Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARALIK AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARALIK AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 ARALIK AYI BÜLTENİMİZ

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ ARALIK AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR ARALIK AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI ARALIK AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI ARALIK AYI GEZİMİZ ARALIK AYI SİNEMAMIZ ARALIK AYI TİYATROMUZ ARALIK AYI PARTİMİZ ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİMİZ OCAK AYI MİNİ PROGRAMI OCAK AYI AİLE KATILIMI

3 ARALIK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

4 BİLİŞSEL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.

5 Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

6 MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. MOTOR GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar, çıkarır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri sıkar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri döndürür. Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

7 DİL GELİŞİMİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır. Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

8 SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler. Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

9 Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

10 ÖZBAKIM BECERİLERİ KAZANIM VE GÖSTERGELERİ:
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar. Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabılarını çıkarır, giyer. Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

11 ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ

12 TURUNCU-KAHVERENGİ-YEŞİL GEOMETRİK ŞEKİL DAİRE –ÜÇGEN-KARE BOYUT
RENKLER KIRMIZI-MAVİ-SARI TURUNCU-KAHVERENGİ-YEŞİL GEOMETRİK ŞEKİL DAİRE –ÜÇGEN-KARE BOYUT BÜYÜK-ORTA-KÜÇÜK UZUN-KISA MİKTAR AZ-ÇOK AĞIR-HAFİF YÖN/ MEKANDA KONUM ÖN-ARKA İLERİ-GERİ ÖNÜNDE-ARKASINDA ALTINDA-ORTASINDA-ÜSTÜNDE İÇİNDE-DIŞINDA UZAK-YAKIN SAĞINDA-SOLUNDA ZIT CANLI-CANSIZ HAREKETLİ-HAREKETSİZ AYNI-FARKLI-BENZER ESKİ-YENİ AÇIK-KOYU SAYI/SAYMA ÖNCEKİ-SONRAKİ SIRA SAYISI(BİRİNCİ,İKİNCİ…) ZAMAN ÖNCE-SONRA SABAH-ÖĞLE-AKŞAM GÜN-HAFTA-AY-YIL-MEVSİM SAAT DUYU SICAK-SOĞUK-ILIK SERT-YUMUŞAK KAYGAN-PÜTÜRLÜ TÜYLÜ-TÜYSÜZ PARLAK-MAT

13 ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

14 PROJE "GÖZLER"

15 GÖZLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ. GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ
GÖZLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ? GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? SORULARI CEVAPLANDIRILDI. PANOLARI HAZIRLANDI.

16

17 İLK GÖZ RESMİ YAPILDI.

18 KARANLIKTA RESİM YAPILDI.

19 BÜYÜTEÇLE GÖZLER İNCELENDİ.

20 BİYOLOJİ LABORATUARINDA GÖZ MAKETİ İNCELENDİ.

21 “GÖZLER” HAFIZA OYUNU OYNANDI.

22 GÖZ RESİMLERİ KULLANILARAK KOLAJ ÇALIŞMASI YAPILDI.

23 SINIFIMIZDAKİ GÖZLER RENKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILARAK GRAFİK OLUŞTURULDU.

24 “KÖREBE” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

25 KOMİK GÖZLÜKLER TASARLANDI.

26 YÜKSEKLERDEN UZAKLARA BAKILDI
YÜKSEKLERDEN UZAKLARA BAKILDI. EN YAKINDAKİLERİN VE EN UZAKTAKİLERİN RESMİ YAPILDI.

27 “PALYAÇONUN GÖZLERİ” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

28 SİMETRİ NEDİR ÖĞRENİLDİ.YARIM BIRAKILAN YÜZ RESİMLERİ TAMAMLANDI.

29

30 GÖZ FOTOĞRAFLARI BİRLEŞTİRİLEREK SINIFIMIZIN GÖZÜ YAPILDI.

31 IŞIKLI MASADA GÖZ ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI.

32 “GÖZLERİM KAPALI” HAYAL ETME DRAMASI YAPILDI.

33 BİR GÖZÜN DAHA OLSAYDI VÜCUDUNUN NERESİNDE OLMASNI İSTERDİN. NEDEN
BİR GÖZÜN DAHA OLSAYDI VÜCUDUNUN NERESİNDE OLMASNI İSTERDİN? NEDEN? YARATICI SORULARI CEVAPLANDI. VERİLEN CEVAPLAR DOĞRULTUSUNDA ÜÇ GÖZLÜ İNSAN MODELLERİ TASARLANDI.

34 KAYIP GÖZLER YÜZLERİ İLE EŞLEŞTİRİLDİ.

35 6/C ‘NİN GÖZLER ŞARKI SI GÖZLER FATİMA.S GÖZLERİN GÖZLER. BİRCE.G ÇOK GÜZEL GÖZLER. BORA.A GÖZLER GÖRÜR. DAMLA.K GÖZLER ÇOK GÜZELDİR. KAAN.V GÖZLERİM. BADE.V HAVUÇ YEMELİYİZ. BATUHAN.B GÖZLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ. ADA.A GÖZLER GÖRÜR. SARP.S GÖZLER OLMASAYDI. ELVAN.C GÖZLER GÖRMEK İÇİNDİR. ZEYNEP.K GÖZLER MELEKTİR EFE BARAN.G KÜÇÜK TATLI GÖZ. ARDA.A HAVUÇ YEMELİYİZ. ZANGGAR.M GERÇEK GÖZLER. LODOS.E GÖZLER AHH. ELİF.Y GÖZLER HERŞEYİ SAKLAR. ARHAN.B AHH GÖZLER AH. SONAY.K

36

37 GÖZLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU HAZIRLANDI.

38 GEMS "AĞAÇ EVLER"

39 İLK AĞAÇ RESMİ YAPILDI.

40 SINIFIMIZDAKİ YAPRAKLARIN HANGİ AĞAÇTAN GELDİĞİNİ BULMAK İÇİN BAHÇEDE ARAŞTIRMA YAPILDI.

41

42 BAHÇEDEKİ GÖZLEMLERİMİZ DUYU ÇİZELGESİNE AKTARILDI.

43 AĞAÇLAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ
AĞAÇLAR HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? AĞAÇLAR HAKKINDA NELER ÖĞRENMEK İSTİYORUZ? PANOLARI HAZIRLANDI. .

44 BAHÇEDE TOPLANAN DAL, YAPRAK VB
BAHÇEDE TOPLANAN DAL, YAPRAK VB. MALZEMELERLE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

45 AĞAÇ EVİMİZİN YAPIMINA BAŞLANDI.

46 BEŞ ADET YAPRAK İLE YARATICI SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.

47 AĞAÇTA YETİŞEN HAYVANLARIN MAKETLERİ YAPILDI
AĞAÇTA YETİŞEN HAYVANLARIN MAKETLERİ YAPILDI. YAPILAN HAYVANLARA YİYECEK YEDİRİLEREK BESLENDİ.

48 BİRBİRİMİZİ AĞACA DÖNÜŞTÜRDÜK.

49 “BAYKUŞ” İSİMLİ PARMAK OYUNU ÖĞRENİLDİ
“BAYKUŞ” İSİMLİ PARMAK OYUNU ÖĞRENİLDİ. “BAYKUŞ AİLESİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

50 SANAT ETKİNLİĞİNDE AĞAÇTA YAŞAYAN HAYVANLAR YAPILDI.

51 SON AĞAÇ RESMİ YAPILARAK İLK AĞAÇ RESMİ İLE KARŞILAŞTIRILDI.

52 AĞAÇ EVLER HAKKINDA NELER ÖĞRENDİK? PANOSU HAZIRLANDI.

53 MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ

54 “AĞAÇ ANSİKLOPEDİSİ”

55 HOŞGELDİN 2014

56 EVDEN GETİRİLEN YENİ YIL SÜSLERİ İLE YENİ YIL AĞACI SÜSLENDİ.

57 YENİ YIL İÇİN OKUL SÜSLENDİ.

58 YENİ YIL KARTI HAZIRLANDI VE YENİ YIL BİSKÜVİLERİ YAPILDI.

59

60 YENİ YILDA NELERİN DEĞİŞMESİNİ İSTERSİN? KONULU SOHBET EDİLDİ.
Ormanda güzel bir parti olmasını isterdim. Partide pastada olsun isterim. D. SARP SIĞNAK Yılbaşında büyük büyük kar taneleri olsun isterdim. ETHEM DELİOĞLU Güzel bir parti olmasını isterdim içinde pastalar ve meyve suları olsun. Parti okulumda olsun. KAAN VURAL Yeni yıl partisi olsun. Pamuk şeker ve patlamış mısır olsun çok eğlenelim. ADA AKAR Yeni yılda kızak kaymak isterdim. Köpeğimin olmasını isterdim. LODOS EFE Yeni yılda kar yağmasını isterdim. Her yer süslensin isterdim. ELİF YÜRÜDÜ Yeni yılda hediyeler, Noel baba ve kar yağmasını isterim. EFE ARHAN BODUR

61 Yeni yılda hediyeler ve düdüklü şeker olması isterim. AYÇA GÖKALP
Yeni yılda süslü süslü ağaçlar ve hediyelerim olsun isterdim. SONAY KARABAŞ Yeni yılda hediyelerim olmasını isterim. ZEYNEP KESKİN Yeni yılda süslemeler, oyuncaklar, şekerler, çikolatalar ve pizza isterdim. BATUHAN BAHADIR Yeni yılda yiyecekler içecekler olsun isterdim. UTKU DEĞİRMENCİ Kocaman upuzun pespembe bir elbise istiyorum. Yıldız gibi parlasın. M. BİRCE GERDANERİ Yeni yılda mangal pişirmek isterim. ARDA AKGÜÇ Yeni yılda patlamış mısır olmasını isterim. ZANGGAR MANARBEK Yeni yılda mısır ve pasta olmasını isterdim. ELVAN CELALOĞULLARI Yeni yılda mangal yemek isterdim. Hediyeler ve çikolata isterdim. EFE BARAN GÜLSERİN Hediye isterim. FATİMA SHİKHALİEVA

62

63 DEMOKRASİ EĞİTİMİ

64 YENİ YIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN. KONULU SEÇİM YAPILDI
YENİ YIL PARTİSİNDE NE YEMEK İSTERSİN? KONULU SEÇİM YAPILDI.SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE EN ÇOK OYU DÜDÜKLÜ ŞEKER ALDI. ÖĞRENCİLERİMİZ YENİ YIL PARTİSİNDE DÜDÜKLÜ ŞEKERLERİNİ YEDİLER.

65 DEĞERLER EĞİTİMİ TUTUMLU OLMAK
TUTUMLU OLMAK NEDİR?

66 “ÇİZGİ ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

67 “TEMEL DİKKAT ÇALIŞMALARI” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

68 “MATEMATİK DEHASI” İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

69 ARALIK AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR

70 YENİ YIL ORMAN NE GÜZEL LAPA LAPA KAR DOLDU SOKAKLAR
KOŞSUN ÇOCUKLAR BEKLER KIZAKLAR YAPALIM KARDAN KOCA BİR ADAM ŞARKILARLA İŞTE GELDİ BEKLEDİĞİMİZ AN YENİ YIL YENİ YIL HOŞGELDİN BİZE MUTLULUK BARIŞ GETİR TÜM ÜLKEMİZE HEY MUTLULUK SEVGİ GETİR TÜM ÜLKEMİZE HEY ORMAN NE GÜZEL KESTANE GÜRGEN PALAMUT ALTI YAPRAK ÜSTÜ BULUT GEL SEN BURDA DERDİ UNUT ORMAN NE GÜZEL NE GÜZEL DALLAR KOL KOLA GÖRÜNÜR YAPRAK YAPRAĞA SÜRÜNÜR KIŞIN KARLARA BÜRÜNÜR

71 BAHÇELERE GÜN DOĞARKEN TAKIRTILAR TIKIRTILAR
TRİK TRAK SABAHLARI ERKEN ERKEN BAHÇELERE GÜN DOĞARKEN UYANIR HEP ÇOLUK ÇOCUK TAKIRTILAR TIKIRTILAR TRİK TRAK TRİK TRAK OLUR MU HİÇ ÇALIŞMAMAK

72 ARALIK AYINDA OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

73

74

75 GEZİCİ KÜTÜPHANE "PAFİN" OKULUMUZDAYDI.

76 BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI
ARALIK AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI

77 TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI

78

79

80 TÜRKİYE SERGİMİZ

81 ARALIK AYI GEZİMİZ

82 DÜNYA GÖZ HASTANESİ

83

84 ARALIK AYI SİNEMAMIZ

85 YENİ YILA GERİ SAYIM

86 ARALIK AYI TİYATROMUZ

87 ASLAN KRALIN YENİ YIL PARTİSİ

88 ARALIK AYI PARTİMİZ

89 YENİ YIL PARTİSİ

90

91

92

93

94

95 SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ

96 EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU İÇİN YARDIMLARIMIZI HAZIRLADIK. KATILAN TÜM VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

97 İLKOKULA İLK ADIM PROJESİ

98

99 ARALIK AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

100 BİLGİSAYAR MİNİKLER OKULU “KAVRAMLAR” BÖLÜMÜNDEKİ UYGULAMALAR YAPILDI.
BEST FRİEND (EN İYİ ARKADAŞIM) PENGUENLERLE İLGİLİ OYUN OYNANDI. “DRAWİNG FOR CHİLDREN” PROGRAMINDAKİ GEZEGENLER KULLANILARAK UZAY İLE İLGİLİ RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI. YENİ YIL TEMALI ÇERÇEVELERİN İÇİNE YENİ YIL İLE İLGİLİ RESİMLER YAPILDI. NOEL BABANIN ÇUVALI İSİMLİ EL-GÖZ KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ DİKKAT OYUNU OYNANDI.

101 DRAMA DUYU ORGANLARINI TANIMA.
GÖRME, İŞİTME VE KOKLAMA DUYULARINI ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. SÖZLÜ İFADE VE ÇABUK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KELİME TENİSİ İSİMLİ OYUN OYNANDI.

102 İSPANYOLCA VÜCUDUN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ VE OYUNLAR OYNANDI.
VÜCUDUN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ. MEYVELER KONUSU AKTİVİTE VE OYUNLARLA ÖĞRENİLDİ. SEVİYORUM, SEVMİYORUM KONUSU ÖĞRENİLDİ. NOEL İLE İLGİLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.

103 BEDEN EĞİTİMİ BASKETBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ.TOP SÜRME ÇALIŞMALARI YAPILDI. VOLEYBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ. PARMAK PAS, MANŞET PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI. NESNELERİ UZAĞA FIRLATMA, HEDEFE TOP ATMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. TOPLARI İLERİ VE YUKARI ATIP YAKLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

104 SATRANÇ BELLİ HAMLALER YAPILARAK TAŞ ALMA, TAŞ KAYBETME, OYUN KAZANMA, OYUN KAYBETME ÇALIŞMALARI YAPILDI. AÇARAK TEHDİT, ÇİFTE TEHTİT, ŞAH ÇEKMEK, AÇARAK ŞAH ÇEKMEK, ÇİFTE ŞAH ÇEKMEK UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ. TEHTİT ALTINDAKİ ŞAH NE YAPMALI? MAT NEDİR? BİR HAMLEDE BASİT MAT NASIL YAPILIR? SORULARININ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARLA ÖĞRENİLDİ.

105 FEN LABORATUVARI SESİN FARKLI ORTAMLARDA NASIL ÇIKTIĞINI KAVRAMA AMACIYLA ŞİŞEDEKİ SESLER İSİMLİ DENEY YAPILDI. KİMYASAL MADDELERİN KARIŞIMINI VE SONUÇLARINI GÖZLEMLEMEK AMACIYLA SABUN KÖPÜĞÜ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI. GECE VE GÜNDÜZÜN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ KAVRAMAK AMACIYLA GECE- GÜNDÜZ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI. MİKROPLAR, GÜNEŞ SİSTEMİ, FOTOĞRAF MAKİNASI NASIL ÇALIŞIR KONULU EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLİMLER İZLENDİ.

106 BALE ÖNE VE YANA TANDÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
1. POZİSYONDA KOL UYGULAMALARI YAPILDI PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI. SAHNEYE GİRİŞ VE SAHNEDE YERİNİ ALMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.

107 HALK OYUNLARI DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI.
SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI. HALAY TEMEL FİGÜRLERİ (TOPUK, DİZ KIRMA, ALKIŞ, DÖNÜŞ) ÇALIŞILDI.

108 MÜZİK DUYULAN SESİN HANGİ ENSTRÜMANA AİT OLDUĞUNU BULABİLMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI. ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. RİTM ALGILAMA VE EŞ ZAMANLI HAREKET EDEBİLME ÇALIŞMLARI YAPILDI. DENİZ TOPU VE UÇAN DAİRE İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.

109 GÖRSEL SANATLAR KÜRESEL ISINMA, AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİ, DOKTORLAR VE SAĞLIK KONULU SERBEST RESİM ÇALIŞMALARI YAPILARAK RESİM YARIŞMASINA GÖNDERİLDİ. ÇAM AĞACI SÜSLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. STRAFORDAN KESİLEN UZAY ARACI, YILDIZLAR VE GEZEGENLER PARMAK BOYALARI İLE BOYANDI.

110 YÜZME

111 OCAK AYI MİNİ PROGRAMI

112 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU
2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI MİNİ PROGRAMI 06 PROJE UZAY”OBLECK” Uzay uydusunun yıldız sisteminden getirdiği Oobleck maddesini inceliyoruz. Bu madde neden yapılmıştır? Nasıl bir gezegenden gelmiştir? Bu maddeden hazırlamak istersek neler kullanmalıyız? Soruları doğrultusunda sohbet ediyoruz. 07 Oobleck’in geldiği gezegene gidebilmek için uzay gemisi tasarlıyoruz ve artık malzemelerle yapıyoruz. Yazın göllerin, ırmakların suları neden azalır? Yıkadığımız giysiler nasıl kurur? Yağmurdan sonra güneş açınca yerdeki su birikintileri nereye gider? Soruları doğrultusunda sohbet ediyoruz. Buharlaşma ve kristalleşme kavramlarını öğreniyoruz. 08 “Yıldızlı Geceler” etkinliğini yapıyoruz. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimlerini öğreniyoruz. “Güneş Sistemi” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. 09 Dünya nasıl bir gezegen? Diğer gezegenlerden farkları neler? Sohbet ediyoruz. Dünya Küreyi inceliyoruz. 10 Hayvanların savunma şekilleri hakkında neler biliyoruz? Neler öğrenmek istiyoruz? Sohbet ediyoruz panolarını hazırlıyoruz.

113 “HAYVAN SAVUNMALARI” GEMS konumuza başlıyoruz.
13 “HAYVAN SAVUNMALARI” GEMS konumuza başlıyoruz. Evden getirdiğimiz materyallerle köşe hazırlıyoruz. Stegosaurus, Triceratops ve Trex dinozorlarının posterlerini inceleyerek kendilerini nasıl savunduklarını öğreniyoruz. 14 AQUA FLORYA AKVARYUM’A geziye gidiyoruz. Su altında yaşayan hayvanlar kendilerini nasıl savunur konuşuyoruz ve onlara savunma sistemleri ekliyoruz. 15 Paleantolog oluyoruz kazı yapıyoruz. Fosil nedir? Öğreniyoruz. Trex ve küçük dinozor hikayesini tamamlayarak problem çözme çalışması yapıyoruz. 16 Savunma sistemi olan ve savunma sistemi olmayan hayvanların dramasını yapıyoruz. Hayvanlar kendilerini neden savunur? Sorusuna cevap arıyoruz. Ocak Ayı Partimiz “RENKLER VE ŞEKİLLER” 17 Günümüzde yaşayan hayvanların savunma sistemlerini inceliyoruz. Kendilerini nasıl savunduklarını konuşuyoruz. Hayvanlarla tahmin oyunu oynuyoruz. NOT: YARIN YAPILACAK OLAN 1. DÖNEM PORTFOLYO TOPLANTISINA RANDEVU SAATİNİZDE ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE KATILMAYI UNUTMAYIN

114 Grafiği kullanarak sayma ve karşılaştırma çalışmaları yapıyoruz. 21
20 Hayvan kartlarındaki hayvanların özelliklerini anlatarak bulmaya çalışıyoruz. Doğru tahmin ettiğimiz havyaları eşleştirerek grup oyunu oynuyoruz. Hayvanları kendilerini savunma şekillerine göre (Dişleriyle, boynuzlarıyla, kuyruklarıyla, dikenleriyle vb. ) gruplayarak grafik oluşturuyoruz. Grafiği kullanarak sayma ve karşılaştırma çalışmaları yapıyoruz. 21 İnsanlar kendilerini nasıl savunur? Tartışıyoruz. En uygun savunma yollarına karar veriyoruz. Sanat etkinliğinde savunma sistemi olan bir hayvan maketi yapıyoruz. OCAK AYINDA DOĞAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 22 Dinozorlar günümüzde yaşamıyorlar ama onlarla ilgili bilgileri nasıl öğrendiğimizi tartışıyoruz. Farklı dinozor ayak izleri ile eşleştirme çalışması yapıyoruz. Trex ayak izi ile kendi ayak izimizi karşılaştırıyoruz. Trex ayak izini standart olmayan ölçü birimleriyle ölçüyoruz. Sonuçlarını grafikleştirerek tahminimizle gerçek sonuçları karşılaştırıyoruz. 23 Trex dişini ölçüyoruz. Trex dişinin boyunda, trex dişinden daha uzun ve trex dişinden daha kısa nesneler bularak gruplama çalışması yapıyoruz. Farklı dinozor dişleriyle örüntü çalışması yapıyoruz. Hayvanların savunma şekilleri hakkında neler öğrendik? posterimizi hazırlıyoruz. OCAK AYI SİNEMA GÜNÜMÜZ. 24 BUGÜN OKULUMUZ YARIM GÜN. GELİŞİM RAPORLARI 13.00’DA VERİLECEKTİR ’DA SERVİSLER HAREKET EDECEKTİR. İLK KARNE HEYECANINI YAŞAMAK İSTEYEN VELİLERİMİZ ’DE OKULDA BULUNABİLİRLER. İYİ TATİLLER

115 OCAK AYI AİLE KATILIMI

116 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU
2013–2014 ÖĞRETİM YILI OCAK AYI AİLE KATILIM BÜLTENİ 06 Çocuğunuzla uzay nedir? Uzayda neler bulunur? Soruları doğrultusunda bir araştırma yapın. Bulduğunuz bilgi ve resimleri çocuğunuzla birlikte okula gönderin. 07 Çocuğunuzla büyük bir tepsiye kuru çay dökün ve bir kalem ile çay üzerine yıldızlar yaparak gece resmi çizin. 08 Çocuğunuzla birlikte güneş sisteminde bulunan gezegenleri inceleyerek isimlerini tekrar edin. Çocuğunuzdan istediği bir gezegenin resmini yapmasını isteyin. 09 Çocuğunuzla birlikte Dünya Küremizin resmini yapın. 10 Çocuğunuzla evinizde bulunan hayvan oyuncaklarını gruplayın. Bu oyuncakların üzerine çocuğunuzu ismini yazarak pazartesi günü okula gönderin. 13 Çocuğunuzla savunma nedir? Hayvanlar kendilerini nasıl savunur? Soruları doğrultusunda sohbet edin. 14 Çocuğunuzla gezi yerindeki gözlemleri hakkında sohbet edin. Gezi yerinde gördüğü hayvanların resimlerini yapmasını isteyin. 15 Çocuğunuzla birlikte gazete, dergi ve internetten bulduğunuz hayvan resimlerini inceleyin ve bu hayvanları savunma şekillerine göre gruplayın. (dikeniyle, kuyruğuyla, boynuzuyla vb.) 16 Savunma sistemi olmayan bir hayvana savunma sistemi düşünün ve birlikte çizin. 17 Günümüzde yaşayan hayvanların resimlerini inceleyerek savunma organlarını bulun. 20 Çocuğunuzla birlikte tahmin oyunu oynayın. Çeşitli ipuçları ile evinizde bulunan materyalleri isimlerini söylemeden sorun ve çocuğunuzdan bulmasını isteyin. 21 İnsanlar kendilerini neden savunur? Nasıl savunmalıdır? Soruları doğrultusunda sohbet edin. 22 Çocuğunuzla birlikte farklı dinozorlara ait resimleri inceleyin. Birlikte karar verdiğiniz bir dinozorun resmini yapın. 23 Çocuğunuzla birlikte sağlıklı dişlerin önemi hakkında sohbet edin. Uygun bir zamanınızda bir diş hekimine giderek diş kontrollerinizi yaptırın. 24 Çocuğunuzla birlikte tatil için bir plan hazırlayın.


"ARALIK AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları