABORATUVARI -”GECE-GÜNDÜZ” DENEYİ -ROBOTLARI TANIYALIM
-HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAMI BELGESELİ -”MAGNEZYUMUN YANMASI” DENEYİ -”MANDALİNA SUDA BATAR MI?” DENEYİ

121 MÜZİK -”AYI” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ
-”HEYKEL” MÜZİKLİ PANDOMİM ÇALIŞMASI YAPILDI -ORFF ÇALIŞMALARI YAPILDI

122 GÖRSEL SANATLAR -”SEVGİ AĞACI” ÇALIŞMASI
-HAYVAN SAVUNMALARI KONULU PASTEL BOYA ÇALIŞMASI -AHŞAP KUTU BOYAMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDI.

123 İNGİLİZCE

124

125 İSPANYOLCA -EVCİL HAYVANLARIN İSİMLERİ ÖĞRENİLDİ
-HAFTANIN GÜNLERİ ŞARKISI SÖYLENDİ -EN SEVDİĞİM HAYVAN …………… KALIBI ÖĞRENİLDİ -VÜCUT BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ ÖĞRENİLEN ŞARKILAR -SONGS: DOS MANİTO, DİEZ DODİTOS Watch? V = v7mm8MC1MgY SONGS: LOS DİOS DO LA SEMANA SONGS: MİNİ DİSCO “CHU CHU VA” Watch? V = YrKLpBIaXO

126

127 I. DÖNEM PORTFOLYO TOPLANTIMIZ

128

129

130 MART AYI MİNİ PROGRAMI

131 “SAYILAR VE MATEMATİK” konumuza başlıyoruz.
03 “SAYILAR VE MATEMATİK” konumuza başlıyoruz. Nerelerde matematik kullanıyoruz? Sorusu ile günlük yaşamımızdaki matematiği keşfediyoruz. Okulumuzdaki tüm rakamları bularak ok işareti ile belirliyoruz. 04 “KAYIP SAYI” isimli oyun ile 1’den 20’ye kadar sayı sıralama çalışması yapıyoruz. Sayı terazisinde sayıların büyüklüğünü ve küçüklüğünü karşılaştırıyoruz. 05 Abaküs nedir? Öğreniyoruz. Abaküsü kullanarak ileri ve geri sayma çalışmaları yapıyoruz. “10 KÜÇÜK FARE” isimli hikayeyi dinliyoruz. 06 Zincirde kaç halka olduğunu tahmin ederek tahtaya yazıyoruz. Zincirleri sayarak bulduğumuz sonuç ile karşılaştırıyoruz. "İLK-ORTA-SON” kavramlarını zincir üzerinde öğreniyoruz. 07 Küme nedir? Öğreniyoruz. Kümenin dışında kalan nesneleri uygun kümelere yerleştiriyoruz. Sayı halısı üzerinde zıplayarak 2’şer 2’şer ritmik sayma çalışması yapıyoruz. CİTO 1.oturum çalışması yapılacaktır. 10 “En Sevdiğim Sayı” grafiği ile sınıfımızın en sevdiği sayıyı belirleyerek sanat etkinliği yapıyoruz. 5’er 5’er ritmik sayma çalışmaları yapıyoruz. “Sırtımdaki Sayı” isimli okuma-yazmaya hazırlık etkinliğini yapıyoruz. 11 Panoyu kullanarak 1’den 100’e kadar sayı sırlama çalışması yapıyoruz. 10’ar 10’ar ritmik sayma çalışmaları yapıyoruz. 6/B sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. Saat: 14:05-14:45 12 Deste ve Düzine kavramlarını sanat etkinliği yaparak öğreniyoruz. Bahçede “SEK SEK” oynuyoruz. “Matematik Dehası” isimli kitaptan çalışmalar yapıyoruz. 13 Artı, eksi ve eşittir işaretlerini öğrenerek sanat etkinliği yapıyoruz. Penguen kuklalarımıza balık kraker yedirerek toplama ve çıkarma çalışmaları yapıyoruz. 6/A sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. Saat: 10:50-11:30 14 “ÇILGIN SAYILAR PARTİSİ” ile sayılar ve matematik konumuzu tamamlıyoruz. 6/C ve 6/D sınıfı velileri “İlkokul” dersimize izleyici olarak katılabilirler. 6/C Saat: 13:25-14:05 6/D Saat:10:10-10:50 CİTO 2.oturum çalışması yapılacaktır. “AÇIK SINIF UYGULAMALARI” MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. SINIF ÖĞRETMENLERİNE BİLDİREREK İSTEDİĞİNİZ DERSE KATILABİLİRSİNİZ.

132 PYP GEZEGENİ PAYLAŞMAK “TOHUMLAR” konumuza başlıyoruz.
17 PYP GEZEGENİ PAYLAŞMAK “TOHUMLAR” konumuza başlıyoruz. Hafta boyu yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini biriktiriyoruz. Evden gelen tohumları inceleyerek sınıfımızda köşe oluşturuyoruz. 18 Bitkiler canlı mı? Cansız mı? Araştırmak için okulumuzun bahçesindeki bitkileri inceliyoruz. Bahçeden topladığımız yapraklarla sanat etkinliği yapıyoruz. 19 “Bitkinin Büyümesi” posterlerini inceliyoruz. Bitkinin bölümlerini öğreniyoruz. “AĞAÇ DİKELİM” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 20 “BİTKİM BÜYÜYOR” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. “Tohumun Büyüme Evreleri” sıralama çalışması yapıyoruz. “GÜL SULTAN İLE SARMAŞIK” isimli hikayeyi dinliyoruz. 21 “TOHUMUN YOLCULUĞU” isimli belgeseli izliyoruz. “Temel Dikkat -2-” isimli kitabımızdan çalışmalar yapıyoruz. CİTO 3.oturum çalışması yapılacaktır. “AİLE KATILIMI GÜNLERİ” MART TARİHLERİ ARASINDADIR. BELİRTİLEN TARİHLERDE ANNE-BABALAR İSTEDİĞİ BİR AKTİVİTEYLE ETKİNLİKLERE KATILABİLİR. (KİTAP OKUMA, MUTFAK ETKİNLİĞİ, MESLEK TANITIMI, HOBİ TANITIMI vb.) 24 Bu hafta “KÜTÜPHANELER HAFTASI” Okul kütüphanemize giderek etkinliklere katılıyoruz. Evimizde okuyup geri getirmek üzere kütüphanemizden birer hikaye kitabı alıyoruz. Bitki çimlendirme çalışmaları yaparak bitki günlüğümüze başlıyoruz. 25 Salata yaparak yiyebildiğimiz bitkileri öğreniyoruz. Yenilebilen yenilemeyen bitkiler grafiği oluşturuyoruz. “SEBZELER” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 26 Tiyatro Alkış’ın “OYUNCAKLAR” isimli oyununu izliyoruz. Ücretsiz İSTEK’li günler, programı bugün başlıyor. Çevrenizde okulumuzla ilgilenen aileleri programa yönlendirebilirsiniz. Program doğumlu öğrenciler için geçerlidir. 27 Kağıt katlama tekniği ile çiçek yapıyoruz. “ÇİÇEK TOPLAMA” isimli müzikli oyun oynuyoruz. MART ayında doğan öğrencilerimizi doğum günlerini kutluyoruz. 28 “ORMAN HAFTASI’NI” kutluyoruz. “Florya Atatürk Ormanı’na” giderek ormanların yararları hakkında sohbet ediyoruz. “İKİ KAVGACI AĞAÇ” isimli hikayeyi dinliyoruz.

133 MART AYI AİLE KATILIMI

134 Çocuğunuzdan oyun hamuruyla 1-20 arası sayıları yapmasını isteyin. 05
03 Çocuğunuzdan evinizde üzerinde sayı olan nesne ve eşyaları bulmasını isteyin. 04 Çocuğunuzdan oyun hamuruyla 1-20 arası sayıları yapmasını isteyin. 05 Çocuğunuzla 20 adet nesneyi yan yana dizerek sıralayın. Nesneleri birer birer sayarak ileri ve geri sayma çalışmaları yapın. 06 Çocuğunuzla “kutuda kaç mandal var” isimli oyunu oynayın. Her seferinde farklı sayıda mandalı kutuya koyun ve çocuğunuzdan kaç mandal olduğunu tahmin etmesini isteyin. Daha sonra mandalları sayın ve tahminle çıkan sonucu karşılaştırın. 07 Çocuğunuzla 20 adet nesneyi(Nohut, makarna, fasulye vb.) ikişer ikişer gruplayın ve ikişer ritmik sayma çalışması yapın. 10 Çocuğunuzla oyuncaklarını beşer beşer gruplara ayırın. Kaç grup olduğunu sorun ve beşer ritmik sayma çalışması yapın. 11 Çocuğunuzla üzerinde rakamlarının olduğu kartlar hazırlayın ve onar ritmik sayma çalışması yapın. 12 Çocuğunuzla evinizde bulunan nesneleri (kürdan, mandal, çatal, kaşık vb.) 10’lu (deste) ve 12’li (düzine) gruplara ayırarak deste ve düzine kavramları üzerine çalışın. 13 Çocuğunuzla onun oyuncaklarını kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemleri yapın. Örneğin; 4 tane bebeğin vardı 3 tane daha bebek aldın. Kaç bebeğin oldu? 8 tane araban vardı 3 tanesi kırıldı. Kaç araban kaldı? Vb. 14 Çocuğunuzla ‘Çılgın Sayılar Partisindeki’ gözlemleri hakkında sohbet edin. Parti sırasında oynadığı ve hoşuna giden oyunu size anlatmasını isteyin ve birlikte oynayın.

135 17 Çocuğunuzla hafta boyunca yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini toplamaya başlayın. 18 Çocuğunuzla doğa yürüyüşü yapın. Mevsim değişikliği nedeniyle doğada olan değişiklikler hakkında sohbet edin. 19 Çocuğunuzdan bir bitki resmi yapmasını isteyin. Bitkinin bölümleri hakkında konuşun ve çocuğunuzdan yapmış olduğu bitki resmi üzerinde bölümleri göstermesini isteyin. 20 Çocuğunuzla evde bakabileceğiniz bir bitki alın ve bitkinin bakımı ile ilgili sorumluluğu çocuğunuza verin. 21 Çocuğunuzla hafta boyunca topladığınız meyve çekirdeklerinden hangisini toprağa ekmek istediğinize karar verin . Zaman içinde oluşacak değişiklikleri gözlemleyin. 24 Çocuğunuzla kitapların yararları hakkında sohbet edin. Bir kitap alarak çocuğunuza hediye edin. 25 Akşam yemeği için birlikte salata yapın. Salataya koyduğunuz bitkilerin isimleri ve yararları hakkında sohbet edin. 26 Çocuğunuzla ‘Oyuncaklar’ isimli tiyatro gösterisi hakkında sohbet edin. 27 Çocuğunuzla renkli kartonlara çiçek resimleri çizin ve keserek evinizin istediğiniz bir bölümünü süsleyin. 28 Çocuğunuzla ‘Florya Atatürk Ormanı’ gezisi hakkında sohbet edin. Ormanda gördüğü bitkilerin resmini yapmasını isteyin.


"OCAK-ŞUBAT AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları